Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką akcyjną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-06-30

Spółka akcyjna posiada kilka miejsc prowadzenia działalności na terenie kraju poza siedzibą spółki, skąd prowadzi sprzedaż towarów. Umownie nazwała te miejsca oddziałami. Oddziały nie są zarejestrowane w KRS – nie posiadają samodzielności finansowej. Są co prawda wyodrębnione organizacyjnie, zarządzane przez dyrektorów oddziałów podlegających bezpośrednio pod zarząd spółki, jednak nie mają samodzielności finansowej, nie posiadają żadnego majątku, a kluczowe decyzje podejmowane są przez zarząd spółki. Czy w takiej sytuacji używanie nazwy oddział jest dopuszczalne i nie przyniesie negatywnych konsekwencji dla spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Definicja oddziału przedsiębiorcy znajduje się w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.). Z definicji tej wynika, że oddział w rozumieniu tej ustawy jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Do tak rozumianego oddziału stosuje się przepisy o oddziałach, które zostały ustalone w tej ustawie właśnie. Tak skonstruowany oddział musi zachować wszystkie wymogi formalne, jakie ustawy wiążą z jego wyodrębnieniem: zgłoszenie do KRS, nadane NIP. W mojej ocenie jednak zapis tej ustawy nie oznacza, że nazwa oddział jest zastrzeżona tylko do takich jednostek. Zapis ten oznacza jedynie, że na potrzeby tej ustawy wyodrębniona i samodzielna jednostka (część działalności) organizacyjna przedsiębiorcy nazywana jest oddziałem.

Żaden z obowiązujących przepisów nie wskazuje, by konieczne było zgłaszanie jednostek niesamodzielnych wobec zakładu macierzystego. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie prowadzi taka jednostka (właściwie punkt) odrębnej księgowości, nie jest pracodawcą. Jest to faktycznie jedynie kolejne miejsce prowadzenia działalności tego samego przedsiębiorcy. Zastosowanie jednak nazwy „oddział” dla tego odrębnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej może być kłopotliwe. Może się bowiem zdarzyć, że nie znając struktury przedsiębiorcy, organy państwowe zechcą dokonać kontroli finansów oddziału. Rodzi to jedynie uciążliwość związaną z koniecznością tłumaczenia się urzędom, narażania na niewłaściwą interpretację sytuacji.

Fakt, iż nie nazwa a struktura liczy się w ocenie zachowania wszelkich formalności przez przedsiębiorcę wynika z wielu wyroków sądów administracyjnych i interpretacji podatkowych. W jednej z interpretacji podatkowych Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że spółka jawna, która prowadzi działalność w kilku różnych miejscach, rozliczać się będzie w jednym urzędzie a jedynie winna zaktualizować zgłoszenie rejestracyjne, gdzie poda te wszystkie miejsca. W tej sytuacji oddział był wyodrębniony, ale niesamodzielny [Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2014 r. Nr IBPP1/443-894/14/MG].

W mojej ocenie opisana sytuacja nie powinna rodzić problemów, poza niezrozumieniem ze strony urzędów. Może warto rozważyć zamianę „oddziału” na „punkt”?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Opodatkowanie sprzedaży akcji spółki akcyjnej

Jak wygląda opodatkowanie sprzedaży (czerwiec 2014 r.) akcji spółki akcyjnej, które syn zakupił ze środków pieniężnych uzyskanych w maju 2011 r....

 

Akcjonariusz spółki akcyjnej - odliczenie podatku

Od kilku lat jestem polskim inwestorem giełdowym i mając rachunek w biurze maklerskim, za pośrednictwem maklera, kupuję i sprzedaję akcje. Co...

 

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – głosowanie uchwały

Pytanie dotyczy głosowania nad uchwałą na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. Akcjonariusz (spółka z o.o.) jest reprezentowany przez dwóch członków...

 

Wynagrodzenie za pracę w spółce członka rady nadzorczej

Czy członek rady nadzorczej spółki akcyjnej może bez żadnych ograniczań otrzymywać wynagrodzenie z tej spółki za świadczoną pracę (etat,...

 

Spółka akcyjna, spółka z o.o., kogo wpisać do krajowego rejestru dłużników?

Jakie mam możliwości przekazania do Krajowego Rejestru Długów danych osób wchodzących w skład organu Rady Nadzorczej spółki akcyjnej? W skład...

 

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z kapitału zapasowego

Spółka akcyjna w 2017 r. miała stratę w wysokości 500 tys. zł wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym. W 2018 spółka będzie miała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »