Najem prywatny kilku mieszkań

Wynajmuję 11 lokali jako osoba prywatna, nie są to typowe mieszkania; 10 typu condohotel oraz 1 lokal użytkowy. Najem zgłoszony do US, podatek zryczałtowany, ZUS-owi nie podlegam. Najem uwzględnia VAT. Ponoć po ostatnich zmianach przepisów i interpretacjach sądowych powinienem najem prowadzić jako działalność gospodarczą z wszelkimi tego konsekwencjami (ZUS). Czy to prawda?

Wsparcie finansowe fundacji w zamian za figurowanie w dokumentach jako fundator

Fundacja działająca od 3 lat buduje dom dla podopiecznych i w chwili obecnej utraciła płynność finansową. Jest osoba, która może wesprzeć fundację finansowo, ale stawia warunek – chce figurować oficjalnie (w dokumentach) jako fundator. Czy jest to możliwe?

Ogłoszenie upadłości spółki lub jej likwidacja po upływie terminów

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem utraciła płynność finansową w wyniku niewywiązania się kontrahenta z zobowiązań finansowych. Spółka posiada obecnie 5 wierzycieli i jednego dłużnika. Trzech wierzycieli to wspólnicy spółki, gotowi zrzec się swoich roszczeń. Pozostali dwaj wierzyciele to leasingodawca i firma świadcząca spółce usługi księgowe. Spółka nie posiada żadnego majątku, nie stać jej nawet na opłaty sądowe związane z postępowaniem upadłościowym, jednak suma jej zobowiązań nie jest wysoka. Jako prezes zarządu chciałabym uniknąć dalszego zadłużania się spółki oraz odpowiedzialności. Zależy mi także na ewentualnej egzekucji zobowiązań od kontrahenta, na którym ciąży już sądowy nakaz zapłaty. Co można i co powinniśmy w tej sytuacji zrobić?

Informacja o ogłoszeniu upadłości przez kontrahenta

Prezes zarządu spółki, która jest naszym kontrahentem, wysłał informację o ogłoszeniu upadłości tej spółki. Firma ta jest naszym odbiorcą od 15 lat, winna jest naszej firmie 70 tys. zł. Jakie powinniśmy podjąć działania?

Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?

Matka i dwie córki prowadzą niezależnie działalności gospodarcze. Rodzina chce połączyć siły, tworząc jedną spółkę. Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa stowarzyszenia

Byłem prezesem stowarzyszenia (klubu sportowego), które nie prowadzi działalności gospodarczej. Od października pełnię funkcję radnego miasta. W lutym tego roku złożyłem rezygnację z funkcji prezesa, ponieważ powiedziano mi, że nie mogę łączyć tych funkcji. Pojawił się problem, bo nie mogę znaleźć osób chętnych do pracy w stowarzyszeniu. Czy faktycznie musiałem złożyć tę rezygnację? Dodam jeszcze, że w stowarzyszeniu jestem zatrudniony jako instruktor i z tego tytułu pobieram wynagrodzenie. Dodatkowo zajęcia prowadzimy na sali gimnastycznej stanowiącej mienie gminy. Podkreślam jednak, że jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ, nie jesteśmy w rejestrze przedsiębiorców i nie prowadzimy działalności gospodarczej. 

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości

Jestem właścicielem pewnej nieruchomości i jednocześnie prezesem spółki z o.o. Wynajmuję tę nieruchomość osobie prywatnej z możliwością podnajmu. Następnie osoba ta wynajmie tę nieruchomość spółce, w której jestem prezesem. Wynajem odbywa się według średnich cen rynkowych. Czy jest to zgodne z prawem?

Czy można wyłączyć nieruchomość z działalności gospodarczej, aby była ona moją własnością?

Obecnie jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 roku na podstawie aktu notarialnego od urzędu miasta zakupiłam nieruchomość. Nie odliczyłam żadnej amortyzacji od zakupionej nieruchomości, ponieważ do dnia dzisiejszego jest to nadal inwestycja. Wynajmowane jest tylko jedno pomieszczenie, które rozliczam na postawie wystawionej faktury VAT, płacę od tego podatek dochodowy oraz VAT. Obecnie muszę sprzedać nieruchomość. Czy i w jakiej wysokości muszę zapłacić podatek od tej transakcji oraz czy muszę też odprowadzić podatek VAT, skoro zakup nieruchomości nie był objęty tym podatkiem? Nie wiem, w jakim terminie uda mi się sprzedać nieruchomość. Chciałabym zawiesić bądź zlikwidować działalność, być może zanim dojedzie do sprzedaży nieruchomości. Jaki to będzie miało wpływ na rozliczenie podatku od sprzedaży i ewentualnie czy dalej jako osoba prywatna mogłabym wynajmować pomieszczenie? Czy istnieje możliwość wyłączenia danej nieruchomości z działalności gospodarczej, tak aby była ona moją prywatną własnością? Co wtedy z jej sprzedażą?

Amortyzacja jednorazowa na ciągnik siodłowy i naczepę

Mam firmę transportową od 11 lat. W sierpniu 2019 r. kupuję ciągnik siodłowy i naczepę za 170 tys. zł. Problem dotyczy amortyzacji jednorazowej. Nie mogę jednorazowo amortyzować tego zakup,u bo wykorzystałam pomoc de minimis na rok 2019. Co mogę zrobić, aby amortyzować jednorazowo w roku przyszłym 2020? Czy jest wyjście z tej sytuacji? 

Faktura bez VAT-u i dane na niej umieszczane

Moje pytanie dotyczy wystawiania faktury (bez VAT-u) i danych na niej umieszczanych. Wystawiam oferty na portalu Allegro, moim dochodem z tej działalności jest prowizja obliczana od ceny z oferty na tym portalu a ceną, za jaką uda mi się zdobyć wystawiany towar. Jak kupuję towar, otrzymuję fakturę (bez VAT-u), jestem na ryczałcie, nie rozliczam się z VAT-u. Czy na fakturze mają być moje dane jako kupującego i dane dostawy mojego klienta? Otrzymuję fakturę od podwykonawcy. Jako że jestem na ryczałcie, w książce przychodów wpisuję tylko moje dochody, tj. prowizję, nie wpisuję zakupów. Czyli faktura nie jest mi potrzebna i faktura ta nie trafia też do klienta, gdyż transakcja opiera się na umowie kupna–sprzedaży zawartej przez portal Allegro. Ja wystawiam na kasie fiskalnej paragon na prowizję wliczoną w cenę podaną na stronie aukcji. Czy faktura i dane na niej podane są istotne w tym rodzaju działalności? Jeśli tak, to jak powinny wyglądać dane na fakturze, skoro transakcja odbywa się poprzez umowę kupna–sprzedaży?

Szansę na upadłość zadłużonej spółki z o.o.

Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. działającej od 15 lat. Spółka nie generuje przychodów, ma zadłużenie ok. 700 tys. zł (majątek spółki to hala, według wyceny biegłego warta ok. 180 tys. zł). Czy w tej sytuacji mam szansę na upadłość spółki z o.o.? Czy jest szansa, aby (przy niedochowaniu terminów i warunków) sąd przychylił się do wniosku o upadłość? Jaka jest praktyka?

Anulowanie procedury zamknięcia spółki przez internet

Chciałabym zamknąć spółkę jawną. Sprawa jest nieco skomplikowana, gdyż przez internet została rozpoczęta procedura likwidacji spółki. Czy jest możliwe anulowanie tej procedury i normalne zamknięciem spółki jawnej?

Kto może zakwestionować rodzaj umowy z pracownikiem, jakie konsekwencje dla spółki z o.o.?

Spółka z o.o. zatrudniła na umowę o dzieło 100 pracowników. Proszę o odpowiedź na pytania związane z kwestionowaniem umów z pracownikami i ewentualne konsekwencje. Jaka instytucja może skutecznie podważyć rodzaj umów łączących pracownika ze spółką? Na przykład dowodzić, że są to umowy-zlecenia, umowy o pracę, a nie umowy o dzieło. Gdyby ZUS wydał decyzję, że spółkę z pracownikiem powinna łączyć umowa o pracę (lub umowa-zlecenie) i tak też by orzekł sąd, czy groziłyby za to konsekwencje karne lub karno-skarbowe dla prezesa spółki? Czy grozi za to kara pozbawienia wolności? Należy dodać, że ani spółki, ani w dalszej kolejności prezesa nie będzie stać na opłacenie zaległych składek. Czy ZUS w trakcie postępowania o wydanie decyzji może zrobić jakieś zabezpieczenia na kontach spółki, co sparaliżowałoby jej działalność? Czy ewentualne zabezpieczenia można zrobić po wydaniu prawomocnej decyzji?

Konsekwencje pozostawienia niedziałającej spółki z o.o.

Moja spółka z o.o. jest w stanie zawieszenia od 1,5 roku. Chciałbym wraz ze wspólnikami ją rozwiązać, jednakże jest to dość kosztowny zabieg (podobnie jak przygotowanie sprawozdania rocznego), dlatego wolelibyśmy tego uniknąć. W nawiązaniu do artykułu 25a–25e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i studium przypadku opisanego w tym artykule: http://www.spolkowy.pl/jak_zlikwidowac_spolke_z_oo_ktorej_dzialalnosc_zostala_zawieszona,222,p.html – chciałbym się zapytać, czy w przypadku niedopełnienia któregoś z wymienionych punktów istenieje realne ryzyko otrzymania kary grzywny? Mówiąc kolokwialnie: czy pozostawienie spółki nieprowadzącej faktycznie działalności gospodarczej oraz nieposiadającej majątku trwałego samej sobie moze nieść za sobą konsekwencje, np. finansowe, w postaci grzywny nałożonej na wspólników?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego

Mam pytanie w sprawie sp. z o.o. założonej w systemie S24, którą ze wspólnikiem chcielibyśmy zlikwidować. Spółka posiada znikomy majątek. Jak zlikwidować taką spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego?

Rejestracja siedziby działalności w kupionym domu

Zamierzam zakupić dom bliźniak. Wypis z rejestru gruntów mówi o tym, że jest to grunt rolny zabudowany klasa Br-RIIIa, pow. 0,045 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie mogę w żadnym urzędzie potwierdzić, czy w takim domu mogę zarejestrować istniejącą działalność gospodarczą (praca biurowa, wykorzystuję jeden, pokój czyli 10% pow. nieruchomości).

Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji

Mam spółkę z o.o. Chciałabym być pośrednikiem przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji. Zakup towarów będzie w Polsce, a sprzedaż poza UE z tym, że towar będzie dostarczany bezpośrednio od polskiego producenta do nabywcy w Kirgizji, a moja firma będzie pobierała pieniądze od nabywcy i płaciła dostawcy towaru. Dla mnie pozostaje więc tylko prowizja. Fakturę również firma polska wystawi firmie kirgiskiej. Ja zajmę się tylko finansami. Jak wyglądają sprawy podatkowe w tym przypadku?

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?

W spółce z o.o. jest zarząd, który składa się z prezesa (udziałowiec z 60% udziałów), zastępcy prezesa (udziałowiec z 40% udziałów) oraz z członka zarządu (bark udziałów). Prezes i członek zarządu chcą złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Jak to zrobić? Czy wystarczy złożenie rezygnacji w formie pisemnej, czy potrzebny jest do tego akt notarialny?

Współpraca z chińską firmą

Nawiązałem współpracę z osobą mieszkającą na stałe w Chinach, posiadającą obywatelstwo chińskie, z którą zamierzam współpracować na zasadzie pomocy w handlu na terenie Polski. W związku z tym mam kilka pytań. Jak mają się przepisy prawne do działalności gospodarczej na zasadach dropshippingu? Główną rolą mojej osoby będzie stworzenie internetowego sklepu, wystawianie na sprzedaż produktów , które po zakupie przez potencjalnego klienta oraz opłaceniu przez niego szybką płatnością będą wysyłane prostu z chin na wskazany adres. W obrębie moich obowiązków będzie także prowadzenie sklepu, oferowanie produktów w serwisach aukcyjnych takich jak Allegro, eBay, pobieranie opłat od klientów na własne konto bankowe, a następnie przekazywanie pieniędzy ze sprzedaży do właściciela chińskiej firmy, oczywiście pomniejszonej o moją prowizję. Osoba ta prowadzi działalność na terenie Chin. W regulaminie sklepu zawarte będą informacje o pośredniczeniu w transakcji między kupującym a chińską firmą. Czy taka współpraca jest legalna? Co należy spełnić, by móc to robić? Na jakich zasadach rozliczałbym się z urzędem skarbowym, czy potrzebuję pisemnej umowy z chińską firmą? Co mogliby Pastwo doradzić w tej sprawie? Co należy zawrzeć w regulaminie sklepu/aukcji?

Odpowiedzialność za długi stowarzyszenia

Jaka jest odpowiedzialność prawna zarządu stowarzyszenia patronującego prywatnej szkole? W skład zarządu wchodzi prezes, zastępca i komisja rewizyjna. Dyrektor prowadzący szkołę (i zarazem prezes stowarzyszenia) spowodował długi w ZUS. Szkoła prawdopodobnie jest niewypłacalna. Podjęłam się 2 lata temu funkcji w komisji rewizyjnej bez żadnych wynagrodzeń. Ostatnio poinformowano mnie o długach i że to zarząd ponosi za nie odpowiedzialność finansową. Jak to wygląda w świetle prawa? Czy rzeczywiście może na mnie spaść odpowiedzialność za zobowiązania, których nie zrobiłam? Jaki jest zakres odpowiedzialności zastępcy prezesa, który w tej szkole pracuje? Czy w zaistniałej sytuacji powinnam złożyć pisemną rezygnację, ustną już złożyłam?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}