Materiały


Opublikowane: 2024-05-14

Brak zarządu w spółce z o.o. - co można zrobić?


Opublikowane: 2024-05-05

Umowa o pracę i działalność gospodarcza dla tego samego pracodawcy


Opublikowane: 2024-04-14

Zakup mieszkania na firmę a podatek od sprzedaży


Opublikowane: 2024-03-25

Zmiana wspólnika w spółce cywilnej, krok po kroku


Opublikowane: 2024-03-17

Jak zlikwidować spółkę z o.o. przez system S24?


Opublikowane: 2024-03-13

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o a podatki - PCC, PIT i VAT


Dlaczego warto korzystać z profesjonalnego doradztwa podatkowego?


Opublikowane: 2024-03-04

Przekazanie firmy z ojca na syna


Opublikowane: 2024-02-26

Śmierć wspólnika spółki cywilnej a umowy z pracownikami


Opublikowane: 2024-02-19

Kapitał zapasowy - czy warto go tworzyć i jak go wykorzystać?


Opublikowane: 2024-02-13

Oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem


Opublikowane: 2024-02-10

5 sposobów, w jakie prywatne helikoptery zmieniają grę w biznesie


Opublikowane: 2024-02-05

Zmiana umów po przekształceniu działalności w spółkę z o.o.


Opublikowane: 2024-02-01

Ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o - co to właściwie oznacza?


Opublikowane: 2024-01-29

Ważność umowy podpisanej przez jednego wspólnika


Opublikowane: 2024-01-29

Czym jest flota samochodowa, jakie są jej rodzaje i jak nią dobrze zarządzać?


Opublikowane: 2024-01-19

Kto otrzyma dywidendę, były czy nowy wspólnik spółki?


Opublikowane: 2024-01-12

Czy nabycie nieruchomości przez spółkę z o.o. wymaga uchwały?


Opublikowane: 2024-01-04

Jak wyjść z zadłużonej spółki z o.o.?


Opublikowane: 2023-12-29

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-12-15

Założenie spółki cywilnej na ryczałcie


Opublikowane: 2023-12-08

Upadłość spółki a odpowiedzialność wspólnika


Opublikowane: 2023-11-26

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?


Opublikowane: 2023-11-24

Kiedy warto przeprowadzić audyt podatkowy?


Opublikowane: 2023-11-12

Zaskarżenie uchwały o wyborze likwidatora


Opublikowane: 2023-10-26

Przedsiębiorco! Znasz już te niestandardowe formy reklamy?


Opublikowane: 2023-10-17

Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-10-05

Rozwiązanie umowy franczyzy a zakaz konkurencji


Opublikowane: 2023-09-30

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej


Opublikowane: 2023-09-29

Darowizna samochodu wycofanego z firmy a podatek


Opublikowane: 2023-09-22

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2023-09-20

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?


Opublikowane: 2023-09-15

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-09-13

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-09-08

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje


Opublikowane: 2023-08-25

Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?


Opublikowane: 2023-08-09

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki?


Opublikowane: 2023-08-04

Likwidacja spółki a pracownik z roszczeniami


Opublikowane: 2023-08-02

Przeprowadzenie likwidacji spółdzielni - obowiązkowa lustracja


Opublikowane: 2023-07-28

Emisja nowych akcji niemych w prostej spółce akcyjnej


Opublikowane: 2023-07-26

Zbycie udziału w spółce - w jakiej formie i czy konieczna zmiana wpisu w KRS?


Opublikowane: 2023-07-21

Niedobór inwentaryzacyjny w spółce - czy to koszt podatkowy?


Opublikowane: 2023-07-19

Nieprawidłowo wypełniony wniosek w sprawie zmiany siedziby spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-07-14

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.


Opublikowane: 2023-07-07

Powołanie pełnomocnika przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.


Opublikowane: 2023-07-05

Nieruchomość spółki wybudowana na gruncie wspólnika


Opublikowane: 2023-06-28

Postępowanie w przypadku śmierci jednego z likwidatorów spółki


Opublikowane: 2023-06-21

Wybory do zarządu spółki Skarbu Państwa - czy może kandydować związkowiec?


Opublikowane: 2023-06-07

Ogłoszenie upadłości spółki a dochodzenie wierzytelności przez ZUS


Opublikowane: 2023-05-26

Dopłaty jako kapitał zapasowy czy rezerwowy?


Opublikowane: 2023-05-19

Zakup przez spółkę z o.o. nieruchomości od prezesa zarządu i większościowego wspólnika występującego jako osoba prywatna


Opublikowane: 2023-05-17

Testament z przepisaniem udziałów w spółce


Opublikowane: 2023-05-17

Co trzeba wiedzieć o założeniu spółki z.o.o.?


Opublikowane: 2023-05-12

Szybkie zamknięcie spółki przez emerytów


Opublikowane: 2023-05-05

Kontrola i przeglądanie dokumentów spółki jawnej


Opublikowane: 2023-04-28

Wynagrodzenia i faktury w spółce z o.o.


Opublikowane: 2023-04-24

Przekroczenie 2-letniego terminu zawieszenia działalności spółki z o.o., co zrobić?


Opublikowane: 2023-04-24

Co można wysłać w paczce do Kanady?


Opublikowane: 2023-04-14

Roczne rozliczenie spółki LTD z UK


Opublikowane: 2023-03-31

Przepisanie nieruchomości należącej do spółki jednemu z udziałowców


Opublikowane: 2023-03-20

Jakie podatki obowiązują w Holandii?


Opublikowane: 2023-03-03

Jak odzyskać pieniądze za niedostarczony towar?


Opublikowane: 2023-02-10

Naruszenie interesów spółki i działanie wspólnika na szkodę spółki


Opublikowane: 2023-01-20

Zarzut naruszenia regulaminu Allegro i zablokowanie konta firmowego


Opublikowane: 2023-01-02

Wstąpienie, wystąpienie, lub śmierć wspólnika w spółce cywilnej


Opublikowane: 2022-12-12

Odwołanie prezesa fundacji przez fundatora - wnioski do KRS


Opublikowane: 2022-11-28

Wynajem domu przez spółkę dla jej prezesa


Opublikowane: 2022-11-21

Awarie nowego samochodu w leasingu


Opublikowane: 2022-11-04

Umowa o pracę z likwidatorami spółki z o.o.


Opublikowane: 2022-10-21

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?


Opublikowane: 2022-09-30

Darowizna samochodu osobowego ze spółki o.o.


Opublikowane: 2022-09-23

Składki ZUS w spółce komandytowej


Opublikowane: 2022-08-26

Zapisy w umowie spółki z o.o. o sprzedaży udziałów


Opublikowane: 2022-08-19

Kwiaciarnia działająca jako spółka cywilna, dobre i złe strony


Opublikowane: 2022-08-12

Prokurent w spółce - formy zatrudnienia i wynagradzania, nieodpłatne świadczenie usług


Opublikowane: 2022-07-29

Dzierżawa spółki z o.o.


Opublikowane: 2022-06-10

VAT podczas zawieszenia działalności - sprzedaż środka trwałego


Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.


Działalność na rzecz pracodawcy w ramach umowy o pracę oraz poprzez własną spółkę


Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej


Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości


Wynajem domku turystom a działalność gospodarcza


Wycofanie nieruchomości ze spółki i przekazanie jej synowi


Członek rady nadzorczej a emerytura


Ile razy można zawiesić działalność taksówkarza?


Rozliczenie zarobków od zagranicznego brokera


Spółka z o.o. spółka komandytowa – zawieszenie działalności jednej spółki, minimalizacja kosztów


Funkcja prezesa czy dyrektora spółki z o.o. - jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spółki?


Darowizna nieruchomości spółki dla członka rodziny wspólnika a podatki


Członek zarządu bez pobierania wynagrodzenia a zasiłek pielęgnacyjny


Czy można prowadzić działalność, która nie jest ujęta w KRS?


Upadłość spółki nieposiadającej majątku


Spółka celowa komandytowa, jak ją rozwiązać bez postępowania likwidacyjnego?


Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu


Prowizja pośrednika finansowego - brokera


Składki ZUS prezesa spółki z o.o.


Zakup nieruchomości przez prostytutkę a kontrola urzędu skarbowego


Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury


Odejście z zarządu fundacji w celu uniknięcia odpowiedzialności


Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką


Przywłaszczenie mienia spółki przez wspólnika i pracownika - jakie podjąć kroki?


Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca


Fundator w zarządzie i radzie fundacji


Niepełnoletni wspólnik spółki jawnej


Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa


Certyfikacja CE produktów z Chin


Przeniesienie nieruchomości ze spółki cywilnej na wspólników


Czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?


Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o. - jak prawidłowo ją przeprowadzić?


Samochód w leasingu nabyty na fundację - spłata rat z prywatnego konta


Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej w spółce państwowej - zmiany w ustawach


Wykonywanie tatuaży bez zakładania działalności gospodarczej


Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną a dane na fakturze


Odmowa sprzedaży towaru przez producenta


Przekazanie firmy mężowi i dalsza realizacji usług


Taki sam profil działalności gospodarczej wspólnika spółki z o.o. a działalność konkurencyjna


Przekazanie synowi udziałów w spółce jawnej


Usługi bhp w ramach działalności nierejestrowanej


Świadczenie usługi przez firmę z Anglii w Polsce


Oddalenie wniosku przez KRS o zmianie zarządu oraz statutu w stowarzyszeniu


Zabezpieczenie spółki cywilnej na wypadek śmierci wspólnika


Powiązania między firmami - wyjaśnienia


Czy żołnierz może być wspólnikiem spółki komandytowej?


Przymusowy wykup akcji a PIT-8C


Zmiany w spółce z o.o. przez internet


Rozwód udziałowca spółki z o.o.


Nabycie udziałów z spółce z.o.o. przez cudzoziemca


Przekazanie części działalności gospodarczej synowej


Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o.o.


Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?


Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana


Szybkie odejście ze spółki komandytowej i zwrot wkładu


Reklama nierejestrowanej działalności


Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?


Sprzedaż w automatach vendingowych - wymagania prawne, procedury, podatki


Podział nieruchomości w likwidowanej spółce cywilnej - podatek dochodowy i VAT


Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?


Odejście wspólnika ze spółki cywilnej na emeryturę


Sprzedaż niepublicznego przedszkola


Wykluczenie odpowiedzialności majątkowej jako właściciela i prezesa spółki


Import motocykli a podatki - wystawienie faktury przed sprowadzeniem pojazdu


Hodowla i sprzedaż psów jako druga działalność gospodarcza


Jak zamienić jednoosobową działalność męża na spółkę cywilną żony i męża?


Przeniesienie samochodów z działalności gospodarczej do spółki cywilnej


Odzyskanie należności od spółki wykreślonej z KRS


Jak zlikwidować - zamknąć stowarzyszenie?


Odwołanie członków rady fundacji przez fundatora


Przekazanie majątku firmy żony do firmy męża


Wejście do spółki cywilnej - jak się zabezpieczyć?


Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce


Reklamowanie sponsora przez stowarzyszenie


Jak wycenić wartość udziałów w spółce z o.o.?


Jak rozliczyć się z odchodzącym wspólnikiem?


Amortyzowanie hali przez 10 lat


Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika


Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?


Jak wytransferować środki ze spółki estońskiej na konto polskie?


Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.


Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi


Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki


Ważność i skuteczność zakupu udziałów w spółce z o.o.


Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa stowarzyszenia


Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości


Czy można wyłączyć nieruchomość z działalności gospodarczej, aby była ona moją własnością?


Amortyzacja jednorazowa na ciągnik siodłowy i naczepę


Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji


Jak skutecznie zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?


Współpraca z chińską firmą


Odpowiedzialność za długi stowarzyszenia


Obywatel Ukrainy w zarządzie spółki z o.o.


Przedszkole we własnym lokalu a wydatkowanie dotacji


Zatwierdzenie sprawozdań i podział zysków po rozwiązaniu spółki komandytowej


Kupno mieszkań na wynajem - lepiej prywatnie czy na firmę?


Zbycie zajętych udziałów w spółce z o.o.


Rozszerzenie działalności o handlem końmi


Obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej


Budowa i sprzedaż domów: spółka cywilna czy działalność gospodarcza?


Praca zdalna dla angielskiej firmy


Niezgłoszenie sprzedaży udziałów w spółce


Podział zysków w spółce partnerskiej lekarzy


Zatrudnienie wspólników spółki cywilnej na umowę


Sprzedaż udziałów w spółce za złotówkę


Akcje firmy w upadłości likwidacyjnej


Kapitał zapasowy a sprzedaż spółki


Zbycie firmowego samochodu w kontekście podatku PIT oraz VAT


Działalność polegająca na wynajmie nie swoich pojazdów


Wciągnięcie mieszkania na kredyt jako środek trwały działalności


Wynagrodzenie prezesa zarządu w spółce z o.o.


Kontynuowanie działalności spółki cywilnej bez wspólnika


Prowadzenie ośrodka wypoczynkowego - czy mogę odliczyć koszty od podatku?


Grafik komputerowy nieposiadający działalności gospodarczej


Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z kapitału zapasowego


Jak najlepiej przepisać firmę na męża?


Uzupełnienie protokołu walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej


Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu


Wypłacenie dywidendy dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.


Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu


Utworzenie spółki z o.o. przez stowarzyszenie


Gabinet lekarski żony a praca świadczona przez męża


Jak podzielić majątek w spółce cywilnej?


Otworzenie przez pracownika firmy z tej samej branży w której pracował


Jednoosobowa działalność w wynajmowanym mieszkaniu


Działalność gospodarcza lekarza dentysty a zawiązanie spółki z o.o.


Zatrudnienie członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych


Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki z o.o.


Założenie fundacji prywatnej w Liechtensteinie


Współpraca pomiędzy firmami bez umowy


Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy spółki z o.o.


Ile czasu i jakie dokumenty muszą być archiwizowane w stowarzyszeniu?


Czy mogę handlować na Allegro, nie zakładając firmy?


Jak rozliczyć wniesienie wkładu do spółki komandytowej?


Hodowla psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej


Komu prezes zarządu spółki z o.o. składa rezygnację?


Prowadzenie szkoły językowej w mieszkaniu


Cofnięcie wykreślenia spółki z KRS


Likwidacja fundacji - czyli jak zamknąć fundację?


Powody wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG


Wynajem auta na śluby - jak legalnie wykonać taką usługę?


Pożyczka przez osobę nie będącą wspólnikiem spółce z o.o.


Umowa o pracę dla prezesa spółki z o.o. i jedynego udziałowca


Pieczenie ciast na umowę o dzieło bez zakładania działalności


Jednoosobowy zarząd spółki z o.o i prokura dla tej samej osoby


Pracownia protetyki stomatologicznej a zgłoszenie w Sanepidzie


Umowa na sprzedaż udziałów w spółce cywilnej


Odpowiedzialność wspólnika i prezesa spółki z o.o. po sprzedaży udziałów


Udziały w spółce a odpowiedzialność karna lub finansowa za nieprawidłowości w działalności spółki


Dzień połączenia spółek według Kodeksu spółek handlowych


Darowizna akcji spółki


Pełna nazwa firmy a używanie nazwy skróconej


Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o za jej zobowiązania


Jak wykreślić istnienie firmy która nigdy nie działała?


Działalność dietetyka i trenera personalnego


Sprzedaż spółki z o.o. z zaciągniętym kredytem


Dropshipping a sprzedaż bezpośrednia


Siedziba spółki z o.o. w mieszkaniu udziałowca


Likwidacja spółki z o.o. i likwidacja rady nadzorczej


Założenie zespołu muzycznego


Likwidacja lub zawieszenie działalności gospodarczej po podjęciu pracy na etat - ubezpieczenie i podatki


Dwie działalności gospodarcze pod jednym adresem


Postępowanie komornicze przeciwko spółce z o.o., kiedy za długi odpowiada wspólnik?


Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. spółce zagranicznej


Rozwiązanie spółki cywilnej i przekazanie nieruchomości na cele osobiste


Korepetycje, działalność wykonywana osobiście czy działalność gospodarcza?


Powiększenie kapitału zapasowego w spółce z o.o.


Zapomniałem zamknąć firmę przed wyjazdem z Polski - problem z US i ZUS


Tłumaczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a opodatkowanie


Konsekwencje śmierci jedynego wspólnika spółki z o. o.


Zaprzestanie prowadzenia spółki cywilnej a wypowiedzenie pracy pracownikowi


Śmierć wspólnika spółki z o.o. - jak wykreślić go w KRS z zarządu?


Obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania w KRS przez członka spółki z o.o.


Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej


Czy członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego?


Rozwiązanie spółki cywilnej i rozliczenie między wspólnikami


Rozporządzenie udziałami w spółce z o.o. na wypadek śmierci


Spółka akcyjna, spółka z o.o., kogo wpisać do krajowego rejestru dłużników?


Kiedy działalność konkurencyjna członka zarządu spółki z o.o. jest zgodna z prawem?


Rachunkowość w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie


Zakup działek przez spółkę cywilną i późniejsza sprzedaż


Kadencja prezesa zarządu spółki z o.o. na 5 lat obrotowych


Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej


Odpowiedzialność zarządu gminnej spółdzielni SCh za długi


Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności


Delegacje członków zarządu firmy


Firma w Wielkiej Brytanii a sprzedaż w Polsce


Wypłacanie pensji z konta firmowego na prywatne w spółce cywilnej


Dopisanie wspólnika do spółki cywilnej


Prowadzenie kursów językowych i tłumaczeń a VAT


Odmowa sprzedaży towaru przez dystrybutora


Czy właścicielowi firmy transportowej przysługują diety i delegacje?


Wynagrodzenie za pracę w spółce członka rady nadzorczej


ZUS dla studenta prowadzącego działalność gospodarczą- jakie ulgi i zniżki?


Wynagrodzenie stałe i procent od sprzedaży dla prezesa zarządu spółki z o.o.


Orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy a prowadzenie działalności gospodarczej


Założenie działalności gospodarczej przez technika dentystycznego


Zameldowanie a adres jednoosobowej działalności


Wycofanie samochodu ze spółki jawnej do celów prywatnych


Omyłkowo zapłacona faktura - jak odzyskać pieniądze?


Pełnomocnictwo w CEIDG dla żony


Rezygnacja z założenia spółki z o.o.


Budowa domu na sprzedaż przez firmę budowlaną


Czy za długi spółki z o.o. odpowiada tylko prezes czy i udziałowcy?


Czy stowarzyszenie zwykłe może być wspólnikiem spółki z o.o.?


Co mi grozi za niedopilnowanie zmian w KRS-ie?


Założenie spółki z o.o. z 99% udziałów


Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki


Przystąpienie do spółki cywilnej spadkobiercy


Podział majątku spółki cywilnej po śmierci wspólnika


Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?


Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji


Prawo do kontroli spółki z o.o. przez wspólnika


Obciążenie spółki z o.o. długami prezesa


Brak ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli spółki z o.o. do zgłaszania wierzytelności


Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej


Długi prywatne w spółce jawnej


Rozpoczęcie działalności a obowiązek zawiadomienia Sanepidu


Procedura likwidacyjna spółki z o.o.


Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi


Zezwolenie na pracę dla obywatela Turcji


Sprzedaż własnej książki w formacie PDF


Jak wystąpić ze spółki z o.o. wbrew wspólnikowi?


Zmiana właściciela spółki z o.o.


Przekazanie firmy żonie


Niezgłoszenie nowego udziałowca do KRS


Co zrobić aby zostać wykreślonym z KRS jako wiceprezes spółki?


Przekształcenie działalności w spółkę z o.o – przejęcie zobowiązań


Wskazanie działalności dominującej w spółce z o.o.


Umowa o dzieło między dwoma osobami fizycznymi


Przekazanie prawa członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Czy szkolenia są obowiązkowe dla osób prowadzących działalność?


Aresztowanie prezesa spółki


Udziały w spółce z o.o. a emerytura


Sprzedaż odzieży przez internet, jaka forma działalności?


Czy można założyć firmę będąc na zwolnieniu lekarskim?


Kto podpisuje umowa o pracę prokurenta ze spółką z o.o. ?


Likwidacja działalności gospodarczej po latach


Zakres obowiązków i uprawnienia osoby współpracującej w firmie


Wynagrodzenie prezesa fundacji wolne od składek ZUS


Likwidacja spółki w czasie zawieszenia jej działalności


Umorzenie udziałów nabytych przez spółkę z o.o. od swojego wspólnika


Zakup kilku rowerów i otwarcie wypożyczalni


Budowa domu na sprzedaż, aspekty podatkowe


Czy były udziałowiec dostanie swoją część zysku z lat poprzednich?


Przewodniczący związku zawodowego w radzie nadzorczej spółki


Prowadzenie firmy mimo zawieszenia działalności


Zakończenie działalności spółki komandytowej


Rozwiązanie spółki jawnej i podział jej majątku


Umowa zlecenie czy działalność gospodarcza, która opcja jest korzystniejsza?


Import z Chin i sprzedaż w polskich serwisach internetowych


Świadczenie pomocy prawnej przez osobę bez wykształcenia prawniczego


Uregulowanie sprawy leasingowanego samochodu w spółce


Aport firmy do utworzonej spółki cywilnej a ciągłość umów


Możliwość rejestracji samochodów w dwóch miastach


Świadczenie rehabilitacyjne osoby zatrudnionej i prowadzącej działalność gospodarczą


Zakup samochodu osobowego od spółki


Kody PKD dla pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług


Brak wpis w akcie notarialnym, że nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności a obliczenie kosztów


Czy można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech?


Działalność w Polsce i świadczenie usług w Szwecji


Konieczność aneksowania umów przy przekazaniu przedsiębiorstwa


Przeniesienie własności działki do spółki z o.o.


Przejęcie działalności przez syna


Przekazanie firmy wraz z pracownikami – pracownica w ciąży


Kontrahent nie zapłacił faktur i chce ogłosić upadłość, jak odzyskać podatek i VAT?


Sprzedaż słodyczy w szkole


Błąd podczas rejestracji spółki z o.o. w systemie s24


Sprzedaż zamienników a ochrona marki – klauzula napraw


Wypłata dywidendy z funduszu rezerwowego spółki z o.o.


Zysk ze sprzedaży spółdzielni rolniczej


Jak formalnie zająć się handlem obwoźnym?


Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – głosowanie uchwały


Obowiązki likwidatora spółdzielni


Odszkodowanie z tytułu niezrealizowanego zamówienia


Prowadzenie działalności bez miejsca zamieszkania w Polsce


Samodzielne głosowanie na prezesa zarządu


Gabinet w mieszkaniu – zmiana sposobu użytkowania na lokal użytkowy


Handel odzieżą markową


Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?


Spółka w likwidacji, która otrzymuje dokumenty zakupu


Demontaż i złomowanie pojazdów jako działalność gospodarcza


Zmiana zarządu spółki a pełnomocnictwo


Odejście wspólnika ze spółki jawnej


Zawieszenie działalności a wykonywanie usług


Świadczenie usług na rzecz spółki przez członka zarządu


Nabycie udziałów przez zagraniczną spółkę


Dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą


Zaległe składki ZUS wspólników spółki jawnej


Prowadzenie działalności podczas urlopu zdrowotnego


Zbycie majątku trwałego spółki cywilnej


Rachunek bankowy spółki cywilnej przekształcanej w spółkę z o.o.


Rozszerzenie działalności o usługi transportowe


Egzekucja z majątku prezesa firmy


Rozliczenie po wystąpieniu wspólnika ze spółki jawnej


Przejęcie firmy po ojcu i pozostawienie nazwy dotychczas używanej


Rejestracja działalności gospodarczej w domu


Jakie wynagrodzenie pobierają wspólnicy spółki jawnej?


Organ prowadzący przedszkole niepubliczne a pełnomocnik


Rezygnacja fundatora po podpisaniu aktu fundacyjnego


Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na kolejną kadencję


Wykreślenie spółki z o.o. z KRS


Sprzedaż spółki z o.o. jako zorganizowanego przedsiębiorstwa


Zarząd w dwuosobowej spółce z o.o.


Umowy cywilnoprawne w jednoosobowej firmie – ograniczenia


Gmina nie zgadza się na warsztat samochodowy ze względu na uciążliwość


Czy wspólnik spółki z o.o może jej wystawiać rachunki ze swojej działalności?


Czy jest możliwe prowadzenie dwóch działalności tego samego rodzaju przez oboje małżonków?


Zmiana właściciela sklepu – darowizna w rodzinie


Podział majątku likwidowanej spółki z o.o.


Czy właściciel spółki z o.o. może zawrzeć ze spółką umowę cywilnoprawną?


Współwłaściciel udziałów w spółce z o.o. - jak skutecznie zarządzać i głosować?


Jak odkupić udziały w spółce z o.o.?


Umowa użyczenia samochodu dla prezesa spółki z o.o.


Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy


Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o.


Zgoda zarządu na zbycie udziałów w spółce z o.o.


Połączenie dwóch firm w spółkę cywilną


Sprzedaż spółki z o.o.


Długi wspólnika spółki z o.o.


Powołanie pełnomocnika spółki z o.o.


Ustalenie wartości udziału w spółce jawnej


Zmiana nazwy spółki cywilnej a umowy z pracownikami


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »