Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy bardziej korzystna jest umowa-zlecenie czy założenie działalności?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-07-15

Co jest bardziej korzystne (umowa-zlecenie czy działalność gospodarcza), jeśli pracodawca z UE nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce? Deklaracje/składki do ZUS i do US będę musiała sama składać/opłacać w imieniu pracodawcy. Przychody będę miała niewielkie. Koszty będą także niewielkie, będę płacić wyłącznie za Internet. Biuro będzie w domu. Świadczone usługi to pośrednictwo, więc nie będę musiała być VAT-owcem. Niższy będę mieć ZUS przez pierwsze 2 lata przy działalności gosparczej. Co jest dla mnie bardziej korzystne finansowo i „biurokratycznie”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każda w wymienionych form nawiązania współpracy z zagranicznym „pracodawcą” z UE ma swoje wady i zalety, aczkolwiek w mojej opinii, umowa zlecenia byłaby dla Pani bardziej opłacalna jedynie w przypadku, gdy jest Pani studentką i nie przekroczyła 26 roku życia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej ustawą systemową, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia (także umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia obliczają, rozliczają i przekazują, co miesiąc do ZUS w całości płatnicy składek. W okolicznościach przez Panią wskazanych, będzie Pani musiała sama te rozliczenia wykonywać.

Jeżeli sytuacja ta dotyczy osoby, która jest studentem lub uczniem i nie ukończyła 26. roku życia, to nie musi ona odprowadzać żadnych składek. W przeciwnym wypadku składki są tylko nieznacznie niższe niż w przypadku umowy o pracę. A zatem w przypadku umowy zlecenia studenta plusem jest niewątpliwie brak składek, a także podatek dochodowy liczony tylko od 80% przychodu (20% koszt uzyskania przychodu). Zatem w pierwszej chwili umowa zlecenia może wydawać się atrakcyjniejszą formą współpracy, ale trzeba tez pamiętać o minusach takiej umowy, go których z pewnością należy: brak płatnego chorobowego, nie liczy się do emerytury, brak płatnego urlopu, no i umowa zlecenia to nie jest coś, co przekonuje bank do udzielenia pożyczki czy kredytu. Jeżeli nie jest Pani studentką, to wszystkie składki ZUS i podatki to prawie 40% wynagrodzenia brutto. Zatem sporo, ale ZUS jest „ głodny” zawsze.

Co do „samozatrudnienia”. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa, że działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. To oznacza, że każdy, kto planuje zajmować się sprzedażą towarów lub usług przez dłuższy czas, w sposób profesjonalny i zorganizowany powinien założyć działalność gospodarczą.

Działalność gospodarczą można opodatkować na różne sposoby. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

  • skala podatkowa (dwa progi podatkowe: 18% i 32%, możliwość odliczania kosztów, dostępne ulgi podatkowe);
  • podatek liniowy (jeden próg podatkowy: 19%, możliwość odliczania kosztów, brak kwoty wolnej od podatku i ulg);
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (niskie progi podatkowe, ale bez możliwości odliczenia kosztów, np. podatek dla działalności usługowej wynosi 8,5%);
  • karta podatkowa (podatek wyrażony w stałej kwocie, tylko dla wąskiego grona przedsiębiorców np. prowadzących drobną wytwórczość).

W przypadku zasad ogólnych przedsiębiorca ma możliwości odliczania kosztów ( nie tylko telefon, Internet, ale także stosowna powierzchnia mieszkania przeznaczona na prowadzenie działalności, a z tym związane opłaty za gaz czy energie elektryczną), ponieważ nie jest ograniczony ich ryczałtowym ograniczeniem. Tymczasem przy umowie zlecenia zryczałtowany kup wynosi jedynie 20%. Jeżeli zatem w prowadzonej przez Panią działalności z upływem czasu koszty wykonywanego zlecenia przekroczą 20% ryczałtowego kosztu uzyskania przychodu, to zdecydowanie należałoby pomyśleć o założeniu działalności gospodarczej. Z kolei jeżeli koszty są żadne, to można się zastanawiać, czy założenie działalności jest opłacalne w szczególności, gdy weźmie się pod uwagę szereg obowiązków związanych z taka formą działania na rynku. Tak na przykład należy samodzielnie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (przy umowie zlecenia z pracodawcą zagranicznym będzie podobnie). W niektórych przypadkach samozatrudnienie oznacza konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT, składania deklaracji oraz wpłacania podatku należnego. Wprawdzie ma się wtedy możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, które jest przewidziane dla drobnych przedsiębiorców, jednak traci się wtedy prawo do odliczania VAT naliczonego. Z samozatrudnieniem wiąże się także obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej dla celów obliczenia podatku, co może oznaczać dodatkowe koszty. Można bowiem zatrudnić księgową bądź zlecić prowadzenie księgowości biuru podatkowemu, ale również możliwe jest prowadzenie rozliczeń samodzielnie, a to z kolei pochłania dużo czasu. Chociaż przy jednym kontrahencie, nie powinno być tak źle.

Proszę też pamiętać, że bycie przedsiębiorcą pozwoli Pani wykonywać usługi dla więcej niż jednego kontrahenta.

W moim przekonaniu, jeżeli nie jest Pani studentką i skończyła 26.. lat, to bardziej opłacalne będzie dla Pani założenie działalności gospodarczej, tym bardziej że jako osoba rozpoczynająca swoja przygodę z przedsiębiorczością korzysta Pani przez 2 lata z preferencyjnego ZUS-u.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiety prowadzącej działalność gospodarczą

ZUS nie przyznał mi wysokiego zasiłku macierzyńskiego, pomimo opłacenia najwyższej składki do ZUS w marcu 2014 roku z tytułu działalności...

 

Świadczenie pomocy prawnej przez osobę bez wykształcenia prawniczego

1. Czy mogę pisać klientom pisma procesowe typu: wniosek o rozwód, alimenty, podwyższenie alimentów, pobyt dziecka przy matce itd., nie posiadając...

 

Import z Chin i sprzedaż w polskich serwisach internetowych

Planuję otworzyć małą firmę prowadzącą na niewielką skalę sprzedaż zabawek w polskich portalach internetowych. Zabawki będę kupować...

 

Jednoosobowa działalność prezesa spółki z o.o.

Czy prowadząc jednoosobową spółkę z o.o., będąc prezesem, mogę otworzyć działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej...

 

Aspekty podatkowe przekazania przedsiębiorstwa w rodzinie

Przepisałam w akcie notarialnym darowizny całe przedsiębiorstwo (sklep) na córkę (nie płaciłam podatku od darowizn ani VAT-u). Jednak ona nie chce dalej...

 

Działająca firma mimo zawieszenia działalności

Mam następujący problem. Dwa lata temu zawiesiłem działalność gospodarczą. Jednak od pół roku do chwili obecnej prowadziłem tę działalność, ale...

 

Zakup i sprzedaż domen przez osobę prywatną

Zakupiłam kilka miesięcy temu kilkadziesiąt domen z zamiarem zagospodarowania części pod stronę internetową firmy, którą będę zakładać,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »