Opublikowane: 2024-02-19

Kapitał zapasowy - czy warto go tworzyć i jak go wykorzystać?

Kapitał zapasowy - czy warto go tworzyć i jak go wykorzystać?

Mamy umówioną współpracę w zakresie otworzenia biznesu z osobami, które go znają, ale potrzebują gotówki. W skrócie 2 potencjalnych wspólników miałoby łącznie 60% udziałów, ja za włożenie 300 000 zł otrzymałbym 40% udziałów, wszyscy zasiadalibyśmy...

Opublikowane: 2024-02-13

Oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem

Oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem

Założyłem jednoosobową spółkę z o.o., której jestem jedynym wspólnikiem i członkiem zarządu. Pytanie dotyczy składania oświadczeń woli w formie pisemnej zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych. Czy...

Opublikowane: 2024-02-05

Zmiana umów po przekształceniu działalności w spółkę z o.o.

Zmiana umów po przekształceniu działalności w spółkę z o.o.

Mam jednoosobową działalność gospodarczą – prowadzę zajęcia dla dzieci w szkole. Niedawno otworzyłam spółkę z o.o. i chciałabym zmienić umowę, jaką zawarłam z rodzicami na sp. z o.o. Jak to zrobić? Czy wystarczy aneks? Czy to już musi być umowa...

Opublikowane: 2024-01-29

Ważność umowy podpisanej przez jednego wspólnika

Ważność umowy podpisanej przez jednego wspólnika

Prowadzimy ze wspólnikiem spółkę cywilną. Została zawarta umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego, którą podpisał tylko jeden wspólnik. Chcielibyśmy ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym na koniec miesiąca. Czy taka umowa jest ważna, jeżeli np. mamy ze wspólnikiem...

Opublikowane: 2024-01-19

Kto otrzyma dywidendę, były czy nowy wspólnik spółki?

Kto otrzyma dywidendę, były czy nowy wspólnik spółki?

W umowie sprzedaży udziałów w spółce zamieściliśmy punkty: „X. Prawo własności, jak i wszelkie inne prawa wynikające ze sprzedawanych udziałów przechodzą na kupującego z chwilą i pod warunkiem zapłaty w całości ceny sprzedaży. Y. Strony ustalają,...

Opublikowane: 2024-01-12

Czy nabycie nieruchomości przez spółkę z o.o. wymaga uchwały?

Czy nabycie nieruchomości przez spółkę z o.o. wymaga uchwały?

Czy nabycie nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową wymaga zgody wspólników w formie uchwały?

Opublikowane: 2024-01-04

Jak wyjść z zadłużonej spółki z o.o.?

Jak wyjść z zadłużonej spółki z o.o.?

Mam 50% udziałów i jestem prezesem spółki z o.o. Spółka ma zadłużenie, które dotyczy wspólnika, tzn. mieliśmy kredyt bankowy jako spółka, ale bank zawarł umowę z każdym z nas osobno. Mieliśmy spłacać kredyt po połowie. Spłaciłem swój długi, natomiast...

Opublikowane: 2023-12-29

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Jestem członkiem zarządu dwuosobowej spółki z o.o. (po 50% udziałów z prezesem). Złożyłem swoją rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu listem poleconym, z którym prezes się zapoznał. Twierdzi on, iż nie mam prawa zrezygnować z bycia...

Opublikowane: 2023-12-15

Założenie spółki cywilnej na ryczałcie

Założenie spółki cywilnej na ryczałcie

Czy możliwe jest założenie spółki cywilnej dwóch wspólników z udziałami 90% i 10% na ryczałcie, jeśli jeden ze wspólników (osoba A) prowadzi działalność gospodarczą w formie samodzielnego przedsiębiorstwa transportowego rozliczaną na zasadach ogólnych oraz...

Opublikowane: 2023-12-08

Upadłość spółki a odpowiedzialność wspólnika

Upadłość spółki a odpowiedzialność wspólnika

Jestem wspólnikiem w sp. z o.o. oraz w tej samej spółce jestem zatrudniony na umowę o pracę. Czy w razie ogłoszenia upadłości przez zarząd jest możliwe, aby wierzyciele sięgnęli do majątku prywatnego?

Opublikowane: 2023-11-26

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?

Śmierć wspólnika i jedynego członka zarządu spółki z o.o., jak powołać nowy zarząd?

Problem dotyczy spółki z o.o., w której było 2 wspólników i jeden zmarł przed rokiem. Tym drugim jestem ja, posiadam 70% udziałów. W spółce zarząd był jednoosobowy, a zmarły był prezesem i jedynym członkiem zarządu. Tak więc od jego śmierci...

Opublikowane: 2023-11-12

Zaskarżenie uchwały o wyborze likwidatora

Zaskarżenie uchwały o wyborze likwidatora

Jestem powołanym likwidatorem sp. z o.o., a uchwała o wyborze likwidatora została zaskarżona. Wybór jest zgodny z większościową wolą wspólników i był protokołowany przez notariusza. Czy moja działalność jako likwidatora jest sparaliżowana i nie mogę...

Opublikowane: 2023-10-17

Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.

Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.

Spółka z o.o. zajmująca się inwestycją deweloperską wprowadziła aportem grunt, który trafił odpowiednio – 5000 zł na kapitał podstawowy i 1 300 000 zł na kapitał zapasowy spółki. Spółka w momencie rozpoczęcia inwestycji przeznaczyła grunt pod inwestycję,...

Opublikowane: 2023-10-05

Rozwiązanie umowy franczyzy a zakaz konkurencji

Rozwiązanie umowy franczyzy a zakaz konkurencji

Chciałabym rozwiązać umowę franczyzową. W umowie widnieją jednak zapisy o zakazie konkurencji, które zabraniają mi wykonywania mojej działalności przez 12 miesięcy po ustaniu umowy. Za złamanie tego zakazu grozi kara w wysokości 50 000 zł. Czy takie zakazy są legalne i faktycznie...

Opublikowane: 2023-09-29

Darowizna samochodu wycofanego z firmy a podatek

Darowizna samochodu wycofanego z firmy a podatek

W lutym spółka jawna wykupi samochód z leasingu. Obecnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i rozważa także jej zawieszenie. Wspólnicy (małżeństwo, udziały 50/50) chcą przekazać samochód do majątku prywatnego, a następnie darować go synowi. Czy w takiej sytuacji...

Opublikowane: 2023-09-22

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

Czy walne zgromadzenie musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej? Czy bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego można podzielić zysk za lata, w których zgromadzenie nie zatwierdziło sprawozdania? Czy istnieje możliwość, że walne zgromadzenie nigdy nie...

Opublikowane: 2023-09-20

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?

Spółkę jawną nie zatrudniała pracowników, tworzyło ją 3 wspólników. W listopadzie 2021 r. rozwiązaliśmy spółkę jawną bez procesu likwidacji na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 K.s.h. i złożyliśmy wniosek do Sądu Rejestrowego o wykreślenie z KRS. Sąd zażądał dokumentów o...

Opublikowane: 2023-09-15

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

W 2012 r. zapadł wyrok karny (w załączniku) wobec pewnej osoby – sąd uznał ją winną popełnienia czynów z art. 288 § 1 K.k., art. 191 § 1 K.k. oraz art. 193 K.k. Czy osoba z takim wyrokiem mogła w 2014 r. zostać powołana na likwidatora spółki...

Opublikowane: 2023-09-13

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

Skuteczna rezygnacja z funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o.

W spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem, gdzie właścicielem całościowym jest tylko jeden akcjonariusz, ja byłem prezesem. Trzy dni temu złożyłem rezygnację ze stanowiska. Wysłałem skan dokumentu o rezygnacji podpisany cyfrowo na oficjalny adres biura oraz na emaila...

Opublikowane: 2023-09-08

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przekroczenie terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. - konsekwencje

Przegapiłem termin sporządzenia sprawozdania finansowego w spółce z o.o. i nie zostało też podpisane, co powinienem zrobić, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji? Czy sprawozdanie finansowe powinienem sporządzić do 30 czerwca 2022* i również do tej daty je...


Porady prawne z prawa handlowego

Serwis Spolkowy.pl jest dedykowany polskiej przedsiębiorczości. Publikujemy w nim porady prawne przydatne w prowadzeniu małych firm, jednoosobowych działalności, jak i dedykowane spółkom, od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, a na spółce komandytowej i akcyjnej kończąc. Ponadto bogaty zbiór zamieszczonych porad dotyczy spółki z o.o., od jej założenia, statutu, poprzez odpowiedzialność za zobowiązania, organy spółki i przekształcenia.

Prawo handlowe i przepisy podatkowe często ulegają zmianom – przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, bo błąd czy niedopatrzenie w tych sprawach może czasem wiele kosztować. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, publikując porady z życia wzięte, dotyczące aktualnych zjawisk gospodarczych.


Autorami publikowanych porad są sprawdzeni prawnicy i doradcy podatkowi, którzy na co dzień świadczą szeroki wachlarz usług doradczych poprzez nasz serwis. Pomogli już wielu przedsiębiorcom – udzielając porad, sporządzając opinie prawne, pisma oraz podejmując się reprezentacji. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

doradztwo prawne eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »