Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka z o.o. - Porady prawne

 

Strona: 1 2 3 4 5 6


Opublikowane: 2023-09-15

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

W 2012 r. zapadł wyrok karny (w załączniku) wobec pewnej osoby – sąd uznał ją winną popełnienia czynów z art. 288 § 1 K.k., art. 191 § 1 K.k. oraz art. 193 K.k. Czy osoba z takim wyrokiem mogła w 2014 r. zostać powołana na likwidatora...

Opublikowane: 2023-09-13

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

W spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem, gdzie właścicielem całościowym jest tylko jeden akcjonariusz, ja byłem prezesem. Trzy dni temu złożyłem rezygnację ze stanowiska. Wysłałem skan dokumentu o rezygnacji podpisany cyfrowo na oficjalny adres biura oraz na...

Opublikowane: 2023-09-08

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przegapiłem termin sporządzenia sprawozdania finansowego w spółce z o.o. i nie zostało też podpisane, co powinienem zrobić, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji? Czy sprawozdanie finansowe powinienem sporządzić do 30 czerwca 2022* i również do tej daty je...

Opublikowane: 2023-09-01

Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?

Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?

Jestem prezesem spółki z o.o. Zjawił się u mnie poborca skarbowy z US z wykazem zaległości z ZUS-u. Są to zaległości z lat 2013–2019, które ZUS kierował sukcesywnie do US, a oni dopiero teraz się za tę sprawę zabrali. Czy to nie są już...

Opublikowane: 2023-08-16

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.

Wspólnik chce odkupić moje udziały w spółce z o.o. po cenie sprzed dwudziestu lat – twierdzi, że kapitał zakładowy nie uległ podwyższeniu. Czy mam prawo żądać wyceny zgodnej z wartością firmy?

Opublikowane: 2023-07-19

Nieprawidłowo wypełniony wniosek w sprawie zmiany siedziby spółki z o.o.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek w sprawie zmiany siedziby spółki z o.o.

W lutym 2021 r. wraz z kolegą założyłem spółkę z o.o., która była zarejestrowana (siedziba i adres) w miejscu, które wynajmowaliśmy. W zeszłym roku w czerwcu zmieniliśmy adres siedziby spółki i przenieśliśmy się (również z produkcją)...

Opublikowane: 2023-07-14

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Czy w art. 176 K.s.h. może być usługą budowlaną, montażową, mechaniczką, transportową? Chodzi o świadczenie niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o. W spółce jest dwóch wspólników, ja jestem jednym z nich, oprócz tego pełnię funkcję...

Opublikowane: 2023-07-07

Powołanie pełnomocnika przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Powołanie pełnomocnika przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Czy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może powołać uchwałą pełnomocnika do: reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; określania wysokości wynagrodzenia członkom...

Opublikowane: 2023-06-30

Podejmowanie uchwał podczas zawieszenia udziałowców w spółce z o.o.

Podejmowanie uchwał podczas zawieszenia udziałowców w spółce z o.o.

Udziałowcami spółki z.o.o jest 9 udziałowców. Aktualnie dwóch udziałowców zostało zawieszonych w prawach udziałowców postanowieniem (tymczasowym zabezpieczeniem) sądu. Postanowienie zostało wydane w związku ze złożonym wnioskiem o wyłączenie tych dwóch...

Opublikowane: 2023-06-28

Postępowanie w przypadku śmierci jednego z likwidatorów spółki

Postępowanie w przypadku śmierci jednego z likwidatorów spółki

Jaki jest tok postępowania likwidatorów spółki (jednocześnie udziałowców spółki) w przypadku śmierci jednego z czterech likwidatorów? Spółka z o.o. w trakcie likwidacji.

Opublikowane: 2023-06-23

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Realizuję małą inwestycję deweloperską jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeśli chciałabym założyć spółkę z o.o. i kończyć inwestycję już jako spółka, w jaki sposób miałoby się odbyć przeniesienie inwestycji na spółkę? Z jakimi opłatami...

Opublikowane: 2023-06-02

Rezygnacja wspólnika z prowadzenia spółki z o.o

Rezygnacja wspólnika z prowadzenia spółki z o.o

Mam pytanie dotyczące wyjścia ze spółki z o.o. Z moim wspólnikiem założyliśmy dwie spółki świadczące usługi księgowe. Po jakimś czasie stwierdziłam, że nie chcę dalej z nim współpracować. Podzieliliśmy klientów na dwie spółki. Klienci wspólnika...

Opublikowane: 2023-05-31

Zakup działki rolno-budowlanej przez spółkę z o.o.

Zakup działki rolno-budowlanej przez spółkę z o.o.

Jesteśmy sp. z o.o., zamierzamy kupić działkę pod inwestycję. Działka ma status rolno-budowlana, klasa ziemi 3A, powierzchnia działki to 2 ha, a tylko pas przedni w wielkości 30 arów ma prawa budowlane. Czy jako spółka możemy bez problemu zakupić taką działkę? Do...

Opublikowane: 2023-05-26

Dopłaty jako kapitał zapasowy czy rezerwowy?

Dopłaty jako kapitał zapasowy czy rezerwowy?

Spółka z o.o. ma kapitał zakładowy 10 000 zł, strata z działalności gospodarczej jest znacznie wyższa niż kapitał zakładowy (około 150 000 zł), spółka wspomagała się pożyczkami od udziałowców. Spółka chce dokonać dopłat do kapitału, w umowie spółki...

Opublikowane: 2023-05-19

Zakup przez spółkę z o.o. nieruchomości od prezesa zarządu i większościowego wspólnika występującego jako osoba prywatna

Zakup przez spółkę z o.o. nieruchomości od prezesa zarządu i większościowego wspólnika występującego jako osoba prywatna

Posiadam mieszkanie, które zakupiłem (kredyt hipoteczny) do mojego majątku odrębnego (mam z żoną rozdzielność majątkową). Posiadam także 95% udziałów w spółce z o.o., w której jestem prezesem zarządu (jednoosobowym) władnym do podejmowania decyzji...

Opublikowane: 2023-05-17

Testament z przepisaniem udziałów w spółce

Testament z przepisaniem udziałów w spółce

Mam udziały w spółce z o.o. Chciałbym sporządzić testament, ale nie chciałbym obciążać sprawami spółki spadkobierców ani żadnej innej osoby fizycznej. Czy mogę zatem zapisać te udziały spółce jako osobie prawnej?

Opublikowane: 2023-05-17

Co trzeba wiedzieć o założeniu spółki z.o.o.?

Co trzeba wiedzieć o założeniu spółki z.o.o.?

Zakładanie własnej firmy to jedno z najważniejszych wyzwań w życiu każdego przedsiębiorcy. Wybór odpowiedniej formy prawnej dla biznesu to kluczowa decyzja, która może zaważyć na przyszłości działalności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) to jedna z...

Opublikowane: 2023-04-28

Wynagrodzenia i faktury w spółce z o.o.

Wynagrodzenia i faktury w spółce z o.o.

Nowo utworzona spółka z o.o. ma dwóch udziałowców, jeden z nich w spółce pełni rolę prezesa, a drugi członka zarządu. Prezes posiada 75% udziałów, a 2 członek 25%. Czy prezes spółki może być zatrudniony na umowę o pracę, czy nie będzie to...

Opublikowane: 2023-04-24

Przekroczenie 2-letniego terminu zawieszenia działalności spółki z o.o., co zrobić?

Przekroczenie 2-letniego terminu zawieszenia działalności spółki z o.o., co zrobić?

Końcem 2017 r. zawiesiłam działalność spółki z o.o. Zgłoszenie zostało właściwie przekazane do KRS, do US, zostało też złożone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu. Spółka nie prowadzi działalności, nie zatrudnia pracowników, nie ma majątku trwałego, nie...

Opublikowane: 2023-04-21

Kto może być likwidatorem spółki z o.o.?

Kto może być likwidatorem spółki z o.o.?

Spółka z o.o. jest obecnie w likwidacji. Jest powołany jeden likwidator spółki, umowa spółki przewiduje maksymalnie 3-osobowy zarząd. Czy walne zgromadzenie wspólników może wybrać dodatkowo dwóch likwidatorów? Czyli w spółce funkcjonowałoby 3 likwidatorów....

Opublikowane: 2023-03-31

Przepisanie nieruchomości należącej do spółki jednemu z udziałowców

Przepisanie nieruchomości należącej do spółki jednemu z udziałowców

Spółka z o.o. ma trzech udziałowców. Jest między innymi właścicielem budynku mieszkalnego. Poszukujemy rozwiązania, jak najkorzystniej wyprowadzić nieruchomość ze spółki na jednego z udziałowców, np. w formie darowizny lub innej, która wygeneruje jak najmniejsze...

Opublikowane: 2023-03-24

Wyliczenie wartości udziałów w spółce z o. o. po śmierci wspólnika

Wyliczenie wartości udziałów w spółce z o. o. po śmierci wspólnika

Mam udziały w spółce z o.o. W tej samej spółce miał udziały mój mąż, który zmarł. Cztery miesiące temu sąd postanowił, że spadek po zmarłym na podstawie ustawy nabyło z dobrodziejstwem inwentarza troje spadkobierców: ja (żona) 1/3 część i dwie...

Opublikowane: 2023-01-13

Czy prokurent w spółce z o.o. opłaca składkę zdrowotną?

Czy prokurent w spółce z o.o. opłaca składkę zdrowotną?

Postanowieniem zarządu spółki z o.o. w sprawie ustanowienia prokury, prezes zarządu powołał prokurenta spółki*. Czy od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie prokurenta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Opublikowane: 2022-12-05

Dwie spółki z o.o. zamiast jednoosobowej działalności - zmiana formy prowadzenia działalności

Dwie spółki z o.o. zamiast jednoosobowej działalności - zmiana formy prowadzenia działalności

Prowadzę firmę o profilu handlowym. Chciałbym zmienić formę prowadzenia działalność – obecnie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, a chciałbym działać w formie dwóch spółek z o.o. Jestem VAT-owcem, posiadam między innymi magazyn, który...

Opublikowane: 2022-11-28

Wynajem domu przez spółkę dla jej prezesa

Wynajem domu przez spółkę dla jej prezesa

Sp. z o.o. na zakupionej działce budowlanej wybudowała dom jednorodzinny z wykończeniem, odliczyła w całości VAT od faktur kosztowych, gdyż nieruchomości miała być na sprzedaż. W chwili obecnej sytuacja mieszkaniowa prezesa zarządu się zmieniła i spółka...

Opublikowane: 2022-11-14

Wysokość emerytury po zostaniu wspólnikiem spółki z o.o.

Wysokość emerytury po zostaniu wspólnikiem spółki z o.o.

Jestem na emeryturze i pobieram świadczenie emerytalne. Będąc już na emeryturze, zostałam wspólnikiem w spółce z o.o. (nie członkiem zarządu, w skład zarządu została powołana inna osoba). Mam takie pytania: Czy w związku z działalnością...

Opublikowane: 2022-11-04

Umowa o pracę z likwidatorami spółki z o.o.

Umowa o pracę z likwidatorami spółki z o.o.

Czy spółka w o.o. postawiona w stan likwidacji uchwałą wspólników może zawrzeć umowę o pracę z członkami zarządu, którzy są jednocześnie jej udziałowcami (2 osoby) i którzy z mocy prawa staną się jej likwidatorami? Osoby te pełnią obecnie...

Opublikowane: 2022-10-21

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?

Jestem prezesem spółki z o.o. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w wirtualnym biurze. Jestem właścicielem działki, na której prowadzona jest budowa domu z gabinetem do pracy. Nie ma na niej jeszcze formalnie postawionego budynku. Czy mogę zarejestrować siedzibę...

Opublikowane: 2022-09-30

Darowizna samochodu osobowego ze spółki o.o.

Darowizna samochodu osobowego ze spółki o.o.

Syn prowadzi spółkę z o.o. Czy może darować mi samochód osobowy z tej spółki?

Opublikowane: 2022-08-26

Zapisy w umowie spółki z o.o. o sprzedaży udziałów

Zapisy w umowie spółki z o.o. o sprzedaży udziałów

Przekształcam spółkę jawną w z o.o. Będę chciał w przyszłości dać/sprzedać część udziałów w spółce dla najlepszych pracowników. Ale chciałbym, aby w przypadku odejścia z pracy w spółce byli zobowiązani do sprzedaży udziałów na...

Opublikowane: 2022-07-29

Dzierżawa spółki z o.o.

Dzierżawa spółki z o.o.

Interesuje mnie temat wydzierżawienia spółki z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą, posiada nieruchomość, pracowników. Czy po wydzierżawieniu spółka z o.o. dalej istnieje? Wydzierżawiający prowadzą dalej tę samą działalność, ale jako nowa spółka, czy...

Opublikowane: 2022-07-22

Rozwiązanie spółki z o.o. bez postępowania likwidacyjnego

Rozwiązanie spółki z o.o. bez postępowania likwidacyjnego

W spółce z o.o. komandytowej niedawno została podjęta uchwała o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W uchwale napisane jest, że na dzień podjęcia uchwały spółka zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej i nie posiada...

Opublikowane: 2022-06-03

Grzywna nałożona na spółkę z o.o. nieprowadzącą działalności za niedopełnienie obowiązku aktualizacji PKD

Grzywna nałożona na spółkę z o.o. nieprowadzącą działalności za niedopełnienie obowiązku aktualizacji PKD

W dniu wczorajszym otrzymałem informację, że na poczcie jest do odebrania „przesyłka sądowa” adresowana do spółki z o.o., której jestem jedynym udziałowcem. Na stałe mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc nie mogłem jej odebrać. W dniu dzisiejszym...

Opublikowane: 2022-05-27

Spółka małżeństwa o dwóch różnych profilach

Spółka małżeństwa o dwóch różnych profilach

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością chce założyć małżeństwo, gdzie żona jest lekarzem i ma prywatną praktykę lekarską, a mąż ma agencje reklamową. Czy żona może przenieść prywatną praktykę lekarską na spółkę i w tym momencie wystawiać...

Opublikowane: 2022-05-06

Jak nakłonić spadkobiercę udziałowca do sprzedaży udziałów?

Jak nakłonić spadkobiercę udziałowca do sprzedaży udziałów?

Jestem większościowym wspólnikiem spółki z o.o. i prezesem jednoosobowego zarządu. W spółce posiadam 995 udziałów po 50 zł każdy. Pozostałe 5 udziałów kapitału zakładowego było w rękach mojego wspólnika, który 2 lata temu zmarł. Jego spadkobiercą jest...

Opublikowane: 2022-04-25

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.

Dwa miesiące temu złożyłem rezygnację z funkcji prezesa spółki z o.o. Do dnia dzisiejszego spółka nie złożyła wniosku o wykreślenia mnie w KRS-ie. Jakie kroki mam podjąć? Czy zawiadamiać o tym fakcie sąd rejestracyjny i w jakiej formie?

Opublikowane: 2022-04-11

Prezes figurant w spółce z o.o., odpowiedzialność za zobowiązania

Prezes figurant w spółce z o.o., odpowiedzialność za zobowiązania

Kolega od kilku lat prowadzi firmę w formie spółki z o.o. Zaproponował mi objęcie funkcji prezesa zarządu, czyli faktycznie bycie figurantem, „długopisem” do podpisywania sprawozdań. Spółka ma kredyty, co powoduje, że nie może zakupić w leasingu...

Opublikowane: 2022-03-21

Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Mam ogłoszoną upadłość konsumencką i plan spłat na okres 3 lat – spłacam już rok. Ktoś prosi mnie, żebym została właścicielem spółki z o.o. Czy wejście do spółki z o.o. po upadłości konsumenckiej, to jest jakiś problem? Prowadzę teraz swoją...

Opublikowane: 2022-03-14

Inwestowanie kapitału spółki z o.o. a licencja doradcy finansowego

Inwestowanie kapitału spółki z o.o. a licencja doradcy finansowego

Z kolegą zarejestrowaliśmy sp. z o.o. Głównym celem jest zawieranie transakcji na rynku forex własnym kapitałem spółki. PKD główne spółki to 6499.z. Czy istnieje ryzyko, że KNF będzie wymagał licencji doradcy inwestycyjnego i przez to może wpisać spółkę na listę...

Opublikowane: 2022-02-28

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Prowadzę spółkę z o.o. Mój kontrahent, spółka Skarbu Państwa, nie zapłaciła za wykonane prace faktury na kwotę ok. 300 tys. zł. Z tego powodu popadłem w długi. Obecnie działalność spółki mam zawieszoną. Czy w okresie zawieszenia mogę zgłosić...

Opublikowane: 2022-01-03

Funkcja prezesa czy dyrektora spółki z o.o. - jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spółki?

Funkcja prezesa czy dyrektora spółki z o.o. - jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spółki?

Otrzymałam propozycję objęcia funkcji prezesa w spółce z o.o. (start-upie) działającym od kilku miesięcy. Ze względu na brak rozdzielności majątkowej chciałabym się jak najbardziej zabezpieczyć przed ewentualnymi długami spółki. Mam do wyboru drugie rozwiązanie:...

Opublikowane: 2021-12-06

Dofinansowanie spółki z o.o. - jak się zabezpieczyć?

Dofinansowanie spółki z o.o. - jak się zabezpieczyć?

Otrzymałem propozycję odsprzedaży 10% udziałów spółki z o.o. za jej dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł, ponieważ firma potrzebuje gotówki do poszerzenia działalności, a precyzyjniej na reklamę i marketing. Spółka nie ma długów i osiąga przychody, ale...

Opublikowane: 2021-10-22

Pieniądze od inwestorów przed założeniem działalności

Pieniądze od inwestorów przed założeniem działalności

Chcę założyć działalność gospodarczą, ewentualnie sp. z o. o. Jest to moja pierwsza działalność, wiec zastanawiam się nad formalnościami. Wiem, że założenie spółki zajmuje około 1 miesiąca. Znalazłem świetny lokal, który chcę wynająć jak najszybciej. Dla wynajmu...

Opublikowane: 2021-10-08

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu

Jestem prokurentem spółki z o.o., która nie posiada zarządu. W związku z tym mam następujące pytania: Czy jestem zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość? Czy wierzyciele spółki mogą mieć wobec mnie osobiście jakieś roszczenia (z tytułu...

Opublikowane: 2021-09-06

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.

Czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mający 95% udziałów powinien opłacać składki ZUS, jeżeli jest prezesem tej spółki? Wkład założycielski spółki wynosi 50 000 zł, a prezes nie jest zatrudniony w spółce.

Opublikowane: 2021-08-13

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Jestem prokurentem spółki z o.o., ale nie wchodzę w skład zarządu. Właściciel spółki i zarazem prezes jednoosobowego zarządu przebywa na stałe za granicą, a jego zły stan zdrowia uniemożliwia kontakt. W jaki sposób mogę zrezygnować z funkcji...

Opublikowane: 2021-07-26

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką

Jeżeli spółka z o.o. ma dwóch udziałowców, jeden z nich w spółce pełnić rolę prezesa, a drugi członka zarządu. Dodatkowo każdy z nich w spółce wykonuje określone czynności, realizuje zlecenia, prowadzi promocję itd. To w jaki sposób mogą...

Opublikowane: 2021-07-16

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. z głosowania

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. z głosowania

Zagadnienie dotyczy ewentualnego wyłączenia wspólnika będącego spółką z o.o. w likwidacji reprezentowanej przez likwidatora od głosowania w zgromadzeniu wspólników na podstawie art. 243 Kodeksu spółek handlowych. Czy wykluczenie, o którym mowa w art....

Opublikowane: 2021-05-28

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca

Spółka z o.o. ma prezes X, który jest zarazem jej jedynym udziałowcem. W spółce jest zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę. Komornik wszczął egzekucję z konta spółki za długi prezesa. Jest też zaległość w płatnościach ZUS – składki za...

Opublikowane: 2021-04-30

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa

Jestem jedynym udziałowcem w sp. z o.o., a zarazem prezesem zarządu( jestem emerytką). Spółka prowadzi działalność usługową, zatrudnione są osoby na umowę-zlecenia. Osobiście też wykonuję pracę na rzecz spółki oraz nią zarządzam. Jak najkorzystniej (jaka...

Strona: 1 2 3 4 5 6

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

doradztwo prawne eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »