Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką akcyjną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka akcyjna - Porady prawne

 

Opublikowane: 2023-07-28

Emisja nowych akcji niemych w prostej spółce akcyjnej

Emisja nowych akcji niemych w prostej spółce akcyjnej

Czy emisja nowych akcji niemych posiadających prawo do 150% dywidendy względem normalnej akcji w prostej spółce akcyjnej, oprócz zgody 3/4 akcjonariuszy posiadających prawo głosu (art. 300 98 par. 2 Kodeksu spółek handlowych), wymaga również zgody wszystkich...

Opublikowane: 2021-09-13

Zmiana sprawozdania rady nadzorczej spółki akcyjnej

Zmiana sprawozdania rady nadzorczej spółki akcyjnej

Na walnym zgromadzeniu przedstawiono sprawozdanie rady nadzorczej, zostało podpisane. Później doszło do jego zmiany – skrócenia, pominięcia ważnych zapisów – i w takiej formie zostało wysłane listownie do akcjonariuszy spółki akcyjnej. Czy to zgodne...

Opublikowane: 2020-10-02

Przymusowy wykup akcji a PIT-8C

Przymusowy wykup akcji a PIT-8C

Jeśli akcje akcjonariusza będącego osobą fizyczną podlegają przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 K.s.h., czy na spółce, która dokonuje skupu, ciąży obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu – PIT-8C? Ja jej nie otrzymałam i powiedziano mi, że...

Opublikowane: 2019-05-08

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z kapitału zapasowego

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z kapitału zapasowego

Spółka akcyjna w 2017 r. miała stratę w wysokości 500 tys. zł wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym. W 2018 spółka będzie miała zysk netto w wysokości 2 mln zł. Spółka ma kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat poprzednich...

Opublikowane: 2018-07-20

Dywidenda przeznaczona na kapitał zapasowy a roszczenia akcjonariusza

Jestem akcjonariuszem prywatnej spółki akcyjnej. Aktualnie posiadam 3% udziałów (akcji). W 2009 r. posiadałem 9% udziałów. Za rok 2009 część zysku spółki (1 mln zł) uchwałą wspólników została przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidenda nie została wypłacona do...

Opublikowane: 2018-06-15

Spółka akcyjna, spółka z o.o., kogo wpisać do krajowego rejestru dłużników?

Spółka akcyjna, spółka z o.o., kogo wpisać do krajowego rejestru dłużników?

Jakie mam możliwości przekazania do Krajowego Rejestru Długów danych osób wchodzących w skład organu Rady Nadzorczej spółki akcyjnej? W skład rady nadzorczej w konkretnym przypadku wchodzi 6 osób. Czy można ich wszystkich dopisać do KRD? To samo pytanie dotyczy...

Opublikowane: 2018-02-05

Wynagrodzenie za pracę w spółce członka rady nadzorczej

Wynagrodzenie za pracę w spółce członka rady nadzorczej

Czy członek rady nadzorczej spółki akcyjnej może bez żadnych ograniczań otrzymywać wynagrodzenie z tej spółki za świadczoną pracę (etat, umowa-zlecenie lub o dzieło)? Za udział w pracach rady nadzorczej nie otrzymuje wynagrodzenia.

Opublikowane: 2017-06-30

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej

Spółka akcyjna posiada kilka miejsc prowadzenia działalności na terenie kraju poza siedzibą spółki, skąd prowadzi sprzedaż towarów. Umownie nazwała te miejsca oddziałami. Oddziały nie są zarejestrowane w KRS – nie posiadają samodzielności finansowej. Są co prawda...

Opublikowane: 2015-11-02

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – głosowanie uchwały

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – głosowanie uchwały

Pytanie dotyczy głosowania nad uchwałą na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. Akcjonariusz (spółka z o.o.) jest reprezentowany przez dwóch członków zarządu, którzy mają przeciwne zdanie co do tej uchwały: jeden jest za, drugi przeciw. Co w takiej sytuacji?

Opublikowane: 2015-07-06

Akcjonariusz spółki akcyjnej - odliczenie podatku

Od kilku lat jestem polskim inwestorem giełdowym i mając rachunek w biurze maklerskim, za pośrednictwem maklera, kupuję i sprzedaję akcje. Co roku otrzymuję PIT-8c, na którego podstawie składam zeznanie podatkowe PIT-38. Jednocześnie też od kilku lat jestem...

Opublikowane: 2015-01-21

Opodatkowanie sprzedaży akcji spółki akcyjnej

Jak wygląda opodatkowanie sprzedaży (czerwiec 2014 r.) akcji spółki akcyjnej, które syn zakupił ze środków pieniężnych uzyskanych w maju 2011 r. w darowiźnie od matki? Syn nabył te akcje zaraz po otrzymaniu pieniędzy. Czy przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży syn będzie...

Opublikowane: 2014-07-28

Reprezentowanie zagranicznej spółki akcyjnej w Polsce

Jestem właścicielem firmy X w USA.Czy przebywając na terenie Polski, mogę pracować na rzecz tej spółki, czy też musze otworzyć polską działalność gospodarczą, aby to moc robić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

doradztwo prawne eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »