Kapitał zapasowy - czy warto go tworzyć i jak go wykorzystać?

• Data: 2024-02-19 • Autor: Katarzyna Nosal

Mamy umówioną współpracę w zakresie otworzenia biznesu z osobami, które go znają, ale potrzebują gotówki. W skrócie 2 potencjalnych wspólników miałoby łącznie 60% udziałów, ja za włożenie 300 000 zł otrzymałbym 40% udziałów, wszyscy zasiadalibyśmy w zarządzie spółki. Czy można wpłacić tę kwotę bez podnoszenia kapitału zakładowego? Jakie są możliwości, konsekwencje lub wyraźne wady wynikające z danych rozwiązań? Czy jest znacząca różnica między wprowadzeniem kapitału od razu przy utworzeniu spółki a wprowadzeniem go po jej powstaniu? Czytałem pobieżnie i znalazłem rozwiązanie – agio. Wtedy mógłbym kupić udziały, a reszta przeszłaby na kapitał zapasowy. Jakie są minusy/konsekwencje wprowadzania kapitału zapasowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kapitał zapasowy - czy warto go tworzyć i jak go wykorzystać?

Agio w spółce

W opisanej przez Pana sytuacji to agio jest, moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem. Druga opcja to udzielenie spółce pożyczki, ale to nie jest już tak atrakcyjne finansowo. Już wyjaśniam dlaczego.

Zgodnie z art. 154 Kodeksu spółek handlowychKapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej”. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Owa nadwyżka to właśnie agio. Przy czym ta sytuacja jest możliwa tylko przy tworzeniu spółki lub tworzeniu nowych udziałów (co jednak wiąże się z podniesieniem kapitału zakładowego spółki). Nie powstanie taka możliwość przy odkupie udziałów od udziałowców już po utworzeniu spółki. Wówczas mamy do czynienia ze sprzedażą udziałów przez ich konkretnych właścicieli i to oni zarobią na tym, że dokonają sprzedaży udziałów po cenie wyższej niż ich wartość nominalna. Zbywca odprowadziłby podatek dochodowy w takim przypadku.

 

Niestety, zgodnie z przepisem dotyczącym agio, nadwyżka musi zostać wpłacona na kapitał zapasowy spółki. Nie stanie się środkami obrotowymi. Co do zasady obniżenie poziomu kapitału zapasowego firmy może nastąpić między innymi w takich sytuacjach jak:

  • obowiązek pokrycia straty osiągniętej w poprzednim okresie sprawozdawczym,
  • zwiększenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa,
  • sfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu emisji akcji bądź połączeniem lub przejęciem innego podmiotu.

Agio jest korzystne pod względem podatkowym. Nie stanowi dochodu spółki (chyba że nieuważnie zostanie źle zaksięgowane i nie będzie przekazane na kapitał zapasowy – wówczas zostanie uznane za dochód spółki i podlegać będzie opodatkowaniu CIT). Natomiast właściwie zaksięgowane agio przy zakładaniu spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki (czyli de facto opodatkowanie związane jest z zawarciem umowy spółki).

Jak Pan widzi, tutaj mamy prostą sytuację. Co więcej, kapitał zapasowy może stanowić źródło pokrycia jakichś inwestycji w spółce. Nie widzę negatywnych kwestii związanych z tym zagadnieniem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udzielenie pożyczki spółce

Oczywiście wyższą kwotę do spółki może Pan wnieść poprzez udzielenie pożyczki spółce. Tu jednak podatek wyniesie 0,5% od kwoty pożyczki. Pożyczka z członkiem zarządu wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, a sama umowa musi być zawarta przez specjalnego pełnomocnika, którego uchwałą powoła zgromadzenie. Na szczęście taka pożyczka nie stanowi przychodu spółki, zatem odpada podatek CIT.

Obecnie tyle mogę przekazać informacji dotyczących Pańskich pytań. W mojej ocenie nie powinniście się Państwo obawiać agio i skorzystania z tego sposobu dokapitalizowania spółki już na wstępie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Rodzinna firma rozwijająca działalność

Anna i jej brat Tomasz postanowili wprowadzić do rodzinnej firmy dodatkowe środki finansowe na rozwój nowej linii produktów. Zamiast zaciągać kredyt, postanowili zwiększyć kapitał zapasowy firmy poprzez agio, wpłacając 200 000 zł. Ta decyzja pozwoliła im uniknąć dodatkowych kosztów związanych z oprocentowaniem kredytu, a jednocześnie zwiększyła wartość ich udziałów w firmie dzięki wzrostowi kapitału własnego.


Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

Michał, właściciel prosperującej jednoosobowej działalności gospodarczej, zdecydował się na przekształcenie firmy w spółkę z o.o., by przyciągnąć nowych inwestorów i rozszerzyć działalność. Wprowadził 500 000 zł jako agio, co nie tylko zwiększyło kapitał zapasowy nowo utworzonej spółki, ale również pozwoliło na zachowanie niskiego kapitału zakładowego. Michał w ten sposób zachęcił dwóch nowych wspólników do dołączenia, oferując im udziały bez potrzeby znacznego zwiększania kapitału zakładowego.

Podsumowanie

Wprowadzenie kapitału zapasowego do spółki poprzez agio jest atrakcyjną i elastyczną metodą finansowania, umożliwiającą inwestorom oraz przedsiębiorcom zwiększenie środków własnych firmy bez konieczności podnoszenia kapitału zakładowego. Ta metoda oferuje korzyści podatkowe, pozwala na elastyczne zarządzanie finansami spółki oraz stanowi efektywne narzędzie do przyciągania nowych inwestycji, jednocześnie minimalizując obciążenia finansowe i administracyjne związane z tradycyjnymi formami finansowania.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kapitału zapasowego dla Twojej spółki? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, aby zapewnić swojej firmie solidne podstawy finansowe i prawne.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »