Problemy ze wspólnikiem spółki cywilnej, jak wystąpić ze spółki lub ogłosić upadłość?

Problemy ze wspólnikiem spółki cywilnej, jak wystąpić ze spółki lub ogłosić upadłość?

Od 2 lat prowadzę spółkę cywilną. Jak się okazało, mój wspólnik ma problem z alkoholem i kompletnie przestał się interesować sprawami firmy. Od 3 miesięcy praktycznie jest nieobecny i nieosiągalny. Prowadziliśmy dwie budowy jednocześnie. Podpisał zamówienia bez mojej zgody, jak i inne umowy, o których nie wiedziałem. Na ten moment firmy zaczynają upominać się o pieniądze, a ja nawet nie wiem, z jakiego tytułu, wspólnik nie odbiera ode mnie telefonu. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy można rozwiązać jakoś tę spółkę cywilną, czy ja mogę z niej wystąpić lub doprowadzić do upadłości spółki?

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o. - jak prawidłowo ją przeprowadzić?

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o. - jak prawidłowo ją przeprowadzić?

Jesteśmy spółką z o.o. z większościowym zagranicznym kapitałem udziałowym. Zarząd składa się z prezesa i dwóch wiceprezesów, z których każdy uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki. Obecny prezes (obcokrajowiec) ze względu na wiek i stan zdrowia przekazał swoje udziały i obowiązki żonie, którą zdecydowaliśmy się powołać na prezesa zarządu. Jak prawidłowo przeprowadzić tę zmianą? 1. Czy możemy dokonać zmiany na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, na którym nie będzie już dotychczasowego prezesa? W trakcie takiego zgromadzenia zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, dokonujemy podziału zysku, udzielamy absolutorium członkom zarządu i podejmujemy decyzję o pozostawieniu zarządu na następny rok. 2. Czy pod protokołem i listą obecności z zebrania wspólników powinien się podpisać już nowy prezes? 3. Czy do zmiany na stanowisku prezesa spółki potrzebna jest pisemna rezygnacja obecnego prezesa?

Samochód w leasingu nabyty na fundację - spłata rat z prywatnego konta

Samochód w leasingu nabyty na fundację - spłata rat z prywatnego konta

Jestem założycielem i fundatorem fundacji pożytku publicznego. Dojeżdżam daleko do pracy, dlatego postanowiłem kupić nowy samochód (z salonu) w leasingu na fundację. Skłoniły mnie do tego niższe koszty spłaty leasingowej i wykupu auta. Leasing uzyskałem, umowę jako prezes fundacji podpisałem. Dokonałem wpłaty częściowej (faktura na fundację), ale zapłaciłem z rachunku prywatnego. W ten sposób opłaciłem już dwie faktury z rachunku prywatnego. Zamierzenie było takie, że wkład i faktury zapłacę z pieniędzy prywatnych, a zakup nie będzie w ogóle figurował w księgowości. Księgowa jednak upomina się o faktury i tłumaczy, że auto musi być spłacane z rachunku fundacji. W założeniu samochód miał być prywatny i w całości zakupiony ze środków prywatnych. Działalność statutowa fundacji to prowadzenie szkół finansowanych przez budżet państwa. Żadne środki finansowe z rachunku fundacji nie są wykorzystywane na ich działalność. Szkoły posiadają swoje rachunki bankowe, fundacja swój, a całość działalności rozliczana jest przez biuro księgowe. Na pewno popełniłem błąd, płacąc faktury z rachunku osobistego i nie wiem, jak to odkręcić. Co powinienem zrobić, żeby po spłaceniu leasingu i wykupieniu auta przez fundację nie stracić tego pojazdu ani pieniędzy? Jak wyjść z tej sytuacji?

Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej w spółce państwowej - zmiany w ustawach

Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej w spółce państwowej - zmiany w ustawach

Zapytanie dotyczy państwowej spółki i prawidłowego kształtowania wynagrodzeń jej organów zarządzających. Zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników od 1 stycznia 2012 r. wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego i członków rady nadzorczej ustalona została na następującym poziomie: dla przewodniczącego rady nadzorczej: 1,0-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z uwzględnieniem postanowień art. 29c ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.), dla członka rady nadzorczej: 0,8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia… [jak wyżej]. Wspomnieć należy, iż w 2012 r. podstawę do ustalania maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków organów stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z zysku w czwartym kwartale 2009 r. Zgodnie z tym oraz z przyjętą uchwałą ZW spółka od 2012 do końca roku 2018 wypłacała wynagrodzenie członkom rady nadzorczej w takiej samej wysokości, gdyż nie było żadnych zmian ustalonych przez zgromadzenie wspólników. Ustawa kominowa na kolejne lata (tj. 2013, 2014, 2015) zamroziła podstawę na tym samym poziomie – czyli wynagrodzenie z 2009 r. W roku 2016 zaczęła obowiązywać nowa ustawa kominowa i na jej podstawie minimalna wysokość wynagrodzenia została uzależniona od wielkości spółki, a ponadto obowiązek kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego przypadł zgromadzeniu wspólników. Postanowienia art. 29c ustawy kominowej odnosiły się wyłącznie do roku 2012. Czy zatem należało przyjąć, że obecnie wymienione krotności wynagrodzenia odnoszą się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS i od roku 2016 powinniśmy wypłacać wyższe wynagrodzenie dla rady nadzorczej bez względu na to, czy zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę? Czy jednak zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę i doprecyzować wynagrodzenia rad nadzorczych, dając aneksy do umów? Od którego momentu powinna nastąpić zmiana wynagrodzenia dla rady nadzorczej? Czy powinno to nastąpić uchwałą zgromadzenia wspólników, czy jednak sama ustawa z 2016 r. nakłada na zarząd spółki obowiązek podwyższenia wynagrodzenia dla rad nadzorczych?

Kurator dla spółki z o.o. bez zarządu

Kurator dla spółki z o.o. bez zarządu

Pytanie dotyczy średniej wielkości spółki z o.o., która ma jednoosobowy zarząd. Jak wygląda zarządzanie taką spółką, gdy umrze wspólnik posiadający 99% udziałów, który zarazem pełnił funkcję prezesa? Jak taka spółka ma wówczas działać? Przejęcie udziałów przez spadkobierców wymaga długotrwałego postępowania, gdyż kilku z nich przebywa na stałe za granicą. Z pewnością jednak spółka nie może przez dłuższy czas działać bez reprezentanta. Umowa spółki jest standardowa i przewiduje wybór członka zarządu przez walne zgromadzenie wspólników. Żyje wspólnik mający 1% udział w spółce, ale ten udział nie jest w żaden sposób uprzywilejowany. Czy jest jakaś droga sądowa, czy można wprowadzić na przykład zarząd komisaryczny albo kuratora?

Wykonywanie tatuaży bez zakładania działalności gospodarczej

Wykonywanie tatuaży bez zakładania działalności gospodarczej

Poszukuję porady na temat rozpoczęcia działalności jako tatuażysta, mam stałą pracę, ale jestem po kursie tatuażu i chciałabym kontynuować tatuowanie, uzyskując w ten sposób dodatkowy dochód. Nie chcę podejmować zatrudnienia w studiu tatuażu jako np. stażysta, tylko skorzystać z tego, że studia tatuażu oferują wynajęcie fotela na godziny. Czy można zacząć wykonywać tatuaże bez zakładania działalności gospodarczej (tzn. wynajęcie fotela w studiu tatuażu i wykonanie kilku 2/3 tatuaży w miesiącu), w takim przypadku jak pobierać płatność od klientów i jak rozliczać ewentualny przychód za wykonanie tych kilku tatuaży? Jeśli dochód się zwiększy, w jaki sposób założyć działalność gospodarczą pozostając na etacie (stała praca na umowę o pracę), korzystając nadal z możliwości wynajmowania fotela w profesjonalnym studiu?

Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną a dane na fakturze

Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną a dane na fakturze

Pytanie dotyczy przedszkola niepublicznego, której prowadzi osoba fizyczna, ale bez wpisu do CEiDG, gdyż działalność oświatowa nie jest działalnością gospodarczą. Przedszkole jest jedynie wpisane do rejestru działalności oświatowej w urzędzie gminy, nie posiada NIP-u, gdyż nie jest VAT-owcem. Jakie dane powinny się znaleźć na fakturze, którą wystawiają kontrahenci? Czy ma to być: nazwa, adres, imię i nazwisko osoby prowadzącej oraz jej pesel czy może NIP? Proszę o wyjaśnienia!

Odmowa sprzedaży towaru przez producenta

Odmowa sprzedaży towaru przez producenta

W ramach prowadzonej spółki z o.o. od dwóch lat współpracowałem z producentem, kupując jego produkt poprzez złożenie zamówienia i wykonanie przedpłaty. Ostatnio odmówił mi sprzedaży swojego towaru, wyjaśniając, że ma stare „spory finansowe” z jednym z moich wspólników. Te ich sprawy dotyczą odległych czasów, wydarzyły się na wiele lat przed założeniem mojej spółki i z pewnością nie mają z jej działalnością nic wspólnego. Decyzja kontrahenta to w konsekwencji uniemożliwienie mi dalszej działalność, gdyż jego towar jako główny produkt trafiał do wszystkich moich odbiorców. Czy takie postępowanie producenta jest zgodne z prawem? Czy w tej sytuacji mam jakieś możliwości prawne, aby na niego wpłynąć? Niestety nie łączy nas żadna umowa handlowa, gdyż nie wydawała się nam potrzebna. O swej decyzji kontrahent poinformował mnie telefonicznie, stwierdzając, że to koniec sprzedawania nam towaru. Obecnie telefonów już od nas nie odbiera.

Spóźniony wniosek o upadłość spółki z o.o. a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania

Spóźniony wniosek o upadłość spółki z o.o. a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania

Jeżeli zarząd spółki z o.o. spóźnił się z wnioskiem o upadłość, a jednocześnie wierzyciel z tego tytułu nie poniósł straty, czy członek zarządu jest zwolniony z odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązanie spółki, która stała się niewypłacalna? Chodzi więc o sytuację, gdy wierzyciel dostałby tyle samo, nawet gdyby spółka ogłosiła upadłość wcześniej. Zapytanie dotyczy wierzyciela spółki, który teraz próbuje udowodnić, że zarząd jednak powinien zgłosić upadłość wcześniej. Przyjmijmy również trochę inny wariant: załóżmy, że poprawna data upadłości to D1, a data faktycznego złożenia upadłości to D2. Gdyby upadłość nastąpiła w dacie D1, to wierzyciel by otrzymał wierzytelność X zł. Natomiast złożenie upadłości nastąpił w dacie D2 i wierzyciel dostał 0 zł. Tu szkoda na pewno powstała, ale przed procesem zarząd ze swojej kasy wypłacił wierzycielowi kwotę X. Czyli realnie wierzyciel uzyskał to, co było możliwe. Czy w takiej sytuacji możemy uznać, że szkody nie ma i czy to załatwia sprawę co do zwolnienia z odpowiedzialności własnym majątkiem zarząd spółki?

Przekazanie firmy mężowi i dalsza realizacji usług

Przekazanie firmy mężowi i dalsza realizacji usług

Żona prowadzi firmę. Od września przechodzi na urlop dla poratowania zdrowia na 10 miesięcy. Jej firma ma podpisaną umową kilkuletnią na usługi, które ja wykonuję. Jak przekazać firmę żony na mnie, czyli męża, aby zachować umowy, żeby one zostały także przepisane na mnie? Chcę zachować ciągłość firmy żony i dalej realizować usługi. Proszę o informacje jak to zrobić.

Taki sam profil działalności gospodarczej wspólnika spółki z o.o. a działalność konkurencyjna

Taki sam profil działalności gospodarczej wspólnika spółki z o.o. a działalność konkurencyjna

Od 2015 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w 2018 r. dodatkowo jestem członkiem zarządu i 50% udziałowcem sp. z o.o. Jednoosobowa działalność i spółka z o.o. prowadzą taki sam profil działalności. Czy może to w taki sposób działać? Czy może to być potraktowane jako działalność konkurencyjna wspólnika? Proszę o wyjaśnienia tych kwestii.

Przekazanie synowi udziałów w spółce jawnej

Przekazanie synowi udziałów w spółce jawnej

Jesteśmy wraz ze wspólniczką wspólnikami w spółce jawnej. W najbliższym czasie wspólniczka odejdzie ze spółki i chce przekazać swoje udziały synowi, który jest w związku małżeńskim (posiada rozdzielność majątkową). W chwili obecnej nie jest on nigdzie zatrudniony, w najbliższym czasie otworzy działalność gospodarczą (geodezja), posiłkując się środkami finansowymi z urzędu pracy. Do tej pory spółka jawna wybudowała dom i sprzedała go. Podatki: VAT (został przeniesiony), podatek dochodowy wspólniczka już zapłaciła, a ja dopiero zapłacę. Spółka kupiła działkę bez VAT-u od osoby fizycznej. Na działkę wydano pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych. Spółka kupiła działkę od starostwa (kwota zawierała VAT). W jaki sposób przekazać udział należący do wspólniczki na jej syna? Czy umowa darowizny na syna jej udziału ma być w formie aktu notarialnego? Jakie konsekwencje podatkowe za tym idą? I co trzeba zrobić w związku z tym? 

Usługi bhp w ramach działalności nierejestrowanej

Usługi bhp w ramach działalności nierejestrowanej

Jestem pracownikiem służby bhp (uprawnienia specjalisty w rozumieniu rozporządzenia w sprawie służby bhp). Zamierzam świadczyć usługi szkoleniowe (wstępne i okresowe bhp) i doradcze (ocena ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowe, analiza stanu bhp itp.) w ramach działalności nierejestrowanej w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. W okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłem działalności gospodarczej. Chciałbym zapytać o kwestię rozliczenia podatku VAT, podatku dochodowego oraz obciążeń ZUS (w sieci pojawiają się uwagi o przeniesieniu obowiązku odprowadzenia składek przerzuconym na zleceniodawcę usługi – proszę o ustosunkowanie się to tej informacji). W jaki sposób należy te zobowiązania uwzględniać i rozliczać? Czy są jeszcze jakieś inne elementy formalno-prawne związane z tą formą świadczenia usług? 

Świadczenie usługi przez firmę z Anglii w Polsce

Świadczenie usługi przez firmę z Anglii w Polsce

Mieszkam w UK oraz mam tu zarejestrowaną działalność jednoosobową Self employed bez VAT. Czy sprzedaż w Polsce jako firma z Anglii na portalu Allegro usług cyfrowych i niematerialnych, które pozostają nadal własnością firmy, np. wynajem własnych programów komputerowych, wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami, opłatami, rozliczeniami na terenie Polski w urzędzie skarbowym lub w podobnej instytucji? Sprzedaż skierowana do osób prywatnych typu zwykły klient, a nie firm. Chcę się upewnić, że jedynym miejscem rozliczania jest Anglii i tylko to prawo będzie obowiązywać, jeśli chodzi o działalność. Chyba że są jeszcze jakieś sprawy, o których nie wiem, a są istotne w prowadzeniu tego typu usług z Anglii w Polsce. Jak wygląda sytuacja z tymi 160 000 zł, po których przekroczeniu firma mająca właśnie działalność w Anglii musi zacząć płacić podatek w Polsce? W jaki sposób to jest liczone?

Oddalenie wniosku przez KRS o zmianie zarządu oraz statutu w stowarzyszeniu

Oddalenie wniosku przez KRS o zmianie zarządu oraz statutu w stowarzyszeniu

Działam w stowarzyszeniu jako członek zarządu. Niedawno nastąpiła u nas zmiana zarządu oraz statutu. Nowy zarząd został wybrany według nowo przyjętego statutu. Wniosek o wpis wraz z załącznikami wysłaliśmy do sądu rejestrowego. Tuż przed nadejściem odpowiedzi z KRS jeden z nowych członków zarządu z powodu przykrego epizodu został „poproszony” o złożenie rezygnacji, co uczynił. Tymczasem sąd wezwał nas do uzupełnienia wniosku, jednakże nie byliśmy w stanie tego zrobić bez wspomnianej wcześniej osoby – nie mogliśmy uzyskać jej podpisu. Dlatego po 7 dniach wniosek został oddalony przez KRS. Co wobec tego musimy zrobić, aby wyprostować tę sytuację od strony prawnej? Czy należy ponownie zwołać Walne Zgromadzenie? Wydaje mi się, że to najprostsze rozwiązanie, ale nie wiem, czy tak można. Co w tej sytuacji z wszystkimi działaniami zarządu, który w tym czasie działał według ustaleń z ostatniego Walnego Zgromadzenia – czyli według nowego statutu? Czy te działania są legalne, czy ktoś może je podważyć?

Zabezpieczenie spółki cywilnej na wypadek śmierci wspólnika

Zabezpieczenie spółki cywilnej na wypadek śmierci wspólnika

Rodzice prowadzą spółkę cywilną z podziałem 50/50. Ja (ich syn) jestem zatrudniony w spółce jako pracownik. Mama i tata są już w podeszłym wieku i rozważamy moje wejście do spółki, aby nadal mogła funkcjonować, gdyby zdarzyło się, że jeden z rodziców umrze. Dodam, że posiadam rodzeństwo, którego rodzice nie chcą dopuścić do wejścia do spółki. W związku z opisaną sytuacją mam pytania: Czy wejście do spółki wiąże się z wyceną przez rzeczoznawcę całego jej majątku? Co się dzieje z majątkiem wspólnika, który nagle umiera? Czy po śmierci wspólnika rodzeństwo będzie mogło ubiegać się o majątek, jaki zostawił w spółce zmarły wspólnik? Czy jest to procentowy podział w majątku spółki? Zastanawiam się, czy nie lepiej i prościej byłoby założyć swoją jednoosobową działalność na siebie i przenosić majątek spółki na siebie? A po czasie, kiedy całość będzie przeniesiona, rozwiązać spółkę. A może Państwo mają prostsze rozwiązanie?

Powiązania między firmami - wyjaśnienia

Powiązania między firmami - wyjaśnienia

Proszę o wyjaśnienie, kiedy o firmach można mówić, że są powiązane. W jakich przypadkach firmy powiązane są zobligowane do tworzenia dokumentacji transferowych? Ile można mieć maksymalnie udziałów w dwóch spółkach współdziałających ze sobą gospodarczo, by nie zostały uznane za podmioty powiązane, czyli aby nie było obowiązku dokumentacji cen transferowych? Oto przykłady: 1. Jest osoba fizyczna, która ma powyżej 25% udziałów w jednej firmie (A), a pracuje w drugiej firmie (B) na etacie, jednak nie w zarządzie. Czy firma A i B to podmioty powiązane? Co w przypadku, gdy ta osoba jest zatrudniona na umowę-zlecenie? Ewentualnie czy taka osoba może świadczyć usługę jako firma A na rzecz firmy B? 2. Są firmy X, Y, Z. Pomiędzy nimi zachodzą transakcje, takie że firma X sprzedaje towary do firmy Y, a firma Y sprzedaje te towary do firmy Z. Zakładając, że firmy X i Z są ze sobą powiązane, ale nie istnieją powiązania między firmą Y a firmami X i Z, czy nie ma obowiązku tworzenia cen transferowych? Czy można uznać, że takie transakcje nie są ze sobą powiązane?

Czy żołnierz może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Czy żołnierz może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Jestem żołnierzem zawodowym i chciałbym przystąpić do spółki celowej jako komandytariusz. Moja rola w spółce polegałaby jedynie na wniesieniu wkładu pieniężnego. Komplementariuszem byłaby spółka z o.o., która jednocześnie reprezentowałaby spółkę w obrocie. Czy mogę przystąpić do spółki komandytowej, jeżeli zgodnie z prawem żołnierz nie może prowadzić działalności gospodarczej, zarobkowej, czy być organem spółki? Czy byłaby tu niezbędna zgoda mojego dowódcy?

Przymusowy wykup akcji a PIT-8C

Przymusowy wykup akcji a PIT-8C

Jeśli akcje akcjonariusza będącego osobą fizyczną podlegają przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 K.s.h., czy na spółce, która dokonuje skupu, ciąży obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu – PIT-8C? Ja jej nie otrzymałam i powiedziano mi, że spółka nie ma takiego obowiązku. Kiedy jednak szukam informacji na ten temat, znajduję rozbieżne opinie. Nie chciałabym się narazić fiskusowi, a nie wiem, jak w tej sytuacji powinno wyglądać moje roczne rozliczenie. Proszę o jednoznaczną poradę w tej sprawie!

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Istnieje spółka z o.o., w której skład wchodzi członek zarządu i prezes (każdy wspólnik ma 50% udziałów). Prezes spółki napisał oświadczenie. w którym rezygnuje z pełnionych przez siebie funkcji. Chce również zbyć udziały 49% dla członka zarządu, a pozostały 1% dla nowego wspólnika, który zamierza wstąpić do spółki. Na stanowisko prezesa (po rezygnacji obecnego) będzie powołany obecny członek zarządu, który dotychczas nie sprawował tej funkcji. Spółka była zawarta przez internet za pośrednictwem portalu S24. Zastanawiam się, czy wyżej wymienionych czynności można dokonać przez internet, za pośrednictwem tego portalu? Potrzebuję wskazania całej procedury przejścia przez powyższe czynności – rezygnacja prezesa z wszystkich pełnionych funkcji, zbycie jego udziałów, nabycie udziałów przez obecnego członka i nowego wspólnika, powołanie prezesa. Jakich czynności należy dokonać, by osoba, która nabędzie ten 1% udziałów, była wspólnikiem?

Porady prawne z prawa handlowego

Serwis Spolkowy.pl jest dedykowany polskiej przedsiębiorczości. Publikujemy w nim porady prawne przydatne w prowadzeniu małych firm, jednoosobowych działalności, jak i dedykowane spółkom, od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, a na spółce komandytowej i akcyjnej kończąc. Ponadto bogaty zbiór zamieszczonych porad dotyczy spółki z o.o., od jej założenia, statutu, poprzez odpowiedzialność za zobowiązania, organy spółki i przekształcenia.

Prawo handlowe i przepisy podatkowe często ulegają zmianom – przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, bo błąd czy niedopatrzenie w tych sprawach może czasem wiele kosztować. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, publikując porady z życia wzięte, dotyczące aktualnych zjawisk gospodarczych.


Autorami publikowanych porad są sprawdzeni prawnicy i doradcy podatkowi, którzy na co dzień świadczą szeroki wachlarz usług doradczych poprzez nasz serwis. Pomogli już wielu przedsiębiorcom – udzielając porad, sporządzając opinie prawne, pisma oraz podejmując się reprezentacji. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »