Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy bardziej korzystna jest umowa-zlecenie czy założenie działalności?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-07-15 • Aktualizacja: 2021-03-31

Co jest bardziej korzystne (umowa-zlecenie czy działalność gospodarcza), jeśli pracodawca z UE nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce? Deklaracje/składki do ZUS i do US będę musiała sama składać/opłacać w imieniu pracodawcy. Przychody będę miała niewielkie. Koszty będą także niewielkie, będę płacić wyłącznie za Internet. Biuro będzie w domu. Świadczone usługi to pośrednictwo, więc nie będę musiała być VAT-owcem. Niższy będę mieć ZUS przez pierwsze 2 lata przy działalności gosparczej. Co jest dla mnie bardziej korzystne finansowo i „biurokratycznie”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy bardziej korzystna jest umowa-zlecenie czy założenie działalności?

Forma nawiązania współpracy z zagranicznym pracodawcą

Każda w wymienionych form nawiązania współpracy z zagranicznym „pracodawcą” z UE ma swoje wady i zalety, aczkolwiek w mojej opinii, umowa zlecenia byłaby dla Pani bardziej opłacalna jedynie w przypadku, gdy jest Pani studentką i nie przekroczyła 26 roku życia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej ustawą systemową, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia (także umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umowy zlecenia

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia obliczają, rozliczają i przekazują, co miesiąc do ZUS w całości płatnicy składek. W okolicznościach przez Panią wskazanych, będzie Pani musiała sama te rozliczenia wykonywać.

Jeżeli sytuacja ta dotyczy osoby, która jest studentem lub uczniem i nie ukończyła 26. roku życia, to nie musi ona odprowadzać żadnych składek. W przeciwnym wypadku składki są tylko nieznacznie niższe niż w przypadku umowy o pracę. A zatem w przypadku umowy zlecenia studenta plusem jest niewątpliwie brak składek, a także podatek dochodowy liczony tylko od 80% przychodu (20% koszt uzyskania przychodu). Zatem w pierwszej chwili umowa zlecenia może wydawać się atrakcyjniejszą formą współpracy, ale trzeba tez pamiętać o minusach takiej umowy, go których z pewnością należy: brak płatnego chorobowego, nie liczy się do emerytury, brak płatnego urlopu, no i umowa zlecenia to nie jest coś, co przekonuje bank do udzielenia pożyczki czy kredytu. Jeżeli nie jest Pani studentką, to wszystkie składki ZUS i podatki to prawie 40% wynagrodzenia brutto. Zatem sporo, ale ZUS jest „ głodny” zawsze.

Zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Co do „samozatrudnienia”. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa, że działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. To oznacza, że każdy, kto planuje zajmować się sprzedażą towarów lub usług przez dłuższy czas, w sposób profesjonalny i zorganizowany powinien założyć działalność gospodarczą.

Działalność gospodarczą można opodatkować na różne sposoby. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

  • skala podatkowa (dwa progi podatkowe: 18% i 32%, możliwość odliczania kosztów, dostępne ulgi podatkowe);
  • podatek liniowy (jeden próg podatkowy: 19%, możliwość odliczania kosztów, brak kwoty wolnej od podatku i ulg);
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (niskie progi podatkowe, ale bez możliwości odliczenia kosztów, np. podatek dla działalności usługowej wynosi 8,5%);
  • karta podatkowa (podatek wyrażony w stałej kwocie, tylko dla wąskiego grona przedsiębiorców np. prowadzących drobną wytwórczość).

Co korzystniejsze -samozatrudnienie czy umowa zlecenie?

W przypadku zasad ogólnych przedsiębiorca ma możliwości odliczania kosztów ( nie tylko telefon, Internet, ale także stosowna powierzchnia mieszkania przeznaczona na prowadzenie działalności, a z tym związane opłaty za gaz czy energie elektryczną), ponieważ nie jest ograniczony ich ryczałtowym ograniczeniem. Tymczasem przy umowie zlecenia zryczałtowany kup wynosi jedynie 20%. Jeżeli zatem w prowadzonej przez Panią działalności z upływem czasu koszty wykonywanego zlecenia przekroczą 20% ryczałtowego kosztu uzyskania przychodu, to zdecydowanie należałoby pomyśleć o założeniu działalności gospodarczej. Z kolei jeżeli koszty są żadne, to można się zastanawiać, czy założenie działalności jest opłacalne w szczególności, gdy weźmie się pod uwagę szereg obowiązków związanych z taka formą działania na rynku. Tak na przykład należy samodzielnie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (przy umowie zlecenia z pracodawcą zagranicznym będzie podobnie). W niektórych przypadkach samozatrudnienie oznacza konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT, składania deklaracji oraz wpłacania podatku należnego. Wprawdzie ma się wtedy możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, które jest przewidziane dla drobnych przedsiębiorców, jednak traci się wtedy prawo do odliczania VAT naliczonego. Z samozatrudnieniem wiąże się także obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej dla celów obliczenia podatku, co może oznaczać dodatkowe koszty. Można bowiem zatrudnić księgową bądź zlecić prowadzenie księgowości biuru podatkowemu, ale również możliwe jest prowadzenie rozliczeń samodzielnie, a to z kolei pochłania dużo czasu. Chociaż przy jednym kontrahencie, nie powinno być tak źle.

Proszę też pamiętać, że bycie przedsiębiorcą pozwoli Pani wykonywać usługi dla więcej niż jednego kontrahenta.

W moim przekonaniu, jeżeli nie jest Pani studentką i skończyła 26.. lat, to bardziej opłacalne będzie dla Pani założenie działalności gospodarczej, tym bardziej że jako osoba rozpoczynająca swoja przygodę z przedsiębiorczością korzysta Pani przez 2 lata z preferencyjnego ZUS-u.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »