Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka z o.o. - Porady prawne

 

Strona: 1 2 3


Opublikowane: 2024-03-17

Jak zlikwidować spółkę z o.o. przez system S24?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. przez system S24?

Mam pytanie w sprawie sp. z o.o. założonej w systemie S24, którą ze wspólnikiem chcielibyśmy zlikwidować. Spółka posiada znikomy majątek. Jak zlikwidować taką spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego?

Opublikowane: 2024-03-13

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o a podatki - PCC, PIT i VAT

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o a podatki - PCC, PIT i VAT

Jak przedstawiają się kwestie podatkowe sprzedaży (zbycia - nabycia) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z.o.o? Chodzi o sytuację, gdy stronami transakcji są osoby fizyczne. Czy PCC i podatek dochodowy to jedyne podatki przy sprzedaży udziałów? Czym jest wartość...

Opublikowane: 2024-02-19

Kapitał zapasowy - czy warto go tworzyć i jak go wykorzystać?

Kapitał zapasowy - czy warto go tworzyć i jak go wykorzystać?

Mamy umówioną współpracę w zakresie otworzenia biznesu z osobami, które go znają, ale potrzebują gotówki. W skrócie 2 potencjalnych wspólników miałoby łącznie 60% udziałów, ja za włożenie 300 000 zł otrzymałbym 40% udziałów, wszyscy zasiadalibyśmy...

Opublikowane: 2024-02-13

Oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem

Oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem

Założyłem jednoosobową spółkę z o.o., której jestem jedynym wspólnikiem i członkiem zarządu. Pytanie dotyczy składania oświadczeń woli w formie pisemnej zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych. Czy...

Opublikowane: 2024-02-05

Zmiana umów po przekształceniu działalności w spółkę z o.o.

Zmiana umów po przekształceniu działalności w spółkę z o.o.

Mam jednoosobową działalność gospodarczą – prowadzę zajęcia dla dzieci w szkole. Niedawno otworzyłam spółkę z o.o. i chciałabym zmienić umowę, jaką zawarłam z rodzicami na sp. z o.o. Jak to zrobić? Czy wystarczy aneks? Czy to już musi być umowa...

Opublikowane: 2024-02-01

Ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o - co to właściwie oznacza?

Ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o - co to właściwie oznacza?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są najczęściej wybieranymi spółkami prawa handlowego przez osoby decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach spółki. Wobec tego, bez wątpienia nie raz spotkałeś się z tego rodzaju...

Opublikowane: 2024-01-04

Jak wyjść z zadłużonej spółki z o.o.?

Jak wyjść z zadłużonej spółki z o.o.?

Mam 50% udziałów i jestem prezesem spółki z o.o. Spółka ma zadłużenie, które dotyczy wspólnika, tzn. mieliśmy kredyt bankowy jako spółka, ale bank zawarł umowę z każdym z nas osobno. Mieliśmy spłacać kredyt po połowie. Spłaciłem swój długi, natomiast...

Opublikowane: 2023-12-29

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Jestem członkiem zarządu dwuosobowej spółki z o.o. (po 50% udziałów z prezesem). Złożyłem swoją rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu listem poleconym, z którym prezes się zapoznał. Twierdzi on, iż nie mam prawa zrezygnować z bycia...

Opublikowane: 2023-12-08

Upadłość spółki a odpowiedzialność wspólnika

Upadłość spółki a odpowiedzialność wspólnika

Jestem wspólnikiem w sp. z o.o. oraz w tej samej spółce jestem zatrudniony na umowę o pracę. Czy w razie ogłoszenia upadłości przez zarząd jest możliwe, aby wierzyciele sięgnęli do majątku prywatnego?

Opublikowane: 2023-11-26

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?

Problem dotyczy spółki z o.o., w której było 2 wspólników i jeden zmarł przed rokiem. Tym drugim jestem ja, posiadam 70% udziałów. W spółce zarząd był jednoosobowy, a zmarły był prezesem i jedynym członkiem zarządu. Tak więc od jego śmierci...

Opublikowane: 2023-11-12

Zaskarżenie uchwały o wyborze likwidatora

Zaskarżenie uchwały o wyborze likwidatora

Jestem powołanym likwidatorem sp. z o.o., a uchwała o wyborze likwidatora została zaskarżona. Wybór jest zgodny z większościową wolą wspólników i był protokołowany przez notariusza. Czy moja działalność jako likwidatora jest sparaliżowana i nie...

Opublikowane: 2023-10-17

Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.

Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.

Spółka z o.o. zajmująca się inwestycją deweloperską wprowadziła aportem grunt, który trafił odpowiednio – 5000 zł na kapitał podstawowy i 1 300 000 zł na kapitał zapasowy spółki. Spółka w momencie rozpoczęcia inwestycji przeznaczyła grunt pod...

Opublikowane: 2023-09-15

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

W 2012 r. zapadł wyrok karny (w załączniku) wobec pewnej osoby – sąd uznał ją winną popełnienia czynów z art. 288 § 1 K.k., art. 191 § 1 K.k. oraz art. 193 K.k. Czy osoba z takim wyrokiem mogła w 2014 r. zostać powołana na likwidatora...

Opublikowane: 2023-09-13

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

W spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem, gdzie właścicielem całościowym jest tylko jeden akcjonariusz, ja byłem prezesem. Trzy dni temu złożyłem rezygnację ze stanowiska. Wysłałem skan dokumentu o rezygnacji podpisany cyfrowo na oficjalny adres biura oraz na...

Opublikowane: 2023-09-08

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przegapiłem termin sporządzenia sprawozdania finansowego w spółce z o.o. i nie zostało też podpisane, co powinienem zrobić, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji? Czy sprawozdanie finansowe powinienem sporządzić do 30 czerwca 2022* i również do tej daty je...

Opublikowane: 2023-07-19

Nieprawidłowo wypełniony wniosek w sprawie zmiany siedziby spółki z o.o.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek w sprawie zmiany siedziby spółki z o.o.

W lutym 2021 r. wraz z kolegą założyłem spółkę z o.o., która była zarejestrowana (siedziba i adres) w miejscu, które wynajmowaliśmy. W zeszłym roku w czerwcu zmieniliśmy adres siedziby spółki i przenieśliśmy się (również z produkcją)...

Opublikowane: 2023-07-14

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Czy w art. 176 K.s.h. może być usługą budowlaną, montażową, mechaniczką, transportową? Chodzi o świadczenie niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o. W spółce jest dwóch wspólników, ja jestem jednym z nich, oprócz tego pełnię funkcję...

Opublikowane: 2023-07-07

Powołanie pełnomocnika przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Powołanie pełnomocnika przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Czy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może powołać uchwałą pełnomocnika do: reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; określania wysokości wynagrodzenia członkom...

Opublikowane: 2023-06-28

Postępowanie w przypadku śmierci jednego z likwidatorów spółki

Postępowanie w przypadku śmierci jednego z likwidatorów spółki

Jaki jest tok postępowania likwidatorów spółki (jednocześnie udziałowców spółki) w przypadku śmierci jednego z czterech likwidatorów? Spółka z o.o. w trakcie likwidacji.

Opublikowane: 2023-05-26

Dopłaty jako kapitał zapasowy czy rezerwowy?

Dopłaty jako kapitał zapasowy czy rezerwowy?

Spółka z o.o. ma kapitał zakładowy 10 000 zł, strata z działalności gospodarczej jest znacznie wyższa niż kapitał zakładowy (około 150 000 zł), spółka wspomagała się pożyczkami od udziałowców. Spółka chce dokonać dopłat do kapitału, w umowie spółki...

Opublikowane: 2023-05-19

Zakup przez spółkę z o.o. nieruchomości od prezesa zarządu i większościowego wspólnika występującego jako osoba prywatna

Zakup przez spółkę z o.o. nieruchomości od prezesa zarządu i większościowego wspólnika występującego jako osoba prywatna

Posiadam mieszkanie, które zakupiłem (kredyt hipoteczny) do mojego majątku odrębnego (mam z żoną rozdzielność majątkową). Posiadam także 95% udziałów w spółce z o.o., w której jestem prezesem zarządu (jednoosobowym) władnym do podejmowania decyzji...

Opublikowane: 2023-05-17

Testament z przepisaniem udziałów w spółce

Testament z przepisaniem udziałów w spółce

Mam udziały w spółce z o.o. Chciałbym sporządzić testament, ale nie chciałbym obciążać sprawami spółki spadkobierców ani żadnej innej osoby fizycznej. Czy mogę zatem zapisać te udziały spółce jako osobie prawnej?

Opublikowane: 2023-05-17

Co trzeba wiedzieć o założeniu spółki z.o.o.?

Co trzeba wiedzieć o założeniu spółki z.o.o.?

Zakładanie własnej firmy to jedno z najważniejszych wyzwań w życiu każdego przedsiębiorcy. Wybór odpowiedniej formy prawnej dla biznesu to kluczowa decyzja, która może zaważyć na przyszłości działalności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) to jedna z...

Opublikowane: 2023-04-28

Wynagrodzenia i faktury w spółce z o.o.

Wynagrodzenia i faktury w spółce z o.o.

Nowo utworzona spółka z o.o. ma dwóch udziałowców, jeden z nich w spółce pełni rolę prezesa, a drugi członka zarządu. Prezes posiada 75% udziałów, a 2 członek 25%. Czy prezes spółki może być zatrudniony na umowę o pracę, czy nie będzie to...

Opublikowane: 2023-04-24

Przekroczenie 2-letniego terminu zawieszenia działalności spółki z o.o., co zrobić?

Przekroczenie 2-letniego terminu zawieszenia działalności spółki z o.o., co zrobić?

Końcem 2017 r. zawiesiłam działalność spółki z o.o. Zgłoszenie zostało właściwie przekazane do KRS, do US, zostało też złożone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu. Spółka nie prowadzi działalności, nie zatrudnia pracowników, nie ma majątku trwałego, nie...

Opublikowane: 2023-03-31

Przepisanie nieruchomości należącej do spółki jednemu z udziałowców

Przepisanie nieruchomości należącej do spółki jednemu z udziałowców

Spółka z o.o. ma trzech udziałowców. Jest między innymi właścicielem budynku mieszkalnego. Poszukujemy rozwiązania, jak najkorzystniej wyprowadzić nieruchomość ze spółki na jednego z udziałowców, np. w formie darowizny lub innej, która wygeneruje jak najmniejsze...

Opublikowane: 2022-11-28

Wynajem domu przez spółkę dla jej prezesa

Wynajem domu przez spółkę dla jej prezesa

Sp. z o.o. na zakupionej działce budowlanej wybudowała dom jednorodzinny z wykończeniem, odliczyła w całości VAT od faktur kosztowych, gdyż nieruchomości miała być na sprzedaż. W chwili obecnej sytuacja mieszkaniowa prezesa zarządu się zmieniła i spółka...

Opublikowane: 2022-11-04

Umowa o pracę z likwidatorami spółki z o.o.

Umowa o pracę z likwidatorami spółki z o.o.

Czy spółka w o.o. postawiona w stan likwidacji uchwałą wspólników może zawrzeć umowę o pracę z członkami zarządu, którzy są jednocześnie jej udziałowcami (2 osoby) i którzy z mocy prawa staną się jej likwidatorami? Osoby te pełnią obecnie...

Opublikowane: 2022-10-21

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?

Jestem prezesem spółki z o.o. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w wirtualnym biurze. Jestem właścicielem działki, na której prowadzona jest budowa domu z gabinetem do pracy. Nie ma na niej jeszcze formalnie postawionego budynku. Czy mogę zarejestrować siedzibę...

Opublikowane: 2022-09-30

Darowizna samochodu osobowego ze spółki o.o.

Darowizna samochodu osobowego ze spółki o.o.

Syn prowadzi spółkę z o.o. Czy może darować mi samochód osobowy z tej spółki?

Opublikowane: 2022-08-26

Zapisy w umowie spółki z o.o. o sprzedaży udziałów

Zapisy w umowie spółki z o.o. o sprzedaży udziałów

Przekształcam spółkę jawną w z o.o. Będę chciał w przyszłości dać/sprzedać część udziałów w spółce dla najlepszych pracowników. Ale chciałbym, aby w przypadku odejścia z pracy w spółce byli zobowiązani do sprzedaży udziałów na...

Opublikowane: 2022-07-29

Dzierżawa spółki z o.o.

Dzierżawa spółki z o.o.

Interesuje mnie temat wydzierżawienia spółki z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą, posiada nieruchomość, pracowników. Czy po wydzierżawieniu spółka z o.o. dalej istnieje? Wydzierżawiający prowadzą dalej tę samą działalność, ale jako nowa spółka, czy...

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.

Dwa miesiące temu złożyłem rezygnację z funkcji prezesa spółki z o.o. Do dnia dzisiejszego spółka nie złożyła wniosku o wykreślenia mnie w KRS-ie. Jakie kroki mam podjąć? Czy zawiadamiać o tym fakcie sąd rejestracyjny i w jakiej formie?

Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Mam ogłoszoną upadłość konsumencką i plan spłat na okres 3 lat – spłacam już rok. Ktoś prosi mnie, żebym została właścicielem spółki z o.o. Czy wejście do spółki z o.o. po upadłości konsumenckiej, to jest jakiś problem? Prowadzę teraz swoją...

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Prowadzę spółkę z o.o. Mój kontrahent, spółka Skarbu Państwa, nie zapłaciła za wykonane prace faktury na kwotę ok. 300 tys. zł. Z tego powodu popadłem w długi. Obecnie działalność spółki mam zawieszoną. Czy w okresie zawieszenia mogę zgłosić...

Funkcja prezesa czy dyrektora spółki z o.o. - jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spółki?

Funkcja prezesa czy dyrektora spółki z o.o. - jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spółki?

Otrzymałam propozycję objęcia funkcji prezesa w spółce z o.o. (start-upie) działającym od kilku miesięcy. Ze względu na brak rozdzielności majątkowej chciałabym się jak najbardziej zabezpieczyć przed ewentualnymi długami spółki. Mam do wyboru drugie rozwiązanie:...

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu

Jestem prokurentem spółki z o.o., która nie posiada zarządu. W związku z tym mam następujące pytania: Czy jestem zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość? Czy wierzyciele spółki mogą mieć wobec mnie osobiście jakieś roszczenia (z tytułu...

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.

Czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mający 95% udziałów powinien opłacać składki ZUS, jeżeli jest prezesem tej spółki? Wkład założycielski spółki wynosi 50 000 zł, a prezes nie jest zatrudniony w spółce.

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Jestem prokurentem spółki z o.o., ale nie wchodzę w skład zarządu. Właściciel spółki i zarazem prezes jednoosobowego zarządu przebywa na stałe za granicą, a jego zły stan zdrowia uniemożliwia kontakt. W jaki sposób mogę zrezygnować z funkcji...

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką

Jeżeli spółka z o.o. ma dwóch udziałowców, jeden z nich w spółce pełnić rolę prezesa, a drugi członka zarządu. Dodatkowo każdy z nich w spółce wykonuje określone czynności, realizuje zlecenia, prowadzi promocję itd. To w jaki sposób mogą...

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca

Spółka z o.o. ma prezes X, który jest zarazem jej jedynym udziałowcem. W spółce jest zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę. Komornik wszczął egzekucję z konta spółki za długi prezesa. Jest też zaległość w płatnościach ZUS – składki za...

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa

Jestem jedynym udziałowcem w sp. z o.o., a zarazem prezesem zarządu( jestem emerytką). Spółka prowadzi działalność usługową, zatrudnione są osoby na umowę-zlecenia. Osobiście też wykonuję pracę na rzecz spółki oraz nią zarządzam. Jak najkorzystniej (jaka...

Czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

Czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

Chciałbym zapytać o odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. Na ile realne jest ryzyko uszczerbku na majątku osobistym oraz w jaki sposób można to ryzyko zniwelować przy uwzględnieniu informacji podanych poniżej? Wiem, że zgodnie z Kodeksem spółek...

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o. - jak prawidłowo ją przeprowadzić?

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o. - jak prawidłowo ją przeprowadzić?

Jesteśmy spółką z o.o. z większościowym zagranicznym kapitałem udziałowym. Zarząd składa się z prezesa i dwóch wiceprezesów, z których każdy uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki. Obecny prezes (obcokrajowiec) ze względu na wiek...

Kurator dla spółki z o.o. bez zarządu

Kurator dla spółki z o.o. bez zarządu

Pytanie dotyczy średniej wielkości spółki z o.o., która ma jednoosobowy zarząd. Jak wygląda zarządzanie taką spółką, gdy umrze wspólnik posiadający 99% udziałów, który zarazem pełnił funkcję prezesa? Jak taka spółka ma wówczas działać? Przejęcie udziałów przez...

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Istnieje spółka z o.o., w której skład wchodzi członek zarządu i prezes (każdy wspólnik ma 50% udziałów). Prezes spółki napisał oświadczenie. w którym rezygnuje z pełnionych przez siebie funkcji. Chce również zbyć udziały 49% dla członka zarządu,...

Rozwód udziałowca spółki z o.o.

Rozwód udziałowca spółki z o.o.

Jakie będą konsekwencje rozwodu prywatne i dla mnie jako udziałowca spółki z o.o.? Udziały spółki z o.o. nabyłem przed ślubem, ale po ślubie żona w banku podpisywała się jako współmałżonek. Mamy wspólny dom, kredyt i wspólnotę majątkową. Jakich...

Nabycie udziałów z spółce z.o.o. przez cudzoziemca

Nabycie udziałów z spółce z.o.o. przez cudzoziemca

Udziały w polskiej spółce z o.o. (w wysokości 70%) zamierza nabyć cudzoziemiec będący beneficjentem rzeczywistym spółki ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która jest jednym z głównych kontrahentów polskiej spółki. Polska spółka kupuje od niej towary...

Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o.o.

Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o.o.

Posiadam 20% udziałów w spółce z o.o. Przez 15 lat mimo mniejszościowego udziału byłem jej prezesem, ale zostałem odwołany przez większościowego udziałowca, który ma 80% – co do samego odwołania nie mam pretensji, bo już tego chciałem. Problem polega na tym, że...

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?

Proszę o informację, jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy spółki z o.o. oraz zmiany właściciela (jednoosobowej spółki z o.o.) z osoby fizycznej na osobę prawną.

Strona: 1 2 3

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

doradztwo prawne eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »