Opublikowane: 2023-09-22

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

Czy walne zgromadzenie musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej? Czy bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego można podzielić zysk za lata, w których zgromadzenie nie zatwierdziło sprawozdania? Czy istnieje możliwość, że walne zgromadzenie nigdy nie...

Opublikowane: 2023-09-20

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?

Spółkę jawną nie zatrudniała pracowników, tworzyło ją 3 wspólników. W listopadzie 2021 r. rozwiązaliśmy spółkę jawną bez procesu likwidacji na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 K.s.h. i złożyliśmy wniosek do Sądu Rejestrowego o wykreślenie z KRS. Sąd zażądał dokumentów o...

Opublikowane: 2023-09-15

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

W 2012 r. zapadł wyrok karny (w załączniku) wobec pewnej osoby – sąd uznał ją winną popełnienia czynów z art. 288 § 1 K.k., art. 191 § 1 K.k. oraz art. 193 K.k. Czy osoba z takim wyrokiem mogła w 2014 r. zostać powołana na likwidatora spółki...

Opublikowane: 2023-09-13

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

W spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem, gdzie właścicielem całościowym jest tylko jeden akcjonariusz, ja byłem prezesem. Trzy dni temu złożyłem rezygnację ze stanowiska. Wysłałem skan dokumentu o rezygnacji podpisany cyfrowo na oficjalny adres biura oraz na emaila...

Opublikowane: 2023-09-08

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przegapiłem termin sporządzenia sprawozdania finansowego w spółce z o.o. i nie zostało też podpisane, co powinienem zrobić, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji? Czy sprawozdanie finansowe powinienem sporządzić do 30 czerwca 2022* i również do tej daty je...

Opublikowane: 2023-09-06

Problem z likwidacją spółdzielni

Problem z likwidacją spółdzielni

Wobec przekształcenia wszelkich lokali w spółdzielni w odrębną własność lokali rozpoczęliśmy proces likwidacji tejże. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że nie zgłosiliśmy tego faktu w Monitorze Spółdzielczym. Pomyliliśmy Monitor Spółdzielczy...

Opublikowane: 2023-09-01

Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?

Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?

Jestem prezesem spółki z o.o. Zjawił się u mnie poborca skarbowy z US z wykazem zaległości z ZUS-u. Są to zaległości z lat 2013–2019, które ZUS kierował sukcesywnie do US, a oni dopiero teraz się za tę sprawę zabrali. Czy to nie są już...

Opublikowane: 2023-08-30

Rozliczenie przez przekazanie nieruchomości przy likwidacji spółki

Rozliczenie przez przekazanie nieruchomości przy likwidacji spółki

Spółka jawna jest w trakcie likwidacji. Posiada trzy nieruchomości. Jedna z nich jest wniesiona aportem i podlega zwrotowi jednemu ze współwłaścicieli (90% udziałów). Dwie pozostałe zostały nabyte w trakcie trwania spółki. Współwłaściciele mają prawo...

Opublikowane: 2023-08-25

Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?

Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?

Spółka komunalna z o.o. ma zaległości w bieżących płatnościach. Staramy się o kredyt obrotowy, jednak to trochę potrwa. Jedynym właścicielem spółki jest gmina. Wiemy, że kredyt zostanie nam udzielony, ale procedura jest długa (może to trwać nawet miesiąc). Czy na...

Opublikowane: 2023-08-23

Zmiana przeznaczenia zysku spółki z kapitału zapasowego na dywidendy

Zmiana przeznaczenia zysku spółki z kapitału zapasowego na dywidendy

W czerwcu wspólnicy spółki podjęli uchwałę o przeznaczeniu zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy. Czy można zmienić uchwałę wspólników w taki sposób, że zysk będzie przeznaczony na poczet wypłaty dywidendy? Ewentualnie jeśli to nie jest możliwe, czy można w ciągu roku...

Opublikowane: 2023-08-16

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.

Wspólnik chce odkupić moje udziały w spółce z o.o. po cenie sprzed dwudziestu lat – twierdzi, że kapitał zakładowy nie uległ podwyższeniu. Czy mam prawo żądać wyceny zgodnej z wartością firmy?

Opublikowane: 2023-08-11

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej - sposób rozliczenia ze spółką

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej - sposób rozliczenia ze spółką

Czy przy wypowiedzeniu przez wspólnika umowy spółki komandytowej automatycznie powstaje roszczenie wobec spółki o wypłatę udziału kapitałowego na rzecz tego wspólnika? Czy wartość udziału określana jest według bilansu wykazującego zbywczą wartość majątku? Czy można...

Opublikowane: 2023-08-09

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki?

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki?

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki? Spółka została założona przez pana, który oszukiwał ludzi. Proponował pracę, ale tak naprawdę zbierał dane i zakładał spółki. Jedną założył na mnie. Podpisałam dokumenty z myślą, że dostanę umowę o pracę. Nie mam...

Opublikowane: 2023-08-04

Likwidacja spółki a pracownik z roszczeniami

Likwidacja spółki a pracownik z roszczeniami

Jestem w zarządzie spółki z o.o., która ma problemy finansowe, wyprzedajemy wszystko, aby popłacić i zakończyć wszystkie płatności. Generalnie zostanie nam tylko PFR do lipca (na który może uda nam się zebrać pieniądze ze sprzedaży sprzętu komputerowego, mebli...

Opublikowane: 2023-08-02

Przeprowadzenie likwidacji spółdzielni - obowiązkowa lustracja

Przeprowadzenie likwidacji spółdzielni - obowiązkowa lustracja

Prowadzę likwidację spółdzielni (do czasu likwidacji byłem jej prezesem). Spółdzielnia działała od 2002 do tego roku i obsługiwała wspólnoty mieszkaniowe. Roczne dochody brutto oscylowały w granicach 80 tys. zł. To było prawie jak wolontariat. W trakcie ogłaszania likwidacji w KRS...

Opublikowane: 2023-07-28

Emisja nowych akcji niemych w prostej spółce akcyjnej

Emisja nowych akcji niemych w prostej spółce akcyjnej

Czy emisja nowych akcji niemych posiadających prawo do 150% dywidendy względem normalnej akcji w prostej spółce akcyjnej, oprócz zgody 3/4 akcjonariuszy posiadających prawo głosu (art. 30098 par. 2 Kodeksu spółek handlowych), wymaga również zgody wszystkich posiadaczy...

Opublikowane: 2023-07-26

Zbycie udziału w spółce - w jakiej formie i czy konieczna zmiana wpisu w KRS?

Zbycie udziału w spółce - w jakiej formie i czy konieczna zmiana wpisu w KRS?

Byłam właścicielką 1% udziału w spółce prawa handlowego. Sprzedałam go 2 lata temu osobie, która miała większość udziałów w tej spółce. Teraz ta osoba zgłosiła się do mnie, twierdząc, że musi umówić się ze mną u notariusza na podpisanie takiej samej umowy...

Opublikowane: 2023-07-21

Niedobór inwentaryzacyjny w spółce - czy to koszt podatkowy?

Niedobór inwentaryzacyjny w spółce - czy to koszt podatkowy?

W spółce z o.o. została przeprowadzona inwentaryzacja m.in. materiałów produkcyjnych, która wykazała niedobór inwentaryzacyjny na kwotę 1 500 000 zł. Niedobór jest wynikiem niesporządzania w trakcie roku dokumentów RW (rozchodów wewnętrznych). Jeśli zarząd przedłoży...

Opublikowane: 2023-07-19

Nieprawidłowo wypełniony wniosek w sprawie zmiany siedziby spółki z o.o.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek w sprawie zmiany siedziby spółki z o.o.

W lutym 2021 r. wraz z kolegą założyłem spółkę z o.o., która była zarejestrowana (siedziba i adres) w miejscu, które wynajmowaliśmy. W zeszłym roku w czerwcu zmieniliśmy adres siedziby spółki i przenieśliśmy się (również z produkcją) do...

Opublikowane: 2023-07-14

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Czy w art. 176 K.s.h. może być usługą budowlaną, montażową, mechaniczką, transportową? Chodzi o świadczenie niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o. W spółce jest dwóch wspólników, ja jestem jednym z nich, oprócz tego pełnię funkcję prezesa....


Porady prawne z prawa handlowego

Serwis Spolkowy.pl jest dedykowany polskiej przedsiębiorczości. Publikujemy w nim porady prawne przydatne w prowadzeniu małych firm, jednoosobowych działalności, jak i dedykowane spółkom, od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, a na spółce komandytowej i akcyjnej kończąc. Ponadto bogaty zbiór zamieszczonych porad dotyczy spółki z o.o., od jej założenia, statutu, poprzez odpowiedzialność za zobowiązania, organy spółki i przekształcenia.

Prawo handlowe i przepisy podatkowe często ulegają zmianom – przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, bo błąd czy niedopatrzenie w tych sprawach może czasem wiele kosztować. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, publikując porady z życia wzięte, dotyczące aktualnych zjawisk gospodarczych.


Autorami publikowanych porad są sprawdzeni prawnicy i doradcy podatkowi, którzy na co dzień świadczą szeroki wachlarz usług doradczych poprzez nasz serwis. Pomogli już wielu przedsiębiorcom – udzielając porad, sporządzając opinie prawne, pisma oraz podejmując się reprezentacji. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

doradztwo prawne eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »