Materiały


Opublikowane: 2019-10-28

Spółka cywilna, na której bazie powstał NZOZ a zatrudnienie wspólników


Opublikowane: 2019-10-18

Informacje na temat kondycji spółki dla udziałowca


Opublikowane: 2019-06-21

Niezgłoszenie sprzedaży udziałów w spółce


Opublikowane: 2019-05-01

Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji prezesa spółki z o.o. po sprzedaży udziałów


Opublikowane: 2019-04-26

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu


Opublikowane: 2019-04-24

Wypłacenie dywidendy dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-04-01

Możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne


Opublikowane: 2019-03-29

Odsetki za pozostawione w firmie pieniądze


Opublikowane: 2019-03-25

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego


Opublikowane: 2019-03-04

Czasowe oddelegowanie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do zarządu


Opublikowane: 2019-02-08

Jak skorzystać z ulgi w składkach na 24 miesiące (2 lata)?


Opublikowane: 2019-02-06

Cofnięcie wykreślenia spółki z KRS


Opublikowane: 2019-01-30

Wejście do spółki męża i teścia


Opublikowane: 2019-01-28

Egzekucja wobec likwidatora spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-01-18

Sprzedaż gruntu pod zabudowę spółce z o.o. - jak się zabezpieczyć?


Opublikowane: 2019-01-16

Zarejestrowanie działalności w mieszkaniu i jego wynajem


Opublikowane: 2019-01-04

Jak zostać pełnomocnikiem działalności gospodarczej partnera?


Opublikowane: 2018-12-24

Umowa pomiędzy firmami a naprawa zgłoszonych usterek


Opublikowane: 2018-10-31

Jak wykreślić istnienie firmy która nigdy nie działała?


Opublikowane: 2018-10-29

Jak powinna wyglądać umowa zatrudnienia prezesa spółki z .o.o?


Opublikowane: 2018-10-26

Złożona rezygnacja członka zarządu banku a wpis o odwołaniu


Opublikowane: 2018-10-19

Zakup budynku spółki przez wspólnika i otworzenie podobnej działalności


Opublikowane: 2018-10-15

Chęć rozwiązania spółki cywilnej


Opublikowane: 2018-10-08

Odpowiedzialność finansowa i karna zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2018-08-10

Rezygnacja z udziału kapitałowego na rzecz spółki


Opublikowane: 2018-08-06

Czy tylko przedsiębiorca ma ponieść koszty podjazdu dla niepełnosprawnych we wspólnocie mieszkaniowej?


Opublikowane: 2018-08-03

Jak udokumentować nieodpłatne nabycie towarów?


Opublikowane: 2018-06-01

Przejęcie spółki cywilnej małżeńskiej wraz z pracownikami


Opublikowane: 2018-05-28

Działalność gospodarcza polegająca na tłumaczeniach a zastosowanie przepisów o prawie autorskim


Opublikowane: 2018-01-19

Śmierć wspólnika spółki jawnej z ujemnym kapitałem zakładowym


Opublikowane: 2018-01-01

Wzięcie leasingu samochodu bez zgody wspólnika


Opublikowane: 2017-11-20

Rezygnacja z założenia spółki z o.o.


Opublikowane: 2017-11-17

Zaktualizowanie danych firmy po zmianie adresu zamieszkania


Opublikowane: 2017-11-10

Dofinansowanie dla nowej firmy


Opublikowane: 2017-10-09

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień


Opublikowane: 2017-09-25

Korzystny leasing samochodu osobowego na firmę


Opublikowane: 2017-09-18

Wycofanie się ze spółki jawnej z powodu złej woli wspólnika


Opublikowane: 2017-08-04

Założenie działalności równolegle z pracą


Opublikowane: 2017-07-24

Zwrot niesprzedanego towaru w ramach rozliczenia


Opublikowane: 2017-07-14

Prowadzenie firmy wyłącznie podczas pobytu w Polsce


Opublikowane: 2017-07-03

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?


Opublikowane: 2017-06-16

Zmiany w spółce z o.o. a kapitał zakładowy


Opublikowane: 2017-06-09

Czy osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu?


Opublikowane: 2017-05-26

Zgoda byłego wspólnika na dalsze prowadzenie spółki


Opublikowane: 2017-05-10

Zmniejszenie udziału w firmie


Opublikowane: 2017-05-08

Zatrudnienie siostry do opieki nad mieszkaniem


Opublikowane: 2017-04-21

Zawieranie umów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2017-03-24

Deklaracja VAT małego podatnika, 2017 r.


Opublikowane: 2017-03-13

Niezarobkowy przewóz osób w spółce z o.o.


Opublikowane: 2017-03-03

Zmiany w kapitale spółki jawnej


Opublikowane: 2017-02-20

Działalność jako spółka z o.o. a zobowiązania


Opublikowane: 2016-12-19

Co zrobić ze spółką jawną na czas choroby?


Opublikowane: 2016-12-09

Czy można zlikwidować spółkę z o.o. podczas jej zawieszenia?


Opublikowane: 2016-12-05

Czy miejscem prowadzenia spółki może być po prostu adres?


Opublikowane: 2016-11-28

Czy wspólnicy mogą przejąć dwa pojazdy spółki?


Opublikowane: 2016-11-14

Możliwość zaskarżenia bilansu w spółce z o.o.


Opublikowane: 2016-11-07

Realizacja zlecenia mimo zamknięcia spółki i otwarcia działalności


Opublikowane: 2016-11-04

Czy wspólnik musi przebywać w spółce tyle godzin ile pracownik?


Opublikowane: 2016-10-21

Przekształcenie działalności czy jej likwidacja?


Opublikowane: 2016-09-23

Pożyczki dla przedsiębiorców


Opublikowane: 2016-09-02

Szacunek do syna zastępującego ojca


Opublikowane: 2016-08-15

Aspekty podatkowe przekazania przedsiębiorstwa w rodzinie


Opublikowane: 2016-08-12

Straty spółki z o.o.


Opublikowane: 2016-07-18

Nabycie obligacji od zadłużonej spółki


Opublikowane: 2016-07-11

Wpis do RDN


Opublikowane: 2016-07-08

Jak bezpiecznie rozpocząć działalność?


Opublikowane: 2016-07-04

Inwestycja wybudowana z zysków spółki


Opublikowane: 2016-06-27

Usługi podmiotów powiązanych


Opublikowane: 2016-05-27

Zmiana miejsca zarekwirowanych pojazdów


Opublikowane: 2016-05-23

Założenie własnego biura rachunkowego przez zwolnioną księgową


Opublikowane: 2016-05-16

Umowa czasowa dotycząca prawa do pobierania dywidendy


Opublikowane: 2016-05-06

Podatek od nieruchomości wprowadzonych do działalności lecz niewykorzystywanych


Opublikowane: 2016-04-22

Szybka rejestracja nowej spółki


Opublikowane: 2016-04-18

Firma byłego rolnika


Opublikowane: 2016-04-06

Działalność handlowa w Polsce


Opublikowane: 2016-04-01

Sprzedaż grafik - modeli kartonowych


Opublikowane: 2016-03-23

Obawa o umowy najmu po zmianie nazwy firmy


Opublikowane: 2016-03-11

Przychody ze sprzedaży a zmiana formy prowadzonej działalności


Opublikowane: 2016-03-07

Skazanie a rejestracja działalności gospodarczej


Opublikowane: 2016-02-29

Czy sprzedaż grafiki musi być w ramach działalności?


Opublikowane: 2016-02-26

Zerowy przychód, ale brak wyrejestrowania działalności


Opublikowane: 2016-02-24

Wykorzystanie zdjęć w ramach dozwolonego użytku


Opublikowane: 2016-02-19

Zbycie działalności razem z obiektem budowlanym będącym środkiem trwałym


Opublikowane: 2016-02-17

Korzystny podatkowo plan przekazania firmy w rodzinie


Opublikowane: 2016-02-15

Obniżenie kapitału w spółce dzielonej


Opublikowane: 2016-02-05

Podpisanie umowy licencyjnej


Opublikowane: 2016-02-03

Aktualizacja wpisu do ewidencji działalności


Opublikowane: 2015-12-24

Zabezpieczenie odpowiedzialności wspólników


Opublikowane: 2015-12-11

Najem mieszkania - działalność gospodarcza czy najem prywatny?


Opublikowane: 2015-12-07

Cofnięto mi pozwolenie na sprzedaż alkoholu


Opublikowane: 2015-11-25

Cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu


Opublikowane: 2015-11-04

Umowa nakładcza a składki na Fundusz Pracy


Opublikowane: 2015-10-26

Jak zawiesić działalność spółki i zarejestrować się w UP?


Opublikowane: 2015-10-16

Certyfikat kompetencji transportowych


Opublikowane: 2015-10-09

Umowa z konsorcjum dwóch podmiotów


Opublikowane: 2015-10-07

Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce założyć biuro podróży?


Opublikowane: 2015-08-26

Czy nadal jestem prezesem niedziałającej od lat spółki z o.o.?


Opublikowane: 2015-08-19

Zmiana spółki na działalność


Opublikowane: 2015-07-29

Podatek od pieniędzy zarabianych przez Internet


Opublikowane: 2015-07-20

Zadłużona rodzinna firma prowadzona w formie spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-07-10

Zmiana działalności na inną formę


Opublikowane: 2015-07-08

Niezarobkowa działalność wydawnicza


Opublikowane: 2015-07-06

Akcjonariusz spółki akcyjnej - odliczenie podatku


Opublikowane: 2015-04-29

Produkt własny na bazie produktu istniejącego


Opublikowane: 2015-04-15

Warunki ogłoszenia upadłość małej firmy


Opublikowane: 2015-03-18

Ubezpieczony w KRUS a naprawy sprzętu dla firmy żony


Opublikowane: 2015-03-13

Udział w nieruchomości zakupiony przez spółkę


Opublikowane: 2015-02-13

Cofnięcie założenia spółki z o.o.


Opublikowane: 2015-02-06

Odpowiedzialność nowego wspólnika w spółce jawnej


Opublikowane: 2015-01-30

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym


Opublikowane: 2015-01-09

Nieregularne płacenie składek przez przedsiębiorcę


Opublikowane: 2015-01-07

Formalności po zajściu w ciążę - działalność gospodarcza


Opublikowane: 2014-12-29

Spółka z o.o. w organizacji a biuro rachunkowe


Opublikowane: 2014-12-22

Czy zakaz konkurencji może obowiązywać wyłącznie jednego członka zarządu spółki z o.o.?


Opublikowane: 2014-11-05

Koszty zamknięcie działalności gospodarczej


Opublikowane: 2014-10-30

Rachunek czy faktura - zmiany od 2014 roku w prowadzeniu działalności gospodarczej


Opublikowane: 2014-10-24

Przeznaczenie części mieszkania na potrzeby spółki komandytowej


Opublikowane: 2014-10-22

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiety prowadzącej działalność gospodarczą


Opublikowane: 2014-10-10

Prawa akcjonariusza w spółce z o.o.


Opublikowane: 2014-10-03

Kapitał początkowy a podział zysku ze spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-10-01

Odzyskanie należności powstałych w poprzedniej działalności gospodarczej


Opublikowane: 2014-09-23

VAT od lokalu kupowanego na działalność gospodarczą


Opublikowane: 2014-08-26

Ubezpieczenie osoby współpracującej


Opublikowane: 2014-07-28

Reprezentowanie zagranicznej spółki akcyjnej w Polsce


Opublikowane: 2014-07-28

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?


Opublikowane: 2014-07-28

Wniosek o ogłoszenie upadłości


Opublikowane: 2014-07-28

Jak założyć spółkę z o.o.?


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »