Amortyzacja jednorazowa na ciągnik siodłowy i naczepę

Mam firmę transportową od 11 lat. W sierpniu 2019 r. kupuję ciągnik siodłowy i naczepę za 170 tys. zł. Problem dotyczy amortyzacji jednorazowej. Nie mogę jednorazowo amortyzować tego zakup,u bo wykorzystałam pomoc de minimis na rok 2019. Co mogę zrobić, aby amortyzować jednorazowo w roku przyszłym 2020? Czy jest wyjście z tej sytuacji? 

Faktura bez VAT-u i dane na niej umieszczane

Moje pytanie dotyczy wystawiania faktury (bez VAT-u) i danych na niej umieszczanych. Wystawiam oferty na portalu Allegro, moim dochodem z tej działalności jest prowizja obliczana od ceny z oferty na tym portalu a ceną, za jaką uda mi się zdobyć wystawiany towar. Jak kupuję towar, otrzymuję fakturę (bez VAT-u), jestem na ryczałcie, nie rozliczam się z VAT-u. Czy na fakturze mają być moje dane jako kupującego i dane dostawy mojego klienta? Otrzymuję fakturę od podwykonawcy. Jako że jestem na ryczałcie, w książce przychodów wpisuję tylko moje dochody, tj. prowizję, nie wpisuję zakupów. Czyli faktura nie jest mi potrzebna i faktura ta nie trafia też do klienta, gdyż transakcja opiera się na umowie kupna–sprzedaży zawartej przez portal Allegro. Ja wystawiam na kasie fiskalnej paragon na prowizję wliczoną w cenę podaną na stronie aukcji. Czy faktura i dane na niej podane są istotne w tym rodzaju działalności? Jeśli tak, to jak powinny wyglądać dane na fakturze, skoro transakcja odbywa się poprzez umowę kupna–sprzedaży?

Szansę na upadłość zadłużonej spółki z o.o.

Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. działającej od 15 lat. Spółka nie generuje przychodów, ma zadłużenie ok. 700 tys. zł (majątek spółki to hala, według wyceny biegłego warta ok. 180 tys. zł). Czy w tej sytuacji mam szansę na upadłość spółki z o.o.? Czy jest szansa, aby (przy niedochowaniu terminów i warunków) sąd przychylił się do wniosku o upadłość? Jaka jest praktyka?

Anulowanie procedury zamknięcia spółki przez internet

Chciałabym zamknąć spółkę jawną. Sprawa jest nieco skomplikowana, gdyż przez internet została rozpoczęta procedura likwidacji spółki. Czy jest możliwe anulowanie tej procedury i normalne zamknięciem spółki jawnej?

Kto może zakwestionować rodzaj umowy z pracownikiem, jakie konsekwencje dla spółki z o.o.?

Spółka z o.o. zatrudniła na umowę o dzieło 100 pracowników. Proszę o odpowiedź na pytania związane z kwestionowaniem umów z pracownikami i ewentualne konsekwencje. Jaka instytucja może skutecznie podważyć rodzaj umów łączących pracownika ze spółką? Na przykład dowodzić, że są to umowy-zlecenia, umowy o pracę, a nie umowy o dzieło. Gdyby ZUS wydał decyzję, że spółkę z pracownikiem powinna łączyć umowa o pracę (lub umowa-zlecenie) i tak też by orzekł sąd, czy groziłyby za to konsekwencje karne lub karno-skarbowe dla prezesa spółki? Czy grozi za to kara pozbawienia wolności? Należy dodać, że ani spółki, ani w dalszej kolejności prezesa nie będzie stać na opłacenie zaległych składek. Czy ZUS w trakcie postępowania o wydanie decyzji może zrobić jakieś zabezpieczenia na kontach spółki, co sparaliżowałoby jej działalność? Czy ewentualne zabezpieczenia można zrobić po wydaniu prawomocnej decyzji?

Konsekwencje pozostawienia niedziałającej spółki z o.o.

Moja spółka z o.o. jest w stanie zawieszenia od 1,5 roku. Chciałbym wraz ze wspólnikami ją rozwiązać, jednakże jest to dość kosztowny zabieg (podobnie jak przygotowanie sprawozdania rocznego), dlatego wolelibyśmy tego uniknąć. W nawiązaniu do artykułu 25a–25e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i studium przypadku opisanego w tym artykule: http://www.spolkowy.pl/jak_zlikwidowac_spolke_z_oo_ktorej_dzialalnosc_zostala_zawieszona,222,p.html – chciałbym się zapytać, czy w przypadku niedopełnienia któregoś z wymienionych punktów istenieje realne ryzyko otrzymania kary grzywny? Mówiąc kolokwialnie: czy pozostawienie spółki nieprowadzącej faktycznie działalności gospodarczej oraz nieposiadającej majątku trwałego samej sobie moze nieść za sobą konsekwencje, np. finansowe, w postaci grzywny nałożonej na wspólników?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego

Mam pytanie w sprawie sp. z o.o. założonej w systemie S24, którą ze wspólnikiem chcielibyśmy zlikwidować. Spółka posiada znikomy majątek. Jak zlikwidować taką spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego?

Rejestracja siedziby działalności w kupionym domu

Zamierzam zakupić dom bliźniak. Wypis z rejestru gruntów mówi o tym, że jest to grunt rolny zabudowany klasa Br-RIIIa, pow. 0,045 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie mogę w żadnym urzędzie potwierdzić, czy w takim domu mogę zarejestrować istniejącą działalność gospodarczą (praca biurowa, wykorzystuję jeden, pokój czyli 10% pow. nieruchomości).

Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji

Mam spółkę z o.o. Chciałabym być pośrednikiem przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji. Zakup towarów będzie w Polsce, a sprzedaż poza UE z tym, że towar będzie dostarczany bezpośrednio od polskiego producenta do nabywcy w Kirgizji, a moja firma będzie pobierała pieniądze od nabywcy i płaciła dostawcy towaru. Dla mnie pozostaje więc tylko prowizja. Fakturę również firma polska wystawi firmie kirgiskiej. Ja zajmę się tylko finansami. Jak wyglądają sprawy podatkowe w tym przypadku?

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?

W spółce z o.o. jest zarząd, który składa się z prezesa (udziałowiec z 60% udziałów), zastępcy prezesa (udziałowiec z 40% udziałów) oraz z członka zarządu (bark udziałów). Prezes i członek zarządu chcą złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Jak to zrobić? Czy wystarczy złożenie rezygnacji w formie pisemnej, czy potrzebny jest do tego akt notarialny?

Współpraca z chińską firmą

Nawiązałem współpracę z osobą mieszkającą na stałe w Chinach, posiadającą obywatelstwo chińskie, z którą zamierzam współpracować na zasadzie pomocy w handlu na terenie Polski. W związku z tym mam kilka pytań. Jak mają się przepisy prawne do działalności gospodarczej na zasadach dropshippingu? Główną rolą mojej osoby będzie stworzenie internetowego sklepu, wystawianie na sprzedaż produktów , które po zakupie przez potencjalnego klienta oraz opłaceniu przez niego szybką płatnością będą wysyłane prostu z chin na wskazany adres. W obrębie moich obowiązków będzie także prowadzenie sklepu, oferowanie produktów w serwisach aukcyjnych takich jak Allegro, eBay, pobieranie opłat od klientów na własne konto bankowe, a następnie przekazywanie pieniędzy ze sprzedaży do właściciela chińskiej firmy, oczywiście pomniejszonej o moją prowizję. Osoba ta prowadzi działalność na terenie Chin. W regulaminie sklepu zawarte będą informacje o pośredniczeniu w transakcji między kupującym a chińską firmą. Czy taka współpraca jest legalna? Co należy spełnić, by móc to robić? Na jakich zasadach rozliczałbym się z urzędem skarbowym, czy potrzebuję pisemnej umowy z chińską firmą? Co mogliby Pastwo doradzić w tej sprawie? Co należy zawrzeć w regulaminie sklepu/aukcji?

Odpowiedzialność za długi stowarzyszenia

Jaka jest odpowiedzialność prawna zarządu stowarzyszenia patronującego prywatnej szkole? W skład zarządu wchodzi prezes, zastępca i komisja rewizyjna. Dyrektor prowadzący szkołę (i zarazem prezes stowarzyszenia) spowodował długi w ZUS. Szkoła prawdopodobnie jest niewypłacalna. Podjęłam się 2 lata temu funkcji w komisji rewizyjnej bez żadnych wynagrodzeń. Ostatnio poinformowano mnie o długach i że to zarząd ponosi za nie odpowiedzialność finansową. Jak to wygląda w świetle prawa? Czy rzeczywiście może na mnie spaść odpowiedzialność za zobowiązania, których nie zrobiłam? Jaki jest zakres odpowiedzialności zastępcy prezesa, który w tej szkole pracuje? Czy w zaistniałej sytuacji powinnam złożyć pisemną rezygnację, ustną już złożyłam?

Ukrainiec w zarządzie spółki z o.o.

Zgłosiłem internetowo rejestrację jednoosobowej sp. z o.o. Finalnie okazało się, iż jestem osobą karaną (mogę być udziałowcem firmy, lecz nie mogę zasiadać w zarządzie sp. z.o.o). Od wielu lat przyjaźnię się z obywatelem Ukrainy, któremu mogę ufać, i chciałbym, aby ta osoba stanowiła jednoosobowy zarząd spółki. Dodam, że obywatel Ukrainy, o którym mowa, posiada kartę pobytu – pobyt czasowy (w Polsce przebywa od dwóch lat i legalnie pracuje). Jakie są realne możliwości powołania jego osoby na to stanowisko w spółce?

Rozliczenia za wynajem pojazdów i maszyn od zadłużonej firmy

Mam pytanie z zakresu prawa i księgowości spółki z o.o. Sprawa wygląda tak. Nasza firma jest mała spółką z o.o. i chce wynająć od innej firmy, nazwijmy ją X (działalność jednoosobowa), maszyny i pojazd. Firma ta ma te maszyny i samochód w leasingu. Jest w słabej kondycji i ma zajęcia komornicze, między innymi wierzytelności u kontrahentów, w tym również u nas. Czyli gdyby wykonała dla nas jakąś sprzedaż, to nie możemy im zapłacić, tylko przelać kasę komornikowi. Przy założeniu, że firma X ma oficjalną zgodę od leasingodawcy na podnajęcie (użyczenie czy jak to nazwać?) przedmiotu leasingu naszej firmie. Czy nasza firma może w ramach tej umowy między nami a firmą X ma płacić jej wynagrodzenie w taki sposób, że płaci faktury leasingu za firmę X? Czy możemy księgować takie płatności jako nasze koszty?

Przedszkole we własnym lokalu a wydatkowanie dotacji

Mamy zamiar we troje założyć i prowadzić przedszkole, które będzie miało siedzibę w lokalu, którego jesteśmy wspólnie właścicielami. Niewątpliwie przedszkole będzie dostawać dotację, którą można użyć na wydatki bieżące. Gdybyśmy lokal na przedszkole wynajmowali od osób trzecich, naszym obciążeniem byłby czynsz najmu i moglibyśmy go pokrywać z dotacji. Lokal jednak jest nasz, a chcielibyśmy móc wydać dotację niejako na czynsz za użytkowanie naszego lokalu. Czy jest jakiś sposób, aby to było możliwe i zgodne z prawem? Czy jest na przykład dozwolone, aby podpisać umowę najmu jako przedszkole z osobą, której powierzymy zarząd (administrację) lokalem i jej płacić czynsz najmu? Rozważaliśmy także darowiznę nieruchomości członkom rodziny i wynajem od nich. Jakie są potencjalne rozwiązania?

Zakończenie działalności spółki komandytowej na podstawie uchwały wspólników

Spółka komandytowa zakończyła działalność na podstawie uchwały wspólników o jej rozwiązaniu i została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS postanowieniem sądu ze stycznia 2019 r. Do sądu wraz z uchwałą został złożony m.in. bilans sporządzony na dzień 10 stycznia 2019 r. oraz uchwała zatwierdzająca podział zysku za rok 2018 oraz uchwała dotycząca szczegółowego rozliczenia pomiędzy wspólnikami. Postanowienie to uprawomocniło się w lutym 2019 r. i z tym dniem spółka utraciła byt prawny. Komplementariuszem spółki była spółka z o.o., a jedynym komandytariuszem osoba fizyczna będąca równocześnie jedynym właścicielem i prezesem w spółce z o.o. Zostały sporządzone sprawozdania finansowe za rok 2018 oraz za okres do dnia zakończenia działalności (2019). Pytania: Kto i w jakiej formie (czy możliwe jest podjęcie uchwały byłych wspólników, czy raczej forma oświadczenia) zatwierdza te sprawozdania oraz podział zysku za rok 2018 oraz za okres od 1 stycznia 2019 do dnia prawomocnego wykreślenia spółki z KRS? Czy sprawozdania te należy złożyć w sądzie, czy złożenie powinno nastąpić tylko do urzędu skarbowego?

Przychody fundacji czerpane z zysku firmy

Chce założyć fundację, której przychody byłyby czerpane z połowy zysku mojej firmy. Czy tak można zrobić? Jak prawnie należy rozwiązać prowadzenie jednoosobowej działalność gospodarczą i przekazywanie na rzecz fundacji 50% zysku wypracowanego co kwartał – jako darowizna? Czy lepiej byłoby mieć spółkę i dokonać odpowiedniego zapisu. Istnieje możliwość uniknięcia podatku z przekazywania tych środków na rzecz fundacji? Czy można prowadzić fundację samodzielnie, tzn. być fundatorem (jako firma) i być w zarządzie?

Utworzenie spółki z o.o. z branży IT

Chcemy utworzyć spółkę (prawdopodobnie z o.o.) z branży IT. Pierwszy wspólnik posiada dobrze prosperującą firmę, a pozostali dwaj wnoszą do niej głównie kompetencje. Pomysł jest taki, żeby z aktualnych przychodów dwaj pozostali wspólnicy spłacali pierwszego (kwota ustalona na podstawie wyceny lub uznaniowo). W zamian stopniowo udziały przechodziłyby na dwóch ostatnich wspólników. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jaką formę musiałaby mieć spółka?

Opłacalne prowadzenie firm w dwóch krajach

W Polsce prowadzę małe, ale rozkręcające się powoli biuro podróży. W tej chwili jestem także w trakcie procesu wizowego – wiza narzeczeńska – do Stanów Zjednoczonych. W Stanach naszą sprawę wizową prowadzi kancelaria, natomiast nie do końca orientują się oni w sprawach prowadzenia mojej firmy. Wiem, że od nowego roku będę przebywał w Stanach przez przynajmniej kilka miesięcy, aż do uzyskania prawa na nieograniczony pobyt oraz pozwolenia o pracę. W tej chwili zastanawiam się, czy mogę bezproblemowo i opłacalnie nadal prowadzić działalność w Polsce, nie będąc na terenie kraju. Czy istnieją jakieś rozsądne formy zarządzania firmą w taki sposób, abym nadal był właścicielem, ale swoje obowiązki przekazał innej osobie? Czy w tego typu sprawach moją działalność dotknie podwójne opodatkowanie, jeżeli dodatkowo w Stanach otworzę nową działalność (nie wiązaną z firmą w Polsce) lub zatrudnię się? Szukam wsparcia, które określi mi możliwe najkorzystniejsze rozwiązania mojej sytuacji. Chciałbym również zaznaczyć, że utrzymanie mojej działalności w formie obecnej (jednoosobowa działalność) nie jest koniecznością. Jestem bardzo otwarty na wszelkie sugestie, nawet jeżeli Państwa zdaniem nie będzie opłacało mi się prowadzić takiej działalności – wtedy zdecyduję się ją zamknąć.

Kontrola w spółce komunalnej

W spółce komunalnej będącej jednocześnie spółką prawa handlowego (sp.z o.o.) na wniosek burmistrza pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników (100% udziałów w spółce jest w posiadaniu miasta) przeprowadzono kontrolę. Inspektorzy urzędu miasta objęli również kontrolą działalność rady nadzorczej. W wyniku kontroli postawiono radzie nadzorczej zarzut, że w akcie założycielskim spółki nie dokonano aktualizacji kodów PKD , które zostały podane do KRS. Jaki organ w spółce z o.o.jest odpowiedzialny za dokonanie ww. czynności? Czy taka kontrola działalności organu nadzorczego w sp.z o.o. jest w świetle prawa dopuszczalna?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}