Podział kompetencji między dyrektorem a zarządem w przedszkolu prowadzone przez spółdzielnię socjalną

Podział kompetencji między dyrektorem a zarządem w przedszkolu prowadzone przez spółdzielnię socjalną

Dwie fundacje założyły spółdzielnię socjalną osób prawnych, która prowadzi niepubliczną placówkę oświatową – przedszkole. Zarząd spółdzielni jest dwuosobowy, ja jestem prezesem i jest jeszcze zastępca. Dyrektor przedszkola „reprezentuje placówkę na zewnątrz” i „kieruje pracą placówki” w myśl przepisów Prawa oświatowego. W ostatnim czasie dyrektor wraz z moim zastępcą rozpoczęli samodzielnie podejmować decyzje bez konsultacji ze mną. Nie jest to zgodne z Prawem spółdzielczym ani ze statutem spółdzielni socjalnej, która jest organem prowadzącym przedszkole. W związku z tym mam pytania: Czy dyrektor przedszkola może zatrudniać pracowników bez konsultacji i zgody prezesa organu prowadzącego, którym jest spółdzielnia socjalna? Co mogę zrobić jako prezes zarządu, żeby do takich działań ze strony dyrektora placówki nie dochodziło, pomimo że ma poparcie mojego zastępcy?

Spółka cywilna po śmierci wspólnika

Spółka cywilna po śmierci wspólnika

W spółce cywilnej wspólnikami jestem ja i mój ojciec w układzie 50/50. Mój ojciec ma zaawanasowaną chorobę, dlatego został za życia ustanowiony zarządca sukcesyjny. Nie był spisany testament. W przypadku dziedziczenia ustawowego osobami powołanymi byliby: ja, moja mama (małżonka) i mój brat. Po uzyskaniu spadku każdy stałby się w części ułamkowej właścicielem własności łącznej majątku spółki i generalnie, żeby prowadzić działalność gospodarczą, moja mama i brat powinni zarejestrować działalność gospodarczą. Brat z racji wykonywanego zawodu jednak nie chciałby zakładać działalności. Jak można w takiej sytuacji prowadzić spółkę z dwoma wspólnikami, czyli mną i moją mamą, w przypadku śmierci ojca?

Jak nakłonić spadkobiercę udziałowca do sprzedaży udziałów?

Jak nakłonić spadkobiercę udziałowca do sprzedaży udziałów?

Jestem większościowym wspólnikiem spółki z o.o. i prezesem jednoosobowego zarządu. W spółce posiadam 995 udziałów po 50 zł każdy. Pozostałe 5 udziałów kapitału zakładowego było w rękach mojego wspólnika, który 2 lata temu zmarł. Jego spadkobiercą jest córka, o czym wiem z jej oświadczenia. Spółka zaproponowała spadkobierczyni objęcie udziałów po ojcu i wejście do spółki, ewentualnie odkupienie 5 udziałów po cenie nominalnej, czyli za 250 zł. W rozmowie telefonicznej córka oświadczyła, że sprzeda 5 udziałów po ojcu, ale przez 2 lata na spotkanie nie przyszła. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy zaprosić spadkobierczynię na walne zgromadzenie jako udziałowca? Czy wystarczy, że okaże na walnym zgromadzeniu lub przed nim decyzję sądu o pawie do spadku po swoim ojcu? Czy takie okazanie może być podstawą do wpisania jej do księgi udziałów i czy czyni to ją pełnoprawną stroną umowy zbycia udziałów? Jakich jeszcze formalności musiała by dokonać spadkobierczyni, żeby być pełnoprawną stroną umowy sprzedaży udziałów? Jak postąpić, gdyby nie udało się nakłonić spadkobierczyni do transakcji sprzedaży udziałów?

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.

Dwa miesiące temu złożyłem rezygnację z funkcji prezesa spółki z o.o. Do dnia dzisiejszego spółka nie złożyła wniosku o wykreślenia mnie w KRS-ie. Jakie kroki mam podjąć? Czy zawiadamiać o tym fakcie sąd rejestracyjny i w jakiej formie?

Prezes figurant w spółce z o.o., odpowiedzialność za zobowiązania

Prezes figurant w spółce z o.o., odpowiedzialność za zobowiązania

Kolega od kilku lat prowadzi firmę w formie spółki z o.o. Zaproponował mi objęcie funkcji prezesa zarządu, czyli faktycznie bycie figurantem, „długopisem” do podpisywania sprawozdań. Spółka ma kredyty, co powoduje, że nie może zakupić w leasingu pojazdów. Kolega wyjaśnia, że chce sprzedać stare, a po zmianie prezesa będzie mógł wziąć leasing na nowe auta. Z przedstawionych danych wynika, że spółka ma podpisane umowy na kilka lat do przodu, figuruje jako aktywna w KRS – wygląda na to, że interes idzie dobrze, ale nie sprawdziłem jej zadłużenia. Znalazłem jednak zapis sprzed roku na temat „rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 5d ust. 1 ustawy o KRS”. Czy to oznacza, że firma jest zlikwidowana? Jaki byłby zakres mojej odpowiedzialności jako prezesa za zobowiązania, gdyby spółka była nierentowna, miała długi itp.? Firmę nadal prowadziłby kolega, a ja otrzymywałbym małą wypłatę, czy warto ryzykować? I ostatnie pytanie – pracuję na etacie, czy mając umowę o pracę w jednej firmie, można być prezesem zarządu spółki?

Spółka z długami a kolejna wierzytelność

Spółka z długami a kolejna wierzytelność

Spółka ma długi, ale z każdym dłużnikiem jest dogadana co do spłaty i spłaca wszystkie zobowiązania regularnie. Jest też gwarancja od udziałowców, że mogą podwyższyć kapitał w razie problemów. Spółka opłaca także bieżące zobowiązania. Czy gdyby za jakiś czas powstała kolejna, wysoka wierzytelność zadłużonej spółki, to może być ogłoszona jej upadłość z datą wcześniejszą (z racji innych długów)? Obawiamy się takiej hipotetycznej sytuacji.

Działalność na rzecz pracodawcy w ramach umowy o pracę oraz poprzez własną spółkę

Działalność na rzecz pracodawcy w ramach umowy o pracę oraz poprzez własną spółkę

Prowadzimy spółką komandytową. Zatrudniony u nas na etacie pracownik zamierza założyć spółkę z o.o. i wykonywać na naszą rzecz usługi. Ponieważ ma być to część obowiązków wykonywanych przez niego w ramach etatu, chcemy przeprowadzić reorganizację i zmniejszyć jego zakres obowiązków – będzie się to wiązało z niższym wynagrodzeniem. Natomiast na pozostałą część wykonywanych przez niego prac zawarlibyśmy umowę z jego spółką i rozliczalibyśmy się na podstawie wystawianych przez tę spółkę faktur. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne prawem? Czy będzie się to wiązało z koniecznością zawarcia jakichś szczególnych zapisów w umowie między firmami lub w umowie o pracę z pracownikiem?

Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Mam ogłoszoną upadłość konsumencką i plan spłat na okres 3 lat – spłacam już rok. Ktoś prosi mnie, żebym została właścicielem spółki z o.o. Czy wejście do spółki z o.o. po upadłości konsumenckiej, to jest jakiś problem? Prowadzę teraz swoją działalność gospodarczą.

Inwestowanie kapitału spółki z o.o. a licencja doradcy finansowego

Inwestowanie kapitału spółki z o.o. a licencja doradcy finansowego

Z kolegą zarejestrowaliśmy sp. z o.o. Głównym celem jest zawieranie transakcji na rynku forex własnym kapitałem spółki. PKD główne spółki to 6499.z. Czy istnieje ryzyko, że KNF będzie wymagał licencji doradcy inwestycyjnego i przez to może wpisać spółkę na listę ostrzeżeń i nałożyć kary? Czy inwestowanie kapitałem własnym spółki nie wymaga żadnych dodatkowych zezwoleń i decyzje mogą podejmować organy spółki?

Zmiana spółki cywilnej na działalność gospodarczą

Zmiana spółki cywilnej na działalność gospodarczą

Spółka cywilna, której jestem jednym z 2 wspólników, rozwiązuje się na mocy zgodnie podjętej uchwały. Ja chcę nadal kontynuować działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, korzystając w tym celu z pozostałych w spółce gotowych wyrobów i półproduktów oraz wykorzystując w ich sprzedaży witrynę internetową, za której stworzenie zapłaciła spółka. Jak w takiej sytuacji przenieść do mojej działalności gotowe wyroby, półprodukty oraz możliwość dalszego używania witryny internetowej? Proszę o informacje jak zmienić działalność ze spółki cywilnej na działalność gospodarczą, aby było to zgodne z prawem.

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Prowadzę spółkę z o.o. Mój kontrahent, spółka Skarbu Państwa, nie zapłaciła za wykonane prace faktury na kwotę ok. 300 tys. zł. Z tego powodu popadłem w długi. Obecnie działalność spółki mam zawieszoną. Czy w okresie zawieszenia mogę zgłosić upadłość spółki? Chciałbym rozwiązać spółkę i przeprowadzić likwidację.

Wynajem domku turystom a działalność gospodarcza

Wynajem domku turystom a działalność gospodarcza

Posiadamy z żoną na wsi mały domek, w którym mieszkamy w weekendy. Chcielibyśmy go czasem wynajmować turystom poprzez Booking.com. Czy mogę płacić podatek w formie ryczałtu bez zakładania działalności gospodarczej?

Wycofanie nieruchomości ze spółki i przekazanie jej synowi

Wycofanie nieruchomości ze spółki i przekazanie jej synowi

Chciałbym przekazać synowi jedną nieruchomość ze spółki jawnej. Nieruchomość była naszą własnością w spółce cywilnej (żony i mojej). Po przekształceniu spółki na jawną z mocy prawa na nieruchomość były brane kredyty oraz był wpis do hipoteki. Po spłaceniu kredytów chcemy tę nieruchomość wycofać ze spółki i przekazać w darowiźnie synowi. Czy jest taka możliwość i jak przeprowadzić to zgodnie z obowiązującym prawem?

Przejście na emeryturę a bycie członkiem rady nadzorczej

Przejście na emeryturę a bycie członkiem rady nadzorczej

Stosunek pracy kończy się 30 czerwca i w czerwcu skończę 65 lat. Jestem członkiem rady nadzorczej o kadencji, która kończy się w 2023 roku. Czy mogę przejść na emeryturę z dniem 1 lipca, będąc członkiem rady nadzorczej?

Ile razy można zawiesić działalność taksówkarza?

Ile razy można zawiesić działalność taksówkarza?

Jestem taksówkarzem. Prowadzę działalność od 1990 r. (taksówka). Już raz zawiesiłem ją na rok, później odwiesiłem. Teraz z powodu pandemii znów chciałbym zawiesić działalność, ale w urzędzie powiedziano mi, że więcej nie mogę. Czy to prawda? Ile razy i na jak długo można zawiesić prowadzenie działalności taksówkarskiej?

Rozliczenie zarobków od zagranicznego brokera

Rozliczenie zarobków od zagranicznego brokera

Dwa lata temu zarobiłem pieniądze na giełdzie walutowej u zagranicznego a dokładniej szwajcarskiego brokera (broker nie wysyła żadnych dokumentów do polskiego urzędu skarbowego). Oczywiście zapomniałem zapłacić od tego podatek, a rok temu zarobiłem kolejną kwotę, od której już bym chciał na bieżąco odprowadzić podatek. Jak prawidłowo rozliczyć zaległą kwotę oraz w razie komplikacji jakie mogą czekać mnie konsekwencje? Dodam, że część środków została wypłacona dopiero w tym roku, ale te środki to 1/4 kwoty, która została tam wpłacona, więc teoretycznie wypłaciłem dopiero 1/4 depozytu. Konto jest w banku polskim w walucie PLN, jak również konto u brokera też jest w walucie PLN. Zamieszkuję w Polsce.

Spółka z o.o. spółka komandytowa – zawieszenie działalności jednej spółki, minimalizacja kosztów

Spółka z o.o. spółka komandytowa – zawieszenie działalności jednej spółki, minimalizacja kosztów

Posiadam dwie spółki działające jako „spółka z o.o. sp. komandytowa”, gdzie spółka z o.o. jest komplementariuszem. Chciałbym przenieść całą działalność na jedną z nich, równocześnie nie likwidując drugiej. W ten sposób chciałbym osiągnąć maksymalne obniżenie kosztów (składka zdrowotna, ZUS, księgowość). Ta „pusta” spółka miałaby po prostu przez pewien czas „wegetować”. Jakie mam możliwości prawne?

Odmowa podpisania wniosku KRS przez jednego wspólnika przy likwidacji spółki

Odmowa podpisania wniosku KRS przez jednego wspólnika przy likwidacji spółki

W związku z wypowiedzeniem przez jednego ze wspólników spółki jawnej umowy spółki z dniem 31.12 spółka zakończyła byt prawny, tj. zrobiono remanent likwidacyjny i złożono druk VAT-1. Wspólnicy spółki jawnej zostali wyrejestrowani w ZUS-u, jak również spółka jawna jako płatnik. Podjęto procedurę likwidacyjną bez procesu likwidacji – są na te fakty stosowne uchwały. Następnie przygotowano formularz KRS, ale jeden ze wspólników odmawia jego podpisu, niczym tego nie uzasadniając. KRS nie chce przyjąć wniosku z jednym podpisem. Co teraz powinienem zrobić?

Funkcja prezesa czy dyrektora spółki z o.o. - jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spółki?

Funkcja prezesa czy dyrektora spółki z o.o. - jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spółki?

Otrzymałam propozycję objęcia funkcji prezesa w spółce z o.o. (start-upie) działającym od kilku miesięcy. Ze względu na brak rozdzielności majątkowej chciałabym się jak najbardziej zabezpieczyć przed ewentualnymi długami spółki. Mam do wyboru drugie rozwiązanie: objęcie stanowiska dyrektora (na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej), wraz z uzyskaniem pełnomocnictwa do podpisywania wszystkich umów. Otrzymałam jednak informację, że to nie jest do końca dobre rozwiązanie, ponieważ i tak odpowiada się za podpisane umowy, pełnomocnictwa trudniej się zrzec i podlega ono innemu prawu. Proszę o poradę, która ścieżka jest najbardziej bezpieczna i czy rozdzielność majątkowa jest wskazana również w tym przypadku.

Spory i konflikty wspólników w spółce cywilnej

Spory i konflikty wspólników w spółce cywilnej

Sprawa dotyczy sporów i konfliktów w spółce cywilnej. Jestem w spółce cywilnej dwuosobowej, zawartej na czas nieokreślony. Prowadzimy restaurację, płacimy podatek ryczałtowy i VAT. Dochodzi między nami do sporów. Wspólniczka chce się mnie pozbyć, chcąc rozwiązać spółkę i przekazać biznes swojemu synowi. Zatrudniła bez mojej wiedzy synową jako pełnomocnika na umowę-zlecenie. Budynek restauracji jest usytuowany na dzierżawionym gruncie i w tym roku kończy się dzierżawa dla spółki. Nie chcę pozbywać się tego budynku, ponieważ zarobione pieniądze są dla mnie konieczne (niska emerytura). Wspólniczka wielokroć utrudniała mi życie, aby mnie zniechęcić. Mam też dzieci, które mogłyby prowadzić restaurację dalej w spółce. Czy w tej sytuacji zostaje tylko sąd, do którego nie chcę iść?

Porady prawne z prawa handlowego

Serwis Spolkowy.pl jest dedykowany polskiej przedsiębiorczości. Publikujemy w nim porady prawne przydatne w prowadzeniu małych firm, jednoosobowych działalności, jak i dedykowane spółkom, od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, a na spółce komandytowej i akcyjnej kończąc. Ponadto bogaty zbiór zamieszczonych porad dotyczy spółki z o.o., od jej założenia, statutu, poprzez odpowiedzialność za zobowiązania, organy spółki i przekształcenia.

Prawo handlowe i przepisy podatkowe często ulegają zmianom – przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, bo błąd czy niedopatrzenie w tych sprawach może czasem wiele kosztować. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, publikując porady z życia wzięte, dotyczące aktualnych zjawisk gospodarczych.


Autorami publikowanych porad są sprawdzeni prawnicy i doradcy podatkowi, którzy na co dzień świadczą szeroki wachlarz usług doradczych poprzez nasz serwis. Pomogli już wielu przedsiębiorcom – udzielając porad, sporządzając opinie prawne, pisma oraz podejmując się reprezentacji. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »