Rejestracja siedziby działalności w kupionym domu

Zamierzam zakupić dom bliźniak. Wypis z rejestru gruntów mówi o tym, że jest to grunt rolny zabudowany klasa Br-RIIIa, pow. 0,045 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie mogę w żadnym urzędzie potwierdzić, czy w takim domu mogę zarejestrować istniejącą działalność gospodarczą (praca biurowa, wykorzystuję jeden, pokój czyli 10% pow. nieruchomości).

Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji

Mam spółkę z o.o. Chciałabym być pośrednikiem przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji. Zakup towarów będzie w Polsce, a sprzedaż poza UE z tym, że towar będzie dostarczany bezpośrednio od polskiego producenta do nabywcy w Kirgizji, a moja firma będzie pobierała pieniądze od nabywcy i płaciła dostawcy towaru. Dla mnie pozostaje więc tylko prowizja. Fakturę również firma polska wystawi firmie kirgiskiej. Ja zajmę się tylko finansami. Jak wyglądają sprawy podatkowe w tym przypadku?

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?

W spółce z o.o. jest zarząd, który składa się z prezesa (udziałowiec z 60% udziałów), zastępcy prezesa (udziałowiec z 40% udziałów) oraz z członka zarządu (bark udziałów). Prezes i członek zarządu chcą złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Jak to zrobić? Czy wystarczy złożenie rezygnacji w formie pisemnej, czy potrzebny jest do tego akt notarialny?

Współpraca z chińską firmą

Nawiązałem współpracę z osobą mieszkającą na stałe w Chinach, posiadającą obywatelstwo chińskie, z którą zamierzam współpracować na zasadzie pomocy w handlu na terenie Polski. W związku z tym mam kilka pytań. Jak mają się przepisy prawne do działalności gospodarczej na zasadach dropshippingu? Główną rolą mojej osoby będzie stworzenie internetowego sklepu, wystawianie na sprzedaż produktów , które po zakupie przez potencjalnego klienta oraz opłaceniu przez niego szybką płatnością będą wysyłane prostu z chin na wskazany adres. W obrębie moich obowiązków będzie także prowadzenie sklepu, oferowanie produktów w serwisach aukcyjnych takich jak Allegro, eBay, pobieranie opłat od klientów na własne konto bankowe, a następnie przekazywanie pieniędzy ze sprzedaży do właściciela chińskiej firmy, oczywiście pomniejszonej o moją prowizję. Osoba ta prowadzi działalność na terenie Chin. W regulaminie sklepu zawarte będą informacje o pośredniczeniu w transakcji między kupującym a chińską firmą. Czy taka współpraca jest legalna? Co należy spełnić, by móc to robić? Na jakich zasadach rozliczałbym się z urzędem skarbowym, czy potrzebuję pisemnej umowy z chińską firmą? Co mogliby Pastwo doradzić w tej sprawie? Co należy zawrzeć w regulaminie sklepu/aukcji?

Odpowiedzialność za długi stowarzyszenia

Jaka jest odpowiedzialność prawna zarządu stowarzyszenia patronującego prywatnej szkole? W skład zarządu wchodzi prezes, zastępca i komisja rewizyjna. Dyrektor prowadzący szkołę (i zarazem prezes stowarzyszenia) spowodował długi w ZUS. Szkoła prawdopodobnie jest niewypłacalna. Podjęłam się 2 lata temu funkcji w komisji rewizyjnej bez żadnych wynagrodzeń. Ostatnio poinformowano mnie o długach i że to zarząd ponosi za nie odpowiedzialność finansową. Jak to wygląda w świetle prawa? Czy rzeczywiście może na mnie spaść odpowiedzialność za zobowiązania, których nie zrobiłam? Jaki jest zakres odpowiedzialności zastępcy prezesa, który w tej szkole pracuje? Czy w zaistniałej sytuacji powinnam złożyć pisemną rezygnację, ustną już złożyłam?

Ukrainiec w zarządzie spółki z o.o.

Zgłosiłem internetowo rejestrację jednoosobowej sp. z o.o. Finalnie okazało się, iż jestem osobą karaną (mogę być udziałowcem firmy, lecz nie mogę zasiadać w zarządzie sp. z.o.o). Od wielu lat przyjaźnię się z obywatelem Ukrainy, któremu mogę ufać, i chciałbym, aby ta osoba stanowiła jednoosobowy zarząd spółki. Dodam, że obywatel Ukrainy, o którym mowa, posiada kartę pobytu – pobyt czasowy (w Polsce przebywa od dwóch lat i legalnie pracuje). Jakie są realne możliwości powołania jego osoby na to stanowisko w spółce?

Rozliczenia za wynajem pojazdów i maszyn od zadłużonej firmy

Mam pytanie z zakresu prawa i księgowości spółki z o.o. Sprawa wygląda tak. Nasza firma jest mała spółką z o.o. i chce wynająć od innej firmy, nazwijmy ją X (działalność jednoosobowa), maszyny i pojazd. Firma ta ma te maszyny i samochód w leasingu. Jest w słabej kondycji i ma zajęcia komornicze, między innymi wierzytelności u kontrahentów, w tym również u nas. Czyli gdyby wykonała dla nas jakąś sprzedaż, to nie możemy im zapłacić, tylko przelać kasę komornikowi. Przy założeniu, że firma X ma oficjalną zgodę od leasingodawcy na podnajęcie (użyczenie czy jak to nazwać?) przedmiotu leasingu naszej firmie. Czy nasza firma może w ramach tej umowy między nami a firmą X ma płacić jej wynagrodzenie w taki sposób, że płaci faktury leasingu za firmę X? Czy możemy księgować takie płatności jako nasze koszty?

Przedszkole we własnym lokalu a wydatkowanie dotacji

Mamy zamiar we troje założyć i prowadzić przedszkole, które będzie miało siedzibę w lokalu, którego jesteśmy wspólnie właścicielami. Niewątpliwie przedszkole będzie dostawać dotację, którą można użyć na wydatki bieżące. Gdybyśmy lokal na przedszkole wynajmowali od osób trzecich, naszym obciążeniem byłby czynsz najmu i moglibyśmy go pokrywać z dotacji. Lokal jednak jest nasz, a chcielibyśmy móc wydać dotację niejako na czynsz za użytkowanie naszego lokalu. Czy jest jakiś sposób, aby to było możliwe i zgodne z prawem? Czy jest na przykład dozwolone, aby podpisać umowę najmu jako przedszkole z osobą, której powierzymy zarząd (administrację) lokalem i jej płacić czynsz najmu? Rozważaliśmy także darowiznę nieruchomości członkom rodziny i wynajem od nich. Jakie są potencjalne rozwiązania?

Zakończenie działalności spółki komandytowej na podstawie uchwały wspólników

Spółka komandytowa zakończyła działalność na podstawie uchwały wspólników o jej rozwiązaniu i została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS postanowieniem sądu ze stycznia 2019 r. Do sądu wraz z uchwałą został złożony m.in. bilans sporządzony na dzień 10 stycznia 2019 r. oraz uchwała zatwierdzająca podział zysku za rok 2018 oraz uchwała dotycząca szczegółowego rozliczenia pomiędzy wspólnikami. Postanowienie to uprawomocniło się w lutym 2019 r. i z tym dniem spółka utraciła byt prawny. Komplementariuszem spółki była spółka z o.o., a jedynym komandytariuszem osoba fizyczna będąca równocześnie jedynym właścicielem i prezesem w spółce z o.o. Zostały sporządzone sprawozdania finansowe za rok 2018 oraz za okres do dnia zakończenia działalności (2019). Pytania: Kto i w jakiej formie (czy możliwe jest podjęcie uchwały byłych wspólników, czy raczej forma oświadczenia) zatwierdza te sprawozdania oraz podział zysku za rok 2018 oraz za okres od 1 stycznia 2019 do dnia prawomocnego wykreślenia spółki z KRS? Czy sprawozdania te należy złożyć w sądzie, czy złożenie powinno nastąpić tylko do urzędu skarbowego?

Przychody fundacji czerpane z zysku firmy

Chce założyć fundację, której przychody byłyby czerpane z połowy zysku mojej firmy. Czy tak można zrobić? Jak prawnie należy rozwiązać prowadzenie jednoosobowej działalność gospodarczą i przekazywanie na rzecz fundacji 50% zysku wypracowanego co kwartał – jako darowizna? Czy lepiej byłoby mieć spółkę i dokonać odpowiedniego zapisu. Istnieje możliwość uniknięcia podatku z przekazywania tych środków na rzecz fundacji? Czy można prowadzić fundację samodzielnie, tzn. być fundatorem (jako firma) i być w zarządzie?

Utworzenie spółki z o.o. z branży IT

Chcemy utworzyć spółkę (prawdopodobnie z o.o.) z branży IT. Pierwszy wspólnik posiada dobrze prosperującą firmę, a pozostali dwaj wnoszą do niej głównie kompetencje. Pomysł jest taki, żeby z aktualnych przychodów dwaj pozostali wspólnicy spłacali pierwszego (kwota ustalona na podstawie wyceny lub uznaniowo). W zamian stopniowo udziały przechodziłyby na dwóch ostatnich wspólników. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jaką formę musiałaby mieć spółka?

Opłacalne prowadzenie firm w dwóch krajach

W Polsce prowadzę małe, ale rozkręcające się powoli biuro podróży. W tej chwili jestem także w trakcie procesu wizowego – wiza narzeczeńska – do Stanów Zjednoczonych. W Stanach naszą sprawę wizową prowadzi kancelaria, natomiast nie do końca orientują się oni w sprawach prowadzenia mojej firmy. Wiem, że od nowego roku będę przebywał w Stanach przez przynajmniej kilka miesięcy, aż do uzyskania prawa na nieograniczony pobyt oraz pozwolenia o pracę. W tej chwili zastanawiam się, czy mogę bezproblemowo i opłacalnie nadal prowadzić działalność w Polsce, nie będąc na terenie kraju. Czy istnieją jakieś rozsądne formy zarządzania firmą w taki sposób, abym nadal był właścicielem, ale swoje obowiązki przekazał innej osobie? Czy w tego typu sprawach moją działalność dotknie podwójne opodatkowanie, jeżeli dodatkowo w Stanach otworzę nową działalność (nie wiązaną z firmą w Polsce) lub zatrudnię się? Szukam wsparcia, które określi mi możliwe najkorzystniejsze rozwiązania mojej sytuacji. Chciałbym również zaznaczyć, że utrzymanie mojej działalności w formie obecnej (jednoosobowa działalność) nie jest koniecznością. Jestem bardzo otwarty na wszelkie sugestie, nawet jeżeli Państwa zdaniem nie będzie opłacało mi się prowadzić takiej działalności – wtedy zdecyduję się ją zamknąć.

Kontrola w spółce komunalnej

W spółce komunalnej będącej jednocześnie spółką prawa handlowego (sp.z o.o.) na wniosek burmistrza pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników (100% udziałów w spółce jest w posiadaniu miasta) przeprowadzono kontrolę. Inspektorzy urzędu miasta objęli również kontrolą działalność rady nadzorczej. W wyniku kontroli postawiono radzie nadzorczej zarzut, że w akcie założycielskim spółki nie dokonano aktualizacji kodów PKD , które zostały podane do KRS. Jaki organ w spółce z o.o.jest odpowiedzialny za dokonanie ww. czynności? Czy taka kontrola działalności organu nadzorczego w sp.z o.o. jest w świetle prawa dopuszczalna?

Zakup apteki przez farmaceutę będącego w małżeństwie

Przypuśćmy, że zamierzam kupić aptekę jako przedsiębiorstwo z lokalem i wszystkimi składnikami. Założyłam jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem farmaceutą z uprawnieniami kierownika. Mam ustawową wspólność majątkową z małżonkiem. Czy to może być przeszkodą, gdy zakupimy wspólnie to przedsiębiorstwo (a właściwie zorganizowaną część, bo to część zarejestrowanej działalności obecnego właściciela), bo tak każą przepisy przy ustawowej wspólności? Będzie w umowie zapisane, że zakup jest w ramach działalności przedsiębiorcy, który jest farmaceutą. Z wnioskiem o przeniesienie zezwolenia wystąpię ja jako farmaceuta spełniający wymagania. Akt notarialny jednak wskazywać będzie, że właścicielami przedsiębiorstwa jesteśmy razem jako małżeństwo.

Kupno mieszkań na wynajem - lepiej prywatnie czy na firmę?

Osoba będąca współwłaścicielem spółki jawnej, prowadząca działalność, chce zakupić 4 mieszkania w kamienicy z zamiarem późniejszego wynajmu. Czy bardziej opłacalne z punktu widzenia podatkowego, kosztów jest zakupienie nieruchomości prywatnie i np. zameldowanie się w lokalu, czy na firmę? Kiedy i w jakiej wysokości dla obu opcji powstaje obowiązek podatkowy, przyjmując również, że wartość mieszkań 1,2 mln zł zostałaby teraz pobrana przez wspólnika jako zaliczka na poczet zysku?

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o.o.

Wspólnik spółki z o.o., posiadający 50% udziałów, przedstawił pismo informujące o zamiarze ich sprzedaży i poprosił o rynkową wycenę przedsiębiorstwa. Czy spółka ma obowiązek wyceny firmy? Druga sprawa jest taka, że część udziałów w spółce jest zajęta przez komornika i czy w związku z tym takie udziały można sprzedać?

Wykreślenie ze spółki zadłużonego wspólnika

Mamy spółkę cywilną składającą się z trzech wspólników. Jeden ze wspólników opuścił spółkę (narobił długów na siebie i wyjechał za granicę), pozostawiając wszystkie sprawy spółki pozostałym wspólnikom. Zyski spółka osiąga z wykonanej pracy wspólników. Wspólnik ten został wykreślony z CEIDG na podstawie art. 35 ust. 1a i 2a. Czy w związku z wykluczeniem go z CEIDG przysługuje mu zysk spółki? Jest wykreślony z US i ZUS.

Nowy zakres działalności spółki

Jesteśmy sp. z o. o projektowo-usługową, a teraz chcemy się jeszcze zająć zakupem koni, które w przyszłości zostaną sprzedane. Czy możliwy jest taki nowy zakres działalności spółki? Czy będę mogła faktury wrzucać w koszty? Na co zwrócić uwagę?

Obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Chciałbym zbyć ogół praw i obowiązków swojemu wspólnikowi lub innej osobie trzeciej. Jakie wystąpią obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej? Proszę o wyliczenie kwotowe przyjmując, że ze sprzedaży uzyskałbym kwotę przykładowo 100 tys. zł. Czy powstałyby obciążenia gdybym całą kwotę ze sprzedaży przelał na konto posiadanej przeze mnie jednoosobowej działalności gospodarczej lub przeznaczyłbym tę kwotę na otworzenie takiej działalności?

Założenie firmy, by wystawiać faktury dla pracodawcy

Obecnie pracuję na etacie na stanowisku magazynier. Zarabiam 5000 netto na rękę, z czego koszty firmy wynoszą ok. 8500 zł. Chciałbym założyć działalność gospodarczą, żeby móc wystawiać faktury obecnej firmie, szefostwo nie ma nic przeciwko, ale trochę boją się urzędu skarbowego. Zaproponowali mi takie wyjście, że dalej będę pracował jako magazynier na najniższa krajowa, dodatkowo będę wystawiał fakturę na 6000 zł netto co miesiąc. Muszę tylko określić, na co mają być wystawione te faktury. Nie znalazłem profilu firmy o usługach magazynowych, zarządzaniu magazynem itp., natomiast widzę, że jest coś takiego jak działalność świadcząca usługi biurowe. Oczywiście zarabiam 5000 zł na rękę, bo oprócz pracy magazyniera wykonuje obowiązki w biurze. Czy coś takiego ma sens? Czy żaden urząd nie przyczepi się, że jednocześnie pracuję na etacie i prowadząc, działalność wystawiam faktury tylko tej firmie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}