Kontrola w spółce komunalnej

W spółce komunalnej będącej jednocześnie spółką prawa handlowego (sp.z o.o.) na wniosek burmistrza pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników (100% udziałów w spółce jest w posiadaniu miasta) przeprowadzono kontrolę. Inspektorzy urzędu miasta objęli również kontrolą działalność rady nadzorczej. W wyniku kontroli postawiono radzie nadzorczej zarzut, że w akcie założycielskim spółki nie dokonano aktualizacji kodów PKD , które zostały podane do KRS. Jaki organ w spółce z o.o.jest odpowiedzialny za dokonanie ww. czynności? Czy taka kontrola działalności organu nadzorczego w sp.z o.o. jest w świetle prawa dopuszczalna?

Zakup apteki przez farmaceutę będącego w małżeństwie

Przypuśćmy, że zamierzam kupić aptekę jako przedsiębiorstwo z lokalem i wszystkimi składnikami. Założyłam jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem farmaceutą z uprawnieniami kierownika. Mam ustawową wspólność majątkową z małżonkiem. Czy to może być przeszkodą, gdy zakupimy wspólnie to przedsiębiorstwo (a właściwie zorganizowaną część, bo to część zarejestrowanej działalności obecnego właściciela), bo tak każą przepisy przy ustawowej wspólności? Będzie w umowie zapisane, że zakup jest w ramach działalności przedsiębiorcy, który jest farmaceutą. Z wnioskiem o przeniesienie zezwolenia wystąpię ja jako farmaceuta spełniający wymagania. Akt notarialny jednak wskazywać będzie, że właścicielami przedsiębiorstwa jesteśmy razem jako małżeństwo.

Kupno mieszkań na wynajem - lepiej prywatnie czy na firmę?

Osoba będąca współwłaścicielem spółki jawnej, prowadząca działalność, chce zakupić 4 mieszkania w kamienicy z zamiarem późniejszego wynajmu. Czy bardziej opłacalne z punktu widzenia podatkowego, kosztów jest zakupienie nieruchomości prywatnie i np. zameldowanie się w lokalu, czy na firmę? Kiedy i w jakiej wysokości dla obu opcji powstaje obowiązek podatkowy, przyjmując również, że wartość mieszkań 1,2 mln zł zostałaby teraz pobrana przez wspólnika jako zaliczka na poczet zysku?

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o.o.

Wspólnik spółki z o.o., posiadający 50% udziałów, przedstawił pismo informujące o zamiarze ich sprzedaży i poprosił o rynkową wycenę przedsiębiorstwa. Czy spółka ma obowiązek wyceny firmy? Druga sprawa jest taka, że część udziałów w spółce jest zajęta przez komornika i czy w związku z tym takie udziały można sprzedać?

Wykreślenie ze spółki zadłużonego wspólnika

Mamy spółkę cywilną składającą się z trzech wspólników. Jeden ze wspólników opuścił spółkę (narobił długów na siebie i wyjechał za granicę), pozostawiając wszystkie sprawy spółki pozostałym wspólnikom. Zyski spółka osiąga z wykonanej pracy wspólników. Wspólnik ten został wykreślony z CEIDG na podstawie art. 35 ust. 1a i 2a. Czy w związku z wykluczeniem go z CEIDG przysługuje mu zysk spółki? Jest wykreślony z US i ZUS.

Nowy zakres działalności spółki

Jesteśmy sp. z o. o projektowo-usługową, a teraz chcemy się jeszcze zająć zakupem koni, które w przyszłości zostaną sprzedane. Czy możliwy jest taki nowy zakres działalności spółki? Czy będę mogła faktury wrzucać w koszty? Na co zwrócić uwagę?

Obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Chciałbym zbyć ogół praw i obowiązków swojemu wspólnikowi lub innej osobie trzeciej. Jakie wystąpią obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej? Proszę o wyliczenie kwotowe przyjmując, że ze sprzedaży uzyskałbym kwotę przykładowo 100 tys. zł. Czy powstałyby obciążenia gdybym całą kwotę ze sprzedaży przelał na konto posiadanej przeze mnie jednoosobowej działalności gospodarczej lub przeznaczyłbym tę kwotę na otworzenie takiej działalności?

Założenie firmy, by wystawiać faktury dla pracodawcy

Obecnie pracuję na etacie na stanowisku magazynier. Zarabiam 5000 netto na rękę, z czego koszty firmy wynoszą ok. 8500 zł. Chciałbym założyć działalność gospodarczą, żeby móc wystawiać faktury obecnej firmie, szefostwo nie ma nic przeciwko, ale trochę boją się urzędu skarbowego. Zaproponowali mi takie wyjście, że dalej będę pracował jako magazynier na najniższa krajowa, dodatkowo będę wystawiał fakturę na 6000 zł netto co miesiąc. Muszę tylko określić, na co mają być wystawione te faktury. Nie znalazłem profilu firmy o usługach magazynowych, zarządzaniu magazynem itp., natomiast widzę, że jest coś takiego jak działalność świadcząca usługi biurowe. Oczywiście zarabiam 5000 zł na rękę, bo oprócz pracy magazyniera wykonuje obowiązki w biurze. Czy coś takiego ma sens? Czy żaden urząd nie przyczepi się, że jednocześnie pracuję na etacie i prowadząc, działalność wystawiam faktury tylko tej firmie?

Jaką działalność otworzyć w celu budowy i sprzedaży domu?

Razem z bratem zamierzamy kupić ziemię pod budowę domu, który ma być docelowo sprzedany. Jaką formę działalności otworzyć w celu sprzedaży domu? Spółkę, działalność gospodarczą czy coś innego? Myślałem o podatku linowym 19% oraz przystąpieniu do VAT. Dodam jeszcze, że brat niedługo będzie się żenił. Chciałbym, żeby prawa majątkowe do nieruchomości przysługiwały wyłącznie mi i jemu. Zysk ze sprzedaży nieruchomości także powinien być dzielony na nas dwóch.

Praca zdalna dla angielskiej firmy

Żona pracuje zdalnie dla firmy angielskiej, która nie ma przedstawicielstwa ani oddziału w Polsce. Jej praca polega na zdalnym dzwonieniu przez telefon internetowy do pacjentów w Anglii. Serwery firmy, z którymi łączy się żona, są zlokalizowane w Anglii. Przeprowadziliśmy się do Polski. Co z podatkami i ZUS-em?

Niezgłoszenie sprzedaży udziałów w spółce

W lutym 2017 roku sprzedałem udziały w spółce z o.o., w której byłem wspólnikiem oraz członkiem zarządu. O powyższym fakcie nie poinformowałem KRS-u. Członkiem zarządu byłem do dnia dzisiejszego, dziś chciałem zrezygnować z zarządu. Mam problem z wypełnieniem wniosków do KRS-u. W kwestii sprzedaży udziałów wypełniłem formularz KRS-Z3 oraz załącznik KRS-ZE, natomiast nie wiem, jaki formularz oraz załącznik mam wypełnić w przypadku rezygnacji z członka zarządu. Czy miałem prawo pełnić funkcję członka zarządu, nie będąc wspólnikiem? Jakie konsekwencje wiążą się z faktem, iż nie poinformowałem KRS-u o sprzedaży udziałów?

Kontrola spółki z o.o. przez ZUS

Spółka z o.o. z niewielkim kapitałem jest obecnie kontrolowana przez ZUS. Grozi spółce dług w składkach w kwocie 1 mln złotych. Kiedy prezes powinien ogłosić upadłość spółki? Czy upadłość wyłączy jego odpowiedzialność? Obecnie jest nowy zarząd, a długi powstały za rządów poprzedniego, czy ten nowi ponosi odpowiedzialność? Dodam, że dług spowodowało zatrudnianie na umowę o dzieło, komu grozi za to kara?

Podział zysków w spółce partnerskiej lekarzy

Jestem wspólnikiem spółki partnerskiej lekarskiej, w której podział zysków ustalony jest według zasady: „zysk wspólnika jest proporcjonalny do wielkości populacji pacjentów objętych jego opieką plus dochody z innych źródeł”. Nie ma w sposobie podziału zysku ustaleń, jak są dzielone „dochody z innych źródeł”, czyli zyski ze sprzedaży szczepień zalecanych, badań laboratoryjnych komercyjnych, przyjęć pacjentów prywatnych. Moim zdaniem takie ustalenia w umowie nie są przejrzyste, uniemożliwiają odczytanie wielkości udziału w zysku, który jest zmienny w czasie. Czy taki zapis co do podziału zysku jest zgodny z prawem?

Zatrudnienie wspólników spółki cywilnej na umowę

Jest 3 wspólników spółki cywilnej. Każdy z nich chce również być zatrudniony na umowę o pracę. Czy przepisy na to zezwalają, a jeśli nie, to jak można wybrnąć z tej sytuacji?

Sprzedaż udziałów w spółce za złotówkę

W 2007 r. założyłam spółkę z o.o. Mam 90% udziałów wniesionych aportem. W obecnej chwili spółka nie ma żadnego majątku i nie może nawet wystąpić o likwidacją czy upadłość. Niedawno został złożony wniosek do sądu o zawieszenie działalności. Chcę sprzedać obecnemu wspólnikowi i prezesowi spółki moje udziały. Czy mogę je sprzedać za 1 zł?

Akcje firmy w upadłości likwidacyjnej

Posiadam akcje spółki w upadłości likwidacyjnej, kończy się właśnie obrót akcjami, gdyż mija 6 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Zgłosiłam roszczenie z tytułu ok. 25 000 zł straty przy posiadaniu 160 000 akcji. Czy jeśli sprzedam akcje po 1 groszu (przy bardzo niskim kapitale spółki mogę nie otrzymać żadnej należności), moje zgłoszenie wierzytelności będzie uwzględnione, zważywszy na poniesioną stratę?

Pełnomocnik spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu

Załóżmy, że jestem pełnomocnikiem spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu. Nie byłbym w niej zatrudniony na umowę o pracę, ale mógłbym świadczyć usługę pełnomocnictwa jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która za swoje usługi wystawiałaby faktury dla sp. z o.o. Jeżeli moje przypuszczenia są słuszne, to czy mogę korzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania działalności gospodarczej i jaka wtedy mogłaby być najniższa stawka tego ryczałtu?

Kapitał zapasowy a sprzedaż spółki

Zamierzam sprzedać spółkę z o.o. Czy kapitał zapasowy, który tworzył się przez wiele lat, muszę „zostawić” w firmie, czy mam prawo do wypłaty?

Zbycie firmowego samochodu w kontekście podatku PIT oraz VAT

Prowadzę prywatną firmę, rozliczam się na książce przychodów i rozchodów. W 2010 r. kupiłem na firmę samochód osobowy używany, którego cena brutto wynosiła ok. 38 tys. zł. Odliczyłem VAT, resztę amortyzowałem. Od prawie 2 lat, w związku z ograniczeniem działalności firmy, nie rozliczam żadnych kosztów tego auta. Chciałbym je teraz zbyć i szukam najkorzystniejszego rozwiązania. Rozważam kilka opcji: Sprzedaż na fakturę – jak należałoby opisać taką transakcję, bo nie handluję samochodami? Czy powinienem podać cenę rynkową? W tej chwili wynosi ona ok. 15 tys. zł, ale nie wiadomo, kiedy auto uda się sprzedać. Przekazanie na użytek prywatny. Jakie w tym wypadku dokumenty byłyby potrzebne? Jak potem to auto sprzedać? Przejęcie na własność i darowizna dla syna. Co w przypadku sprzedaży auta przez syna? Liczę się z zamknięciem działalności w tym roku, dlatego chciałbym usunąć ten pojazd z firmy i jeszcze w tym roku się go pozbyć. Jak to zrobić korzystnie podatkowo?

Działalność polegająca na wynajmie nie swoich pojazdów

Prowadzę działalność gospodarczą zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. Mam również w PKD kody związane z wynajmem pojazdów, czyli: 77.11.Z, 77.12.Z 77.32.Z, 77.33.Z. Czy mogę wynajmować pojazdy, które nie są moje, nie są zarejestrowane na mnie ani na moją firmę? Pojazdy należą do moich znajomych i oni wyrażają na to zgodę. Czy tylko właściciel może wynajmować swoje auto? Czy wystawiałbym fakturę za wynajem tych samochodów czy za pośrednictwo?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}