Jak sprzedać małą gastronomię korzystnie podatkowo i prawnie dla obu stron?

Jak sprzedać małą gastronomię korzystnie podatkowo i prawnie dla obu stron?

Chciałabym uzyskać precyzyjne informacje, jak najkorzystniej pod względem prawnym i podatkowym dla obu stron sprzedać małą gastronomię. Jest ona prowadzona w formie spółki cywilnej. Kupujący to osoba mi bliska, chciałabym, aby mogła przejąć firmę nie zmieniając NIP-u oraz pozostać przy wszystkich korzystnych umowach, jak również nie bawić się w te wszystkie cesje. Jeśli kupujący zostanie wspólnikiem, czy istnieje jakaś możliwość, abym ja otrzymała za sprzedaż pieniądze, oczywiście wypisując się ze spółki? Może inne rozwiązanie jest korzystniejsze, czyli zwykła sprzedaż biznesu i zamknięcie firmy?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę z. o.o., którą chcemy rozwiązać. Spółka nie posiada NIP, REGON, nie jest w rejestrze VAT i nie rozpoczęła działalności. Oboje współwłaściciele zgadzamy się na to, aby tę spółkę rozwiązać. Jaki jest najszybszy i najlepszy sposób rozwiązania takiej spółki?

Sprzedaż w automatach vendingowych - wymagania, ograniczenia, zgłoszenie, magazynowanie produktów

Sprzedaż w automatach vendingowych - wymagania, ograniczenia, zgłoszenie, magazynowanie produktów

Wraz ze wspólnikiem szykujemy się do zakupu automatów vendingowych (sprzedażowych). W związku z powyższym pojawiło się kilka zagadnień prawnych:Czy automat musi spełnić jakieś specjalne wymagania?Czy taka działalność podlega dodatkowemu zgłoszeniu do urzędu gminy/sanepidu itp.? Czy wymagane są zezwolenia?Czy magazynowanie produktów spożywczych poza automatami wymaga specjalnych warunków? Czy istnieje ograniczenie w sprzedaży żywności (świeżej oraz z długim terminem przydatności do spożycia) oraz produktów drogeryjnych? Czy możliwa jest sprzedaż w automatach vendingowych leków bez recepty takich jak Apap, Ibuprom, Gripex itp.? W opracowaniach w internecie znalazłem informację, że prawo farmaceutyczne nie odpowiada jednoznacznie na to pytanie. Jeśli to prawda, to z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć przy ewentualnej sprzedaży?

Podział nieruchomości w likwidowanej spółce cywilnej - podatek dochodowy i VAT

Podział nieruchomości w likwidowanej spółce cywilnej - podatek dochodowy i VAT

Prowadzę z synem 2-osobową spółkę cywilną. W trakcie trwania spółki zostały zakupione 2 nieruchomości na fakturę VAT, który został odliczony. Syn zamierza wystąpić ze spółki, a więc spółka zostanie zlikwidowana. Syn nie będzie prowadził dalej żadnej działalności, ja natomiast będę kontynuowała działalność jako firma jednoosobowa. Stąd mam pytania: Czy syn może mi pozostawić cały majątek wraz z nieruchomościami? Czy trzeba będzie to przeprowadzić u notariusza? Czy możemy się podzielić dowolnie tymi nieruchomościami lub czy mogę te nieruchomości darować synowi? Jak wygląda kwestia podatku dochodowego oraz podatku VAT?

Likwidacja przychodni założonej przez spółkę

Likwidacja przychodni założonej przez spółkę

Mam 2-osobową spółkę cywilną ze znajomą (50/50). Spółka założyła przychodnię lekarską, zatrudnia pracowników (umowy o pracę, umowy-zlecenia), ma podpisane umowy o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i różnymi firmami. We wrześniu dałam wspólniczce pismo o moim wyjściu ze spółki z końcem roku. Wspólniczka chce przejąć przychodnię, ale nie dogadałyśmy się co do kwoty, więc dzisiaj oznajmiła, że likwidujemy przychodnię. Czy przychodnię należy zlikwidować na koniec roku (jak spółkę?)? Co z terminami wypowiedzeń w umowach (niektóre są dłuższe niż miesiąc), kto ma wycenić meble, sprzęt i komputery w przychodni?

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?

Posiadam jednoosobową działalność gospodarczą, a od początku listopada przechodzę na umowę o pracę. Chciałbym zawiesić działalność gospodarczą. Kiedy najlepiej to zrobić, jeżeli bieżący miesiąc chcę rozliczyć normalnie, a za kolejny nie chcę już płacić ZUS-u i podatku, ponieważ firma będzie zawieszona?

Zakończenie działalności gospodarczej i utworzenie spółki z o.o. i przeniesienie umów na wykonanie umów

Zakończenie działalności gospodarczej i utworzenie spółki z o.o. i przeniesienie umów na wykonanie umów

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem fotografem ślubnym i zajmuję się filmowaniem. Chciałbym zakończyć działalność gospodarczą (chyba że wystarczy zawiesić działalność) i wraz z narzeczoną jako moją wspólniczką otworzyć spółkę z o.o. Problem polega tutaj na przeniesieniu umów na wykonanie usługi wideofilmowania i fotografii. Z tego, co już wcześniej się dowiadywałem, aby skorzystać ze stawki 9% CIT, nie mogę wnieść do spółki wartości powyżej 10 000 euro. Niestety moje umowy przekraczają tą wartość. Bardzo proszę o poradę, w jaki sposób mógłbym rozwiązać ten problem, aby nie utracić możliwości skorzystania z 9-procentowego podatku CIT. Myślałem np. aby rozwiązać z klientami umowy i na nowo podpisać w spółce. Jeżeli mógłbym tak zrobić, to w jaki sposób rozliczyć pobrane zadatki przy podpisaniu umowy? Korzystam z uproszczenia w związku z posiadaniem kasy fiskalnej i zadatki zaliczam do przychodu. 

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej na emeryturę

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej na emeryturę

Odchodzę na emeryturę i chcę wystąpić ze spółki cywilnej (mąż, żona i dwóch synów). W grę wchodzi zaprzestanie działalności lub zmiana PKD i prowadzenie działalności jednoosobowej. Czy możemy to zrobić uchwałą spółki lub aneksem do umowy spółki? Zaznaczam, że nie zamierzam rościć od spółki żadnej rekompensaty finansowej lub majątkowej. Jest to spółka cywilna w ramach rodziny i panuje pełna zgoda wśród wspólników. Chciałbym wystąpić ze spółki od listopada.

Sprzedaż niepublicznego przedszkola

Sprzedaż niepublicznego przedszkola

Prowadzę niepubliczne przedszkole i noszę się z zamiarem jego sprzedaży. Proszę o ukierunkowanie, jak wycenić wartość i jakie dokumenty trzeba sporządzić.

Wykluczenie odpowiedzialności majątkowej jako właściciela i prezesa spółki

Wykluczenie odpowiedzialności majątkowej jako właściciela i prezesa spółki

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową. W związku z rozwojem firmy zastanawiam się nad otworzeniem nowej firmy, np. spółki z o.o. Chciałbym prowadzić działalność, ale nie odpowiadać swoim majątkiem w sytuacji, gdybyśmy np. musieli zapłacić jakieś kary od kontraktu, którego nie zrealizujemy w terminie. Czy istnieje spółka w polskim prawie, która wykluczy moją odpowiedzialność majątkową jako właściciela, a zarazem prezesa spółki?

Import motocykli a podatki - wystawienie faktury przed sprowadzeniem pojazdu

Import motocykli a podatki - wystawienie faktury przed sprowadzeniem pojazdu

Prowadzę działalność w zakresie importu motocykli. Czy jeżeli kupię np. motocykl za granicą na aukcji i mam na niego klienta w Polsce, to czy mogę wystawić fakturę sprzedaży przed sprowadzeniem pojazdu, przejechaniem polskiej granicy?

Hodowla i sprzedaż psów jako druga działalność gospodarcza

Hodowla i sprzedaż psów jako druga działalność gospodarcza

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie sp. z o.o. w zakresie serwis, montaż, naprawa klimatyzacji i wentylacji PKD 43.22.Z. Prowadzimy pełna księgowość i z podatku dochodowego rozliczamy się poprzez CIT-8. W KRS mamy m.in. wpisany również PKD 01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt. Chcielibyśmy kupić rasową sukę, założyć hodowlę i w ramach tego PKD rozliczać tę jakby „drugą” działalność jak działalność gospodarczą, czyli wydatki na zakup suki i inne związane z jej utrzymaniem, wystawy itd. w koszty, a przychód ze sprzedaży szczeniąt, pomniejszony o koszty do opodatkowania. Tylko nie wiemy czy też CIT-8? Czy dobrze sądzimy, że kosztów i przychodów obu tych działalności nie należy łączyć? 

Jak zamienić jednoosobową działalność męża na spółkę cywilną żony i męża?

Jak zamienić jednoosobową działalność męża na spółkę cywilną żony i męża?

Jesteśmy małżeństwem od 30 lat, mamy wspólność ustawową małżeńską. Niedawno przeszliśmy na emerytury. Mamy dwoje dorosłych dzieci. Od wielu lat prowadzimy wspólnie firmę, ale jest ona zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza tylko na męża. Dawniej była to firma produkcyjno-handlowa, ale obecnie działalność firmy sprowadza się do zarządzania i wynajmu firmowych nieruchomości najemcom – przedsiębiorcom. Wystawiamy faktury VAT. Obiekty budowane i lokale wszystkie zostały zakupione w czasie działalności firmy. Jak szybko i korzystnie przeprowadzić zmianę z jednoosobowej działalności na spółkę cywilną żony i męża? Jak to należy zrobić od strony formalnej?

Przeniesienie samochodów z działalności gospodarczej do spółki cywilnej

Przeniesienie samochodów z działalności gospodarczej do spółki cywilnej

Powstała spółka cywilna dwóch wspólników z udziałami po 50%. Jeden ze wspólników – osoba A – prowadzi działalność gospodarczą w formie samodzielnego przedsiębiorstwa oraz dodatkowo jako wspólnik w tej dwuosobowej spółce cywilnej wraz z osobą B. Osoba A w ramach jednoosobowej firmy ma 2 samochody, które są ujęte w ewidencji środków trwałych i amortyzowane. Zamiarem osoby A oraz osoby B jest przeniesienie tych samochodów do spółki cywilnej. Warunkiem takiej operacji jest to, by udziały wspólników w zyskach i stratach pozostały takie jak dotychczas wskazane w umowie spółki – czyli po 50%. Osoba A wraz z zamiarem przeniesienia samochodów do spółki cywilnej zamierza zlikwidować swoją jednoosobową działalność gospodarczą i dalej działać tylko jako wspólnik w spółce cywilnej. Jaka powinna być procedura takiego działania, aby była korzystna podatkowo?

Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?

Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?

Pytanie dotyczy udzielania pełnomocnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i związanej z tym opłaty skarbowej. Wspólnik spółki z o.o. chciałby udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (ZZW) – jego pełnomocnikiem byłby inny wspólnik spółki, który jest osobą fizyczną i nie jest ani członkiem zarządu, ani pracownikiem spółki. Proszę o informację – czy udzielenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej? A jeżeli tak, to czy wspólnik, który otrzyma pełnomocnictwo od kilku wspólników, będzie obowiązany uiścić opłatę od każdego z nich?

Zbycie, nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - kwestie podatkowe

Zbycie, nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - kwestie podatkowe

Jak przedstawiają się kwestie podatkowe zbycia (nabycia) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Chodzi o sytuację, gdy stronami transakcji są osoby fizyczne. Czy PCC i podatek dochodowy to jedyne podatki przy takiej sprzedaży? Czym jest wartość rynkowa udziałów i jak się ją ustala? Jak podchodzi do takich sytuacji urząd skarbowy, czy zdarza się, że kwestionuje ceny zbycia udziałów?

Odzyskanie należności od spółki wykreślonej z KRS

Odzyskanie należności od spółki wykreślonej z KRS

Prowadzę jednoosobowa DG, wykonując usługi transportowe. Moim dłużnikiem (za nieuregulowane faktury) jest spółka jawna. Faktury dotyczą usług wykonanych w miesiącach 5–6.2019 i 10.2019 r. Zostało złożone wezwanie do zapłaty łącznego długo 12 150 zł. Dłużnik nie zareagował na wezwanie. Niedawno dłużnik został wykreślony z rejestru KRS. Czy jest możliwa walka o odzyskanie należności?

Jak rozwiązać - zamknąć stowarzyszenie?

Jak rozwiązać - zamknąć stowarzyszenie?

W 2016 roku założyliśmy wraz ze znajomymi stowarzyszenie zwykłe. Stowarzyszenie nigdy nie wyszło poza obszar założenia. Nigdy nie podjęta została żadna uchwała. Nigdy nie posiadało żadnego majątku. Nigdy nie składało żadnych deklaracji. Nasze drogi się rozeszły i nie mam żadnego kontaktu z pozostałymi członkami założycielami. Chciałbym się dowiedzieć, jak mogę zamknąć to stowarzyszenie (rozwiązać). Jakie dokumenty są mi niezbędne do tego i jakie procedury mam przejść, aby skutecznie zamknąć i wykreślić stowarzyszenie z KRS?

Ingerowanie fundatora w działalność fundacji

Ingerowanie fundatora w działalność fundacji

Fundacja działa od 3 lat. Obecnie fundator (jest nim prezes organizacji społecznej) chce głęboko ingerować w działalność fundacji, odwołując dobrze działających członków rady fundacji, z którymi jest w konflikcie. Czy może to zrobić? W statucie jest zapis: „Rada Fundacji składa się z pięciu do dziewięciu osób. Powołania Rady dokonuje Fundator na okres 5 lat. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji”. Jeżeli fundator ma takie prawo, to od kiedy nowi członkowie rady fundacji w niej zasiadają: od chwili wpisania do KRS czy od chwili podjęcia uchwały przez fundatora?

Przekazanie majątku firmy żony do firmy męża

Przekazanie majątku firmy żony do firmy męża

Mam pytanie dotyczące przekazania majątku firmy między małżonkami. Żona prowadzi sklep – KPiR, VAT, przychód za rok 2019 ok. 320 tys. zł, remanent na koniec 2019 r. ok. 140 tys. zł, środki trwałe zamortyzowane. Mamy wspólność majątkową. Żona chce zlikwidować działalność gospodarczą, a przed likwidacją przekazać cały majątek do firmy męża. Pytania dotyczą głównie podatku dochodowego, bo z tego, co wiem, czynności te nie polegają pod VAT. Po przekazaniu majątku – czego dotyczy dokładnie korekta kosztów u żony, jak fizycznie ją zrobić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »