Czy członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego?

• Data: 2024-06-09 • Autor: Mateusz Rzeszowski

Pełnię funkcję członka zarządu w spółce z o.o. (uchwała o powołaniu do zarządu). Przygotowuję się do operacji, po której mogę być na zwolnieniu lekarskim przez kilka miesięcy. Czy przysługuje mi prawo do otrzymywania dotychczasowego wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego?

Czy osobie pełniącej funkcję członka zarządu w spółce z o.o. w oparciu o akt powołania przysługuje zasiłek chorobowy?

Pełni Pan w spółce funkcję członka zarządu jedynie w oparciu o akt powołania i nie łączą Pana ze spółką żadne dodatkowe umowy, jak umowa o pracę, umowa-zlecenie, czy kontrakt menagerski. Otrzymywane przez Pana wynagrodzenie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W takiej sytuacji od wynagrodzenia nie są odprowadzane składki ubezpieczeniowe, w tym składka chorobowa. Co za tym idzie, w razie choroby nie przysługuje Panu zasiłek chorobowy.

Osobną kwestią pozostaje wypłata samego wynagrodzenia. Ta regulowana jest od września 2016 r. bezpośrednio w Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.), a precyzyjnie mówiąc w art. 203(1) K.s.h.:

„Art. 203(1). Uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.”

Zobacz też: Wynagrodzenie członka zarządu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zasady wynagradzania członków zarządu 

Jak wynika z cytowanego przepisu, zasady wynagradzania członków zarządu mogą być w pierwszej kolejności zawarte w uchwale wspólników. Do niej należy zatem sięgnąć w celu precyzyjnego ustalenia uprawnień płacowych przysługujących członkowi zarządu. Ustawodawca pozostawił w tym względzie wspólnikom bardzo dużą swobodę, pozwalając nie tylko na ustalenie górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego, ale także na przyznanie prawa do dodatkowych świadczeń. Oczywiście, w przypadku omawianego przepisu, mówimy jedynie o uprawnieniu wspólników do wydania przedmiotowej uchwały. Co za tym idzie, zasady przyznawania wynagrodzeń członkom zarządu mogą wynikać także z innych aktów (jeśli wspólnicy nie zdecydowali się skorzystać ze swojego uprawnienia), a przede wszystkim z samej umowy spółki.

Zasadą jest, iż wynagrodzenie członka zarządu wynika z wypełniania przez niego obowiązków członka zarządu, w tym przede wszystkim z obowiązku wskazanego w art. 201 § 1 K.s.h., czyli prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz.

Przeczytaj też: Wynagrodzenie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy członkowi zarządu spółki z o.o. przysługuje wynagrodzenie za czas trwania niezdolności do pełnienia funkcji z powodu choroby?

W przypadku zaś, kiedy członek zarządu ze względu na stan zdrowia, lub z innych obiektywnych przyczyn nie jest w stanie sprawować swojej funkcji, wynagrodzenie nie przysługuje.

Oczywiście, zgodnie z zasadą swobody umów, kwestia ta może być inaczej uregulowana. Ale jeśli uchwała milczy na temat wynagrodzenia za czas niezdolności do pełnienia funkcji członka zarządu, to kluczowe znaczenie ma tu, w jaki sposób ukształtowana jest sama uchwała przyznająca prawo do wynagrodzenia. Jeśli uchwała stanowi, że wynagrodzenie przysługuje za zajmowanie stanowiska członka zarządu (czyli przesłanka jest stricte formalna), to powinno być ono wypłacane niezależnie od wykonywanych przez Pana czynności. Jeśli natomiast z uchwały wynika (co bardziej prawdopodobne), że wynagrodzenie przysługuje za pełnienie funkcji członka zarządu, to obawiam się, że w okresie, kiedy nie będzie Pan w stanie owej funkcji wypełniać, wynagrodzenie nie będzie należne.

Zobacz również: Właściciel firmy jednoosobowej na zwolnieniu lekarskim

Przykłady

 

Jan Kowalski pełni funkcję członka zarządu w spółce ABC Sp. z o.o. Od wielu lat Jan cieszy się dobrym zdrowiem, ale niestety w wyniku wypadku musiał przejść skomplikowaną operację. Lekarze przewidują, że jego rekonwalescencja potrwa co najmniej sześć miesięcy. Jan zastanawia się, czy przysługuje mu wynagrodzenie za ten okres. W uchwale wspólników spółki ABC Sp. z o.o. zawarte są przepisy dotyczące wynagradzania członków zarządu, ale nie ma tam informacji o wynagrodzeniu podczas niezdolności do pracy. Ponieważ Jan pełni swoją funkcję wyłącznie na podstawie aktu powołania, bez żadnej umowy o pracę, ani nie są odprowadzane za niego składki ubezpieczeniowe, nie przysługuje mu zasiłek chorobowy. W rezultacie, zgodnie z ogólnymi przepisami, wynagrodzenie również nie jest mu należne podczas jego nieobecności.

 

Maria Nowak została powołana na członka zarządu spółki XYZ Sp. z o.o. Maria nigdy wcześniej nie była poważnie chora, ale teraz musi przejść operację, po której lekarze zalecają kilkumiesięczną przerwę w pracy. W uchwale wspólników spółki XYZ Sp. z o.o. określono, że wynagrodzenie członka zarządu przysługuje za pełnienie funkcji, a nie tylko za formalne zajmowanie stanowiska. Oznacza to, że jeśli Maria nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków, jej wynagrodzenie nie będzie wypłacane. Ponieważ Maria nie ma żadnej dodatkowej umowy (np. umowy o pracę), nie może również liczyć na zasiłek chorobowy.

 

Piotr Zieliński, członek zarządu spółki DEF Sp. z o.o., planuje operację, po której będzie musiał przebywać na zwolnieniu lekarskim przez około trzy miesiące. W spółce DEF Sp. z o.o. uchwała wspólników jasno określa, że członkom zarządu przysługuje wynagrodzenie tylko za aktywne pełnienie swoich obowiązków. Ponieważ Piotr pełni funkcję na podstawie aktu powołania, bez dodatkowej umowy o pracę, nie ma odprowadzanych składek ubezpieczeniowych, w tym chorobowych. W związku z tym nie otrzyma wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego podczas swojego zwolnienia lekarskiego, mimo że formalnie wciąż będzie członkiem zarządu.

Podsumowanie

 

Członkowie zarządu powołani wyłącznie na podstawie aktu powołania, bez dodatkowych umów, nie mają prawa do wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego podczas zwolnienia lekarskiego, jeśli wynagrodzenie jest związane z aktywnym pełnieniem obowiązków. Kluczowe znaczenie mają tu postanowienia uchwały wspólników oraz ewentualne dodatkowe umowy regulujące zasady wynagradzania w takich sytuacjach.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług prawnych online i zleć przygotowanie profesjonalnych pism, aby upewnić się, że Twoje prawa jako członka zarządu są w pełni zabezpieczone. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »