Wykreślenie z KRS po sprzedaży udziałów w spółce

Wykreślenie z KRS po sprzedaży udziałów w spółce

W roku 2018 sprzedałem udziały w spółce i złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie. Podobnie zrobił kolega. Jednak po dzień dzisiejszy funkcjonujemy w KRS. Chcemy doprowadzić d uporządkowania tej sprawy, to znaczy być wykreślenia z KRS. Jak to zrobić?

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu

Jestem prokurentem spółki z o.o., która nie posiada zarządu. W związku z tym mam następujące pytania:Czy jestem zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość? Czy wierzyciele spółki mogą mieć wobec mnie osobiście jakieś roszczenia (z tytułu naszych zobowiązań itp.)? Spółka ma zobowiązania wobec „osób trzecich”. Czy rezygnacja z prokurenta może zmusić skłóconych właścicieli do działania i dokonania wyboru zarządu?

Prowizja pośrednika finansowego - brokera

Prowizja pośrednika finansowego - brokera

Jestem pośrednikiem działającym w sektorze finansowym (zgłoszonym do KNF w dziale kredytów gotówkowych). Czy mogę wystawiać faktury za usługę („brokerkę”) klientowi przekierowanemu do innego pośrednika? Nie jestem płatnikiem VAT (zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 pkt 38 ustawy VAT).

Zmiana sprawozdania rady nadzorczej spółki akcyjnej

Zmiana sprawozdania rady nadzorczej spółki akcyjnej

Na walnym zgromadzeniu przedstawiono sprawozdanie rady nadzorczej, zostało podpisane. Później doszło do jego zmiany – skrócenia, pominięcia ważnych zapisów – i w takiej formie zostało wysłane listownie do akcjonariuszy spółki akcyjnej. Czy to zgodne z prawem?

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.

Czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mający 95% udziałów powinien opłacać składki ZUS, jeżeli jest prezesem tej spółki? Wkład założycielski spółki wynosi 50 000 zł, a prezes nie jest zatrudniony w spółce.

Zapłata za usługę spółce i nie wywiązanie się ze zlecenia - jak odzyskać pieniądze?

Zapłata za usługę spółce i nie wywiązanie się ze zlecenia - jak odzyskać pieniądze?

Firma X sp. z o.o. wystawiła fakturę, za którą firma Y sp. z o.o. zapłaciła. Po zapłacie faktury firma X miała przekazać wykonaną dokumentację. Faktura została wystawiona, przelew na koncie w tej firmie pojawił się w terminie. Przez cały czas firma odpowiadała, że temat będzie załatwiony jutro, pojutrze itd. Po dwóch tygodniach człowiek, który załatwiał temat trafił do szpitala, dlatego nie było kontaktu i możliwości załatwienia z nim tematu do końca. Minęły 3 miesiące i nadal nie mamy dokumentacji ani kontaktu z tą firmą. Co można z tym zrobić – czy najpierw wystawić im wezwanie do zwrotu pieniędzy, czy od razu doniesienie do prokuratury o oszustwie?

Zakup nieruchomości przez prostytutkę a kontrola urzędu skarbowego

Zakup nieruchomości przez prostytutkę a kontrola urzędu skarbowego

Od 10 lat pracuje jako prostytutka trochę w Polsce i za granicą. Nie rozliczałam się z podatków. Chcę zakupić nieruchomość na kwotę ok. 500 tys. zł. Czy po zakupie sama muszę zgłosić to do urzędu? Oczywiście mogę udowodnić to, co robię – mam ogłoszenia, dokumenty, bilety, rezerwacje czy wiadomości z klientami. W jakim czasie mogę spodziewać się kontroli?

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Jestem prokurentem spółki z o.o., ale nie wchodzę w skład zarządu. Właściciel spółki i zarazem prezes jednoosobowego zarządu przebywa na stałe za granicą, a jego zły stan zdrowia uniemożliwia kontakt. W jaki sposób mogę zrezygnować z funkcji prokurenta tej spółki? Aktualnie jestem jedyną uprawnioną osobą, która może odbierać pisma kierowane na adres spółki. Po złożeniu przeze mnie prokury nikt nie będzie uprawniony do odbioru tego pisma. Czy zatem słuszną drogą będzie złożenie rezygnacji z prokury poprzez wysłanie stosownego oświadczenia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres spółki? Czy taka procedura złożenia prokury będzie wystarczająca, abym został wykreślony w KRS?

Odejście z zarządu fundacji w celu uniknięcia odpowiedzialności

Odejście z zarządu fundacji w celu uniknięcia odpowiedzialności

Razem z koleżanką w 2018 r. założyłyśmy fundację. Obydwie jesteśmy też członkami zarządu. Przez rok udawało nam się godzić życie zawodowe z fundacją. Niestety nie mamy nowych członków i wszystko nas przerosło, a najbardziej chyba papierkologia. W ostatniej rozmowie dopuszczałyśmy albo likwidację fundacji, albo przekazanie zarządu w inne ręce. Ja najchętniej wymiksowałabym się z tego całkowicie, aby w przyszłości nie mieć z tym problemów i za nic nie odpowiadać. Moje pytanie jest więc takie: czy samo wyjście z zarządu i pozostanie fundatorem wystarczy, aby mieć spokój i za nic nie odpowiadać? Czy też trzeba jednak zamknąć fundację?

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką

Jeżeli spółka z o.o. ma dwóch udziałowców, jeden z nich w spółce pełnić rolę prezesa, a drugi członka zarządu. Dodatkowo każdy z nich w spółce wykonuje określone czynności, realizuje zlecenia, prowadzi promocję itd. To w jaki sposób mogą oni podpisywać umowy ze spółką, tak aby bezpiecznie pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje oraz za wykonane zlecenia?

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. z głosowania

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. z głosowania

Zagadnienie dotyczy ewentualnego wyłączenia wspólnika będącego spółką z o.o. w likwidacji reprezentowanej przez likwidatora od głosowania w zgromadzeniu wspólników na podstawie art. 243 Kodeksu spółek handlowych.Czy wykluczenie, o którym mowa w art. 243, tyczy się również likwidatora spółki z o.o. będącej wspólnikiem innej spółki z o.o., w której pełni on funkcje członka zarządu?Na przykładzie można to zobrazować następująco: spółka dominująca sp. z o.o. w likwidacji posiada udziały w zależnej sp. z o.o. Likwidator spółki dominującej sp. z o.o. w likwidacji jest jednocześnie prezesem zarządu w zależnej sp. z o.o. Czy na zgromadzeniu wspólników spółki zależnej sp. z o.o. likwidator będzie mógł brać udział i głosować w imieniu dominującej sp. z o.o. w likwidacji, czy może będzie wykluczony na podstawie art. 243?

Cicha spółka i jej wspólnicy

Cicha spółka i jej wspólnicy

Firma, z którą współpracowałam, rozwiązała ze mną umowę w trybie natychmiastowym. Koleżanka może przejąć firmę, podpisując umowę współpracy z moim byłym usługodawcą. Jednak ja nie mogę figurować jako wspólnik. Czy mogę z koleżanką zawrzeć umowę, np. jako cichy wspólnik – notarialnie. Wiem, że nie mam wówczas wpływu na firmę, ale czy mogę zawrzeć umowę na określony zysk z tej firmy?

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca od wojewody jest wystawione na jednoosobową działalność osoby fizycznej. Z taką samą nazwą tylko już jako spółka komandytowa ta sama osoba fizyczna ma drugą firmę – komandytariusz osoba fizyczna, komplementariusz sp. z o.o., gdzie udziały ma ta osoba fizyczna. Czyli ABC Jan Kowalski dostała zezwolenie dla obcokrajowca, a zatrudnienie faktyczne zrobiono w ABC sp. z o.o. sp .komandytowa – komandytariusz Jan Kowalski, komplementariusz ABC sp. z o.o., udziałowiec Jan Kowalski. Czy da się obronić zatrudnienie cudzoziemca w spółce komandytowej zamiast w jednoosobowej działalności? Jak uzasadnić zaistniałą sytuację?

Odprawa dla wspólniczki odchodzącej ze spółki

Odprawa dla wspólniczki odchodzącej ze spółki

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej 4-osobowej, prowadzącej działalność gospodarczą jako pielęgniarki rodzinne – od 20 lat. Nie jesteśmy płatnikami VAT, pracujemy w ramach kontraktu zawartego z NFZ – który jest naszym płatnikiem. Przy powołaniu spółki każda ze wspólniczek wnosiła udział niepieniężny w postaci wiedzy, umiejętności i fachowości wykonywanych czynności pielęgniarskich. W tym dość długim okresie działalności spółka nabyła pewien określony majątek w postaci mebli, sprzętu medycznego, komputera, kozetki lekarskiej itd. Ja – z racji wieku – postanowiłam z końcem roku zakończyć swoją działalność. W aneksie do umowy spółki zapisane jest, że wspólnik kończący działalność otrzyma w pieniądzu jednorazowy ekwiwalent w wysokości 25% wartości zgromadzonego majątku liczonego po cenach rynkowych – to jest największym nieporozumieniem. Co to jest wartość rynkowa? Koleżanki uważają, że są to ceny z komisów meblowych, OLX czy jeszcze inne źródła. Proszę o obiektywną i jasną informację dotyczącą tej kwestii. Na jaką odprawę mogę liczyć jako wspólniczka odchodząca ze spółki?

Przywłaszczenie mienia spółki przez wspólnika i pracownika - jakie podjąć kroki?

Przywłaszczenie mienia spółki przez wspólnika i pracownika - jakie podjąć kroki?

Wraz ze wspólnikiem prowadzę firmę w formie spółki jawnej. Od pewnego czasu wspólnik działa na niekorzyść firmy, przywłaszczając sobie jej mienie. Mam na to dowody w postaci filmu z monitoringu. Przy jednym z takich incydentów pomagał mu kierowca zatrudniony w naszej firmie. Jakie w tej sytuacji powinienem podjąć kroki? Co zrobić w sprawie kierowcy oraz w sprawie wspólnika?

Mandat radnego gminy a udział w spółce, która wynajmuje lokal od gminy

Mandat radnego gminy a udział w spółce, która wynajmuje lokal od gminy

Czy radny gminy nie narusza zapisów ustawy o samorządzie gminnym, jeśli posiada 10% udziałów w spółce z o.o. z kapitałem prywatnym, która od tejże gminy wynajmuje lokal użytkowy? Radny posiada tylko udziały, nie wchodzi w skład zarządu ani nie jest pełnomocnikiem spółki. Czy w takiej sytuacji radny naraża się na utratę mandatu?

Opiekunka dziecięca - umowy, składki zus, miejsce sprawowania opieki

Opiekunka dziecięca - umowy, składki zus, miejsce sprawowania opieki

Jestem opiekunką dziecięcą, zatrudnioną przez rodzica na podstawie umowy uaktywniającej, jako że nie przekraczam połowy najniższegowynagrodzenia, wszystkie składki opłaca mi ZUS. Chciałabym dowiedzieć się, czy mogę podpisać z innymi rodzicami umowę, tak aby nie ponosić żadnych kosztów? Jedynie płaciłabym podatek od umów. Ile mogłabym mieć pod opieką wszystkich dzieci? Z jakich urzędów mogłabym spodziewać się kontroli? Obecnie opiekuję się dzieckiem w mieszkaniu, które wynajmuję. W umowie uaktywniającej odnośnie sprawowania opieki nad chłopcem mam wpisany adres mojego własnościowego mieszkania, w którym do niedawna pracowałam. Czy w ZUS-ie powinnam zmienić adres?

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca

Spółka z o.o. ma prezes X, który jest zarazem jej jedynym udziałowcem. W spółce jest zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę. Komornik wszczął egzekucję z konta spółki za długi prezesa. Jest też zaległość w płatnościach ZUS – składki za pracownika. Załóżmy, że prezes sprzeda swoje udziały, które odkupi pan Y, stając się jej jedynym udziałowcem, i to on zostanie powołany na jej prezesa. Czy spółka nadal odpowiadać będzie za długi poprzedniego prezesa i jej konta bankowe pozostaną zablokowane? Czy nowy prezes będzie musiał spłacić zaległe składki zusowskie za pracownika, które powstały za rządów poprzedniego prezesa? Dlaczego komornik zajął konto spółki za prywatne długi prezesa? Czy może być tak, że zajął dlatego, że prezes jest jedynym udziałowcem?

Fundator w zarządzie i radzie fundacji

Fundator w zarządzie i radzie fundacji

Czy syn może być w zarządzie i radzie fundacji, będąc fundatorem, jeżeli założy fundację im. zmarłego ojca–artysty? Problem jest taki, że on jest już w zarządzie prywatnej szkoły fotograficznej – spółki z o.o., którą teraz prowadzi razem ze wspólniczką. Oni tylko dwoje są w zarządzie szkoły, której przed śmiercią jego ojciec był jedynym właścicielem, a teraz jest ta wspólniczka, która ma prawa do połowy szkoły. Ona się nie zgodzi dać synowi pozwolenia, aby był w zarządzie. Czy jeżeli syn będzie prowadził swoją fundację bez działalności gospodarczej, to może być w zarządzie i radzie, gdyż to nie będzie działaniem konkurencyjnym dla szkoły? Czy też syn w ogóle nie może być w zarządzie i radzie – czy to z działalnością gospodarczą, czy też bez tej działalności? Tylko ja (70 lat) i syn (36 lat) chcemy założyć fundację. Ale wolałabym, aby to syn był prezesem i przewodniczącym rady. Czy może syn być fundatorem razem ze mną?

Niepełnoletni wspólnik spółki jawnej

Niepełnoletni wspólnik spółki jawnej

Mam spółkę jawną z mężem, ale mąż nie chce widnieć w spółce jako współwłaściciel. Czy mogę wciągnąć do spółki 16-letniego syna? A może jest jakieś rozwiązanie, aby mąż nadal był współwłaścicielem spółki, ale bez konieczności płacenia składek ZUS?

Porady prawne z prawa handlowego

Serwis Spolkowy.pl jest dedykowany polskiej przedsiębiorczości. Publikujemy w nim porady prawne przydatne w prowadzeniu małych firm, jednoosobowych działalności, jak i dedykowane spółkom, od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, a na spółce komandytowej i akcyjnej kończąc. Ponadto bogaty zbiór zamieszczonych porad dotyczy spółki z o.o., od jej założenia, statutu, poprzez odpowiedzialność za zobowiązania, organy spółki i przekształcenia.

Prawo handlowe i przepisy podatkowe często ulegają zmianom – przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, bo błąd czy niedopatrzenie w tych sprawach może czasem wiele kosztować. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, publikując porady z życia wzięte, dotyczące aktualnych zjawisk gospodarczych.


Autorami publikowanych porad są sprawdzeni prawnicy i doradcy podatkowi, którzy na co dzień świadczą szeroki wachlarz usług doradczych poprzez nasz serwis. Pomogli już wielu przedsiębiorcom – udzielając porad, sporządzając opinie prawne, pisma oraz podejmując się reprezentacji. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »