Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?

Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?

Pytanie dotyczy udzielania pełnomocnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i związanej z tym opłaty skarbowej. Wspólnik spółki z o.o. chciałby udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (ZZW) – jego pełnomocnikiem byłby inny wspólnik spółki, który jest osobą fizyczną i nie jest ani członkiem zarządu, ani pracownikiem spółki. Proszę o informację – czy udzielenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej? A jeżeli tak, to czy wspólnik, który otrzyma pełnomocnictwo od kilku wspólników, będzie obowiązany uiścić opłatę od każdego z nich?

Zbycie, nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - kwestie podatkowe

Zbycie, nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - kwestie podatkowe

Jak przedstawiają się kwestie podatkowe zbycia (nabycia) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Chodzi o sytuację, gdy stronami transakcji są osoby fizyczne. Czy PCC i podatek dochodowy to jedyne podatki przy takiej sprzedaży? Czym jest wartość rynkowa udziałów i jak się ją ustala? Jak podchodzi do takich sytuacji urząd skarbowy, czy zdarza się, że kwestionuje ceny zbycia udziałów?

Odzyskanie należności od spółki wykreślonej z KRS

Odzyskanie należności od spółki wykreślonej z KRS

Prowadzę jednoosobowa DG, wykonując usługi transportowe. Moim dłużnikiem (za nieuregulowane faktury) jest spółka jawna. Faktury dotyczą usług wykonanych w miesiącach 5–6.2019 i 10.2019 r. Zostało złożone wezwanie do zapłaty łącznego długo 12 150 zł. Dłużnik nie zareagował na wezwanie. Niedawno dłużnik został wykreślony z rejestru KRS. Czy jest możliwa walka o odzyskanie należności?

Jak rozwiązać - zamknąć stowarzyszenie?

Jak rozwiązać - zamknąć stowarzyszenie?

W 2016 roku założyliśmy wraz ze znajomymi stowarzyszenie zwykłe. Stowarzyszenie nigdy nie wyszło poza obszar założenia. Nigdy nie podjęta została żadna uchwała. Nigdy nie posiadało żadnego majątku. Nigdy nie składało żadnych deklaracji. Nasze drogi się rozeszły i nie mam żadnego kontaktu z pozostałymi członkami założycielami. Chciałbym się dowiedzieć, jak mogę zamknąć to stowarzyszenie (rozwiązać). Jakie dokumenty są mi niezbędne do tego i jakie procedury mam przejść, aby skutecznie zamknąć i wykreślić stowarzyszenie z KRS?

Ingerowanie fundatora w działalność fundacji

Ingerowanie fundatora w działalność fundacji

Fundacja działa od 3 lat. Obecnie fundator (jest nim prezes organizacji społecznej) chce głęboko ingerować w działalność fundacji, odwołując dobrze działających członków rady fundacji, z którymi jest w konflikcie. Czy może to zrobić? W statucie jest zapis: „Rada Fundacji składa się z pięciu do dziewięciu osób. Powołania Rady dokonuje Fundator na okres 5 lat. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji”. Jeżeli fundator ma takie prawo, to od kiedy nowi członkowie rady fundacji w niej zasiadają: od chwili wpisania do KRS czy od chwili podjęcia uchwały przez fundatora?

Przekazanie majątku firmy żony do firmy męża

Przekazanie majątku firmy żony do firmy męża

Mam pytanie dotyczące przekazania majątku firmy między małżonkami. Żona prowadzi sklep – KPiR, VAT, przychód za rok 2019 ok. 320 tys. zł, remanent na koniec 2019 r. ok. 140 tys. zł, środki trwałe zamortyzowane. Mamy wspólność majątkową. Żona chce zlikwidować działalność gospodarczą, a przed likwidacją przekazać cały majątek do firmy męża. Pytania dotyczą głównie podatku dochodowego, bo z tego, co wiem, czynności te nie polegają pod VAT. Po przekazaniu majątku – czego dotyczy dokładnie korekta kosztów u żony, jak fizycznie ją zrobić?

Wejście do spółki - jak się zabezpieczyć?

Wejście do spółki - jak się zabezpieczyć?

Zamierzam wstąpić do spółki cywilnej na miejsce dotychczasowego wspólnika. Spółka nie jest wielkich rozmiarów. Niestety, ma długi, tj. około 4 tys. zł w zaokrągleniu wobec urzędu skarbowego (zaległe podatki), około 2,5 tys. wobec ZUS-u i kilku drobnych wierzycieli, około 4 tys. zł. Dogadałem się wstępnie z występującym wspólnikiem co do rozliczenia. Oprócz tych długów zamierzam mu dopłacić 1 tys. zł. Nie wiem, jak mamy to zapisać w zmienianej umowie. Na pewno zgody na przejęcie długu nie uzyskam (kilka rozmów już odbyłem z wierzycielami). Chciałbym bezpośrednio wpłacić na konto urzędu skarbowego i ZUS-u. Z tego, co się zorientowałem, to nie bardzo mogę. Mam jednak obawy, że jak mu dam do ręki, to niekoniecznie on to ureguluje. Jak się zabezpieczyć? Jak sformułować zapis w umowie co do rozliczenie z nim? Czy zobowiązać się do zapłaty za niego połowy długu spółki (spółka dwuosobowa), czy do zapłaty całego zobowiązania spółki? Występujący wspólnik chce przerzucić na mnie w całości swój dotychczasowy dług. Jednym słowem – jak mam określić to rozliczenie w zmienianej umowie – jako spłata czy wynagrodzenie? 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski

Sąd wydał wobec mojej firmy prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Jestem tym zaskoczona i proszę o odpowiedź na kilka pytań! Czy mogę wykonywać działalność poza granicami RP – czyli tylko dla klientów zagranicznych w UE? Jaki jest status umów z moimi klientami zawartych przed wyrokiem sądu o zakazie działalności gospodarczej? Umowy te obejmują realizację do końca roku 2020. Czy mogę kontynuować ich realizację?

Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce

Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce

Przez ok. 3 lata mieszkałem i pracowałem w Anglii jako sole trader (tworzenie stron internetowych). 2 lata temu postanowiłem wrócić do Polski, ale nie zamknąłem działalności i kontynuowałem pracę z angielskim klientem, wysyłając faktury jako sole trader oraz rozliczając się z HMRC. Byłem przekonany, że taka forma pracy jest dopuszczalna. Od roku prowadzę jednak również jednoosobową działalność gospodarczą (wymóg do pracy z polskim kontrahentem) i postanowiłem zamknąć działalność w Anglii. Przy tej okazji przeczytałem na jednym z forów, że jako sole trader nie mogę pracować poza granicami UK. Chciałem potwierdzić, czy jest to prawdą? Jeżeli tak, to co z dotychczas uzyskanymi dochodami z mojej działalności w Anglii? Czy powinienem je dodatkowo rozliczyć w Polsce? Jak powinienem się zachować z perspektywy prawno-podatkowej, żeby nie narobić sobie problemów?

Reklamowanie sponsora przez stowarzyszenie

Reklamowanie sponsora przez stowarzyszenie

Czy reklamowanie sponsora na organizowanej przez stowarzyszenie imprezie wykracza poza działalność stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej? Chodzi o na przykład publikację logo, organizację stoiska wystawienniczego itp. Czy środki pozyskane w ten sposób mogą być przychodem na cele statutowe stowarzyszenia oraz czy stowarzyszenie może wystawić rachunek za reklamę na organizowanym przez siebie wydarzeniu?

Uchronienie firmy przed upadłością poprzez przejęcie

Uchronienie firmy przed upadłością poprzez przejęcie

Klientka prowadzi biuro rachunkowe. Musi ogłosić upadłość. Jej syn chciałby otworzyć biuro rachunkowe – z jej klientami, ale ze względu na długi matki (niektóre jeszcze podpisane przed śmiercią męża przez niego – nie było odrzucenia spadku, syn był niepełnoletni, gdy mąż umarł). Jaką formę prowadzenia ma przyjąć: osoba fizyczna prowadząca działalność, jednoosobowa spółka z o.o. czy dwuosobowa spółka z o.o. – oczywiście bez matki? Czy jeżeli przed ogłoszeniem upadłości bank wypowie umowę i pójdzie to do komornika, to czy będzie to skuteczne, czy też proces upadłościowy wstrzymuje takowe postępowanie? 

Jak wycenić wartość udziałów w spółce z o.o.?

Jak wycenić wartość udziałów w spółce z o.o.?

W jaki sposób mogę zbyć udziały w spółce z o.o. i jak je wycenić? Jestem udziałowcem 40% w spółce z o.o. Kapitał zakładowy wynosi 540 000 zł. Spółka działa i uzyskuje miesięczny obrót na poziomie około 700 000 zł. Posiada biuro podróży, które przynosi dochód, jest jedna nieruchomość kupiona za gotówkę spółki z o.o. – przeznaczona pod wynajem. Wartość zakupu nieruchomości 440 000 tys. zł, w tej chwili po wyposażeniu wartość inwestycji wzrosła o 30%. Druga inwestycja to lokal użytkowy, wartość 560 000 zł – kupiony część za gotówkę, część w kredycie. Pozostało do spłacenia 120 000 zł, które spłacane są z wynajmu tego lokalu. Rata kredytu równa jest racie wynajmu. W tej chwili ze względu na konflikt wspólników chcę sprzedać udziały za realną kwotę. Wspólnik zaproponował mi 100 000 zł plus nowe biuro, które zostało założone 2 tygodnie temu i nie przynosi żadnego dochodu. Jak mam wycenić realnie wartość moich udziałów 40% do sprzedaży?

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie

Spółka z o.o., w której byłem prezesem, z powodu nietrafnych decyzji gospodarczych i prawdopodobnie nieuczciwości pewnych osób, popadła w zadłużenie. Jakie wiążą się z tym dla mnie konsekwencje, jeśli złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji prezesa, ale dopiero po dłuższym czasie zostało to zgłoszone do KRS? W tym czasie firma nadal podpisywała umowy, z których się nie wywiązała. Teraz okazało się, że muszę odpowiadać majątkiem za niewywiązanie się z zobowiązań. Czy jest szansa na unikniecie odpowiedzialności finansowej?

Jak rozliczyć się z odchodzącym wspólnikiem?

Jak rozliczyć się z odchodzącym wspólnikiem?

Wspólnik 2-osobowej spółki jawnej, posiadający 10% udziałów, pobrał z kont firmowych w latach 2012-2014 znaczne kwoty, rozliczając się z nich tylko częściowo. Obecnie ów wspólnik odsprzedaje swoje 10% udziałów nowemu wspólnikowi. Czy powinien rozliczyć się z pobranych środków? Czy wspólnik większościowy (90% udziałów) ma prawo żądać zwrotu nierozliczonych środków? W spółce obowiązuje zasada rozliczania się z pobranych pieniędzy w kasie firmy. Czy żądanie rozliczenia pieniędzy z ubiegłych lat się jeszcze nie przedawniło? Odchodzący wspólnik nie chce się z tego rozliczyć, czy można sądownie go do tego zobowiązać? Czy spółka może ubiegać się o zwrot pobranych a nierozliczonych pieniędzy? Jak w przedstawionej sytuacji rozliczyć się z odchodzącym wspólnikiem?

Amortyzowanie hali przez 10 lat

Amortyzowanie hali przez 10 lat

W 2017 roku wybudowałem na gruncie będącym we współwłasności z małżonką halę ok. 180 m2 na moją działalność (książka rozchodów i przychodów). Nie mamy też rozdzielności majątkowej. Chciałbym amortyzować tę halę przez 10 lat, a nie 40. Jakie mamy możliwości?

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika

Czy sprzedawca zatrudniony w sklepie ogrodniczym (działalność gospodarcza) na umowie-zleceniu może pracować w święta oraz w niedziele, kiedy obowiązuje zakaz handlu? Czy sprzedawca zatrudniony do sprzedaży w gospodarstwie rolnym (rolnik ryczałtowy) może pracować w święta oraz w niedziele, w które obowiązuje zakaz handlu? Sprzedaż odbywa się pod wiatą sprzedażową.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Obecnie jestem przedsiębiorcą (jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam zobowiązania, których wymagalność powstała w latach 2012 i 2013, czyli w czasie, gdy miałem status konsumenta. Jednoosobową działalność gospodarczą założyłem w 2017 roku i w trakcie jej prowadzenia nie powstały żadne nowe zobowiązania. Obecnie chcę ogłosić upadłość. Zgodnie z art. 21 ustawy musiałbym wnieść wniosek o upadłość w pierwszym dniu prowadzenia działalności, ponieważ zaczynając prowadzić firmę, byłem już niewypłacalny zgodnie z art. 11. Czy w związku z powyższym mam składać wniosek jako przedsiębiorca, czy też jako konsument? Jeśli złożę wniosek jako konsument, to sąd pewnie oddali mój wniosek ze względu na fakt prowadzenia działalności? Jeśli złożę jako przedsiębiorca, to sąd również oddali mój wniosek, co uprawni mnie do zamknięcia działalności i następnie wniesienia wniosku jako konsument. Czy Sąd oddali mój wniosek jako konsumenta, ze względu na nie wniesienie wniosku o upadłość firmy (art. 491 ust. 2 pkt 3)? Co robić?

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Mam pytanie w sprawie opłaty opakowaniowej. Dotychczas byłam przekonana, że wnosi ją jedynie producent opakowań oraz importer spoza granic kraju. Jednak doszła do mnie informacja, że nastąpiła zmiana interpretacji i teraz każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować i wnosić opłaty za opakowania. Prowadzę sklep internetowy, nie rejestrowałam się w rejestrze. Czy to prawda, czy rzeczywiście każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Wypłata zysków spółki z o.o. po jej przekształceniu w spółkę akcyjną

Wypłata zysków spółki z o.o. po jej przekształceniu w spółkę akcyjną

W ciągu ostatnich 3 lat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) osiągała wysokie zyski, nie wypłacając dywidendy wspólnikom. Zyski zasiliły fundusz zapasowy. Podjęto decyzję o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną (S.A.). Co należy zrobić, aby po przekształceniu zachować możliwość wypłacenia dywidendy za poprzednie okresy działalności jeszcze spółki z o.o? Czy należy tę możliwość zapisać w uchwale wspólników o przekształceniu spółki z o.o., czy w statucie spółki akcyjnej, czy jest to możliwe „z urzędu”?

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Spółka z o.o. założona w 1991 r. przetrwała do 1997 r. Od tej pory nie prowadzi działalności, ale jej nie zlikwidowaliśmy ze względu na zobowiązania wobec kontrahentów i ZUS-u. Od 1998 r. podaję do US bilans i rachunek wyników za ostatni rok działalności. W KRS nie ma nazwisk wspólników, bo nie zrobiliśmy jakiegoś zgłoszenia po okresie działalności. Za rok 2018 nie mogliśmy złożyć bilansu drogą elektroniczną. Chcę ją wreszcie wykreślić z rejestru, zobowiązania się przedawniły, nie ma żadnego majątku, wspólnicy nie są zainteresowani, a ja jestem już u kresu wytrzymałości. Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o? Do US w tym roku złożyłam bilans drogą papierową i czekam na wezwanie – nie wiem, co mam powiedzieć. Proszę o pomoc.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »