Dofinansowanie spółki z o.o. - jak się zabezpieczyć?

Dofinansowanie spółki z o.o. - jak się zabezpieczyć?

Otrzymałem propozycję odsprzedaży 10% udziałów spółki z o.o. za jej dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł, ponieważ firma potrzebuje gotówki do poszerzenia działalności, a precyzyjniej na reklamę i marketing. Spółka nie ma długów i osiąga przychody, ale jej majątek jest niewielki, a kapitał zakładowy to jedynie 5 tys. zł. Jeśli przystanę na te dofinansowanie i pieniądze zostaną wydane, nie chciałby zostać na lodzie, gdy plan się nie powiedzie. Potencjalny wspólnik chce mnie zabezpieczyć w ten sposób, że w akcie notarialnym zobowiąże się do wypłaty co miesiąc kwoty nie mniejszej niż 5 tys. zł. Mam być czynnym wspólnikiem, żeby pomagać wypracowywać większy zysk, którego również będę beneficjentem. W jaki sposób przeprowadzić transakcję? Jakie gwarancje powinienem uzyskać od przedsiębiorcy? On twierdzi, że nie będzie to zakup udziałów, tylko pożyczka z zabezpieczeniem, po spłacie której zwalniane jest zabezpieczenie i wtedy jego zobowiązanie ustaje, a ja nie jestem udziałowcem. Proszę o poradę, jakie zabezpieczenia będą najodpowiedniejsze?

Członek zarządu bez pobierania wynagrodzenia a zasiłek pielęgnacyjny

Członek zarządu bez pobierania wynagrodzenia a zasiłek pielęgnacyjny

Czy małżonka niepracująca, pobierająca aktualnie zasiłek pielęgnacyjny na nasze dziecko niepełnosprawne, może zostać wspólnikiem spółki, z której nie będzie pobierać żadnych dochodów? Planowane dochody w spółce będą dopiero za 2–3 lata. Czy małżonka może pełnić w spółce funkcję członka zarządu bez pobierania wynagrodzenia? Chodzi o to, że dopóki spółka nie będzie dochodowa, to będzie nam ciężko utrzymać rodzinę, jednak chcemy, żeby docelowo żona zarabiała z moją pomocą przy dziecku, nie musząc liczyć na zasiłek pielęgnacyjny?Druga sprawa: jak wygląda sprawa ewentualnego przedszkola specjalnego dla dziecka i zasiłku pielęgnacyjnego? Czy może małżonka go pobierać, gdy dziecko uczęszczałoby na zajęcia?

Wydzierżawienie ziemi i prowadzenie działalności agroturystycznej

Wydzierżawienie ziemi i prowadzenie działalności agroturystycznej

Córka prowadzi działalność gospodarczą, wynajmowała również w naszym gospodarstwie (6 ha) pokoje, opodatkowując je. Niedawno przepisaliśmy całe gospodarstwo na nią. Mąż jest rolnikiem, ciągle jest na KRUS-ie. Wybudowaliśmy sobie dom, w którym chcielibyśmy prowadzić agroturystykę (do 5 pokoi). Czy możemy wydzierżawić od córki 2 ha ziemi i prowadzić gospodarstwo i czy córka tak jak dawniej może wynajmować swoje dwa pokoje na firmę?

Czy można prowadzić działalność, która nie jest ujęta w KRS?

Czy można prowadzić działalność, która nie jest ujęta w KRS?

Czy elektroniczny indeks KRS zawierać powinien wszystkie dane na temat działalności firmy? Czy można prowadzić działalność, która nie jest ujęta w KRS? 

Upadłość spółki nieposiadającej majątku

Upadłość spółki nieposiadającej majątku

Spółka jest zawieszona od 1 września 2019 roku, nie zatrudnia nikogo, nie ma majątku, nie zalega w urzędzie skarbowym. Jedynym wierzycielem jest ZUS, gdzie zaległość spółki wynosi 2 tysiące złotych. Spółka wystosowała pismo do ZUS-u z prośbą o umorzenie zaległości z uwagi na brak majątku własnego i brak szans na ponowne podjęcie działalności spółki po okresie zawieszenia ze względu na pandemię i brak szansy na zdobycie nowych zleceń. Czekamy na odpowiedź ZUS-u. Aktualnie zarząd jest jednoosobowy po rezygnacji wiceprezesa z funkcji członka zarządu, co stało się już w czasie zawieszenie spółki.Działając jako jednoosobowy zarząd (prezes zarządu), powinienem teraz złożyć wniosek o upadłość spółki. Jak się domyślam, sąd odrzuci taki wniosek z uwagi na brak majątku spółki. Czy sąd w takim przypadku poleci wykreślić podmiot (spółką) z KRS? A jeśli sąd tylko odrzuci wniosek o upadłość bez wykreślenia spółki z KRS, to jakie kroki powinien podjąć zarząd, a może w takim przypadku decyzję powinno podjąć zgromadzenie wspólników? Jak przeprowadzić zamknięcie, gdy spółka nie ma majątku? Jak powinna wyglądać w tej sytuacji sekwencja decyzji i działań?

Spółka celowa komandytowa, jak ją rozwiązać bez postępowania likwidacyjnego?

Spółka celowa komandytowa, jak ją rozwiązać bez postępowania likwidacyjnego?

Mamy małą firmę deweloperską i przez ostatni rok prowadziliśmy budowę, tworząc w tym celu spółkę komandytową celową, która składała się ze spółki z o.o. i osoby fizycznej. Ostatnia faktura za sprzedaż mieszkania będzie w tym miesiącu (marzec br.). Chcielibyśmy rozwiązać tę spółkę bez postępowania likwidacyjnego do 30 marca, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Jak się do tego zabrać? Co przygotować i co zrobić krok po kroku?

Pieniądze od inwestorów przed założeniem działalności

Pieniądze od inwestorów przed założeniem działalności

Chcę założyć działalność gospodarczą, ewentualnie sp. z o. o. Jest to moja pierwsza działalność, wiec zastanawiam się nad formalnościami. Wiem, że założenie spółki zajmuje około 1 miesiąca. Znalazłem świetny lokal, który chcę wynająć jak najszybciej. Dla wynajmu tego lokalu potrzebuję inwestycji od inwestorów, których mam. Czy mogę otrzymać takie inwestycje, jak prawnie to przeprowadzić? Czy mogę to zrobić jako osoba fizyczna, czy muszę najpierw założyć działalność gospodarczą, a później zmienić ją na spółkę z o.o.?

Wykreślenie z KRS po sprzedaży udziałów w spółce

Wykreślenie z KRS po sprzedaży udziałów w spółce

W roku 2018 sprzedałem udziały w spółce i złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie. Podobnie zrobił kolega. Jednak po dzień dzisiejszy funkcjonujemy w KRS. Chcemy doprowadzić d uporządkowania tej sprawy, to znaczy być wykreślenia z KRS. Jak to zrobić?

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu

Obowiązki i zobowiązania prokurenta w spółce z o.o. bez zarządu

Jestem prokurentem spółki z o.o., która nie posiada zarządu. W związku z tym mam następujące pytania:Czy jestem zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość? Czy wierzyciele spółki mogą mieć wobec mnie osobiście jakieś roszczenia (z tytułu naszych zobowiązań itp.)? Spółka ma zobowiązania wobec „osób trzecich”. Czy rezygnacja z prokurenta może zmusić skłóconych właścicieli do działania i dokonania wyboru zarządu?

Prowizja pośrednika finansowego - brokera

Prowizja pośrednika finansowego - brokera

Jestem pośrednikiem działającym w sektorze finansowym (zgłoszonym do KNF w dziale kredytów gotówkowych). Czy mogę wystawiać faktury za usługę („brokerkę”) klientowi przekierowanemu do innego pośrednika? Nie jestem płatnikiem VAT (zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 pkt 38 ustawy VAT).

Zmiana sprawozdania rady nadzorczej spółki akcyjnej

Zmiana sprawozdania rady nadzorczej spółki akcyjnej

Na walnym zgromadzeniu przedstawiono sprawozdanie rady nadzorczej, zostało podpisane. Później doszło do jego zmiany – skrócenia, pominięcia ważnych zapisów – i w takiej formie zostało wysłane listownie do akcjonariuszy spółki akcyjnej. Czy to zgodne z prawem?

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.

Składki ZUS prezesa spółki z o.o.

Czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mający 95% udziałów powinien opłacać składki ZUS, jeżeli jest prezesem tej spółki? Wkład założycielski spółki wynosi 50 000 zł, a prezes nie jest zatrudniony w spółce.

Zapłata za usługę spółce i nie wywiązanie się ze zlecenia - jak odzyskać pieniądze?

Zapłata za usługę spółce i nie wywiązanie się ze zlecenia - jak odzyskać pieniądze?

Firma X sp. z o.o. wystawiła fakturę, za którą firma Y sp. z o.o. zapłaciła. Po zapłacie faktury firma X miała przekazać wykonaną dokumentację. Faktura została wystawiona, przelew na koncie w tej firmie pojawił się w terminie. Przez cały czas firma odpowiadała, że temat będzie załatwiony jutro, pojutrze itd. Po dwóch tygodniach człowiek, który załatwiał temat trafił do szpitala, dlatego nie było kontaktu i możliwości załatwienia z nim tematu do końca. Minęły 3 miesiące i nadal nie mamy dokumentacji ani kontaktu z tą firmą. Co można z tym zrobić – czy najpierw wystawić im wezwanie do zwrotu pieniędzy, czy od razu doniesienie do prokuratury o oszustwie?

Zakup nieruchomości przez prostytutkę a kontrola urzędu skarbowego

Zakup nieruchomości przez prostytutkę a kontrola urzędu skarbowego

Od 10 lat pracuje jako prostytutka trochę w Polsce i za granicą. Nie rozliczałam się z podatków. Chcę zakupić nieruchomość na kwotę ok. 500 tys. zł. Czy po zakupie sama muszę zgłosić to do urzędu? Oczywiście mogę udowodnić to, co robię – mam ogłoszenia, dokumenty, bilety, rezerwacje czy wiadomości z klientami. W jakim czasie mogę spodziewać się kontroli?

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Jestem prokurentem spółki z o.o., ale nie wchodzę w skład zarządu. Właściciel spółki i zarazem prezes jednoosobowego zarządu przebywa na stałe za granicą, a jego zły stan zdrowia uniemożliwia kontakt. W jaki sposób mogę zrezygnować z funkcji prokurenta tej spółki? Aktualnie jestem jedyną uprawnioną osobą, która może odbierać pisma kierowane na adres spółki. Po złożeniu przeze mnie prokury nikt nie będzie uprawniony do odbioru tego pisma. Czy zatem słuszną drogą będzie złożenie rezygnacji z prokury poprzez wysłanie stosownego oświadczenia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres spółki? Czy taka procedura złożenia prokury będzie wystarczająca, abym został wykreślony w KRS?

Odejście z zarządu fundacji w celu uniknięcia odpowiedzialności

Odejście z zarządu fundacji w celu uniknięcia odpowiedzialności

Razem z koleżanką w 2018 r. założyłyśmy fundację. Obydwie jesteśmy też członkami zarządu. Przez rok udawało nam się godzić życie zawodowe z fundacją. Niestety nie mamy nowych członków i wszystko nas przerosło, a najbardziej chyba papierkologia. W ostatniej rozmowie dopuszczałyśmy albo likwidację fundacji, albo przekazanie zarządu w inne ręce. Ja najchętniej wymiksowałabym się z tego całkowicie, aby w przyszłości nie mieć z tym problemów i za nic nie odpowiadać. Moje pytanie jest więc takie: czy samo wyjście z zarządu i pozostanie fundatorem wystarczy, aby mieć spokój i za nic nie odpowiadać? Czy też trzeba jednak zamknąć fundację?

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką

Umowy prezesa i członka zarządu z własną spółką

Jeżeli spółka z o.o. ma dwóch udziałowców, jeden z nich w spółce pełnić rolę prezesa, a drugi członka zarządu. Dodatkowo każdy z nich w spółce wykonuje określone czynności, realizuje zlecenia, prowadzi promocję itd. To w jaki sposób mogą oni podpisywać umowy ze spółką, tak aby bezpiecznie pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje oraz za wykonane zlecenia?

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. z głosowania

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. z głosowania

Zagadnienie dotyczy ewentualnego wyłączenia wspólnika będącego spółką z o.o. w likwidacji reprezentowanej przez likwidatora od głosowania w zgromadzeniu wspólników na podstawie art. 243 Kodeksu spółek handlowych.Czy wykluczenie, o którym mowa w art. 243, tyczy się również likwidatora spółki z o.o. będącej wspólnikiem innej spółki z o.o., w której pełni on funkcje członka zarządu?Na przykładzie można to zobrazować następująco: spółka dominująca sp. z o.o. w likwidacji posiada udziały w zależnej sp. z o.o. Likwidator spółki dominującej sp. z o.o. w likwidacji jest jednocześnie prezesem zarządu w zależnej sp. z o.o. Czy na zgromadzeniu wspólników spółki zależnej sp. z o.o. likwidator będzie mógł brać udział i głosować w imieniu dominującej sp. z o.o. w likwidacji, czy może będzie wykluczony na podstawie art. 243?

Cicha spółka i jej wspólnicy

Cicha spółka i jej wspólnicy

Firma, z którą współpracowałam, rozwiązała ze mną umowę w trybie natychmiastowym. Koleżanka może przejąć firmę, podpisując umowę współpracy z moim byłym usługodawcą. Jednak ja nie mogę figurować jako wspólnik. Czy mogę z koleżanką zawrzeć umowę, np. jako cichy wspólnik – notarialnie. Wiem, że nie mam wówczas wpływu na firmę, ale czy mogę zawrzeć umowę na określony zysk z tej firmy?

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca od wojewody jest wystawione na jednoosobową działalność osoby fizycznej. Z taką samą nazwą tylko już jako spółka komandytowa ta sama osoba fizyczna ma drugą firmę – komandytariusz osoba fizyczna, komplementariusz sp. z o.o., gdzie udziały ma ta osoba fizyczna. Czyli ABC Jan Kowalski dostała zezwolenie dla obcokrajowca, a zatrudnienie faktyczne zrobiono w ABC sp. z o.o. sp .komandytowa – komandytariusz Jan Kowalski, komplementariusz ABC sp. z o.o., udziałowiec Jan Kowalski. Czy da się obronić zatrudnienie cudzoziemca w spółce komandytowej zamiast w jednoosobowej działalności? Jak uzasadnić zaistniałą sytuację?

Porady prawne z prawa handlowego

Serwis Spolkowy.pl jest dedykowany polskiej przedsiębiorczości. Publikujemy w nim porady prawne przydatne w prowadzeniu małych firm, jednoosobowych działalności, jak i dedykowane spółkom, od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, a na spółce komandytowej i akcyjnej kończąc. Ponadto bogaty zbiór zamieszczonych porad dotyczy spółki z o.o., od jej założenia, statutu, poprzez odpowiedzialność za zobowiązania, organy spółki i przekształcenia.

Prawo handlowe i przepisy podatkowe często ulegają zmianom – przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, bo błąd czy niedopatrzenie w tych sprawach może czasem wiele kosztować. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, publikując porady z życia wzięte, dotyczące aktualnych zjawisk gospodarczych.


Autorami publikowanych porad są sprawdzeni prawnicy i doradcy podatkowi, którzy na co dzień świadczą szeroki wachlarz usług doradczych poprzez nasz serwis. Pomogli już wielu przedsiębiorcom – udzielając porad, sporządzając opinie prawne, pisma oraz podejmując się reprezentacji. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »