Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce

Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce

Przez ok. 3 lata mieszkałem i pracowałem w Anglii jako sole trader (tworzenie stron internetowych). 2 lata temu postanowiłem wrócić do Polski, ale nie zamknąłem działalności i kontynuowałem pracę z angielskim klientem, wysyłając faktury jako sole trader oraz rozliczając się z HMRC. Byłem przekonany, że taka forma pracy jest dopuszczalna. Od roku prowadzę jednak również jednoosobową działalność gospodarczą (wymóg do pracy z polskim kontrahentem) i postanowiłem zamknąć działalność w Anglii. Przy tej okazji przeczytałem na jednym z forów, że jako sole trader nie mogę pracować poza granicami UK. Chciałem potwierdzić, czy jest to prawdą? Jeżeli tak, to co z dotychczas uzyskanymi dochodami z mojej działalności w Anglii? Czy powinienem je dodatkowo rozliczyć w Polsce? Jak powinienem się zachować z perspektywy prawno-podatkowej, żeby nie narobić sobie problemów?

Reklamowanie sponsora przez stowarzyszenie

Reklamowanie sponsora przez stowarzyszenie

Czy reklamowanie sponsora na organizowanej przez stowarzyszenie imprezie wykracza poza działalność stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej? Chodzi o na przykład publikację logo, organizację stoiska wystawienniczego itp. Czy środki pozyskane w ten sposób mogą być przychodem na cele statutowe stowarzyszenia oraz czy stowarzyszenie może wystawić rachunek za reklamę na organizowanym przez siebie wydarzeniu?

Uchronienie firmy przed upadłością poprzez przejęcie

Uchronienie firmy przed upadłością poprzez przejęcie

Klientka prowadzi biuro rachunkowe. Musi ogłosić upadłość. Jej syn chciałby otworzyć biuro rachunkowe – z jej klientami, ale ze względu na długi matki (niektóre jeszcze podpisane przed śmiercią męża przez niego – nie było odrzucenia spadku, syn był niepełnoletni, gdy mąż umarł). Jaką formę prowadzenia ma przyjąć: osoba fizyczna prowadząca działalność, jednoosobowa spółka z o.o. czy dwuosobowa spółka z o.o. – oczywiście bez matki? Czy jeżeli przed ogłoszeniem upadłości bank wypowie umowę i pójdzie to do komornika, to czy będzie to skuteczne, czy też proces upadłościowy wstrzymuje takowe postępowanie? 

Jak wycenić wartość udziałów w spółce z o.o.?

Jak wycenić wartość udziałów w spółce z o.o.?

W jaki sposób mogę zbyć udziały w spółce z o.o. i jak je wycenić? Jestem udziałowcem 40% w spółce z o.o. Kapitał zakładowy wynosi 540 000 zł. Spółka działa i uzyskuje miesięczny obrót na poziomie około 700 000 zł. Posiada biuro podróży, które przynosi dochód, jest jedna nieruchomość kupiona za gotówkę spółki z o.o. – przeznaczona pod wynajem. Wartość zakupu nieruchomości 440 000 tys. zł, w tej chwili po wyposażeniu wartość inwestycji wzrosła o 30%. Druga inwestycja to lokal użytkowy, wartość 560 000 zł – kupiony część za gotówkę, część w kredycie. Pozostało do spłacenia 120 000 zł, które spłacane są z wynajmu tego lokalu. Rata kredytu równa jest racie wynajmu. W tej chwili ze względu na konflikt wspólników chcę sprzedać udziały za realną kwotę. Wspólnik zaproponował mi 100 000 zł plus nowe biuro, które zostało założone 2 tygodnie temu i nie przynosi żadnego dochodu. Jak mam wycenić realnie wartość moich udziałów 40% do sprzedaży?

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie

Spółka z o.o., w której byłem prezesem, z powodu nietrafnych decyzji gospodarczych i prawdopodobnie nieuczciwości pewnych osób, popadła w zadłużenie. Jakie wiążą się z tym dla mnie konsekwencje, jeśli złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji prezesa, ale dopiero po dłuższym czasie zostało to zgłoszone do KRS? W tym czasie firma nadal podpisywała umowy, z których się nie wywiązała. Teraz okazało się, że muszę odpowiadać majątkiem za niewywiązanie się z zobowiązań. Czy jest szansa na unikniecie odpowiedzialności finansowej?

Jak rozliczyć się z odchodzącym wspólnikiem?

Jak rozliczyć się z odchodzącym wspólnikiem?

Wspólnik 2-osobowej spółki jawnej, posiadający 10% udziałów, pobrał z kont firmowych w latach 2012-2014 znaczne kwoty, rozliczając się z nich tylko częściowo. Obecnie ów wspólnik odsprzedaje swoje 10% udziałów nowemu wspólnikowi. Czy powinien rozliczyć się z pobranych środków? Czy wspólnik większościowy (90% udziałów) ma prawo żądać zwrotu nierozliczonych środków? W spółce obowiązuje zasada rozliczania się z pobranych pieniędzy w kasie firmy. Czy żądanie rozliczenia pieniędzy z ubiegłych lat się jeszcze nie przedawniło? Odchodzący wspólnik nie chce się z tego rozliczyć, czy można sądownie go do tego zobowiązać? Czy spółka może ubiegać się o zwrot pobranych a nierozliczonych pieniędzy? Jak w przedstawionej sytuacji rozliczyć się z odchodzącym wspólnikiem?

Amortyzowanie hali przez 10 lat

Amortyzowanie hali przez 10 lat

W 2017 roku wybudowałem na gruncie będącym we współwłasności z małżonką halę ok. 180 m2 na moją działalność (książka rozchodów i przychodów). Nie mamy też rozdzielności majątkowej. Chciałbym amortyzować tę halę przez 10 lat, a nie 40. Jakie mamy możliwości?

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika

Czy sprzedawca zatrudniony w sklepie ogrodniczym (działalność gospodarcza) na umowie-zleceniu może pracować w święta oraz w niedziele, kiedy obowiązuje zakaz handlu? Czy sprzedawca zatrudniony do sprzedaży w gospodarstwie rolnym (rolnik ryczałtowy) może pracować w święta oraz w niedziele, w które obowiązuje zakaz handlu? Sprzedaż odbywa się pod wiatą sprzedażową.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Obecnie jestem przedsiębiorcą (jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam zobowiązania, których wymagalność powstała w latach 2012 i 2013, czyli w czasie, gdy miałem status konsumenta. Jednoosobową działalność gospodarczą założyłem w 2017 roku i w trakcie jej prowadzenia nie powstały żadne nowe zobowiązania. Obecnie chcę ogłosić upadłość. Zgodnie z art. 21 ustawy musiałbym wnieść wniosek o upadłość w pierwszym dniu prowadzenia działalności, ponieważ zaczynając prowadzić firmę, byłem już niewypłacalny zgodnie z art. 11. Czy w związku z powyższym mam składać wniosek jako przedsiębiorca, czy też jako konsument? Jeśli złożę wniosek jako konsument, to sąd pewnie oddali mój wniosek ze względu na fakt prowadzenia działalności? Jeśli złożę jako przedsiębiorca, to sąd również oddali mój wniosek, co uprawni mnie do zamknięcia działalności i następnie wniesienia wniosku jako konsument. Czy Sąd oddali mój wniosek jako konsumenta, ze względu na nie wniesienie wniosku o upadłość firmy (art. 491 ust. 2 pkt 3)? Co robić?

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Mam pytanie w sprawie opłaty opakowaniowej. Dotychczas byłam przekonana, że wnosi ją jedynie producent opakowań oraz importer spoza granic kraju. Jednak doszła do mnie informacja, że nastąpiła zmiana interpretacji i teraz każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować i wnosić opłaty za opakowania. Prowadzę sklep internetowy, nie rejestrowałam się w rejestrze. Czy to prawda, czy rzeczywiście każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Wypłata zysków spółki z o.o. po jej przekształceniu w spółkę akcyjną

Wypłata zysków spółki z o.o. po jej przekształceniu w spółkę akcyjną

W ciągu ostatnich 3 lat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) osiągała wysokie zyski, nie wypłacając dywidendy wspólnikom. Zyski zasiliły fundusz zapasowy. Podjęto decyzję o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną (S.A.). Co należy zrobić, aby po przekształceniu zachować możliwość wypłacenia dywidendy za poprzednie okresy działalności jeszcze spółki z o.o? Czy należy tę możliwość zapisać w uchwale wspólników o przekształceniu spółki z o.o., czy w statucie spółki akcyjnej, czy jest to możliwe „z urzędu”?

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Spółka z o.o. założona w 1991 r. przetrwała do 1997 r. Od tej pory nie prowadzi działalności, ale jej nie zlikwidowaliśmy ze względu na zobowiązania wobec kontrahentów i ZUS-u. Od 1998 r. podaję do US bilans i rachunek wyników za ostatni rok działalności. W KRS nie ma nazwisk wspólników, bo nie zrobiliśmy jakiegoś zgłoszenia po okresie działalności. Za rok 2018 nie mogliśmy złożyć bilansu drogą elektroniczną. Chcę ją wreszcie wykreślić z rejestru, zobowiązania się przedawniły, nie ma żadnego majątku, wspólnicy nie są zainteresowani, a ja jestem już u kresu wytrzymałości. Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o? Do US w tym roku złożyłam bilans drogą papierową i czekam na wezwanie – nie wiem, co mam powiedzieć. Proszę o pomoc.

Jak wytransferować środki ze spółki estońskiej na konto polskie?

Jak wytransferować środki ze spółki estońskiej na konto polskie?

Posiadam spółkę w Estonii. W Polsce posiadam ułamek umowy o dzieło. Jak poprawnie wytransferować środki ze spółki na moje konto (polskie)? Wiem, mamy dwie metody: dywidenda oraz pensja. Prosiłbym o wytłumaczenie, jak to technicznie wykonać. Jakie dokumenty, komu ile procent podatku itp. Co do mojego miejsca zamieszkania: Polska. Nie obejmują mnie żadne zasady typu pół roku roku poza krajem.

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.

Przed 2 laty założyłam spółkę z o.o. i spółkę komandytową. Głównym celem było wybudowanie strony internetowej (e-sklepu), na co udzieliłam spółce prywatnej pożyczki. Rok temu wspólnik odsprzedał mi swoje udziały, co spowodowało, że jestem teraz jedynym udziałowcem. Niedługo potem zawiesiłam działalność spółek, ponieważ strona internetowa jest nieukończona i nie przynosi dochodu. Były wspólnik nadal jest prezesem zarządu. Dług spółek wynosi ok. 150 tys. zł. Nie jestem w stanie generować dochodu, aby spółki spłaciły dług. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Jak mogę zakończyć działalność? Jakie jest dla mnie najlepsze rozwiązanie?

Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi

Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi

Jestem osobą czynną zawodowo i dodatkowo chciałabym założyć działalność gospodarczą polegającą na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi. Walory nabywane byłyby zarówno w ramach UE, jak i poza nią, a sprzedawane na Allegro lub przez własną stronę internetową. Interesuje mnie wszystko, co jest związane z prowadzeniem takiej formy działalności – od przyjęcia odpowiedniego sposobu opodatkowania, aż po konieczność posiadania przeze mnie kasy fiskalnej.

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika - czy wystarczy zwykła umowa pożyczki

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika - czy wystarczy zwykła umowa pożyczki

Będący obywatelem Szwecji wspólnik (posiadający 10% udziałów) polskiej spółki z o.o. udzieli tejże spółce pożyczki w wysokości 100 tys. zł. Czy w takiej sytuacji wystarczy zwykła umowa pożyczki? Czy ów Szwed musi posiadać rezydenturę podatkową w Polsce w chwili zawarcia umowy pożyczki? Czy do wypłaty odsetek od pożyczki konieczne jest posiadanie rezydentury podatkowej w RP? Jeśli pożyczki udziela wspólnik, czy jest konieczne zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych?

Wypłacanie wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy

Wypłacanie wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy

Czy działając jako zleceniobiorca usługi polegającej na wypłacaniu wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy, muszę mieć pozwolenie KNF? Czy otrzymywane od zleceniodawcy środki na wynagrodzenia nie będą stanowiły przychodu z mojej działalności? Do tego celu mam wyodrębnione pomocnicze konto bankowe. Czy taka usługa jest w świetle przepisów usługą płatniczą?

Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki

Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki z o.o. (60/40 udziałów) z jednoosobowym zarządem, w którym ja jestem prezesem. Zarząd został powołany na kadencję 3 lat w lipcu 2015 r. Niestety przeoczyliśmy moment wygaśnięcia kadencji. Zgromadzenie wspólników (ja i żona) dalej chcemy, bym to ja był w zarządzie i pełnił funkcję prezesa. Co mamy teraz zrobić? Jakich konsekwencji powinniśmy się spodziewać?

Ważność i skuteczność zakupu udziałów w spółce z o.o.

Ważność i skuteczność zakupu udziałów w spółce z o.o.

Czy umowa zakupu udziałów w spółce z o.o. jest ważna i skuteczna? Chciałem nabyć udziały w sp. z o.o. Notariusz potwierdził podpisy na umowie. Sprzedający ze wszystkimi egzemplarzami umowy udał się ze mną do mojego banku. Tam przelewem zapłaciłem za kupowane udziały. Jednak sprzedający nie oddał mi mojego egzemplarza umowy, a następnego dnia zwrócił otrzymane przelewem pieniądze. Czy umowa kupna jest ważna?

Najem prywatny kilku mieszkań

Najem prywatny kilku mieszkań

Wynajmuję 11 lokali jako osoba prywatna, nie są to typowe mieszkania; 10 typu condohotel oraz 1 lokal użytkowy. Najem zgłoszony do US, podatek zryczałtowany, ZUS-owi nie podlegam. Najem uwzględnia VAT. Ponoć po ostatnich zmianach przepisów i interpretacjach sądowych powinienem najem prowadzić jako działalność gospodarczą z wszelkimi tego konsekwencjami (ZUS). Czy to prawda?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »