Opublikowane: 2023-11-26

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?

Problem dotyczy spółki z o.o., w której było 2 wspólników i jeden zmarł przed rokiem. Tym drugim jestem ja, posiadam 70% udziałów. W spółce zarząd był jednoosobowy, a zmarły był prezesem i jedynym członkiem zarządu. Tak więc od jego śmierci...

Opublikowane: 2023-11-24

Kiedy warto przeprowadzić audyt podatkowy?

Kiedy warto przeprowadzić audyt podatkowy?

W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców ma problemy z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT oraz zaksięgowaniem operacji handlowych realizowanych na odległość, np. poprzez transakcje wewnątrzwspólnotowe na terenie UE. Podatki stanowią jeden z najważniejszych aspektów prowadzenia...

Opublikowane: 2023-11-12

Zaskarżenie uchwały o wyborze likwidatora

Zaskarżenie uchwały o wyborze likwidatora

Jestem powołanym likwidatorem sp. z o.o., a uchwała o wyborze likwidatora została zaskarżona. Wybór jest zgodny z większościową wolą wspólników i był protokołowany przez notariusza. Czy moja działalność jako likwidatora jest sparaliżowana i nie mogę...

Opublikowane: 2023-10-17

Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.

Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.

Spółka z o.o. zajmująca się inwestycją deweloperską wprowadziła aportem grunt, który trafił odpowiednio – 5000 zł na kapitał podstawowy i 1 300 000 zł na kapitał zapasowy spółki. Spółka w momencie rozpoczęcia inwestycji przeznaczyła grunt pod inwestycję,...

Opublikowane: 2023-10-05

Rozwiązanie umowy franczyzy a zakaz konkurencji

Rozwiązanie umowy franczyzy a zakaz konkurencji

Chciałabym rozwiązać umowę franczyzową. W umowie widnieją jednak zapisy o zakazie konkurencji, które zabraniają mi wykonywania mojej działalności przez 12 miesięcy po ustaniu umowy. Za złamanie tego zakazu grozi kara w wysokości 50 000 zł. Czy takie zakazy są legalne i faktycznie...

Opublikowane: 2023-09-29

Darowizna samochodu wycofanego z firmy a podatek

Darowizna samochodu wycofanego z firmy a podatek

W lutym 2023 r. spółka jawna wykupi samochód z leasingu. Obecnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i rozważa także jej zawieszenie. Wspólnicy (małżeństwo, udziały 50/50) chcą przekazać samochód do majątku prywatnego, a następnie darować go synowi. Czy...

Opublikowane: 2023-09-22

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

Czy walne zgromadzenie musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej? Czy bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego można podzielić zysk za lata, w których zgromadzenie nie zatwierdziło sprawozdania? Czy istnieje możliwość, że walne zgromadzenie nigdy nie...

Opublikowane: 2023-09-20

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?

Spółkę jawną nie zatrudniała pracowników, tworzyło ją 3 wspólników. W listopadzie 2021 r. rozwiązaliśmy spółkę jawną bez procesu likwidacji na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 K.s.h. i złożyliśmy wniosek do Sądu Rejestrowego o wykreślenie z KRS. Sąd zażądał dokumentów o...

Opublikowane: 2023-09-15

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

W 2012 r. zapadł wyrok karny (w załączniku) wobec pewnej osoby – sąd uznał ją winną popełnienia czynów z art. 288 § 1 K.k., art. 191 § 1 K.k. oraz art. 193 K.k. Czy osoba z takim wyrokiem mogła w 2014 r. zostać powołana na likwidatora spółki...

Opublikowane: 2023-09-13

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

W spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem, gdzie właścicielem całościowym jest tylko jeden akcjonariusz, ja byłem prezesem. Trzy dni temu złożyłem rezygnację ze stanowiska. Wysłałem skan dokumentu o rezygnacji podpisany cyfrowo na oficjalny adres biura oraz na emaila...

Opublikowane: 2023-09-08

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przegapiłem termin sporządzenia sprawozdania finansowego w spółce z o.o. i nie zostało też podpisane, co powinienem zrobić, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji? Czy sprawozdanie finansowe powinienem sporządzić do 30 czerwca 2022* i również do tej daty je...

Opublikowane: 2023-09-06

Problem z likwidacją spółdzielni

Problem z likwidacją spółdzielni

Wobec przekształcenia wszelkich lokali w spółdzielni w odrębną własność lokali rozpoczęliśmy proces likwidacji tejże. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że nie zgłosiliśmy tego faktu w Monitorze Spółdzielczym. Pomyliliśmy Monitor Spółdzielczy...

Opublikowane: 2023-09-01

Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?

Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?

Jestem prezesem spółki z o.o. Zjawił się u mnie poborca skarbowy z US z wykazem zaległości z ZUS-u. Są to zaległości z lat 2013–2019, które ZUS kierował sukcesywnie do US, a oni dopiero teraz się za tę sprawę zabrali. Czy to nie są już...

Opublikowane: 2023-08-30

Rozliczenie przez przekazanie nieruchomości przy likwidacji spółki

Rozliczenie przez przekazanie nieruchomości przy likwidacji spółki

Spółka jawna jest w trakcie likwidacji. Posiada trzy nieruchomości. Jedna z nich jest wniesiona aportem i podlega zwrotowi jednemu ze współwłaścicieli (90% udziałów). Dwie pozostałe zostały nabyte w trakcie trwania spółki. Współwłaściciele mają prawo...

Opublikowane: 2023-08-25

Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?

Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?

Spółka komunalna z o.o. ma zaległości w bieżących płatnościach. Staramy się o kredyt obrotowy, jednak to trochę potrwa. Jedynym właścicielem spółki jest gmina. Wiemy, że kredyt zostanie nam udzielony, ale procedura jest długa (może to trwać nawet miesiąc). Czy na...

Opublikowane: 2023-08-23

Zmiana przeznaczenia zysku spółki z kapitału zapasowego na dywidendy

Zmiana przeznaczenia zysku spółki z kapitału zapasowego na dywidendy

W czerwcu wspólnicy spółki podjęli uchwałę o przeznaczeniu zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy. Czy można zmienić uchwałę wspólników w taki sposób, że zysk będzie przeznaczony na poczet wypłaty dywidendy? Ewentualnie jeśli to nie jest możliwe, czy można w ciągu roku...

Opublikowane: 2023-08-16

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.

Wycena wartości udziałów spółki z o.o.

Wspólnik chce odkupić moje udziały w spółce z o.o. po cenie sprzed dwudziestu lat – twierdzi, że kapitał zakładowy nie uległ podwyższeniu. Czy mam prawo żądać wyceny zgodnej z wartością firmy?

Opublikowane: 2023-08-11

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej - sposób rozliczenia ze spółką

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej - sposób rozliczenia ze spółką

Czy przy wypowiedzeniu przez wspólnika umowy spółki komandytowej automatycznie powstaje roszczenie wobec spółki o wypłatę udziału kapitałowego na rzecz tego wspólnika? Czy wartość udziału określana jest według bilansu wykazującego zbywczą wartość majątku? Czy można...

Opublikowane: 2023-08-09

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki?

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki?

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki? Spółka została założona przez pana, który oszukiwał ludzi. Proponował pracę, ale tak naprawdę zbierał dane i zakładał spółki. Jedną założył na mnie. Podpisałam dokumenty z myślą, że dostanę umowę o pracę. Nie mam...

Opublikowane: 2023-08-04

Likwidacja spółki a pracownik z roszczeniami

Likwidacja spółki a pracownik z roszczeniami

Jestem w zarządzie spółki z o.o., która ma problemy finansowe, wyprzedajemy wszystko, aby popłacić i zakończyć wszystkie płatności. Generalnie zostanie nam tylko PFR do lipca (na który może uda nam się zebrać pieniądze ze sprzedaży sprzętu komputerowego, mebli...


Porady prawne z prawa handlowego

Serwis Spolkowy.pl jest dedykowany polskiej przedsiębiorczości. Publikujemy w nim porady prawne przydatne w prowadzeniu małych firm, jednoosobowych działalności, jak i dedykowane spółkom, od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, a na spółce komandytowej i akcyjnej kończąc. Ponadto bogaty zbiór zamieszczonych porad dotyczy spółki z o.o., od jej założenia, statutu, poprzez odpowiedzialność za zobowiązania, organy spółki i przekształcenia.

Prawo handlowe i przepisy podatkowe często ulegają zmianom – przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, bo błąd czy niedopatrzenie w tych sprawach może czasem wiele kosztować. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, publikując porady z życia wzięte, dotyczące aktualnych zjawisk gospodarczych.


Autorami publikowanych porad są sprawdzeni prawnicy i doradcy podatkowi, którzy na co dzień świadczą szeroki wachlarz usług doradczych poprzez nasz serwis. Pomogli już wielu przedsiębiorcom – udzielając porad, sporządzając opinie prawne, pisma oraz podejmując się reprezentacji. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

doradztwo prawne eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »