ZUS dla studenta prowadzącego działalność gospodarczą- jakie ulgi i zniżki?

• Data: 2024-06-03 • Autor: Wioletta Dyl

Mój problem dotyczy zasad płacenia składek do ZUS. Jestem studentem w wieku 25 lat i przed 4 miesiącami otworzyłem własną działalność gospodarczą. Firma jednak z powodu pewnych trudności zaczęła funkcjonować dopiero od 1,5 miesiąca i jak dotąd nie wygenerowała przychodu. Jakie składki do ZUS powinienem płacić? Czy mam prawo do jakichś zniżek ze względu na to, że jestem studentem, albo ze względu na to, że działalność nie wygenerowała przychodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

ZUS dla studenta prowadzącego działalność gospodarczą- jakie ulgi i zniżki?

Zarejestrowanie działalności gospodarczej przez studenta

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych „ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym nie podlegają obowiązkowo uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci, do ukończenia 26 lat”. Dotyczy to jednak tylko umów agencyjnych i zlecenia oraz nie obejmuje przypadków prowadzania własnej działalności gospodarczej.

Jako osoba studiująca założył Pan własną działalność gospodarczą. Od chwili faktycznego rozpoczęcia działalności nie przynosi ona jak na razie żadnych przychodów. Niestety, okoliczność ta jest całkowicie niezależna od obowiązku opłacania składek ZUS i student, który prowadzi własną firmę, co do zasady, nie jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na ZUS (tylko składka chorobowa jest dobrowolna).

Jednakże, jeżeli składał Pan wniosek do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w wyniku czego została zawarta umowa z tzw. inkubatorem (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który działa poprzez inkubatory przedsiębiorczości), na 24 miesiące, to nie jest Pan zobowiązany do rejestracji działalności w urzędzie gminy, nie otrzymuje też Pan osobnego numeru NIP ani REGON, w związku z czym nie opłaca również składek do ZUS-u. Działa Pan bowiem jako komórka wewnątrz Inkubatora, za co oczywiście należy zapłacić. Kwoty te są jednak o wiele niższe od wysokości składek ubezpieczeniowych. Co prawda, w takiej sytuacji nie będą realizowane świadczenia za ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe, niemniej jako osoba posiadająca status studenta może Pan korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej ze względu na fakt ubezpieczenia przez rodziców bądź uczelnię.

Zobacz też: Umowa zlecenie czy B2B

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Składki do ZUS z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Skoro jednak nie wspomina Pan o skorzystaniu z inkubatora, zakładam, że założył Pan działalność, rejestrując ją w urzędzie. Jeżeli nie jest to jednoosobowa działalność, to w ciągu 7 dni od zarejestrowania należało wypełnić zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego oraz ewentualnie chorobowego i złożyć w ZUS-ie. Jeżeli jest to jednoosobowa działalność, ZUS sam Pana znalazł w CEIDG. Student opłaca składki w takim samym wymiarze jak pozostali przedsiębiorcy, czyli:

 • emerytalną (wynoszącą 19,52% podstawy),
 • rentową (8% podstawy),
 • chorobową (2,45% podstawy),
 • wypadkową – dla małych firm – 1,8% podstawy).

Składki ZUS opłaca się do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pan jako osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą po raz pierwszy mógł skorzystać z tzw. „małego ZUS-u”.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze stanowi zadeklarowana kwota. Przepisy określają dolne i górne ograniczenie. W zależności od tego, czy opłacany jest mały, czy duży ZUS, najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – mały ZUS;
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS – duży ZUS.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł brutto. 30% z 2000 zł = 600 zł. Oznacza to, że minimalna podstawa wymiaru składek społecznych to 600 zł. Jeżeli przysługuje Panu przywilej w postaci małego ZUS-u, to w 2017 r. składki społeczne wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru)
  19,52% z 600 zł = 117,12 zł;
 • ubezpieczenie rentowe (8,00% podstawy wymiaru)
  8% z 600 zł = 48,00 zł;
 • ubezpieczenie wypadkowe (1,8% podstawy wymiaru)
  1,8% z 600 zł = 10,80 zł
 • ubezpieczenie chorobowe – dobrowolne (2,45% podstawy wymiaru)
  2,45% z· 600 zł = 14,70 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne, bez dobrowolnej składki chorobowej, w 2017 r. wynosi więc: 175,92 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne, wliczając dobrowolną składkę chorobową w 2017 roku wynosi: 190,62 zł.

Do obu wariantów należy dodać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 297,28 zł.

Przeczytaj też: Umowa zlecenie jednoosobowa działalność gospodarcza

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jak skorzystać z preferencyjnej składki ZUS?

Przedsiębiorcy opłacający mały ZUS (określając najniższą możliwą podstawę opłacania składek społecznych) zwolnieni są ze składki na Fundusz Pracy.

Ze względu na zasady działania preferencyjnego ZUS warto było zarejestrować działalność 2 dnia danego miesiąca. Prawo do preferencyjnej składki ZUS nabywa się przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności. W związku z tym, jeżeli rozpoczyna się działalność innego dnia miesiąca niż pierwszy, okres 24 miesięcy będzie liczony dopiero od kolejnego pierwszego dnia miesiąca.

Aby skorzystać z preferencji ZUS dla nowych firm, trzeba było złożyć oświadczenie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziło się innej działalności gospodarczej.

Innym sposobem na uniknięcie dodatkowego obciążenia w postaci składek ZUS jest wielokrotne zawieszanie działalności gospodarczej i odwieszanie jej tylko na czas realizowanych zleceń. Jednak trzeba pamiętać, że działalności nie można zawiesić na czas krótszy niż 30 dni.

Paradoksalnie to, że Pan nie płacił składek ZUS, może być dla Pana o tyle korzystne, iż udając się osobiście do ZUS, powinien Pan złożyć oświadczenie, że nie prowadził działalności w ostatnich 60 miesiącach i zawnioskować o korektę deklaracji, zmieniając ją na „mały ZUS”. Po czym zapłacić zaległy ZUS (ten „mały”) z odpowiednimi odsetkami.

Zobacz również: Czy można założyć firmę będąc na L4

Przykłady

 
Korzystanie z preferencyjnego ZUS

Marta, studentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, otworzyła swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Firma Martyny zajmuje się tworzeniem stron internetowych. Jako studentka, Marta mogła skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności płaci niższe składki, co jest dużym wsparciem w początkowej fazie rozwoju firmy. Dzięki preferencyjnemu ZUS-owi, jej miesięczne zobowiązania wynoszą około 200 zł, co pozwala jej na większą elastyczność finansową i inwestowanie w rozwój biznesu.

 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Piotr, student politechniki, chciał otworzyć działalność związaną z projektowaniem dronów. Zamiast rejestrować firmę w urzędzie, skorzystał z możliwości, jakie daje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP). Dzięki współpracy z inkubatorem, Piotr nie musiał rejestrować działalności gospodarczej, co zwolniło go z obowiązku płacenia składek ZUS. W zamian płacił jedynie niewielką opłatę na rzecz inkubatora. Pozwoliło mu to skupić się na rozwijaniu projektów i zdobywaniu klientów bez dodatkowych kosztów.

 
Zawieszenie działalności

Anna, studentka medycyny, otworzyła działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy. Jednak w trakcie roku akademickiego miała zbyt mało czasu na prowadzenie firmy. Postanowiła więc zawiesić działalność na kilka miesięcy. W tym czasie nie musiała płacić składek ZUS, co pozwoliło jej uniknąć zbędnych kosztów. Po zakończeniu roku akademickiego, gdy miała więcej wolnego czasu, odwiesiła działalność i mogła kontynuować pracę bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Podsumowanie

 

Studenci prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z różnych ulg i zniżek w opłacaniu składek ZUS. Preferencyjny ZUS, współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz możliwość zawieszania działalności to narzędzia, które mogą znacząco odciążyć młodych przedsiębiorców na starcie ich kariery biznesowej. Dzięki tym opcjom studenci mają większą elastyczność finansową i mogą skupić się na rozwijaniu swoich firm.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, dostosowane do potrzeb studentów prowadzących działalność gospodarczą, aby mogli skupić się na rozwoju swojego biznesu bez obaw o formalności prawne. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w zakresie składek ZUS i innych aspektów prawnych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »