Materiały


Opublikowane: 2023-09-22

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2023-09-20

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?


Opublikowane: 2023-09-15

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-09-13

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-09-08

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje


Opublikowane: 2023-09-06

Problem z likwidacją spółdzielni


Opublikowane: 2023-09-01

Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?


Opublikowane: 2023-08-30

Rozliczenie przez przekazanie nieruchomości przy likwidacji spółki


Opublikowane: 2023-08-25

Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?


Opublikowane: 2023-08-23

Zmiana przeznaczenia zysku spółki z kapitału zapasowego na dywidendy


Opublikowane: 2023-08-16

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-08-11

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej - sposób rozliczenia ze spółką


Opublikowane: 2023-08-09

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki?


Opublikowane: 2023-08-04

Likwidacja spółki a pracownik z roszczeniami


Opublikowane: 2023-08-02

Przeprowadzenie likwidacji spółdzielni - obowiązkowa lustracja


Opublikowane: 2023-07-28

Emisja nowych akcji niemych w prostej spółce akcyjnej


Opublikowane: 2023-07-26

Zbycie udziału w spółce - w jakiej formie i czy konieczna zmiana wpisu w KRS?


Opublikowane: 2023-07-21

Niedobór inwentaryzacyjny w spółce - czy to koszt podatkowy?


Opublikowane: 2023-07-19

Nieprawidłowo wypełniony wniosek w sprawie zmiany siedziby spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-07-14

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.


Opublikowane: 2023-07-12

Jak bezpiecznie oprocentować pożyczkę udzieloną przez udziałowca spółki?


Opublikowane: 2023-07-07

Powołanie pełnomocnika przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-07-05

Nieruchomość spółki wybudowana na gruncie wspólnika


Opublikowane: 2023-06-30

Podejmowanie uchwał podczas zawieszenia udziałowców w spółce z o.o.


Opublikowane: 2023-06-28

Postępowanie w przypadku śmierci jednego z likwidatorów spółki


Opublikowane: 2023-06-23

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.


Opublikowane: 2023-06-21

Wybory do zarządu spółki Skarbu Państwa - czy może kandydować związkowiec?


Opublikowane: 2023-06-16

Zmiana wielkości udziałów lub ich przejęciu od wspólnika - spółka cywilna


Opublikowane: 2023-06-07

Ogłoszenie upadłości spółki a dochodzenie wierzytelności przez ZUS


Opublikowane: 2023-06-02

Rezygnacja wspólnika z prowadzenia spółki z o.o


Opublikowane: 2023-05-31

Zakup działki rolno-budowlanej przez spółkę z o.o.


Opublikowane: 2023-05-26

Dopłaty jako kapitał zapasowy czy rezerwowy?


Opublikowane: 2023-05-24

Faktury za podnajem i pomoc w działalności gospodarczej


Opublikowane: 2023-05-19

Zakup przez spółkę z o.o. nieruchomości od prezesa zarządu i większościowego wspólnika występującego jako osoba prywatna


Opublikowane: 2023-05-17

Testament z przepisaniem udziałów w spółce


Opublikowane: 2023-05-17

Co trzeba wiedzieć o założeniu spółki z.o.o.?


Opublikowane: 2023-05-12

Szybkie zamknięcie spółki przez emerytów


Opublikowane: 2023-05-05

Przeglądanie i kopiowanie dokumentów przez wspólnika


Opublikowane: 2023-04-28

Wynagrodzenia i faktury w spółce z o.o.


Opublikowane: 2023-04-24

Przekroczenie 2-letniego terminu zawieszenia działalności spółki z o.o., co zrobić?


Opublikowane: 2023-04-24

Co można wysłać w paczce do Kanady?


Opublikowane: 2023-04-21

Kto może być likwidatorem spółki z o.o.?


Opublikowane: 2023-04-14

Roczne rozliczenie spółki LTD z UK


Opublikowane: 2023-03-31

Przepisanie nieruchomości należącej do spółki jednemu z udziałowców


Opublikowane: 2023-03-24

Wyliczenie wartości udziałów w spółce z o. o. po śmierci wspólnika


Opublikowane: 2023-03-20

Jakie podatki obowiązują w Holandii?


Opublikowane: 2023-03-10

Zobowiązania gwarancyjne spółki cywilnej po jej rozwiązaniu


Opublikowane: 2023-03-03

Jak odzyskać pieniądze za niedostarczony towar?


Opublikowane: 2023-02-10

Naruszenie interesów spółki i działanie wspólnika na szkodę spółki


Opublikowane: 2023-01-27

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - US, ZUS, jakie zgłoszenia?


Opublikowane: 2023-01-20

Zarzut naruszenia regulaminu Allegro i zablokowanie konta firmowego


Opublikowane: 2023-01-13

Czy prokurent w spółce z o.o. opłaca składkę zdrowotną?


Opublikowane: 2023-01-02

Wstąpienie, wystąpienie, lub śmierć wspólnika w spółce cywilnej


Opublikowane: 2022-12-19

Czy długi z działalności gospodarczej wejdą do nowo powstałej spółki cywilnej?


Opublikowane: 2022-12-12

Odwołanie prezesa fundacji przez fundatora - wnioski do KRS


Opublikowane: 2022-12-05

Dwie spółki z o.o. zamiast jednoosobowej działalności - zmiana formy prowadzenia działalności


Opublikowane: 2022-11-28

Wynajem domu przez spółkę dla jej prezesa


Opublikowane: 2022-11-21

Awarie nowego samochodu w leasingu


Opublikowane: 2022-11-14

Wysokość emerytury po zostaniu wspólnikiem spółki z o.o.


Opublikowane: 2022-11-04

Umowa o pracę z likwidatorami spółki z o.o.


Opublikowane: 2022-10-28

Braki w aktywach a odpowiedzialność prezesa spółki


Opublikowane: 2022-10-21

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?


Opublikowane: 2022-10-07

Zmiany w spółce jawnej i rozpoczęcie działalności spółki po latach od założenia


Opublikowane: 2022-09-30

Darowizna samochodu osobowego ze spółki o.o.


Opublikowane: 2022-09-23

Składki ZUS w spółce komandytowej


Opublikowane: 2022-09-12

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a najem nieruchomości


Opublikowane: 2022-09-05

Śmierć członka spółdzielni produkcyjnej w trakcie jej likwidacji


Opublikowane: 2022-08-26

Zapisy w umowie spółki z o.o. o sprzedaży udziałów


Opublikowane: 2022-08-19

Kwiaciarnia działająca jako spółka cywilna, dobre i złe strony


Opublikowane: 2022-08-12

Prokurent w spółce - formy zatrudnienia i wynagradzania, nieodpłatne świadczenie usług


Opublikowane: 2022-07-29

Dzierżawa spółki z o.o.


Opublikowane: 2022-07-22

Rozwiązanie spółki z o.o. bez postępowania likwidacyjnego


Opublikowane: 2022-07-15

Darowizna przedsiębiorstwa bez zachowania odpowiedniej formy, konsekwencje w podatku VAT


Opublikowane: 2022-07-08

Wniesienie lokalu do spółki cywilnej jako aport rzeczowy


Opublikowane: 2022-06-17

Wyjście wspólnika ze spółki cywilnej i dalsze prowadzenie działalności


Opublikowane: 2022-06-10

VAT podczas zawieszenia działalności - sprzedaż środka trwałego


Opublikowane: 2022-06-03

Grzywna nałożona na spółkę z o.o. nieprowadzącą działalności za niedopełnienie obowiązku aktualizacji PKD


Opublikowane: 2022-05-27

Spółka małżeństwa o dwóch różnych profilach


Opublikowane: 2022-05-20

Podział kompetencji między dyrektorem a zarządem w przedszkolu prowadzone przez spółdzielnię socjalną


Opublikowane: 2022-05-13

Spółka cywilna po śmierci wspólnika


Opublikowane: 2022-05-06

Jak nakłonić spadkobiercę udziałowca do sprzedaży udziałów?


Opublikowane: 2022-04-25

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.


Opublikowane: 2022-04-11

Prezes figurant w spółce z o.o., odpowiedzialność za zobowiązania


Opublikowane: 2022-04-04

Spółka z długami a kolejna wierzytelność


Opublikowane: 2022-03-28

Działalność na rzecz pracodawcy w ramach umowy o pracę oraz poprzez własną spółkę


Opublikowane: 2022-03-21

Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej


Opublikowane: 2022-03-14

Inwestowanie kapitału spółki z o.o. a licencja doradcy finansowego


Opublikowane: 2022-03-07

Zmiana spółki cywilnej na działalność gospodarczą


Opublikowane: 2022-02-28

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości


Opublikowane: 2022-02-21

Wynajem domku turystom a działalność gospodarcza


Opublikowane: 2022-02-14

Wycofanie nieruchomości ze spółki i przekazanie jej synowi


Opublikowane: 2022-02-07

Przejście na emeryturę a bycie członkiem rady nadzorczej


Opublikowane: 2022-01-31

Ile razy można zawiesić działalność taksówkarza?


Opublikowane: 2022-01-24

Rozliczenie zarobków od zagranicznego brokera


Opublikowane: 2022-01-17

Spółka z o.o. spółka komandytowa – zawieszenie działalności jednej spółki, minimalizacja kosztów


Opublikowane: 2022-01-10

Odmowa podpisania wniosku KRS przez jednego wspólnika przy likwidacji spółki


Opublikowane: 2022-01-03

Funkcja prezesa czy dyrektora spółki z o.o. - jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spółki?


Opublikowane: 2021-12-20

Spory i konflikty wspólników w spółce cywilnej


Opublikowane: 2021-12-13

Darowizna nieruchomości spółki dla członka rodziny wspólnika a podatki


Opublikowane: 2021-12-06

Dofinansowanie spółki z o.o. - jak się zabezpieczyć?


Opublikowane: 2021-11-29

Członek zarządu bez pobierania wynagrodzenia a zasiłek pielęgnacyjny


Opublikowane: 2021-11-22

Wydzierżawienie ziemi i prowadzenie działalności agroturystycznej


Opublikowane: 2021-11-12

Czy można prowadzić działalność, która nie jest ujęta w KRS?


Opublikowane: 2021-11-08

Upadłość spółki nieposiadającej majątku


Opublikowane: 2021-10-29

Spółka celowa komandytowa, jak ją rozwiązać bez postępowania likwidacyjnego?


Opublikowane: 2021-10-22

Pieniądze od inwestorów przed założeniem działalności


Opublikowane: 2021-10-15

Wykreślenie z KRS po sprzedaży udziałów w spółce


Opublikowane: 2021-10-08

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu


Opublikowane: 2021-09-27

Prowizja pośrednika finansowego - brokera


Opublikowane: 2021-09-13

Zmiana sprawozdania rady nadzorczej spółki akcyjnej


Opublikowane: 2021-09-06

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.


Opublikowane: 2021-08-30

Zapłata za usługę spółce i nie wywiązanie się ze zlecenia - jak odzyskać pieniądze?


Opublikowane: 2021-08-23

Zakup nieruchomości przez prostytutkę a kontrola urzędu skarbowego


Opublikowane: 2021-08-13

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury


Opublikowane: 2021-08-02

Odejście z zarządu fundacji w celu uniknięcia odpowiedzialności


Opublikowane: 2021-07-26

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką


Opublikowane: 2021-07-16

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. z głosowania


Opublikowane: 2021-07-09

Cicha spółka i jej wspólnicy


Opublikowane: 2021-07-02

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca


Opublikowane: 2021-06-25

Odprawa dla wspólniczki odchodzącej ze spółki


Opublikowane: 2021-06-18

Przywłaszczenie mienia spółki przez wspólnika i pracownika - jakie podjąć kroki?


Opublikowane: 2021-06-11

Mandat radnego gminy a udział w spółce, która wynajmuje lokal od gminy


Opublikowane: 2021-06-04

Opiekunka dziecięca - umowy, składki zus, miejsce sprawowania opieki


Opublikowane: 2021-05-28

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca


Opublikowane: 2021-05-21

Fundator w zarządzie i radzie fundacji


Opublikowane: 2021-05-07

Niepełnoletni wspólnik spółki jawnej


Opublikowane: 2021-04-30

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa


Opublikowane: 2021-04-23

Działalność gospodarcza i praca na etacie - składki i podatki


Opublikowane: 2021-04-16

Certyfikacja CE produktów z Chin


Opublikowane: 2021-04-09

Śmierć wspólnika spółki jawnej


Opublikowane: 2021-03-26

Zmiany w rejestrze KRS po sprzedaży udziałów spółki z o.o.


Opublikowane: 2021-03-19

Przeniesienie nieruchomości ze spółki cywilnej na wspólników


Opublikowane: 2021-03-12

Budowa mieszkań i przekazanie ich wspólnikom na użytek własny


Opublikowane: 2021-03-05

Czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?


Opublikowane: 2021-02-26

Problemy ze wspólnikiem spółki cywilnej, jak wystąpić ze spółki lub ogłosić upadłość?


Opublikowane: 2021-02-19

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o. - jak prawidłowo ją przeprowadzić?


Opublikowane: 2021-02-12

Samochód w leasingu nabyty na fundację - spłata rat z prywatnego konta


Opublikowane: 2021-02-05

Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej w spółce państwowej - zmiany w ustawach


Opublikowane: 2021-01-29

Kurator dla spółki z o.o. bez zarządu


Opublikowane: 2021-01-22

Wykonywanie tatuaży bez zakładania działalności gospodarczej


Opublikowane: 2021-01-15

Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną a dane na fakturze


Opublikowane: 2021-01-08

Odmowa sprzedaży towaru przez producenta


Opublikowane: 2020-12-28

Spóźniony wniosek o upadłość spółki z o.o. a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania


Opublikowane: 2020-12-11

Przekazanie firmy mężowi i dalsza realizacji usług


Opublikowane: 2020-11-30

Taki sam profil działalności gospodarczej wspólnika spółki z o.o. a działalność konkurencyjna


Opublikowane: 2020-11-23

Przekazanie synowi udziałów w spółce jawnej


Opublikowane: 2020-11-16

Usługi bhp w ramach działalności nierejestrowanej


Opublikowane: 2020-11-09

Świadczenie usługi przez firmę z Anglii w Polsce


Opublikowane: 2020-11-02

Oddalenie wniosku przez KRS o zmianie zarządu oraz statutu w stowarzyszeniu


Opublikowane: 2020-10-26

Zabezpieczenie spółki cywilnej na wypadek śmierci wspólnika


Opublikowane: 2020-10-16

Powiązania między firmami - wyjaśnienia


Opublikowane: 2020-10-09

Czy żołnierz może być wspólnikiem spółki komandytowej?


Opublikowane: 2020-10-02

Przymusowy wykup akcji a PIT-8C


Opublikowane: 2020-09-14

Zmiany w spółce z o.o. przez internet


Opublikowane: 2020-09-07

Rozwód udziałowca spółki z o.o.


Opublikowane: 2020-08-31

Nabycie udziałów z spółce z.o.o. przez cudzoziemca


Opublikowane: 2020-08-24

Przekazanie części działalności gospodarczej synowej


Opublikowane: 2020-08-17

Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o.o.


Opublikowane: 2020-08-10

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?


Opublikowane: 2020-08-03

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana


Opublikowane: 2020-07-28

Szybkie odejście ze spółki komandytowej i zwrot wkładu


Opublikowane: 2020-07-20

Reklama nierejestrowanej działalności


Opublikowane: 2020-07-13

Jak sprzedać małą gastronomię korzystnie podatkowo i prawnie dla obu stron?


Opublikowane: 2020-07-06

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?


Opublikowane: 2020-06-29

Sprzedaż w automatach vendingowych - wymagania, ograniczenia, zgłoszenie, magazynowanie produktów


Opublikowane: 2020-06-22

Podział nieruchomości w likwidowanej spółce cywilnej - podatek dochodowy i VAT


Opublikowane: 2020-06-15

Likwidacja przychodni założonej przez spółkę


Opublikowane: 2020-06-08

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?


Opublikowane: 2020-06-01

Zakończenie działalności gospodarczej i utworzenie spółki z o.o. i przeniesienie umów na wykonanie umów


Opublikowane: 2020-05-25

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej na emeryturę


Opublikowane: 2020-05-21

Sprzedaż niepublicznego przedszkola


Opublikowane: 2020-05-11

Wykluczenie odpowiedzialności majątkowej jako właściciela i prezesa spółki


Opublikowane: 2020-05-04

Import motocykli a podatki - wystawienie faktury przed sprowadzeniem pojazdu


Opublikowane: 2020-04-24

Hodowla i sprzedaż psów jako druga działalność gospodarcza


Opublikowane: 2020-04-17

Jak zamienić jednoosobową działalność męża na spółkę cywilną żony i męża?


Opublikowane: 2020-04-03

Przeniesienie samochodów z działalności gospodarczej do spółki cywilnej


Opublikowane: 2020-03-27

Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?


Opublikowane: 2020-03-16

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o a podatek


Opublikowane: 2020-03-06

Odzyskanie należności od spółki wykreślonej z KRS


Opublikowane: 2020-02-28

Jak zlikwidować - zamknąć stowarzyszenie?


Opublikowane: 2020-02-21

Ingerowanie fundatora w działalność fundacji


Opublikowane: 2020-02-14

Przekazanie majątku firmy żony do firmy męża


Opublikowane: 2020-02-07

Wejście do spółki - jak się zabezpieczyć?


Opublikowane: 2020-01-31

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski


Opublikowane: 2020-01-27

Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce


Opublikowane: 2020-01-20

Reklamowanie sponsora przez stowarzyszenie


Opublikowane: 2020-01-17

Uchronienie firmy przed upadłością poprzez przejęcie


Opublikowane: 2020-01-12

Jak wycenić wartość udziałów w spółce z o.o.?


Opublikowane: 2020-01-07

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie


Opublikowane: 2020-01-03

Jak rozliczyć się z odchodzącym wspólnikiem?


Opublikowane: 2019-12-27

Amortyzowanie hali przez 10 lat


Opublikowane: 2019-12-13

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika


Opublikowane: 2019-12-02

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej


Opublikowane: 2019-11-29

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?


Opublikowane: 2019-11-25

Wypłata zysków spółki z o.o. po jej przekształceniu w spółkę akcyjną


Opublikowane: 2019-11-22

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?


Opublikowane: 2019-11-18

Jak wytransferować środki ze spółki estońskiej na konto polskie?


Opublikowane: 2019-11-15

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.


Opublikowane: 2019-11-08

Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi


Opublikowane: 2019-11-04

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika - czy wystarczy zwykła umowa pożyczki


Opublikowane: 2019-11-01

Wypłacanie wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy


Opublikowane: 2019-10-28

Spółka cywilna, na której bazie powstał NZOZ a zatrudnienie wspólników


Opublikowane: 2019-10-25

Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki


Opublikowane: 2019-10-21

Ważność i skuteczność zakupu udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2019-10-18

Informacje na temat kondycji spółki dla udziałowca


Opublikowane: 2019-10-14

Najem prywatny kilku mieszkań


Opublikowane: 2019-10-11

Wsparcie finansowe fundacji w zamian za figurowanie w dokumentach jako fundator


Opublikowane: 2019-10-07

Ogłoszenie upadłości spółki lub jej likwidacja po upływie terminów


Opublikowane: 2019-10-04

Informacja o ogłoszeniu upadłości przez kontrahenta


Opublikowane: 2019-09-30

Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?


Opublikowane: 2019-09-27

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa stowarzyszenia


Opublikowane: 2019-09-23

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości


Opublikowane: 2019-09-20

Czy można wyłączyć nieruchomość z działalności gospodarczej, aby była ona moją własnością?


Opublikowane: 2019-09-16

Amortyzacja jednorazowa na ciągnik siodłowy i naczepę


Opublikowane: 2019-09-13

Faktura bez VAT-u i dane na niej umieszczane


Opublikowane: 2019-09-09

Szansę na upadłość zadłużonej spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-09-06

Anulowanie procedury zamknięcia spółki przez internet


Opublikowane: 2019-09-02

Kto może zakwestionować rodzaj umowy z pracownikiem, jakie konsekwencje dla spółki z o.o.?


Opublikowane: 2019-08-30

Konsekwencje pozostawienia niedziałającej spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-08-26

Jak zlikwidować spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego


Opublikowane: 2019-08-19

Rejestracja siedziby działalności w kupionym domu


Opublikowane: 2019-08-12

Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji


Opublikowane: 2019-08-07

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?


Opublikowane: 2019-08-05

Współpraca z chińską firmą


Opublikowane: 2019-08-02

Odpowiedzialność za długi stowarzyszenia


Opublikowane: 2019-07-31

Ukrainiec w zarządzie spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-07-29

Rozliczenia za wynajem pojazdów i maszyn od zadłużonej firmy


Opublikowane: 2019-07-26

Przedszkole we własnym lokalu a wydatkowanie dotacji


Opublikowane: 2019-07-24

Zatwierdzenie sprawozdań i podział zysków po rozwiązaniu spółki komandytowej


Opublikowane: 2019-07-22

Przychody fundacji czerpane z zysku firmy


Opublikowane: 2019-07-19

Utworzenie spółki z o.o. z branży IT


Opublikowane: 2019-07-17

Opłacalne prowadzenie firm w dwóch krajach


Opublikowane: 2019-07-15

Kontrola w spółce komunalnej


Opublikowane: 2019-07-12

Zakup apteki przez farmaceutę będącego w małżeństwie


Opublikowane: 2019-07-10

Kupno mieszkań na wynajem - lepiej prywatnie czy na firmę?


Opublikowane: 2019-07-08

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2019-07-05

Wykreślenie ze spółki zadłużonego wspólnika


Opublikowane: 2019-07-03

Rozszerzenie działalności o handlem końmi


Opublikowane: 2019-07-01

Obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej


Opublikowane: 2019-06-28

Założenie firmy, by wystawiać faktury dla pracodawcy


Opublikowane: 2019-06-26

Jaką działalność otworzyć w celu budowy i sprzedaży domu?


Opublikowane: 2019-06-24

Praca zdalna dla angielskiej firmy


Opublikowane: 2019-06-21

Niezgłoszenie sprzedaży udziałów w spółce


Opublikowane: 2019-06-19

Kontrola spółki z o.o. przez ZUS


Opublikowane: 2019-06-17

Podział zysków w spółce partnerskiej lekarzy


Opublikowane: 2019-06-14

Zatrudnienie wspólników spółki cywilnej na umowę


Opublikowane: 2019-06-12

Sprzedaż udziałów w spółce za złotówkę


Opublikowane: 2019-06-10

Akcje firmy w upadłości likwidacyjnej


Opublikowane: 2019-06-07

Pełnomocnik spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu


Opublikowane: 2019-06-05

Kapitał zapasowy a sprzedaż spółki


Opublikowane: 2019-06-03

Zbycie firmowego samochodu w kontekście podatku PIT oraz VAT


Opublikowane: 2019-05-31

Działalność polegająca na wynajmie nie swoich pojazdów


Opublikowane: 2019-05-29

Wciągnięcie mieszkania na kredyt jako środek trwały działalności


Opublikowane: 2019-05-27

Wynagrodzenie prezesa zarządu w spółce z o.o.


Opublikowane: 2019-05-24

Główne obowiązki sprzedawcy internetowego w zakresie RODO


Opublikowane: 2019-05-22

Kontynuowanie działalności spółki cywilnej bez wspólnika


Opublikowane: 2019-05-20

Zgoda na umowę przez telefon - czy mogę odstąpić od umowy?


Opublikowane: 2019-05-17

Prowadzenie ośrodka wypoczynkowego - czy mogę odliczyć koszty od podatku?


Opublikowane: 2019-05-15

Grafik komputerowy nieposiadający działalności gospodarczej


Opublikowane: 2019-05-13

Rezygnacja prezesa zadłużonej spółki z o.o. - co grozi udziałowcom?


Opublikowane: 2019-05-10

Zakup przez spółkę z o.o. owoców i warzyw na targowisku a udokumentowanie wydatku


Opublikowane: 2019-05-08

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z kapitału zapasowego


Opublikowane: 2019-05-06

Przekształcenie rodzinnej spółki jawnej w spółkę komandytową


Opublikowane: 2019-05-03

Jak najlepiej przepisać firmę na męża?


Opublikowane: 2019-05-01

Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji prezesa spółki z o.o. po sprzedaży udziałów


Opublikowane: 2019-04-29

Uzupełnienie protokołu walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2019-04-26

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu


Opublikowane: 2019-04-24

Wypłacenie dywidendy dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-04-22

Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu


Opublikowane: 2019-04-19

Utworzenie spółki z o.o. przez stowarzyszenie


Opublikowane: 2019-04-17

Gabinet lekarski żony a praca świadczona przez męża


Opublikowane: 2019-04-15

Jak rozwód wspólnika i podział majątku małżeńskiego może wpłynąć na naszą spółkę?


Opublikowane: 2019-04-12

Sprzedaż internetowa wina, czy to legalne?


Opublikowane: 2019-04-10

Jak podzielić majątek w spółce cywilnej?


Opublikowane: 2019-04-08

Zawieszenie a likwidacja sezonowej działalności gospodarczej


Opublikowane: 2019-04-05

Otworzenie przez pracownika firmy z tej samej branży w której pracował


Opublikowane: 2019-04-03

Jednoosobowa działalność w wynajmowanym mieszkaniu


Opublikowane: 2019-04-01

Możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne


Opublikowane: 2019-03-29

Odsetki za pozostawione w firmie pieniądze


Opublikowane: 2019-03-27

Działalność gospodarcza lekarza dentysty a zawiązanie spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-03-25

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego


Opublikowane: 2019-03-22

Zatrudnienie członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych


Opublikowane: 2019-03-20

Zakup mieszkania na firmę - pułapki i ograniczenia


Opublikowane: 2019-03-18

Portal internetowy a zarejestrowanie działalności


Opublikowane: 2019-03-15

Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-03-13

Umowa pożyczki spółki z Polski z podmiotem zagranicznym


Opublikowane: 2019-03-11

Założenie fundacji prywatnej w Liechtensteinie


Opublikowane: 2019-03-08

Współpraca pomiędzy firmami bez umowy


Opublikowane: 2019-03-06

Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-03-04

Czasowe oddelegowanie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do zarządu


Opublikowane: 2019-03-01

Forma spółki dla cichego wspólnika


Opublikowane: 2019-02-27

Ile czasu i jakie dokumenty muszą być archiwizowane w stowarzyszeniu?


Opublikowane: 2019-02-25

Zmiana warunków likwidacji spółki jawnej


Opublikowane: 2019-02-22

Czy mogę handlować na Allegro, nie zakładając firmy?


Opublikowane: 2019-02-20

Jak rozliczyć przystąpienie do spółki komandytowej z określoną kwotą?


Opublikowane: 2019-02-18

Hodowla psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej


Opublikowane: 2019-02-15

Komu prezes zarządu spółki z o.o. składa rezygnację?


Opublikowane: 2019-02-13

Sprzedaż spółki z o.o. bez sprawozdania finansowego


Opublikowane: 2019-02-11

Prowadzenie szkoły językowej w mieszkaniu


Opublikowane: 2019-02-08

Jak skorzystać z ulgi w składkach na 24 miesiące (2 lata)?


Opublikowane: 2019-02-06

Cofnięcie wykreślenia spółki z KRS


Opublikowane: 2019-02-04

Jak przenieść na spółkę jawną prawo własności?


Opublikowane: 2019-02-01

Likwidacja fundacji - czyli jak zamknąć fundację?


Opublikowane: 2019-01-30

Wejście do spółki męża i teścia


Opublikowane: 2019-01-28

Egzekucja wobec likwidatora spółki z o.o.


Opublikowane: 2019-01-25

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną a koncesja na prowadzenie apteki


Opublikowane: 2019-01-23

Kontrola spółki przez burmistrza


Opublikowane: 2019-01-21

Umowa między fundacją a gminą na użyczenie działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego


Opublikowane: 2019-01-18

Sprzedaż gruntu pod zabudowę spółce z o.o. - jak się zabezpieczyć?


Opublikowane: 2019-01-16

Zarejestrowanie działalności w mieszkaniu i jego wynajem


Opublikowane: 2019-01-14

Dystrybucja polskich produktów w Irlandii


Opublikowane: 2019-01-11

Prowadzenie bloga w celach zarobkowych


Opublikowane: 2019-01-07

Powody wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG


Opublikowane: 2019-01-04

Jak zostać pełnomocnikiem działalności gospodarczej partnera?


Opublikowane: 2019-01-02

Wynajem auta na śluby - jak legalnie wykonać taką usługę?


Opublikowane: 2018-12-31

Pożyczka przez osobę nie będącą wspólnikiem spółce z o.o.


Opublikowane: 2018-12-28

Umowa o pracę dla prezesa spółki z o.o. i jedynego udziałowca


Opublikowane: 2018-12-24

Umowa pomiędzy firmami a naprawa zgłoszonych usterek


Opublikowane: 2018-12-22

Wystąpienie ze spółki cywilnej i wypłata udziałów w środkach trwałych


Opublikowane: 2018-12-19

Płatny serwis internetowy dla klientów z całego świata, aspekty podatkowe


Opublikowane: 2018-12-17

Wykonanie usługi przez firmę u dwóch zleceniodawców w tym samym czasie


Opublikowane: 2018-12-14

Pieczenie ciast na umowę o dzieło bez zakładania działalności


Opublikowane: 2018-12-12

Zgoda na sprzedaż udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2018-12-10

Jednoosobowy zarząd spółki z o.o i prokura dla tej samej osoby


Opublikowane: 2018-12-07

Pracownia protetyki stomatologicznej a zgłoszenie w Sanepidzie


Opublikowane: 2018-12-05

Zakup mieszkania na firmę i późniejsza sprzedaż a podatki


Opublikowane: 2018-12-03

Umowa na sprzedaż udziałów w spółce cywilnej


Opublikowane: 2018-11-30

W jaki sposób przekazać alkohol z likwidowanego sklepu do spółki z o.o.?


Opublikowane: 2018-11-28

Odpowiedzialność wspólnika i prezesa spółki z o.o. po sprzedaży udziałów


Opublikowane: 2018-11-26

Udziały w spółce a odpowiedzialność karna lub finansowa za nieprawidłowości w działalności spółki


Opublikowane: 2018-11-23

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki z o.o. i sprzedaż spółki


Opublikowane: 2018-11-21

Dzień połączenia spółek według Kodeksu spółek handlowych


Opublikowane: 2018-11-19

Darowizna akcji spółki


Opublikowane: 2018-11-16

Pełna nazwa firmy a używanie nazwy skróconej


Opublikowane: 2018-11-14

Czy można podjąć uchwałę o odwołaniu prezesa bez udzielenia absolutorium?


Opublikowane: 2018-11-12

Przekształcenie zadłużonej działalności w spółkę z o.o.


Opublikowane: 2018-11-09

Jakie są warianty przekazania firmy?


Opublikowane: 2018-11-07

Likwidacja spółdzielni zobowiązanej do wypłacania renty wyrównawczej dla pracownika


Opublikowane: 2018-11-05

Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o za jej zobowiązania


Opublikowane: 2018-11-02

Przeprowadzenie likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością


Opublikowane: 2018-10-31

Jak wykreślić istnienie firmy która nigdy nie działała?


Opublikowane: 2018-10-29

Jak powinna wyglądać umowa zatrudnienia prezesa spółki z .o.o?


Opublikowane: 2018-10-26

Złożona rezygnacja członka zarządu banku a wpis o odwołaniu


Opublikowane: 2018-10-24

Działalność dietetyka i trenera personalnego


Opublikowane: 2018-10-22

Sprzedaż spółki z o.o. z zaciągniętym kredytem


Opublikowane: 2018-10-19

Zakup budynku spółki przez wspólnika i otworzenie podobnej działalności


Opublikowane: 2018-10-17

Dropshipping a sprzedaż bezpośrednia


Opublikowane: 2018-10-15

Chęć rozwiązania spółki cywilnej


Opublikowane: 2018-10-12

Wskazanie adresu siedziby spółki z o.o. jako nasz dom


Opublikowane: 2018-10-10

Przeprowadzka z Ukrainy do Polski, jak rozpocząć działalność artystyczną?


Opublikowane: 2018-10-08

Odpowiedzialność finansowa i karna zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2018-10-05

Likwidacja spółki z o.o. i likwidacja rady nadzorczej


Opublikowane: 2018-10-01

Likwidator spółki z o.o. i zarazem jedyny członek zarządu


Opublikowane: 2018-09-28

Założenie zespołu muzycznego


Opublikowane: 2018-09-24

Czy muszę zawiesić firmę po podjęciu pracy na etat?


Opublikowane: 2018-09-21

Dwie działalności gospodarcze pod jednym adresem


Opublikowane: 2018-09-17

Postępowanie komornicze przeciwko spółce z o.o., kiedy za długi odpowiada wspólnik?


Opublikowane: 2018-09-14

Sprzedaż udziałów w spółce z Polski spółce zagranicznej


Opublikowane: 2018-09-10

Dropshipping a umowy ramowe ze sprzedawcami


Opublikowane: 2018-09-07

Sprzedaż wyników rozgrywek a działalność w zakresie zakładów wzajemnych


Opublikowane: 2018-09-03

Brak 3-miesięcznego procesu likwidacyjnego spółki komandytowej


Opublikowane: 2018-08-31

Rozwiązanie spółki cywilnej i przekazanie nieruchomości na cele osobiste


Opublikowane: 2018-08-27

Utrzymanie działalności spółki jawnej w momencie wycofania się wspólnika


Opublikowane: 2018-08-24

Korepetycje, działalność wykonywana osobiście czy działalność gospodarcza?


Opublikowane: 2018-08-20

Zakup udziałów spółki z o.o. w ratach


Opublikowane: 2018-08-17

Powiększenie kapitału zapasowego w spółce z o.o.


Opublikowane: 2018-08-13

Nieuczciwa konkurencja i odszkodowanie


Opublikowane: 2018-08-10

Rezygnacja z udziału kapitałowego na rzecz spółki


Opublikowane: 2018-08-06

Czy tylko przedsiębiorca ma ponieść koszty podjazdu dla niepełnosprawnych we wspólnocie mieszkaniowej?


Opublikowane: 2018-08-03

Jak udokumentować nieodpłatne nabycie towarów?


Opublikowane: 2018-07-30

Niezamknięta od lat działalność z powodu wyjazdu na stałe za granicę - problem z US i ZUS


Opublikowane: 2018-07-27

Tłumaczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a opodatkowanie


Opublikowane: 2018-07-23

Konsekwencje śmierci jedynego wspólnika spółki z o. o.


Opublikowane: 2018-07-20

Dywidenda przeznaczona na kapitał zapasowy a roszczenia akcjonariusza


Opublikowane: 2018-07-16

Zaprzestanie prowadzenia spółki cywilnej a wypowiedzenie pracy pracownikowi


Opublikowane: 2018-07-13

Wystąpienie ze spółki cywilnej mniejszościowego wspólnika a nowy wspólnik


Opublikowane: 2018-07-09

Śmierć wspólnika spółki z o.o. - jak wykreślić go w KRS z zarządu?


Opublikowane: 2018-07-06

Obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania w KRS przez członka spółki z o.o.


Opublikowane: 2018-07-02

Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2018-06-29

Pobory podczas zwolnienia lekarskiego dla członka zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2018-06-25

Rozwiązanie spółki cywilnej i rozliczenie między wspólnikami


Opublikowane: 2018-06-22

Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza


Opublikowane: 2018-06-18

Rozporządzenie udziałami w spółce z o.o. na wypadek śmierci


Opublikowane: 2018-06-15

Spółka akcyjna, spółka z o.o., kogo wpisać do krajowego rejestru dłużników?


Opublikowane: 2018-06-11

Zakaz handlu w niedziele i święta - czy wspólnicy spółki jawnej mogą pracować?


Opublikowane: 2018-06-08

Kiedy działalność konkurencyjna członka zarządu spółki z o.o. jest zgodna z prawem?


Opublikowane: 2018-06-04

Rachunkowość w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie


Opublikowane: 2018-06-01

Przejęcie spółki cywilnej małżeńskiej wraz z pracownikami


Opublikowane: 2018-05-28

Działalność gospodarcza polegająca na tłumaczeniach a zastosowanie przepisów o prawie autorskim


Opublikowane: 2018-05-25

Podpisanie umowy ze spółką z o.o. a odwołanie prezesa


Opublikowane: 2018-05-21

Przekazanie nieruchomości mieszkalnej dla dalszego prowadzenia wynajmu


Opublikowane: 2018-05-18

Zakup działek przez spółkę cywilną i późniejsza sprzedaż


Opublikowane: 2018-05-14

Kadencja prezesa zarządu spółki z o.o. na 5 lat obrotowych


Opublikowane: 2018-05-11

Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2018-05-07

Wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek


Opublikowane: 2018-05-04

Odpowiedzialność zarządu gminnej spółdzielni SCh za długi


Opublikowane: 2018-04-30

Co zrobić, aby nie płacić dwóch pełnych składek ZUS?


Opublikowane: 2018-04-27

Wyjście wspólników ze spółki jawnej i nowa spółka z o.o.


Opublikowane: 2018-04-23

Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności


Opublikowane: 2018-04-20

Czy można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika?


Opublikowane: 2018-04-16

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji prezesa spółki z o.o.?


Opublikowane: 2018-04-13

Delegacje członków zarządu firmy


Opublikowane: 2018-04-09

Firma w Wielkiej Brytanii a sprzedaż w Polsce


Opublikowane: 2018-04-06

Likwidacja spółki cywilnej a sprzedaż alkoholu


Opublikowane: 2018-04-02

Zakończenie działalności i przekazanie pozostałego towaru fundacji


Opublikowane: 2018-03-30

Czy US może zgłosić wniosek o upadłość spółki?


Opublikowane: 2018-03-26

Wybór członka rady nadzorczej spółki z o.o.


Opublikowane: 2018-03-23

Wypłacanie pensji z konta firmowego na prywatne w spółce cywilnej


Opublikowane: 2018-03-19

Dopisanie wspólnika do spółki cywilnej


Opublikowane: 2018-03-16

Śmierć jednego wspólnika spółki cywilnej


Opublikowane: 2018-03-12

Odliczenie straty z działalności po wniesieniu jej aportem do spółki cywilnej


Opublikowane: 2018-03-09

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji w KRS przez nowego udziałowca, co robić?


Opublikowane: 2018-03-05

Połączenie spółek - jak to najlepiej zrobić?


Opublikowane: 2018-03-02

Cienka kapitalizacja przy pożyczce od udziałowca


Opublikowane: 2018-02-26

Likwidacja funduszu mieszkaniowego w spółce z o.o.


Opublikowane: 2018-02-23

Prowadzenie kursów językowych i tłumaczeń a VAT


Opublikowane: 2018-02-19

Odmowa sprzedaży towaru przez dystrybutora


Opublikowane: 2018-02-16

Zatrudnienie na etat i działalność gospodarcza


Opublikowane: 2018-02-12

Co zrobić z nieodebraną fakturą przez klienta?


Opublikowane: 2018-02-09

Czy właścicielowi firmy transportowej przysługują diety i delegacje?


Opublikowane: 2018-02-05

Wynagrodzenie za pracę w spółce członka rady nadzorczej


Opublikowane: 2018-02-02

Student z jednoosobową działalnością gospodarczą a składki ZUS


Opublikowane: 2018-01-29

Wynagrodzenie stałe i procent od sprzedaży dla prezesa zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2018-01-26

Orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy a prowadzenie działalności gospodarczej


Opublikowane: 2018-01-22

Założenie działalności gospodarczej przez technika dentystycznego


Opublikowane: 2018-01-19

Śmierć wspólnika spółki jawnej z ujemnym kapitałem zakładowym


Opublikowane: 2018-01-15

Podobny profil firmy żony co mojego pracodawcy


Opublikowane: 2018-01-12

Jak najkorzystniej przekazać firmę synowi?


Opublikowane: 2018-01-08

Zameldowanie a adres jednoosobowej działalności


Opublikowane: 2018-01-05

Wycofanie samochodu ze spółki jawnej do celów prywatnych


Opublikowane: 2018-01-01

Wzięcie leasingu samochodu bez zgody wspólnika


Opublikowane: 2017-12-29

Prośba o zwrot nadpłaconej kwoty za fakturę


Opublikowane: 2017-12-25

Złożenie rezygnacji przez jedynego członka i prezesa spółki


Opublikowane: 2017-12-22

Kontrakt menadżerski a składki ZUS


Opublikowane: 2017-12-18

Faktyczne prowadzenie sklepu jak właściciel


Opublikowane: 2017-12-15

Ustawa kominowa - zamiast umowy o pracę kontrakt managerski


Opublikowane: 2017-12-11

Niezłożenie bilansu rocznego przez spółkę z o.o. do urzędu skarbowego


Opublikowane: 2017-12-08

Wyjście ze spółki cywilnej i wejście syna na moje miejsce


Opublikowane: 2017-12-04

Budowa domu pod wynajem pokoi


Opublikowane: 2017-12-01

Rezygnacja wspólnika przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną


Opublikowane: 2017-11-27

Pełnomocnictwo w CEIDG dla żony


Opublikowane: 2017-11-24

Warunki założenia agencji ochrony mienia


Opublikowane: 2017-11-20

Rezygnacja z założenia spółki z o.o.


Opublikowane: 2017-11-17

Zaktualizowanie danych firmy po zmianie adresu zamieszkania


Opublikowane: 2017-11-13

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu


Opublikowane: 2017-11-10

Dofinansowanie dla nowej firmy


Opublikowane: 2017-11-06

Sprzedaż wyrobów artystycznych przez firmę męża


Opublikowane: 2017-11-03

Jak odzyskać zainwestowane pieniądze i wyjść ze spółki z o.o.?


Opublikowane: 2017-10-30

Budowa domu na sprzedaż przez firmę budowlaną


Opublikowane: 2017-10-27

Czy za długi spółki z o.o. odpowiada tylko prezes czy i udziałowcy?


Opublikowane: 2017-10-23

Wstrzymanie egzekucji samochodów firmowych


Opublikowane: 2017-10-20

Leasing kolejnego samochodu w jednoosobowej działalności


Opublikowane: 2017-10-16

Usunięcie działalności i spółki z rejestru


Opublikowane: 2017-10-13

Czy stowarzyszenie zwykłe może być wspólnikiem spółki z o.o.?


Opublikowane: 2017-10-09

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień


Opublikowane: 2017-10-06

Formalne przejęcie sklepu


Opublikowane: 2017-10-02

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie


Opublikowane: 2017-09-29

Konflikt między udziałowcami spółki z o.o.


Opublikowane: 2017-09-25

Korzystny leasing samochodu osobowego na firmę


Opublikowane: 2017-09-22

Spłata wspólnika spółki cywilnej a wkład wspólników


Opublikowane: 2017-09-18

Wycofanie się ze spółki jawnej z powodu złej woli wspólnika


Opublikowane: 2017-09-15

Umowa o pracę z małżonką wspólnikiem


Opublikowane: 2017-09-11

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę?


Opublikowane: 2017-09-08

Założenie spółki z o.o. z 99% udziałów


Opublikowane: 2017-09-04

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki


Opublikowane: 2017-09-01

Przystąpienie do spółki cywilnej spadkobiercy


Opublikowane: 2017-08-28

Podział majątku spółki cywilnej po śmierci wspólnika


Opublikowane: 2017-08-25

Sprzedaż internetowa z Azji - dropshipping


Opublikowane: 2017-08-21

Przepisanie umowy najmu na firmę


Opublikowane: 2017-08-18

Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?


Opublikowane: 2017-08-14

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji


Opublikowane: 2017-08-11

Jeden kontrahent a podatek liniowy


Opublikowane: 2017-08-07

Prawo indywidualnej kontroli spółki z o.o. przez wspólnika


Opublikowane: 2017-08-04

Założenie działalności równolegle z pracą


Opublikowane: 2017-07-31

Syndyk korzystający z pomocy prawnika


Opublikowane: 2017-07-28

Obciążenie spółki z o.o. długami prezesa


Opublikowane: 2017-07-24

Zwrot niesprzedanego towaru w ramach rozliczenia


Opublikowane: 2017-07-17

Ujęcie tematu spółki z o.o. w testamencie


Opublikowane: 2017-07-14

Prowadzenie firmy wyłącznie podczas pobytu w Polsce


Opublikowane: 2017-07-10

Założenie portalu internetowego, czy to od razu działalność gospodarcza?


Opublikowane: 2017-07-07

Brak ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli spółki z o.o. do zgłaszania wierzytelności


Opublikowane: 2017-07-03

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?


Opublikowane: 2017-06-30

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej


Opublikowane: 2017-06-26

Prowadzenie spółki cywilnej i kłopoty przez męża-alkoholika


Opublikowane: 2017-06-23

Czy uchwały spółki wymagają zgody wszystkich wspólników?


Opublikowane: 2017-06-19

Długi prywatne w spółce jawnej


Opublikowane: 2017-06-16

Zmiany w spółce z o.o. a kapitał zakładowy


Opublikowane: 2017-06-12

Dochodowa strona internetowa niepełnoletniej osoby


Opublikowane: 2017-06-09

Czy osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu?


Opublikowane: 2017-06-05

Skompletowanie podpisów pod sprawozdaniem finansowym


Opublikowane: 2017-06-02

Odwołanie od decyzji UKS w sprawie VAT a niewypłacalność spółki


Opublikowane: 2017-05-29

Czy mogę otrzymywać wynagrodzenie zmienne od spółki?


Opublikowane: 2017-05-26

Zgoda byłego wspólnika na dalsze prowadzenie spółki


Opublikowane: 2017-05-22

Zmiana składu osobowego spółki cywilnej, krok po kroku


Opublikowane: 2017-05-19

Zatrudnianie członków zarządu spółki z o.o. w ramach stosunku pracy


Opublikowane: 2017-05-15

Problem z rozliczeniem po śmierci wspólnika


Opublikowane: 2017-05-12

Zyski wspólnika spółki cichej


Opublikowane: 2017-05-10

Zmniejszenie udziału w firmie


Opublikowane: 2017-05-08

Zatrudnienie siostry do opieki nad mieszkaniem


Opublikowane: 2017-05-05

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i jej likwidacja


Opublikowane: 2017-05-01

Rozpoczęcie działalności a obowiązek zawiadomienia Sanepidu


Opublikowane: 2017-04-28

Zakup i sprzedaż domen przez osobę prywatną


Opublikowane: 2017-04-24

Przekazanie udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2017-04-21

Zawieranie umów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2017-04-17

Zwrotu wkładów przy likwidacji spółki cywilnej


Opublikowane: 2017-04-14

Reprezentowanie spółki do określonej wysokości


Opublikowane: 2017-04-10

Procedura likwidacyjna spółki z o.o.


Opublikowane: 2017-04-07

Nadmiar obowiązków jednego ze wspólników


Opublikowane: 2017-04-03

Dywidenda wypłacana wspólnikowi - zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych


Opublikowane: 2017-03-31

Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi


Opublikowane: 2017-03-27

Zezwolenie na pracę dla obywatela Turcji


Opublikowane: 2017-03-24

Deklaracja VAT małego podatnika, 2017 r.


Opublikowane: 2017-03-20

Sprzedaż własnej książki w formacie PDF


Opublikowane: 2017-03-17

Pozbycie się spółki z o.o.


Opublikowane: 2017-03-13

Niezarobkowy przewóz osób w spółce z o.o.


Opublikowane: 2017-03-10

Dochodzenie wierzytelności na drodze cywilnej mimo upadłości spółki


Opublikowane: 2017-03-06

Jak wystąpić ze spółki z o.o. wbrew wspólnikowi?


Opublikowane: 2017-03-03

Zmiany w kapitale spółki jawnej


Opublikowane: 2017-02-27

Zmiana właściciela spółki z o.o.


Opublikowane: 2017-02-24

Przekazanie firmy żonie


Opublikowane: 2017-02-20

Działalność jako spółka z o.o. a zobowiązania


Opublikowane: 2017-02-17

Trudności z odzyskaniem dokumentów spółki


Opublikowane: 2017-02-13

Umowa chroniącą przed niedostarczeniem towaru


Opublikowane: 2017-02-10

Umowa-zlecenie dla żony


Opublikowane: 2017-02-06

Niezgłoszenie nowego udziałowca do KRS


Opublikowane: 2017-02-03

Co zrobić aby zostać wykreślonym z KRS jako wiceprezes spółki?


Opublikowane: 2017-01-30

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o – przejęcie zobowiązań


Opublikowane: 2017-01-27

Wskazanie działalności dominującej w spółce z o.o.


Opublikowane: 2017-01-23

Umowa o dzieło między dwoma osobami fizycznymi


Opublikowane: 2017-01-16

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2017-01-13

Wypłaty dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o.


Opublikowane: 2017-01-09

Przekazanie sklepu córce


Opublikowane: 2017-01-06

Zakończenie działalności spółki jawnej przez podział majątku


Opublikowane: 2017-01-02

Przekazanie prawa członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Opublikowane: 2016-12-30

Czy szkolenia są obowiązkowe dla osób prowadzących działalność?


Opublikowane: 2016-12-23

Sporadyczne wykonywanie usług podczas urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2016-12-19

Co zrobić ze spółką jawną na czas choroby?


Opublikowane: 2016-12-16

Długi prywatne właściciela spółki z o.o.


Opublikowane: 2016-12-12

Czy mogę sprzedawać przedmioty po kilka sztuk jednemu nabywcy po niższej cenie?


Opublikowane: 2016-12-09

Czy można zlikwidować spółkę z o.o. podczas jej zawieszenia?


Opublikowane: 2016-12-05

Czy miejscem prowadzenia spółki może być po prostu adres?


Opublikowane: 2016-12-02

Czy można przyspieszyć tryb likwidacji spółki z o.o.?


Opublikowane: 2016-11-28

Czy wspólnicy mogą przejąć dwa pojazdy spółki?


Opublikowane: 2016-11-25

Aresztowanie prezesa spółki


Opublikowane: 2016-11-21

Udziały w spółce z o.o. a emerytura


Opublikowane: 2016-11-18

Pełnomocnik spółki na emeryturze


Opublikowane: 2016-11-14

Możliwość zaskarżenia bilansu w spółce z o.o.


Opublikowane: 2016-11-11

Jak najprościej przejąć biznes męża?


Opublikowane: 2016-11-07

Realizacja zlecenia mimo zamknięcia spółki i otwarcia działalności


Opublikowane: 2016-11-04

Czy wspólnik musi przebywać w spółce tyle godzin ile pracownik?


Opublikowane: 2016-10-31

Sprzedaż odzieży przez internet, jaka forma działalności?


Opublikowane: 2016-10-28

Stara spółka z o.o. – wykreślenie z rejestru bez likwidacji


Opublikowane: 2016-10-24

Czy pełnomocnik spółki może być spokrewniony z prezesem?


Opublikowane: 2016-10-21

Przekształcenie działalności czy jej likwidacja?


Opublikowane: 2016-10-17

Czy można założyć firmę będąc na zwolnieniu lekarskim?


Opublikowane: 2016-10-14

Czy kwota dla spadkobierców będzie kosztem spółki jawnej?


Opublikowane: 2016-10-10

Kto podpisuje umowa o pracę prokurenta ze spółką z o.o. ?


Opublikowane: 2016-10-07

Likwidacja działalności gospodarczej po latach


Opublikowane: 2016-10-03

Zakres obowiązków osoby współpracującej


Opublikowane: 2016-09-30

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej a podatki


Opublikowane: 2016-09-28

Wynagrodzenie prezesa fundacji wolne od składek ZUS


Opublikowane: 2016-09-26

Likwidacja spółki w czasie zawieszenia jej działalności


Opublikowane: 2016-09-23

Pożyczki dla przedsiębiorców


Opublikowane: 2016-09-21

Umorzenie udziałów nabytych przez spółkę z o.o. od swojego wspólnika


Opublikowane: 2016-09-19

Problemy z terminowością spłat rat leasingowych


Opublikowane: 2016-09-16

Zakup kilku rowerów i otwarcie wypożyczalni


Opublikowane: 2016-09-12

Budowa domu na sprzedaż, aspekty podatkowe


Opublikowane: 2016-09-09

Jak rozwiązać firmę i wyjść ze zobowiązań?


Opublikowane: 2016-09-07

Czy były udziałowiec dostanie swoją część zysku z lat poprzednich?


Opublikowane: 2016-09-05

Czy nastąpi opodatkowanie tej samej kwoty po raz drugi?


Opublikowane: 2016-09-02

Szacunek do syna zastępującego ojca


Opublikowane: 2016-08-31

Zabezpieczenie majątku firmowego


Opublikowane: 2016-08-29

Wynajem mieszkania bez zmiany sposobu jego użytkowania


Opublikowane: 2016-08-26

Nieodpłatna umowa-zlecenie


Opublikowane: 2016-08-24

Działalność pod adresem mieszkania kupionego w programie dopłat


Opublikowane: 2016-08-22

Sprzedaż spółki jawnej w okresie trwałości projektu unijnego


Opublikowane: 2016-08-19

Przewodniczący związku zawodowego w radzie nadzorczej spółki


Opublikowane: 2016-08-17

Działająca firma mimo zawieszenia działalności


Opublikowane: 2016-08-15

Aspekty podatkowe przekazania przedsiębiorstwa w rodzinie


Opublikowane: 2016-08-12

Straty spółki z o.o.


Opublikowane: 2016-08-08

Zakończenie działalności spółki komandytowej


Opublikowane: 2016-08-05

Jak można zlikwidować martwą spółkę założoną w trybie s24?


Opublikowane: 2016-08-03

Jednoosobowa działalność prezesa spółki z o.o.


Opublikowane: 2016-08-01

Rozwiązanie spółki jawnej i podział jej majątku


Opublikowane: 2016-07-29

Dalsze funkcjonowanie spółki cywilnej po śmierci wspólnika


Opublikowane: 2016-07-27

Ograniczenia w obrocie udziałami w spółce z o.o.


Opublikowane: 2016-07-25

Zmiana spółki jawnej na z o.o.


Opublikowane: 2016-07-22

Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.


Opublikowane: 2016-07-18

Nabycie obligacji od zadłużonej spółki


Opublikowane: 2016-07-15

Czy bardziej korzystna jest umowa-zlecenie czy założenie działalności?


Opublikowane: 2016-07-13

Przystąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika


Opublikowane: 2016-07-11

Wpis do RDN


Opublikowane: 2016-07-08

Jak bezpiecznie rozpocząć działalność?


Opublikowane: 2016-07-04

Inwestycja wybudowana z zysków spółki


Opublikowane: 2016-07-01

Kłopotliwa współpraca w spółce


Opublikowane: 2016-06-27

Usługi podmiotów powiązanych


Opublikowane: 2016-06-24

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej


Opublikowane: 2016-06-20

Import z Chin i sprzedaż w polskich serwisach internetowych


Opublikowane: 2016-06-17

Świadczenie pomocy prawnej przez osobę bez wykształcenia prawniczego


Opublikowane: 2016-06-13

Uregulowanie sprawy leasingowanego samochodu w spółce


Opublikowane: 2016-06-10

Czy bezpieczne jest wejście w spółkę jako udziałowiec?


Opublikowane: 2016-06-06

Podjęcie dodatkowej działalności rolniczej


Opublikowane: 2016-06-03

Czy da się podzielić dług w spółce?


Opublikowane: 2016-05-30

Połączenie dwóch działalności gospodarczych


Opublikowane: 2016-05-27

Zmiana miejsca zarekwirowanych pojazdów


Opublikowane: 2016-05-23

Założenie własnego biura rachunkowego przez zwolnioną księgową


Opublikowane: 2016-05-20

Zadłużona firma, czy jest możliwe porozumienie z ZUS?


Opublikowane: 2016-05-18

Odzyskanie wkładu wniesionego do spółki


Opublikowane: 2016-05-16

Umowa czasowa dotycząca prawa do pobierania dywidendy


Opublikowane: 2016-05-13

Udziały wspólnika w spółce jawnej


Opublikowane: 2016-05-11

Aport firmy do utworzonej spółki cywilnej a ciągłość umów


Opublikowane: 2016-05-09

Partycypowanie w spłacie kredytu firmowego


Opublikowane: 2016-05-06

Podatek od nieruchomości wprowadzonych do działalności lecz niewykorzystywanych


Opublikowane: 2016-05-04

Możliwość rejestracji samochodów w dwóch miastach


Opublikowane: 2016-05-02

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą


Opublikowane: 2016-04-29

Świadczenie rehabilitacyjne osoby zatrudnionej i prowadzącej działalność gospodarczą


Opublikowane: 2016-04-27

Zakup samochodu osobowego od spółki


Opublikowane: 2016-04-25

Jak odkupić aptekę bez konieczności uzyskania zezwolenia?


Opublikowane: 2016-04-22

Szybka rejestracja nowej spółki


Opublikowane: 2016-04-20

Bezpieczeństwo finansowe wspólników – spółka z o.o. czy spółka cywilna?


Opublikowane: 2016-04-18

Firma byłego rolnika


Opublikowane: 2016-04-15

Wynajem krótkoterminowy mieszkania


Opublikowane: 2016-04-13

Sprzedaż spółki z długami


Opublikowane: 2016-04-11

Praca na zlecenie współwłaściciela spółki


Opublikowane: 2016-04-08

Rozliczenie spółki po rozstaniu wspólników


Opublikowane: 2016-04-06

Działalność handlowa w Polsce


Opublikowane: 2016-04-04

Kody PKD dla pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług


Opublikowane: 2016-04-01

Sprzedaż grafik - modeli kartonowych


Opublikowane: 2016-03-30

Czy w akcie notarialnym konieczny jest wpis, że nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności?


Opublikowane: 2016-03-25

Ubezpieczony w KRUS a umowa-zlecenie (od 2015 r.)


Opublikowane: 2016-03-23

Obawa o umowy najmu po zmianie nazwy firmy


Opublikowane: 2016-03-21

Rozwiązanie spółki jawnej celowej bez likwidacji


Opublikowane: 2016-03-18

Czy można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech?


Opublikowane: 2016-03-16

Warunki zbycia udziału w spółce jawnej a VAT


Opublikowane: 2016-03-14

Kontynuacja firmy męża przez żonę - pełnomocnika


Opublikowane: 2016-03-11

Przychody ze sprzedaży a zmiana formy prowadzonej działalności


Opublikowane: 2016-03-09

Zabezpieczenie domu wspólnika spółki cywilnej


Opublikowane: 2016-03-07

Skazanie a rejestracja działalności gospodarczej


Opublikowane: 2016-03-04

Działalność w formie spółki obywatela Ukrainy w Polsce


Opublikowane: 2016-03-02

Działalność w Polsce i świadczenie usług w Szwecji


Opublikowane: 2016-02-29

Czy sprzedaż grafiki musi być w ramach działalności?


Opublikowane: 2016-02-26

Zerowy przychód, ale brak wyrejestrowania działalności


Opublikowane: 2016-02-24

Wykorzystanie zdjęć w ramach dozwolonego użytku


Opublikowane: 2016-02-22

Przejęcie majątku rozwiązywanej spółki jawnej przez wspólnika


Opublikowane: 2016-02-19

Zbycie działalności razem z obiektem budowlanym będącym środkiem trwałym


Opublikowane: 2016-02-17

Korzystny podatkowo plan przekazania firmy w rodzinie


Opublikowane: 2016-02-15

Obniżenie kapitału w spółce dzielonej


Opublikowane: 2016-02-12

Warunki wystąpienia ze spółki


Opublikowane: 2016-02-10

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. sprzeczna z interesem udziałowca


Opublikowane: 2016-02-08

Przekazanie nieruchomości z majątku wspólnego na majątek spółki jawnej


Opublikowane: 2016-02-05

Podpisanie umowy licencyjnej


Opublikowane: 2016-02-03

Aktualizacja wpisu do ewidencji działalności


Opublikowane: 2016-02-01

Choroba umysłowa jako ważny powód wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej


Opublikowane: 2016-01-29

Sprzedaż spółki za zgodą wspólników


Opublikowane: 2016-01-27

Konieczność aneksowania umów przy przekazaniu przedsiębiorstwa


Opublikowane: 2016-01-25

Zachowanie cech firmy przy połączeniu ze spółką


Opublikowane: 2016-01-22

Skuteczność wypowiedzenia udziałów w spółce cywilnej


Opublikowane: 2016-01-20

Przeniesienie własności działki do spółki z o.o.


Opublikowane: 2016-01-15

Przejęcie działalności przez syna


Opublikowane: 2016-01-13

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania


Opublikowane: 2016-01-11

Zmiana składu osobowego spółki cywilnej a odpowiedzialność za długi


Opublikowane: 2016-01-08

Przekazanie stacji kontroli pojazdów


Opublikowane: 2016-01-07

Przekazanie firmy wraz z pracownikami – pracownica w ciąży


Opublikowane: 2016-01-04

Niezapłacone faktury kontrahentów w upadłości a odliczenie VAT


Opublikowane: 2016-01-02

Sprzedaż słodyczy w szkole


Opublikowane: 2015-12-30

Wpis w KRS o rozdzielności majątkowej a ochrona przed windykacją


Opublikowane: 2015-12-28

Rejestracja spółki w systemie s24


Opublikowane: 2015-12-24

Zabezpieczenie odpowiedzialności wspólników


Opublikowane: 2015-12-21

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-12-18

Doręczenie wypowiedzenia wspólnikom, którzy są dłużnikami


Opublikowane: 2015-12-16

Sprzedaż udziałów spółki z.o.o. - określenie wartości udziałów, podatki


Opublikowane: 2015-12-14

Polska spółka z o.o. i zagraniczna spółka akcyjna jako podmioty powiązane


Opublikowane: 2015-12-11

Najem mieszkania - działalność gospodarcza czy najem prywatny?


Opublikowane: 2015-12-09

Sprzedaż zamienników a ochrona marki – klauzula napraw


Opublikowane: 2015-12-07

Cofnięto mi pozwolenie na sprzedaż alkoholu


Opublikowane: 2015-12-04

Wypłata dywidendy z funduszu rezerwowego spółki z o.o.


Opublikowane: 2015-11-30

Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2015-11-27

Jak zlikwidować spółkę z o.o., której działalność została zawieszona?


Opublikowane: 2015-11-25

Cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu


Opublikowane: 2015-11-23

Upadłość likwidacyjna a sprzedaż nieruchomości firmowej


Opublikowane: 2015-11-20

Czy mogę ustanowić syna prokurentem w jednoosobowej działalności?


Opublikowane: 2015-11-18

Zysk ze sprzedaży spółdzielni rolniczej


Opublikowane: 2015-11-16

Telewizory znajdujące się w pokojach na wynajem


Opublikowane: 2015-11-13

Wypowiedzenie udziału w spółce na piśmie


Opublikowane: 2015-11-11

Jak formalnie zająć się handlem obwoźnym?


Opublikowane: 2015-11-06

Prowadzenie działalności przy składkach na KRUS


Opublikowane: 2015-11-04

Umowa nakładcza a składki na Fundusz Pracy


Opublikowane: 2015-11-02

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – głosowanie uchwały


Opublikowane: 2015-10-30

Równy podział swojego udziału w spółce jawnej


Opublikowane: 2015-10-26

Jak zawiesić działalność spółki i zarejestrować się w UP?


Opublikowane: 2015-10-23

Obowiązki likwidatora spółdzielni


Opublikowane: 2015-10-21

Wystawianie dokumentów po likwidacji spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-10-19

Gdy wspólnik spółki jawnej działa na jej szkodę


Opublikowane: 2015-10-16

Certyfikat kompetencji transportowych


Opublikowane: 2015-10-14

Odszkodowanie z tytułu niezrealizowanego zamówienia


Opublikowane: 2015-10-13

Dwie spółki jako komplementariusz a komandytariusz


Opublikowane: 2015-10-09

Umowa z konsorcjum dwóch podmiotów


Opublikowane: 2015-10-07

Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce założyć biuro podróży?


Opublikowane: 2015-10-05

Członkiem rady nadzorczej w spółce akcyjnej a udziały w spółce z o.o.


Opublikowane: 2015-09-30

Praktyka lekarska a wpis do KRS


Opublikowane: 2015-09-28

Rezygnacja z bycia VAT-owcem a zwrot VAT


Opublikowane: 2015-09-25

Zatrudnienie prezesa zarządu w spółce


Opublikowane: 2015-09-23

Prowadzenie działalności bez miejsca zamieszkania w Polsce


Opublikowane: 2015-09-21

Samodzielne głosowanie na prezesa zarządu


Opublikowane: 2015-09-18

Gabinet w mieszkaniu – zmiana sposobu użytkowania na lokal użytkowy


Opublikowane: 2015-09-16

Czy żona wspólnika może brać udział w przetargach spółki?


Opublikowane: 2015-09-14

Handel odzieżą markową


Opublikowane: 2015-09-11

Brak zapisu w umowie spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-09-09

Składki ZUS a działalność, która nie była prowadzona


Opublikowane: 2015-09-07

Podział majątku, gdy w grę wchodzi spółka z o.o.


Opublikowane: 2015-09-04

Bezpłatne przejęcie spółki z o.o.


Opublikowane: 2015-09-02

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?


Opublikowane: 2015-08-31

Spółka w likwidacji, która otrzymuje dokumenty zakupu


Opublikowane: 2015-08-28

Zgoda na sprzedaż udziałów


Opublikowane: 2015-08-26

Czy nadal jestem prezesem niedziałającej od lat spółki z o.o.?


Opublikowane: 2015-08-24

Czy jeden z fundatorów może mieć więcej niż jeden głos?


Opublikowane: 2015-08-21

Zadłużona spółka z o.o.


Opublikowane: 2015-08-19

Zmiana spółki na działalność


Opublikowane: 2015-08-17

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.


Opublikowane: 2015-08-12

Kto może podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki?


Opublikowane: 2015-08-10

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki jawnej


Opublikowane: 2015-08-07

Pozwanie członka zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2015-08-05

Demontaż i złomowanie pojazdów jako działalność gospodarcza


Opublikowane: 2015-07-31

Zmiana zarządu spółki a pełnomocnictwo


Opublikowane: 2015-07-29

Podatek od pieniędzy zarabianych przez Internet


Opublikowane: 2015-07-27

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2015-07-22

Odejście wspólnika ze spółki jawnej


Opublikowane: 2015-07-20

Zadłużona rodzinna firma prowadzona w formie spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-07-16

Długi spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-07-13

Zawieszenie działalności a wykonywanie usług


Opublikowane: 2015-07-10

Zmiana działalności na inną formę


Opublikowane: 2015-07-08

Niezarobkowa działalność wydawnicza


Opublikowane: 2015-07-06

Akcjonariusz spółki akcyjnej - odliczenie podatku


Opublikowane: 2015-07-03

Czy jedna osoba może prowadzić dwie działalności gospodarcze?


Opublikowane: 2015-07-01

Świadczenie usług na rzecz spółki przez członka zarządu


Opublikowane: 2015-06-29

Umorzenie postępowania wobec upadłej spółki


Opublikowane: 2015-06-26

Nabycie udziałów przez zagraniczną spółkę


Opublikowane: 2015-06-24

Dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą


Opublikowane: 2015-06-22

Sprzedaż rękodzieła na zagranicznych portalach aukcyjnych


Opublikowane: 2015-06-19

Zmiana formy prowadzenia księgowości


Opublikowane: 2015-06-17

Objęcie funkcji wiceprezesa zarządu zadłużonej spółki


Opublikowane: 2015-06-15

Kiedy inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zobowiązania wobec podwykonawcy?


Opublikowane: 2015-06-10

Zaległe składki ZUS wspólników spółki jawnej


Opublikowane: 2015-06-08

Założenie firmy przez osobę z zajęciem komorniczym


Opublikowane: 2015-06-03

Sprzedaż spółki z o.o. z kredytem w trakcie kontroli UKS


Opublikowane: 2015-05-30

Prowadzenie działalności podczas urlopu zdrowotnego


Opublikowane: 2015-05-27

Zbycie majątku trwałego spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-05-25

Rachunek bankowy spółki cywilnej przekształcanej w spółkę z o.o.


Opublikowane: 2015-05-22

Spółka z jednym udziałowcem - członkiem zarządu


Opublikowane: 2015-05-20

Nabycie odziedziczonych udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2015-05-18

Dołączenie członków rodziny do firmy


Opublikowane: 2015-05-15

Rozszerzenie działalności o usługi transportowe


Opublikowane: 2015-05-13

Rezygnacja wspólnika zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji


Opublikowane: 2015-05-11

Wybór opodatkowania dla spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-05-08

Rozliczenie zbycia udziałów w spółce jawnej


Opublikowane: 2015-05-06

Zmiana składu spółki jawnej


Opublikowane: 2015-05-04

Wycofanie prywatnych środków ze spólki cywilnej


Opublikowane: 2015-05-01

Egzekucja z majątku prezesa firmy


Opublikowane: 2015-04-29

Produkt własny na bazie produktu istniejącego


Opublikowane: 2015-04-27

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej – rozliczenia


Opublikowane: 2015-04-24

Stowarzyszenie OPP jako wspólnik spółki


Opublikowane: 2015-04-22

Przejęcie firmy po ojcu i pozostawienie nazwy dotychczas używanej


Opublikowane: 2015-04-20

Rejestracja działalności gospodarczej w domu


Opublikowane: 2015-04-15

Warunki ogłoszenia upadłość małej firmy


Opublikowane: 2015-04-13

Zmiana formy prawnej apteki


Opublikowane: 2015-04-10

Zamknięcie spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-04-08

Jakie wynagrodzenie pobierają wspólnicy spółki jawnej?


Opublikowane: 2015-04-06

Biblioteka zakładowa dla pracowników


Opublikowane: 2015-04-03

Rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-04-01

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne a pełnomocnik


Opublikowane: 2015-03-30

Rezygnacja fundatora po podpisaniu aktu fundacyjnego


Opublikowane: 2015-03-27

Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na kolejną kadencję


Opublikowane: 2015-03-25

Zmiana składu spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-03-23

Celowe podwyższenie kapitału w spółce z o.o.


Opublikowane: 2015-03-20

Prawo wspólnika do dokonania kontroli firmy


Opublikowane: 2015-03-18

Ubezpieczony w KRUS a naprawy sprzętu dla firmy żony


Opublikowane: 2015-03-16

Spisanie umowy a rozliczenie się na innych warunkach


Opublikowane: 2015-03-13

Udział w nieruchomości zakupiony przez spółkę


Opublikowane: 2015-03-11

Czy można zawiesić działalność spółki cywilnej, nie zawieszając działalności wspólników?


Opublikowane: 2015-03-09

Zobowiązanie udziałowców do zarządu spółką z o.o. z należytą starannością również po zbyciu udziałów


Opublikowane: 2015-03-06

Sprzedaż alkoholu przez Internet – obowiązujące przepisy


Opublikowane: 2015-03-04

Pełnomocnik do prowadzenia działalności gospodarczej


Opublikowane: 2015-03-02

Zbycie udziałów w spółce jawnej


Opublikowane: 2015-02-27

Zakaz prowadzenia działalności na trzy lata


Opublikowane: 2015-02-25

Kontrola w spółce z o.o.


Opublikowane: 2015-02-23

Problemy w spółce jawnej


Opublikowane: 2015-02-20

Sprzedaż towaru po zamknięciu spółki cywilnej


Opublikowane: 2015-02-18

Zbycie udziałów w spółce z o.o. przy braku regulacji w umowie spółki


Opublikowane: 2015-02-16

Wykreślenie spółki z o.o. z KRS


Opublikowane: 2015-02-13

Cofnięcie założenia spółki z o.o.


Opublikowane: 2015-02-09

Rozwiązanie umowy o pracę przez członka zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2015-02-06

Odpowiedzialność nowego wspólnika w spółce jawnej


Opublikowane: 2015-02-04

Kiedy członek zarządu spółki z o.o. nie zapłaci składek ZUS?


Opublikowane: 2015-02-02

Sprzedaż spółki z o.o. jako zorganizowanego przedsiębiorstwa


Opublikowane: 2015-01-30

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym


Opublikowane: 2015-01-28

Podatek VAT od przekazania udziałów spółki jawnej


Opublikowane: 2015-01-26

Działalność gospodarcza na urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2015-01-23

Czy wspólnik spółki z o.o. może zgłosić jej upadłość?


Opublikowane: 2015-01-21

Opodatkowanie sprzedaży akcji spółki akcyjnej


Opublikowane: 2015-01-19

Problemy finansowe spółki z o.o. – dopłaty na pokrycie zobowiązań


Opublikowane: 2015-01-16

Zarząd w dwuosobowej spółce z o.o.


Opublikowane: 2015-01-14

Zarabianie w Internecie a samozatrudnienie


Opublikowane: 2015-01-12

Przejęcie majątku firmowego


Opublikowane: 2015-01-09

Nieregularne płacenie składek przez przedsiębiorcę


Opublikowane: 2015-01-08

Darowizna środków trwałych synowi


Opublikowane: 2015-01-07

Formalności po zajściu w ciążę - działalność gospodarcza


Opublikowane: 2015-01-06

Zabezpieczenie nieoficjalnych udziałów w firmie


Opublikowane: 2015-01-05

Działalność w nowej spółce z o.o. a stare długi


Opublikowane: 2015-01-03

Umowy cywilnoprawne w jednoosobowej firmie – ograniczenia


Opublikowane: 2014-12-30

Gmina nie zgadza się na warsztat samochodowy ze względu na uciążliwość


Opublikowane: 2014-12-29

Spółka z o.o. w organizacji a biuro rachunkowe


Opublikowane: 2014-12-23

Czy wspólnik spółki z o.o może jej wystawiać rachunki ze swojej działalności?


Opublikowane: 2014-12-22

Czy zakaz konkurencji może obowiązywać wyłącznie jednego członka zarządu spółki z o.o.?


Opublikowane: 2014-12-18

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki cywilnej


Opublikowane: 2014-12-17

Czy jest możliwe prowadzenie dwóch działalności tego samego rodzaju przez oboje małżonków?


Opublikowane: 2014-12-16

Zmiana właściciela sklepu – darowizna w rodzinie


Opublikowane: 2014-12-15

Darowizna udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2014-12-12

Umorzenie udziałów spadkobierców w spółce z o.o.


Opublikowane: 2014-12-09

Usunięcie wspólnika większościowego ze spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-12-08

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez spółkę cywilną


Opublikowane: 2014-12-05

Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnika spółki jawnej


Opublikowane: 2014-12-04

Spółka z o.o. zalega z wynagrodzeniem – kiedy dług ulegnie przedawnieniu?


Opublikowane: 2014-12-03

Przeniesienie odpowiedzialność za długi z działalności gospodarczej


Opublikowane: 2014-12-02

Podział majątku likwidowanej spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-12-01

Następcy prawni zmarłego wspólnika spółki jawnej


Opublikowane: 2014-11-26

Skrócona nazwa spółki cywilnej wpisana na fakturze


Opublikowane: 2014-11-14

Dwie formy opodatkowania działalności gospodarczej jednocześnie


Opublikowane: 2014-11-13

Czy właściciel spółki z o.o. może zawrzeć ze spółką umowę cywilnoprawną?


Opublikowane: 2014-11-12

Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych w spółce z o.o.


Opublikowane: 2014-11-10

Przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny


Opublikowane: 2014-11-07

Przekazanie firmy synowi


Opublikowane: 2014-11-06

Jak odkupić udziały w spółce z o.o.?


Opublikowane: 2014-11-05

Koszty zamknięcie działalności gospodarczej


Opublikowane: 2014-11-04

Zaciąganie zobowiązań przez spółkę z o.o. z jedynym udziałowcem


Opublikowane: 2014-11-03

Jak zamienić dopłaty na udziały w spółce z o.o.?


Opublikowane: 2014-10-31

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej


Opublikowane: 2014-10-30

Rachunek czy faktura - zmiany od 2014 roku w prowadzeniu działalności gospodarczej


Opublikowane: 2014-10-29

Umowa użyczenia samochodu dla prezesa spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-10-24

Przeznaczenie części mieszkania na potrzeby spółki komandytowej


Opublikowane: 2014-10-23

Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a podatek VAT


Opublikowane: 2014-10-22

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiety prowadzącej działalność gospodarczą


Opublikowane: 2014-10-21

Sposoby rozwiązania spółki jawnej


Opublikowane: 2014-10-20

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. wobec ZUS


Opublikowane: 2014-10-17

Przynależność do majątku osobistego zysków spółki jawnej


Opublikowane: 2014-10-14

Zadłużenie firmy z branży budowlanej


Opublikowane: 2014-10-13

Plan podziału spółki z o.o. przez wydzielenie


Opublikowane: 2014-10-10

Prawa akcjonariusza w spółce z o.o.


Opublikowane: 2014-10-09

Wyjście wspólnika ze spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-10-08

Wspólnik odsunął mnie od prowadzenia firmy – spółka cicha


Opublikowane: 2014-10-07

Roszczenia byłych wspólników dotyczące kwot ponad spłatę wkładów


Opublikowane: 2014-10-06

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy


Opublikowane: 2014-10-03

Kapitał początkowy a podział zysku ze spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-10-02

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej


Opublikowane: 2014-10-01

Odzyskanie należności powstałych w poprzedniej działalności gospodarczej


Opublikowane: 2014-09-30

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-09-29

Czy udział i zysk w spółce cywilnej zalicza się do majątku wspólnego małżonków?


Opublikowane: 2014-09-26

Import z Chin a certyfikat CE


Opublikowane: 2014-09-25

W jaki sposób przeprowadzić upadłość wspólników w spółce cywilnej?


Opublikowane: 2014-09-24

Zbycie lub zastawienie udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2014-09-23

VAT od lokalu kupowanego na działalność gospodarczą


Opublikowane: 2014-09-22

Nierówne udziały wspólników oraz podejmowanie uchwał w spółce jawnej


Opublikowane: 2014-09-19

Testament przedsiębiorcy, czyli przekazanie udziałów w spółce cywilnej


Opublikowane: 2014-09-18

Jak przekazać firmę w formie darowizny?


Opublikowane: 2014-09-17

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez prezesa spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-09-16

Prezes spółki z o.o. a odpowiedzialność majątkowa


Opublikowane: 2014-09-10

Umowa podpisana ze spółką cywilną, która zmienia wspólników


Opublikowane: 2014-09-04

Ochrona członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników


Opublikowane: 2014-09-01

Obowiązki związane z likwidacją spółki jawnej


Opublikowane: 2014-08-28

Wynagrodzenie dla pracownika fundacji


Opublikowane: 2014-08-26

Ubezpieczenie osoby współpracującej


Opublikowane: 2014-08-21

Wpis w KRS po nadaniu numerów REGON i NIP dla spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-08-19

Skuteczne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o współpracy


Opublikowane: 2014-08-12

Skutki ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej


Opublikowane: 2014-08-08

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej


Opublikowane: 2014-07-28

Długi spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-07-28

Prawo kontroli spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-07-28

Połączenie dwóch firm w spółkę cywilną


Opublikowane: 2014-07-28

Otrzymanie w spadku udziału w spółce


Opublikowane: 2014-07-28

Sprzedaż spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-07-28

Wymagalnośc decyzji po zakończeniu postępowania upadłościowego


Opublikowane: 2014-07-28

Reprezentowanie zagranicznej spółki akcyjnej w Polsce


Opublikowane: 2014-07-28

Likwidacja spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-07-28

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?


Opublikowane: 2014-07-28

Wypłata dywidendy wspólników spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-07-28

Umowa ajencyjna


Opublikowane: 2014-07-28

Przekazanie firmy dzieciom


Opublikowane: 2014-07-28

Długi wspólnika spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-07-28

Rozwiązanie dopiero co założonej spółki jawnej


Opublikowane: 2014-07-28

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej


Opublikowane: 2014-07-28

Skład masy upadłości


Opublikowane: 2014-07-28

Powołanie pełnomocnika spółki z o.o.


Opublikowane: 2014-07-28

Wniosek o ogłoszenie upadłości


Opublikowane: 2014-07-28

Rozwiązanie spółki jawnej


Opublikowane: 2014-07-28

Likwidacja spółki jawnej


Opublikowane: 2014-07-28

Ustalenie wartości udziału w spółce jawnej


Opublikowane: 2014-07-28

Jak założyć spółkę z o.o.?


Opublikowane: 2014-07-28

Zmiana nazwy spółki cywilnej


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »