Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Istnieje spółka z o.o., w której skład wchodzi członek zarządu i prezes (każdy wspólnik ma 50% udziałów). Prezes spółki napisał oświadczenie. w którym rezygnuje z pełnionych przez siebie funkcji. Chce również zbyć udziały 49% dla członka zarządu, a pozostały 1% dla nowego wspólnika, który zamierza wstąpić do spółki. Na stanowisko prezesa (po rezygnacji obecnego) będzie powołany obecny członek zarządu, który dotychczas nie sprawował tej funkcji. Spółka była zawarta przez internet za pośrednictwem portalu S24. Zastanawiam się, czy wyżej wymienionych czynności można dokonać przez internet, za pośrednictwem tego portalu? Potrzebuję wskazania całej procedury przejścia przez powyższe czynności – rezygnacja prezesa z wszystkich pełnionych funkcji, zbycie jego udziałów, nabycie udziałów przez obecnego członka i nowego wspólnika, powołanie prezesa. Jakich czynności należy dokonać, by osoba, która nabędzie ten 1% udziałów, była wspólnikiem?

Rozwód udziałowca spółki z o.o.

Rozwód udziałowca spółki z o.o.

Jakie będą konsekwencje rozwodu prywatne i dla mnie jako udziałowca spółki z o.o.? Udziały spółki z o.o. nabyłem przed ślubem, ale po ślubie żona w banku podpisywała się jako współmałżonek. Mamy wspólny dom, kredyt i wspólnotę majątkową. Jakich kosztów i alimentów się spodziewać? Żona chce opuścić dom. Czy dowodem w sprawie o rozwód mogą być SMS-y i wiadomości z Messengera?

Nabycie udziałów z spółce z.o.o. przez cudzoziemca

Nabycie udziałów z spółce z.o.o. przez cudzoziemca

Udziały w polskiej spółce z o.o. (w wysokości 70%) zamierza nabyć cudzoziemiec będący beneficjentem rzeczywistym spółki ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która jest jednym z głównych kontrahentów polskiej spółki. Polska spółka kupuje od niej towary i po takiej samej cenie sprzedaje je w Polsce, z którego to tytułu otrzymuje od spółki z Emiratów prowizję w wysokości zależnej od ilości sprzedanego towaru. Polska spółka rozlicza się z podatku VAT i podatku dochodowego w Polsce. Czy w związku z potencjalną zmianą struktury właścicielskiej polskiej spółki w sposób opisany powyżej mogą wyniknąć dla polskiej spółki negatywne konsekwencje, ewentualnie dodatkowe obowiązki? Pytanie odnosi się głównie do zagadnienia cen transferowych. Dodam jeszcze, że cudzoziemiec, który zamierza nabyć udziały, jest członkiem zarządu spółki, która posiada te 70%, przy czym nie jest to ta sama spółka, która sprzedaje towar polskiej spółce. Nadmieniam o tym, bo być może już istnieje między polską spółką a cudzoziemcem osobą fizyczną stosunek powiązania i nie jest istotne bezpośrednie posiadanie udziałów.

Przekazanie części działalności gospodarczej synowej

Przekazanie części działalności gospodarczej synowej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (6 sklepów, restauracja) przekazuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – synowej (zarejestrowana działalność, obie są czynnymi podatnikami podatku VAT) część swojej firmy – 2 sklepy + restaurację. Pytanie dotyczy wyposażenia i środków trwałych w amortyzacji, a konkretnie czy należy te ruchomości przekazać w formie darowizny (ale nie jest przekazywana cała firma, tylko jej część), czy jako fakturowaną sprzedaż poszczególnych składników z odprowadzeniem podatku VAT?

Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o.o.

Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o.o.

Posiadam 20% udziałów w spółce z o.o. Przez 15 lat mimo mniejszościowego udziału byłem jej prezesem, ale zostałem odwołany przez większościowego udziałowca, który ma 80% – co do samego odwołania nie mam pretensji, bo już tego chciałem. Problem polega na tym, że za bardzo nie wiem, jakie mam prawa jako 20% udziałowiec. Jak mogę najkorzystniej sprzedać swoje udziału? W statusie mamy zapis, że udziałowiec ma prawo pierwokupu. Lub w przypadku pozostania udziałowcem – jak obliczyć kwotę miesięcznego uposażenia, gdybym nie chciał już angażować się w sprawy firmy, a z racji udziałów pobierać wynagrodzenie i robić zupełnie inne rzeczy, ale mogą one być podobne do prowadzonej działalności przez spółkę (nie mamy zapisu zabraniającego prowadzenia podobnej działalności)?

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?

Proszę o informację, jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy spółki z o.o. oraz zmiany właściciela (jednoosobowej spółki z o.o.) z osoby fizycznej na osobę prawną.

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana

Posiadam małe gospodarstwo ekologiczne powyżej 1 hektara, ale na KRUS-ie nie nie jestem, bo pracuję jako robotnik gospodarczy w szkole na 1/2 etatu. Zarobki z tego tytułu mam 1/2 najniższej krajowej. Chciałbym kupić maszynę do tłoczenia oleju i sprzedawać ten olej. Czy mogę to zrobić w ramach tzw. działalności nierejestrowanej?

Szybkie odejście ze spółki komandytowej i zwrot wkładu

Szybkie odejście ze spółki komandytowej i zwrot wkładu

Jestem jednym z 4 wspólników w spółce komandytowej, jednak ze względu na odmienne podejście do sposobu zarządzania postanowiłem odejść ze spółki. Doszliśmy do porozumienia ze wspólnikami, że spółka będzie trwała nadal, a oni zwrócą mi część wkładu. Proszę o poradę prawną – w jakiej formie możemy dokonać tego rozstania, aby czas mojego opuszczenia spółki był jak najkrótszy (wspólnicy planują zaciągnąć zobowiązania na kolejne inwestycja, na które ja już się nie zgadzam)?

Reklama nierejestrowanej działalności

Reklama nierejestrowanej działalności

Moje pytanie dotyczy działalności nierejestrowanej. Co z kwestią reklamy – strony www, plakatów, ulotek?… Czy można stosować takie reklamy? W ustawie jest podane kryterium przychodu, więc rozumiem, że jeśli ten przychód nie zostanie przekroczony, to urząd nie może mnie zmusić do rejestracji działalności?

Jak sprzedać małą gastronomię korzystnie podatkowo i prawnie dla obu stron?

Jak sprzedać małą gastronomię korzystnie podatkowo i prawnie dla obu stron?

Chciałabym uzyskać precyzyjne informacje, jak najkorzystniej pod względem prawnym i podatkowym dla obu stron sprzedać małą gastronomię. Jest ona prowadzona w formie spółki cywilnej. Kupujący to osoba mi bliska, chciałabym, aby mogła przejąć firmę nie zmieniając NIP-u oraz pozostać przy wszystkich korzystnych umowach, jak również nie bawić się w te wszystkie cesje. Jeśli kupujący zostanie wspólnikiem, czy istnieje jakaś możliwość, abym ja otrzymała za sprzedaż pieniądze, oczywiście wypisując się ze spółki? Może inne rozwiązanie jest korzystniejsze, czyli zwykła sprzedaż biznesu i zamknięcie firmy?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę z. o.o., którą chcemy rozwiązać. Spółka nie posiada NIP, REGON, nie jest w rejestrze VAT i nie rozpoczęła działalności. Oboje współwłaściciele zgadzamy się na to, aby tę spółkę rozwiązać. Jaki jest najszybszy i najlepszy sposób rozwiązania takiej spółki?

Sprzedaż w automatach vendingowych - wymagania, ograniczenia, zgłoszenie, magazynowanie produktów

Sprzedaż w automatach vendingowych - wymagania, ograniczenia, zgłoszenie, magazynowanie produktów

Wraz ze wspólnikiem szykujemy się do zakupu automatów vendingowych (sprzedażowych). W związku z powyższym pojawiło się kilka zagadnień prawnych:Czy automat musi spełnić jakieś specjalne wymagania?Czy taka działalność podlega dodatkowemu zgłoszeniu do urzędu gminy/sanepidu itp.? Czy wymagane są zezwolenia?Czy magazynowanie produktów spożywczych poza automatami wymaga specjalnych warunków? Czy istnieje ograniczenie w sprzedaży żywności (świeżej oraz z długim terminem przydatności do spożycia) oraz produktów drogeryjnych? Czy możliwa jest sprzedaż w automatach vendingowych leków bez recepty takich jak Apap, Ibuprom, Gripex itp.? W opracowaniach w internecie znalazłem informację, że prawo farmaceutyczne nie odpowiada jednoznacznie na to pytanie. Jeśli to prawda, to z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć przy ewentualnej sprzedaży?

Podział nieruchomości w likwidowanej spółce cywilnej - podatek dochodowy i VAT

Podział nieruchomości w likwidowanej spółce cywilnej - podatek dochodowy i VAT

Prowadzę z synem 2-osobową spółkę cywilną. W trakcie trwania spółki zostały zakupione 2 nieruchomości na fakturę VAT, który został odliczony. Syn zamierza wystąpić ze spółki, a więc spółka zostanie zlikwidowana. Syn nie będzie prowadził dalej żadnej działalności, ja natomiast będę kontynuowała działalność jako firma jednoosobowa. Stąd mam pytania: Czy syn może mi pozostawić cały majątek wraz z nieruchomościami? Czy trzeba będzie to przeprowadzić u notariusza? Czy możemy się podzielić dowolnie tymi nieruchomościami lub czy mogę te nieruchomości darować synowi? Jak wygląda kwestia podatku dochodowego oraz podatku VAT?

Likwidacja przychodni założonej przez spółkę

Likwidacja przychodni założonej przez spółkę

Mam 2-osobową spółkę cywilną ze znajomą (50/50). Spółka założyła przychodnię lekarską, zatrudnia pracowników (umowy o pracę, umowy-zlecenia), ma podpisane umowy o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i różnymi firmami. We wrześniu dałam wspólniczce pismo o moim wyjściu ze spółki z końcem roku. Wspólniczka chce przejąć przychodnię, ale nie dogadałyśmy się co do kwoty, więc dzisiaj oznajmiła, że likwidujemy przychodnię. Czy przychodnię należy zlikwidować na koniec roku (jak spółkę?)? Co z terminami wypowiedzeń w umowach (niektóre są dłuższe niż miesiąc), kto ma wycenić meble, sprzęt i komputery w przychodni?

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?

Posiadam jednoosobową działalność gospodarczą, a od początku listopada przechodzę na umowę o pracę. Chciałbym zawiesić działalność gospodarczą. Kiedy najlepiej to zrobić, jeżeli bieżący miesiąc chcę rozliczyć normalnie, a za kolejny nie chcę już płacić ZUS-u i podatku, ponieważ firma będzie zawieszona?

Zakończenie działalności gospodarczej i utworzenie spółki z o.o. i przeniesienie umów na wykonanie umów

Zakończenie działalności gospodarczej i utworzenie spółki z o.o. i przeniesienie umów na wykonanie umów

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem fotografem ślubnym i zajmuję się filmowaniem. Chciałbym zakończyć działalność gospodarczą (chyba że wystarczy zawiesić działalność) i wraz z narzeczoną jako moją wspólniczką otworzyć spółkę z o.o. Problem polega tutaj na przeniesieniu umów na wykonanie usługi wideofilmowania i fotografii. Z tego, co już wcześniej się dowiadywałem, aby skorzystać ze stawki 9% CIT, nie mogę wnieść do spółki wartości powyżej 10 000 euro. Niestety moje umowy przekraczają tą wartość. Bardzo proszę o poradę, w jaki sposób mógłbym rozwiązać ten problem, aby nie utracić możliwości skorzystania z 9-procentowego podatku CIT. Myślałem np. aby rozwiązać z klientami umowy i na nowo podpisać w spółce. Jeżeli mógłbym tak zrobić, to w jaki sposób rozliczyć pobrane zadatki przy podpisaniu umowy? Korzystam z uproszczenia w związku z posiadaniem kasy fiskalnej i zadatki zaliczam do przychodu. 

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej na emeryturę

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej na emeryturę

Odchodzę na emeryturę i chcę wystąpić ze spółki cywilnej (mąż, żona i dwóch synów). W grę wchodzi zaprzestanie działalności lub zmiana PKD i prowadzenie działalności jednoosobowej. Czy możemy to zrobić uchwałą spółki lub aneksem do umowy spółki? Zaznaczam, że nie zamierzam rościć od spółki żadnej rekompensaty finansowej lub majątkowej. Jest to spółka cywilna w ramach rodziny i panuje pełna zgoda wśród wspólników. Chciałbym wystąpić ze spółki od listopada.

Sprzedaż niepublicznego przedszkola

Sprzedaż niepublicznego przedszkola

Prowadzę niepubliczne przedszkole i noszę się z zamiarem jego sprzedaży. Proszę o ukierunkowanie, jak wycenić wartość i jakie dokumenty trzeba sporządzić.

Wykluczenie odpowiedzialności majątkowej jako właściciela i prezesa spółki

Wykluczenie odpowiedzialności majątkowej jako właściciela i prezesa spółki

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową. W związku z rozwojem firmy zastanawiam się nad otworzeniem nowej firmy, np. spółki z o.o. Chciałbym prowadzić działalność, ale nie odpowiadać swoim majątkiem w sytuacji, gdybyśmy np. musieli zapłacić jakieś kary od kontraktu, którego nie zrealizujemy w terminie. Czy istnieje spółka w polskim prawie, która wykluczy moją odpowiedzialność majątkową jako właściciela, a zarazem prezesa spółki?

Import motocykli a podatki - wystawienie faktury przed sprowadzeniem pojazdu

Import motocykli a podatki - wystawienie faktury przed sprowadzeniem pojazdu

Prowadzę działalność w zakresie importu motocykli. Czy jeżeli kupię np. motocykl za granicą na aukcji i mam na niego klienta w Polsce, to czy mogę wystawić fakturę sprzedaży przed sprowadzeniem pojazdu, przejechaniem polskiej granicy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »