Katarzyna Nosal

Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

 

 

 


Artykuły autora: Katarzyna Nosal

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?

Problem dotyczy spółki z o.o., w której było 2 wspólników i jeden zmarł przed rokiem. Tym drugim jestem ja, posiadam 70% udziałów. W spółce zarząd był jednoosobowy, a zmarły był prezesem i jedynym członkiem zarządu. Tak więc od jego śmierci...

Zmiana przeznaczenia zysku spółki z kapitału zapasowego na dywidendy

Zmiana przeznaczenia zysku spółki z kapitału zapasowego na dywidendy

W czerwcu wspólnicy spółki podjęli uchwałę o przeznaczeniu zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy. Czy można zmienić uchwałę wspólników w taki sposób, że zysk będzie przeznaczony na poczet wypłaty dywidendy? Ewentualnie jeśli to nie jest możliwe, czy można w ciągu roku...

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.

Wspólnik chce odkupić moje udziały w spółce z o.o. po cenie sprzed dwudziestu lat – twierdzi, że kapitał zakładowy nie uległ podwyższeniu. Czy mam prawo żądać wyceny zgodnej z wartością firmy?

Emisja nowych akcji niemych w prostej spółce akcyjnej

Emisja nowych akcji niemych w prostej spółce akcyjnej

Czy emisja nowych akcji niemych posiadających prawo do 150% dywidendy względem normalnej akcji w prostej spółce akcyjnej, oprócz zgody 3/4 akcjonariuszy posiadających prawo głosu (art. 300 98 par. 2 Kodeksu spółek handlowych), wymaga również zgody wszystkich...

Postępowanie w przypadku śmierci jednego z likwidatorów spółki

Postępowanie w przypadku śmierci jednego z likwidatorów spółki

Jaki jest tok postępowania likwidatorów spółki (jednocześnie udziałowców spółki) w przypadku śmierci jednego z czterech likwidatorów? Spółka z o.o. w trakcie likwidacji.

Zakup działki rolno-budowlanej przez spółkę z o.o.

Zakup działki rolno-budowlanej przez spółkę z o.o.

Jesteśmy sp. z o.o., zamierzamy kupić działkę pod inwestycję. Działka ma status rolno-budowlana, klasa ziemi 3A, powierzchnia działki to 2 ha, a tylko pas przedni w wielkości 30 arów ma prawa budowlane. Czy jako spółka możemy bez problemu zakupić taką działkę? Do...

Przepisanie nieruchomości należącej do spółki jednemu z udziałowców

Przepisanie nieruchomości należącej do spółki jednemu z udziałowców

Spółka z o.o. ma trzech udziałowców. Jest między innymi właścicielem budynku mieszkalnego. Poszukujemy rozwiązania, jak najkorzystniej wyprowadzić nieruchomość ze spółki na jednego z udziałowców, np. w formie darowizny lub innej, która wygeneruje jak najmniejsze...

Dwie spółki z o.o. zamiast jednoosobowej działalności - zmiana formy prowadzenia działalności

Dwie spółki z o.o. zamiast jednoosobowej działalności - zmiana formy prowadzenia działalności

Prowadzę firmę o profilu handlowym. Chciałbym zmienić formę prowadzenia działalność – obecnie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, a chciałbym działać w formie dwóch spółek z o.o. Jestem VAT-owcem, posiadam między innymi magazyn, który...

Prokurent w spółce - formy zatrudnienia i wynagradzania, nieodpłatne świadczenie usług

Prokurent w spółce - formy zatrudnienia i wynagradzania, nieodpłatne świadczenie usług

Jestem prokurentem w spółce jawnej, której wspólnikiem jest mój mąż. Z tytułu prokury nie pobieram wynagrodzenia, nie wydaje mi się to prawidłowe. Jak ta kwestia wygląda od strony prawnej i podatkowej? Czy powinnam otrzymywać wynagrodzenie, a jeżeli tak, czy...

Wyjście wspólnika ze spółki cywilnej i dalsze prowadzenie działalności

Wyjście wspólnika ze spółki cywilnej i dalsze prowadzenie działalności

Od kilku miesięcy mam spółkę cywilną ze wspólnikiem, prowadzimy salon kosmetyczny, na razie ze stratą. Wspólnik chce wyjść ze spółki teraz lub ją zamknąć. Ja chcę dalej prowadzić spółkę. Zgodnie z naszą umową mamy po 50% udziałów oraz wypowiedzenie wspólnika...

Podział kompetencji między dyrektorem a zarządem w przedszkolu prowadzone przez spółdzielnię socjalną

Podział kompetencji między dyrektorem a zarządem w przedszkolu prowadzone przez spółdzielnię socjalną

Dwie fundacje założyły spółdzielnię socjalną osób prawnych, która prowadzi niepubliczną placówkę oświatową – przedszkole. Zarząd spółdzielni jest dwuosobowy, ja jestem prezesem i jest jeszcze zastępca. Dyrektor przedszkola „reprezentuje placówkę na...

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Prowadzę spółkę z o.o. Mój kontrahent, spółka Skarbu Państwa, nie zapłaciła za wykonane prace faktury na kwotę ok. 300 tys. zł. Z tego powodu popadłem w długi. Obecnie działalność spółki mam zawieszoną. Czy w okresie zawieszenia mogę zgłosić...

Spółka z o.o. spółka komandytowa – zawieszenie działalności jednej spółki, minimalizacja kosztów

Spółka z o.o. spółka komandytowa – zawieszenie działalności jednej spółki, minimalizacja kosztów

Posiadam dwie spółki działające jako „spółka z o.o. sp. komandytowa”, gdzie spółka z o.o. jest komplementariuszem. Chciałbym przenieść całą działalność na jedną z nich, równocześnie nie likwidując drugiej. W ten sposób chciałbym osiągnąć...

Zabezpieczenie spółki cywilnej na wypadek śmierci wspólnika

Zabezpieczenie spółki cywilnej na wypadek śmierci wspólnika

Rodzice prowadzą spółkę cywilną z podziałem 50/50. Ja (ich syn) jestem zatrudniony w spółce jako pracownik. Mama i tata są już w podeszłym wieku i rozważamy moje wejście do spółki, aby nadal mogła funkcjonować, gdyby zdarzyło się, że jeden...

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę z. o.o., którą chcemy rozwiązać. Spółka nie posiada NIP, REGON, nie jest w rejestrze VAT i nie rozpoczęła działalności. Oboje współwłaściciele zgadzamy się na to, aby tę spółkę rozwiązać. Jaki jest najszybszy...

Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki

Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki z o.o. (60/40 udziałów) z jednoosobowym zarządem, w którym ja jestem prezesem. Zarząd został powołany na kadencję 3 lat w lipcu 2015 r. Niestety przeoczyliśmy moment wygaśnięcia kadencji. Zgromadzenie...

Czasowe oddelegowanie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do zarządu

Rada nadzorcza banku spółdzielczego czasowo oddelegowała swego członka do zarządu, czym pozbawiła go możliwości głosowania. Czy obecność oddelegowanego członka na radzie daje jej wymagane quorum? Czy zarząd i rada może odwołać z praw członka banku bez zgody grupy...

Likwidator spółki z o.o. i zarazem jedyny członek zarządu

Jako jeden z 3 likwidatorów spółki z o.o. wykupiłem od pozostałych wspólników udziały i zostałem jedynym właścicielem spółki. Po podpisaniu aktu notarialnego zbycia udziałów dwaj dotychczasowi likwidatorzy złożyli rezygnację z pełnienia funkcji...

Postępowanie komornicze przeciwko spółce z o.o., kiedy za długi odpowiada wspólnik?

Postępowanie komornicze przeciwko spółce z o.o., kiedy za długi odpowiada wspólnik?

Dwa lata temu otworzyłem ze znajomym spółkę z o.o., ale od początku tylko on zajmował się firmą, ponieważ ja pracuję za granicą. Od jakiegoś czasu obaj byliśmy zgodni co do tego, abym wycofał się ze spółki, ale nie mogliśmy ustalić odpowiedniego dla nas terminu na...

Zakup działek przez spółkę cywilną i późniejsza sprzedaż

Zakup działek przez spółkę cywilną i późniejsza sprzedaż

Spółka cywilna nabyła trzy działki. Dwie od osób prywatnych bez podatku VAT, trzecią od urzędu miasta z podatkiem VAT. Ze względu na kształt tych działek zamierzamy je połączyć i dokonać ponownego podziału. Po ponownym podziale zamierzamy sprzedać działki. Czy przy...

Zameldowanie a adres jednoosobowej działalności

Zameldowanie a adres jednoosobowej działalności

Jak wygląda sprawa zameldowania w kwestii adresu jednoosobowej firmy zarejestrowanej na osobę fizyczną. W najbliższym czasie sprzedam swoje własnościowe mieszkanie, pod którego adresem mam zarejestrowaną firmę jako główne miejsce wykonywania działalności. Po sprzedaży...

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem roczny urlop bezpłatny. Rezygnację wysłałem jako skan dokumentu na skrzynki e-mailowe członków rady nadzorczej i do...

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej

Spółka akcyjna posiada kilka miejsc prowadzenia działalności na terenie kraju poza siedzibą spółki, skąd prowadzi sprzedaż towarów. Umownie nazwała te miejsca oddziałami. Oddziały nie są zarejestrowane w KRS – nie posiadają samodzielności finansowej. Są co prawda...

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i jej likwidacja

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i jej likwidacja

Chciałabym rozwiązać dwuosobową spółkę jawną przez wystąpienie z niej i bez przeprowadzania likwidacji. Spółka nie działa już od paru lat. Złożyłam jakiś czas temu wypowiedzenie umowy spółki, przyjęte przez moją byłą wspólniczkę, niestety sąd wniosek...

Upadłość likwidacyjna a sprzedaż nieruchomości firmowej

Prowadzę własną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierzam złożyć wniosek o upadłość likwidacyjną. Czy mogę sprzedać nieruchomość, w której prowadzę działalność gospodarczą po złożeniu wniosku? Mam aktualną wycenę rzeczoznawcy oraz wycenę pod...

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez spółkę cywilną

Jako jedyni wspólnicy spółki cywilnej ja i żona nabyliśmy w 2006 roku nieruchomość niezabudowaną (działkę budowlaną), która została wpisana do ewidencji środków trwałych. Obecnie nosimy się z zamiarem sprzedaży tej działki. Czy zapłacimy podatek dochodowy od...

Czy właściciel spółki z o.o. może zawrzeć ze spółką umowę cywilnoprawną?

Czy właściciel spółki z o.o. może zawrzeć ze spółką umowę cywilnoprawną?

Jestem jedynym właścicielem spółki z o.o. Czy jako jedyny wspólnik mogę podpisać ze swoją spółką umowę cywilnoprawną np. umowę-zlecenie na wykonywanie prac, które są statutową działalnością spółki?

Zbycie lub zastawienie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie lub zastawienie udziałów w spółce z o.o.

Posiadam 50% udziałów w spółce z o.o. podobnie jak i drugi wspólnik, ponieważ spółka jest dwuosobowa. Oboje jesteśmy członkami zarządu i posiadamy zapisane w umowie spółki prawo do jednoosobowej reprezentacji spółki. W umowie spółki znajduje się...

Testament przedsiębiorcy, czyli przekazanie udziałów w spółce cywilnej

Chcę w przypadku mojej śmierci, bądź całkowitej niezdolności do pracy, przekazać swoje udziały w spółce cywilnej konkretnej osobie. Czy wystarczy podpisane oświadczenie, czy też musi być ono potwierdzone notarialnie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy prawnika »