Testament z przepisaniem udziałów w spółce

• Data: 2023-05-17 • Autor: Wioletta Dyl

Mam udziały w spółce z o.o. Chciałbym sporządzić testament, ale nie chciałbym obciążać sprawami spółki spadkobierców ani żadnej innej osoby fizycznej. Czy mogę zatem zapisać te udziały spółce jako osobie prawnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Testament z przepisaniem udziałów w spółce

Udziały w spółce

Udział/udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to prawo majątkowe, zbywalne i dziedziczne. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można odziedziczyć w drodze zapisu testamentowego lub poprzez ustawowe dziedziczenie. W testamencie najczęściej spadkodawca wskazuje konkretne osoby i wysokość procentową zapisu udziałów w spółce. W większości takich przypadków nie powinno być żadnych problemów w dystrybuowaniu prawa w zakresie odziedziczonych udziałów.

Zapis windykacyjny w testamencie

Art. 9811 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Ponieważ testament taki musi mieć formę notarialną, wystarczy, że wskaże Pan notariuszowi, o co chodzi, i on sporządzi testament w sposób zgodny z prawem. § 2 z kolei stanowi, że przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  • rzecz oznaczona co do tożsamości – czyli np. nieruchomość,
  • zbywalne prawo majątkowe – czyli np. udziały w spółce z o.o.

Obowiązki zapisobiorcy

Zatem przedmiot zapisu windykacyjnego nie wchodzi do spadku, ponieważ od razu, z chwilą otwarcia spadku, zostaje nabyty przez zapisobiercę windykacyjnego. Zapisobiorca windykacyjny musi jeszcze złożyć, podobnie jak spadkobierca, oświadczenie co do przedmiotu zapisu w okresie sześciu miesięcy od chwili, gdy dowiedział się o ustanowionym na jego rzecz zapisie windykacyjnym. Jeżeli w powyższym terminie oświadczenie nie zostanie złożone, zapisobiorca jest traktowany tak, jakby zapis przyjął. Zapis windykacyjny będzie skuteczny, jeśli w chwili otwarcia spadku dana rzecz lub zespół składników należy do spadkodawcy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dziedziczenie przez osoby prawne

Dziedziczyć może co do zasady każda osoba fizyczna oraz osoba prawna (art. 927). Możliwość bycia spadkobiercą przez osobę prawną uzależniona jest od tego, czy istnieje ona w chwili otwarcia spadku. Art. 37 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że „jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”. Głównie więc momentem rozstrzygającym będzie zarejestrowanie w odpowiednim rejestrze osoby prawnej. Zakres tej zdolności dziedziczenia różni się od zakresu zdolności do dziedziczenia osób fizycznych, ponieważ obejmuje w zasadzie tylko dziedziczenie testamentowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »