Mandat radnego gminy a udział w spółce, która wynajmuje lokal od gminy

Mandat radnego gminy a udział w spółce, która wynajmuje lokal od gminy

Czy radny gminy nie narusza zapisów ustawy o samorządzie gminnym, jeśli posiada 10% udziałów w spółce z o.o. z kapitałem prywatnym, która od tejże gminy wynajmuje lokal użytkowy? Radny posiada tylko udziały, nie wchodzi w skład zarządu ani nie jest pełnomocnikiem spółki. Czy w takiej sytuacji radny naraża się na utratę mandatu?

Opiekunka dziecięca - umowy, składki zus, miejsce sprawowania opieki

Opiekunka dziecięca - umowy, składki zus, miejsce sprawowania opieki

Jestem opiekunką dziecięcą, zatrudnioną przez rodzica na podstawie umowy uaktywniającej, jako że nie przekraczam połowy najniższegowynagrodzenia, wszystkie składki opłaca mi ZUS. Chciałabym dowiedzieć się, czy mogę podpisać z innymi rodzicami umowę, tak aby nie ponosić żadnych kosztów? Jedynie płaciłabym podatek od umów. Ile mogłabym mieć pod opieką wszystkich dzieci? Z jakich urzędów mogłabym spodziewać się kontroli? Obecnie opiekuję się dzieckiem w mieszkaniu, które wynajmuję. W umowie uaktywniającej odnośnie sprawowania opieki nad chłopcem mam wpisany adres mojego własnościowego mieszkania, w którym do niedawna pracowałam. Czy w ZUS-ie powinnam zmienić adres?

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca

Zajęcie kont bankowych spółki z o.o. z powodu prywatnych długów prezesa i jedynego udziałowca

Spółka z o.o. ma prezes X, który jest zarazem jej jedynym udziałowcem. W spółce jest zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę. Komornik wszczął egzekucję z konta spółki za długi prezesa. Jest też zaległość w płatnościach ZUS – składki za pracownika. Załóżmy, że prezes sprzeda swoje udziały, które odkupi pan Y, stając się jej jedynym udziałowcem, i to on zostanie powołany na jej prezesa. Czy spółka nadal odpowiadać będzie za długi poprzedniego prezesa i jej konta bankowe pozostaną zablokowane? Czy nowy prezes będzie musiał spłacić zaległe składki zusowskie za pracownika, które powstały za rządów poprzedniego prezesa? Dlaczego komornik zajął konto spółki za prywatne długi prezesa? Czy może być tak, że zajął dlatego, że prezes jest jedynym udziałowcem?

Fundator w zarządzie i radzie fundacji

Fundator w zarządzie i radzie fundacji

Czy syn może być w zarządzie i radzie fundacji, będąc fundatorem, jeżeli założy fundację im. zmarłego ojca–artysty? Problem jest taki, że on jest już w zarządzie prywatnej szkoły fotograficznej – spółki z o.o., którą teraz prowadzi razem ze wspólniczką. Oni tylko dwoje są w zarządzie szkoły, której przed śmiercią jego ojciec był jedynym właścicielem, a teraz jest ta wspólniczka, która ma prawa do połowy szkoły. Ona się nie zgodzi dać synowi pozwolenia, aby był w zarządzie. Czy jeżeli syn będzie prowadził swoją fundację bez działalności gospodarczej, to może być w zarządzie i radzie, gdyż to nie będzie działaniem konkurencyjnym dla szkoły? Czy też syn w ogóle nie może być w zarządzie i radzie – czy to z działalnością gospodarczą, czy też bez tej działalności? Tylko ja (70 lat) i syn (36 lat) chcemy założyć fundację. Ale wolałabym, aby to syn był prezesem i przewodniczącym rady. Czy może syn być fundatorem razem ze mną?

Niepełnoletni wspólnik spółki jawnej

Niepełnoletni wspólnik spółki jawnej

Mam spółkę jawną z mężem, ale mąż nie chce widnieć w spółce jako współwłaściciel. Czy mogę wciągnąć do spółki 16-letniego syna? A może jest jakieś rozwiązanie, aby mąż nadal był współwłaścicielem spółki, ale bez konieczności płacenia składek ZUS?

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa

Jestem jedynym udziałowcem w sp. z o.o., a zarazem prezesem zarządu( jestem emerytką). Spółka prowadzi działalność usługową, zatrudnione są osoby na umowę-zlecenia. Osobiście też wykonuję pracę na rzecz spółki oraz nią zarządzam. Jak najkorzystniej (jaka forma zatrudnienia) i z kim mam podpisać umowę?

Działalność gospodarcza i praca na etacie - składki i podatki

Działalność gospodarcza i praca na etacie - składki i podatki

Zwracam się do Państwa z poradą w sprawie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednocześnie jestem na etacie i z tego tytułu opłacam wszystkie składki, podatkowo zahaczam o trzeci próg. Działalność, o której myślę, nie ma nic wspólnego z pracą na etacie. Chodzi mi o sprzedaż numizmatów w postaci srebrnych monet kolekcjonerskich i bulionowych. Czy mogę korzystać w tej firmie z podatku dochodowego liniowego 19%, czy muszę korzystać ze skali podatkowej 17%–32%? Czy w związku z wchodzeniem już przy etacie w ten wyższy próg podatkowy, to nie jestem zobligowany do tego zakresu? Jakie obowiązują składki zdrowotne, ZUS i inne? I przede wszystkim jaki podatek VAT – zauważyłem, że niektóre sklepy na takie artykuły stosują podatek VAT 0% – proszę o podstawę prawną. Jeśli to ma znaczenie, to zaznaczam, że przedmioty mogą również być pozyskiwane z innych krajów Unii Europejskiej. Proszę o rozpisanie przykładu, w którym kupując przedmiot np. za 100, a sprzedając za 110, ile tak naprawdę legalnie zarobię. Jakie dokumenty kupna od dostawcy muszę mieć do rozliczania podatków: faktura VAT czy paragon wystarczy (przy zakupie za granicą też)? A co w przypadku okazjonalnego kupna np. na targu staroci, gdzie sprzedawcą jest zwykły człowiek, który nie wystawia paragonów? Czy przy kupnie przedmiotu na aukcji od zwykłego człowieka wystarczy sam dowód wpłaty na konto i dokument transakcji (wystawiony przez Allegro np.)?

Certyfikacja CE produktów z Chin

Certyfikacja CE produktów z Chin

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się handlem towarami fizycznymi w internecie. Sprzedaję silikonowe foremki do gotowania jajek sprowadzane z Chin. Czy w związku z tym muszę przeprowadzić certyfikację CE i umieszczać ten znak na towarze lub opakowaniu?

Śmierć wspólnika spółki jawnej

Śmierć wspólnika spółki jawnej

W spółce jawnej było dwóch wspólników. Umowa spółki nie obejmowała tematu śmierci jednego ze wspólników i wejścia na jego miejsce spadkobierców. Kilka dni temu zmarł jeden wspólnik. Aby zapewnić ciągłość produkcji i wykonanie zleceń, pracownicy zostali przejęci do firmy drugiego wspólnika (podobny profil). Spółka ma bardzo nikłe środki trwałe, nie ma zobowiązań. Natomiast zmarły wspólnik miał należności wobec spółki. Jak teraz doprowadzić do rozwiązania spółki po śmierci wspólnika? Co ciąży na żyjącym wspólniku?

Zmiany w rejestrze KRS po sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Zmiany w rejestrze KRS po sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Potrzebuję dokonać zmian danych w rejestrze przedsiębiorców KRS – spółka z o.o. Zmiana dotyczy zmiany adresu i zmiany wspólników po dokonaniu sprzedaży udziałów. Otrzymałam zwrot wniosku z powodu braków – lista z adresami do doręczeń wspólników. Jestem prezesem jednoosobowego zarządu i to ja sprzedałam udziały, ale zostałam nadal prezesem. Chcą także potwierdzenia zapłaty. To była wpłata gotówki i podatek CCP już został zapłacony. Wkrótce spółka ma sprzedać mieszkanie, którego jest właścicielem, i nie wiem, czy ja nadal jako przeze mogę dokonać tej sprzedaży, chociaż nie jestem już wspólnikiem? Umowa spółki daje uprawnienia do sprzedaży prezesowi zarządu. Prezesa wybierają wspólnicy, a ci się zmienili.

Przeniesienie nieruchomości ze spółki cywilnej na wspólników

Przeniesienie nieruchomości ze spółki cywilnej na wspólników

Ja i mąż rozwiązujemy spółkę cywilną. Mamy nieruchomość (dom) jako środek trwały spółki. Po zlikwidowaniu spółki chcielibyśmy tą nieruchomość protokołem przenieść na nas wspólników, na cele osobiste. Czy musimy dokonać tego przeniesienia przed notariuszem, czy wystarczy sam protokół i przesunięcie między wspólnikami? I jeszcze jedno: czy dom możemy przekazać aktem darowizny córce, czy lepiej dokonać sprzedaży domu córce i zięciowi?

Budowa mieszkań i przekazanie ich wspólnikom na użytek własny

Budowa mieszkań i przekazanie ich wspólnikom na użytek własny

Spółka cywilna ma dwóch wspólników (po 50%), którzy zbudowali 2 szeregowca po 4 mieszkania (łącznie 8). 6 mieszkań zostało sprzedanych, a 2 chcą „zostawić” dla siebie na użytek prywatny. Jak dokonać sprzedaży? Czy firma może sprzedać mieszkań wspólnikom? Czy można przekazać je w innej formie?

Czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

Czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

Chciałbym zapytać o odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. Na ile realne jest ryzyko uszczerbku na majątku osobistym oraz w jaki sposób można to ryzyko zniwelować przy uwzględnieniu informacji podanych poniżej? Wiem, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki majątkiem osobistym, w razie gdyby wierzyciele spółki nie mogli skutecznie wyegzekwować od niej swoich wierzytelności. W moim przypadku majątek praktycznie w całości jest współdzielony z małżonką. Nieruchomości, które posiadamy, zostały wniesione po ślubie. Oszczędności, jakie posiadamy w gotówce, pochodzące głównie z moich zarobków, również (jak sądzę) stanowią majątek wspólny. Czy powyższe może być przedmiotem dochodzenia ze strony wierzycieli spółki z o.o.? Czy warto, aby ograniczyć ryzyko, przepisać (dokonać darowizny) nieruchomości na dzieci? I tak planowałem to zrobić po uzyskaniu przez nie pełnoletniości, ale w zasadzie mógłbym to zrobić już teraz. Proszę też o info, czy koszt darowizny (opłaty notarialnej) będzie taki sam niezależnie od czasu, kiedy to zrobię? Czy warto dokonać z żoną rozdzielności majątkowej i przepisać majątek na nią? A może w związku z tym, że majątek jest wspólny, to najlepiej nic nie zmieniać? 

Problemy ze wspólnikiem spółki cywilnej, jak wystąpić ze spółki lub ogłosić upadłość?

Problemy ze wspólnikiem spółki cywilnej, jak wystąpić ze spółki lub ogłosić upadłość?

Od 2 lat prowadzę spółkę cywilną. Jak się okazało, mój wspólnik ma problem z alkoholem i kompletnie przestał się interesować sprawami firmy. Od 3 miesięcy praktycznie jest nieobecny i nieosiągalny. Prowadziliśmy dwie budowy jednocześnie. Podpisał zamówienia bez mojej zgody, jak i inne umowy, o których nie wiedziałem. Na ten moment firmy zaczynają upominać się o pieniądze, a ja nawet nie wiem, z jakiego tytułu, wspólnik nie odbiera ode mnie telefonu. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy można rozwiązać jakoś tę spółkę cywilną, czy ja mogę z niej wystąpić lub doprowadzić do upadłości spółki?

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o. - jak prawidłowo ją przeprowadzić?

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o. - jak prawidłowo ją przeprowadzić?

Jesteśmy spółką z o.o. z większościowym zagranicznym kapitałem udziałowym. Zarząd składa się z prezesa i dwóch wiceprezesów, z których każdy uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki. Obecny prezes (obcokrajowiec) ze względu na wiek i stan zdrowia przekazał swoje udziały i obowiązki żonie, którą zdecydowaliśmy się powołać na prezesa zarządu. Jak prawidłowo przeprowadzić tę zmianą? 1. Czy możemy dokonać zmiany na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, na którym nie będzie już dotychczasowego prezesa? W trakcie takiego zgromadzenia zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, dokonujemy podziału zysku, udzielamy absolutorium członkom zarządu i podejmujemy decyzję o pozostawieniu zarządu na następny rok. 2. Czy pod protokołem i listą obecności z zebrania wspólników powinien się podpisać już nowy prezes? 3. Czy do zmiany na stanowisku prezesa spółki potrzebna jest pisemna rezygnacja obecnego prezesa?

Samochód w leasingu nabyty na fundację - spłata rat z prywatnego konta

Samochód w leasingu nabyty na fundację - spłata rat z prywatnego konta

Jestem założycielem i fundatorem fundacji pożytku publicznego. Dojeżdżam daleko do pracy, dlatego postanowiłem kupić nowy samochód (z salonu) w leasingu na fundację. Skłoniły mnie do tego niższe koszty spłaty leasingowej i wykupu auta. Leasing uzyskałem, umowę jako prezes fundacji podpisałem. Dokonałem wpłaty częściowej (faktura na fundację), ale zapłaciłem z rachunku prywatnego. W ten sposób opłaciłem już dwie faktury z rachunku prywatnego. Zamierzenie było takie, że wkład i faktury zapłacę z pieniędzy prywatnych, a zakup nie będzie w ogóle figurował w księgowości. Księgowa jednak upomina się o faktury i tłumaczy, że auto musi być spłacane z rachunku fundacji. W założeniu samochód miał być prywatny i w całości zakupiony ze środków prywatnych. Działalność statutowa fundacji to prowadzenie szkół finansowanych przez budżet państwa. Żadne środki finansowe z rachunku fundacji nie są wykorzystywane na ich działalność. Szkoły posiadają swoje rachunki bankowe, fundacja swój, a całość działalności rozliczana jest przez biuro księgowe. Na pewno popełniłem błąd, płacąc faktury z rachunku osobistego i nie wiem, jak to odkręcić. Co powinienem zrobić, żeby po spłaceniu leasingu i wykupieniu auta przez fundację nie stracić tego pojazdu ani pieniędzy? Jak wyjść z tej sytuacji?

Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej w spółce państwowej - zmiany w ustawach

Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej w spółce państwowej - zmiany w ustawach

Zapytanie dotyczy państwowej spółki i prawidłowego kształtowania wynagrodzeń jej organów zarządzających. Zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników od 1 stycznia 2012 r. wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego i członków rady nadzorczej ustalona została na następującym poziomie: dla przewodniczącego rady nadzorczej: 1,0-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z uwzględnieniem postanowień art. 29c ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.), dla członka rady nadzorczej: 0,8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia… [jak wyżej]. Wspomnieć należy, iż w 2012 r. podstawę do ustalania maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków organów stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z zysku w czwartym kwartale 2009 r. Zgodnie z tym oraz z przyjętą uchwałą ZW spółka od 2012 do końca roku 2018 wypłacała wynagrodzenie członkom rady nadzorczej w takiej samej wysokości, gdyż nie było żadnych zmian ustalonych przez zgromadzenie wspólników. Ustawa kominowa na kolejne lata (tj. 2013, 2014, 2015) zamroziła podstawę na tym samym poziomie – czyli wynagrodzenie z 2009 r. W roku 2016 zaczęła obowiązywać nowa ustawa kominowa i na jej podstawie minimalna wysokość wynagrodzenia została uzależniona od wielkości spółki, a ponadto obowiązek kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego przypadł zgromadzeniu wspólników. Postanowienia art. 29c ustawy kominowej odnosiły się wyłącznie do roku 2012. Czy zatem należało przyjąć, że obecnie wymienione krotności wynagrodzenia odnoszą się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS i od roku 2016 powinniśmy wypłacać wyższe wynagrodzenie dla rady nadzorczej bez względu na to, czy zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę? Czy jednak zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę i doprecyzować wynagrodzenia rad nadzorczych, dając aneksy do umów? Od którego momentu powinna nastąpić zmiana wynagrodzenia dla rady nadzorczej? Czy powinno to nastąpić uchwałą zgromadzenia wspólników, czy jednak sama ustawa z 2016 r. nakłada na zarząd spółki obowiązek podwyższenia wynagrodzenia dla rad nadzorczych?

Kurator dla spółki z o.o. bez zarządu

Kurator dla spółki z o.o. bez zarządu

Pytanie dotyczy średniej wielkości spółki z o.o., która ma jednoosobowy zarząd. Jak wygląda zarządzanie taką spółką, gdy umrze wspólnik posiadający 99% udziałów, który zarazem pełnił funkcję prezesa? Jak taka spółka ma wówczas działać? Przejęcie udziałów przez spadkobierców wymaga długotrwałego postępowania, gdyż kilku z nich przebywa na stałe za granicą. Z pewnością jednak spółka nie może przez dłuższy czas działać bez reprezentanta. Umowa spółki jest standardowa i przewiduje wybór członka zarządu przez walne zgromadzenie wspólników. Żyje wspólnik mający 1% udział w spółce, ale ten udział nie jest w żaden sposób uprzywilejowany. Czy jest jakaś droga sądowa, czy można wprowadzić na przykład zarząd komisaryczny albo kuratora?

Wykonywanie tatuaży bez zakładania działalności gospodarczej

Wykonywanie tatuaży bez zakładania działalności gospodarczej

Poszukuję porady na temat rozpoczęcia działalności jako tatuażysta, mam stałą pracę, ale jestem po kursie tatuażu i chciałabym kontynuować tatuowanie, uzyskując w ten sposób dodatkowy dochód. Nie chcę podejmować zatrudnienia w studiu tatuażu jako np. stażysta, tylko skorzystać z tego, że studia tatuażu oferują wynajęcie fotela na godziny. Czy można zacząć wykonywać tatuaże bez zakładania działalności gospodarczej (tzn. wynajęcie fotela w studiu tatuażu i wykonanie kilku 2/3 tatuaży w miesiącu), w takim przypadku jak pobierać płatność od klientów i jak rozliczać ewentualny przychód za wykonanie tych kilku tatuaży? Jeśli dochód się zwiększy, w jaki sposób założyć działalność gospodarczą pozostając na etacie (stała praca na umowę o pracę), korzystając nadal z możliwości wynajmowania fotela w profesjonalnym studiu?

Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną a dane na fakturze

Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną a dane na fakturze

Pytanie dotyczy przedszkola niepublicznego, której prowadzi osoba fizyczna, ale bez wpisu do CEiDG, gdyż działalność oświatowa nie jest działalnością gospodarczą. Przedszkole jest jedynie wpisane do rejestru działalności oświatowej w urzędzie gminy, nie posiada NIP-u, gdyż nie jest VAT-owcem. Jakie dane powinny się znaleźć na fakturze, którą wystawiają kontrahenci? Czy ma to być: nazwa, adres, imię i nazwisko osoby prowadzącej oraz jej pesel czy może NIP? Proszę o wyjaśnienia!

Porady prawne z prawa handlowego

Serwis Spolkowy.pl jest dedykowany polskiej przedsiębiorczości. Publikujemy w nim porady prawne przydatne w prowadzeniu małych firm, jednoosobowych działalności, jak i dedykowane spółkom, od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, a na spółce komandytowej i akcyjnej kończąc. Ponadto bogaty zbiór zamieszczonych porad dotyczy spółki z o.o., od jej założenia, statutu, poprzez odpowiedzialność za zobowiązania, organy spółki i przekształcenia.

Prawo handlowe i przepisy podatkowe często ulegają zmianom – przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, bo błąd czy niedopatrzenie w tych sprawach może czasem wiele kosztować. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, publikując porady z życia wzięte, dotyczące aktualnych zjawisk gospodarczych.


Autorami publikowanych porad są sprawdzeni prawnicy i doradcy podatkowi, którzy na co dzień świadczą szeroki wachlarz usług doradczych poprzez nasz serwis. Pomogli już wielu przedsiębiorcom – udzielając porad, sporządzając opinie prawne, pisma oraz podejmując się reprezentacji. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »