Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2020-08-10 • Aktualizacja: 2021-02-27

Proszę o informację, jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy spółki z o.o. oraz zmiany właściciela (jednoosobowej spółki z o.o.) z osoby fizycznej na osobę prawną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?

Zmiana nazwy spółki i zmiana właściciela

Jak wynika z opisu, spółka z o.o. ma jednego wspólnika – jest on właścicielem wszystkich udziałów. Przyjmuję, że chodzi o zmianę nazwy oraz wspólnika w jednej spółce.

Cel do osiągnięcia to:

  • zmiana nazwy spółki,
  • zmiana wspólnika z osoby fizycznej na osobę prawną.

Aby ułatwić działanie, proponuję: w pierwszej kolejności dokonać zmiany właściciela, a potem nowy właściciel dokona zmiany nazwy spółki oraz zgłosi wszystko do KRS.

Zbycie udziałów – zmiana właściciela spółki

Zmiana właściciela w opisanym przypadku wymaga umowy zbycia udziałów. Umowa taka powinna być pisemna, a podpisy na niej powinny być złożone w obecności notariusza celem potwierdzenia przez niego ich własnoręczności (takiej formy wymagają przepisy).

Jeżeli umowa spółki nie uzależnia zbycia udziałów od zgody spółki oraz nie wskazuje sposobu jej uzyskania, to wystarczy zwykła umowa zbycia udziałów zawarta pomiędzy dotychczasowym wspólnikiem a nowym wspólnikiem (osoba prawną).

Umowa zbycia udziałów

Po zawarciu umowy spółka powinna być zawiadomiona o zbyciu/nabyciu oraz należałoby przedłożyć jej kopię umowy. Dla celów dowodowych należy dokonać tego w formie pisemnej na ręce członka zarządu.

Jeżeli członkiem zarządu jest zbywca udziałów (jedyny wspólnik), to wystarczy ustna informacja po podpisaniu umowy. Jako członek zarządu zbywca od razu wie o zbyciu oraz widzi dokumenty (umowę zbycia).

W sytuacji gdy, umowa spółki uzależnia zbycie od zgody spółki, trzeba ją uzyskać w taki sposób, jak przewiduje umowa.

Jeżeli umowa spółki uzależnia zbycie od zgody spółki, ale nie wskazuje nic na temat sposobu uzyskania zgody – zgody udziela zarząd w formie pisemnej. Zbywca powinien zwrócić się do spółki o wyrażenie zgody.

Po uzyskaniu zgody dojdzie do zawarcia umowy, poinformowania spółki o zbyciu (z okazaniem kopii umowy). Takie działanie wywoła ten skutek, że nabywca od dnia poinformowania spółki o nabyciu jest wobec niej jej wspólnikiem. Zarząd musi zmienić listę wspólników.

Nowy wspólnik odbywa nadzwyczajne zgromadzenie wspólników bez formalnego zwołania i dokona zmiany nazwy spółki. Takie zgromadzenie musi być zaprotokołowane przez notariusza.

Zgłoszenie zmian do KRS

Teraz wystarczy zgłosić te zmiany do KRS. Niezbędne są:

  • druk KRS-Z3,
  • druk KRS-ZE – wykreślnie dotychczasowego wspólnika oraz wpisanie nowego wspólnika (mającego co najmniej 10% udziałów),
  • kopia umowy zbycia udziałów,
  • nowa lista wspólników,
  • protokół ze zgromadzenia wspólników (akt notarialny),
  • dane osobowe oraz adres zamieszkania, siedziby osób/podmiotów uprawnionych do powołania zarządu – byłby to prawdopodobnie nowy wspólnik,
  • dane osobowe członka zarządu oraz adres zamieszkania, PESEL
  • opłat sądowa (350 zł).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »