Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zameldowanie a adres jednoosobowej działalności

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-01-08

Jak wygląda sprawa zameldowania w kwestii adresu jednoosobowej firmy zarejestrowanej na osobę fizyczną. W najbliższym czasie sprzedam swoje własnościowe mieszkanie, pod którego adresem mam zarejestrowaną firmę jako główne miejsce wykonywania działalności. Po sprzedaży mieszkania jakiś czas pozostanę bez zameldowania stałego a więc i bez adresu dla firmy. Czy adresem rejestrowym firmy może być np. jeden ze sklepów, w którym prowadzona jest działalność firmy? Czy mam wymienić dokumenty?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Nie można mylić meldunku z miejscem zamieszkania. Meldunek jest jedynie administracyjnym potwierdzeniem zamieszkania. Jednak we wszelkich rejestrach czy dla potrzeb jakiejkolwiek identyfikacji osoby fizycznej (czy przedsiębiorcy) istotne jest miejsce zamieszkania. Stąd meldunek stracił na znaczeniu i w związku z tym, rzeczywiście, z dniem 1 stycznia 2018 r. (przynajmniej na chwilę obecną) jest zniesiony. Do tej pory obowiązek meldunkowy jest zapisany w ustawie (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca). Ma to jednak znaczenie właściwie tylko techniczne, bowiem kary administracyjne za brak wykonania tego obowiązku już dawno zostały zniesione. To nie znaczy jednak, że przy złym rozumieniu istoty sprawy w wielu urzędowych czy finansowych instytucjach będzie Pan nadal zmuszany do okazywania meldunku na potwierdzenie pobytu stałego i adresu zamieszkania. Na szczęście zdarza się to coraz rzadziej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W każdym razie nie sądzę, by w Pana sytuacji zachodziła bezwzględna konieczność szybkiego wymeldowania się i zameldowania w nowym miejscu w celu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba fizyczna posługuje się miejscem zamieszkania. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 25 Kodeksu cywilnego). Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ważny jest zatem dla określenia tego miejsca nie meldunek ale wola osoby fizycznej przebywania w danym miejscu z zamiarem stałego pobytu. W razie wątpliwości te kwestie można udowodnić na różne sposoby ( stałe odbieranie listów pod danym adresem, zeznania sąsiadów itp.). Dla przedsiębiorcy jednak na chwilę obecną ważne jest nie miejsce zamieszkania, ale adres prowadzenia działalności gospodarczej. Zwłaszcza w kwestiach rejestrowych, o które Pan pyta. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wpisowi do CEIDG podlegają m.in:

  1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
  2. data urodzenia przedsiębiorcy;
  3. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki numer został nadany oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
  5. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
  6. adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
  7. dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG.

Jak Pan widzi, adresem, który ujawniany jest w ewidencji, jest miejsce prowadzenia działalności lub głównej działalności. Spokojnie zatem może Pan dokonać stosownych zmian w rejestrze po przeprowadzce.

Jeśli natomiast chodzi o zmiany danych w dokumentach, to w przypadku aktualnie obowiązujących dowodów adres zamieszkania nie jest na nich ujawniany. Stąd nie ma potrzeby wymiany. Wynika to z art. 12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Artykuł 89 tej ustawy stanowi wyraźnie, że zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykorzystanie zdjęć w ramach dozwolonego użytku

Zastanawiam się nad uruchomieniem produkcji i sprzedaży dekoracji cukierniczych. Mam pytanie odnośnie praw autorskich do zdjęć bajek, które chciałabym...

Budowa domu pod wynajem pokoi

Potrzebuję porady w kwestii budowy domku pod wynajem pokoi. Otrzymałem działkę od teściów, jednak mieliśmy spory problem z dojazdem do działki, po...

Faktyczne prowadzenie sklepu jak właściciel

Moja siostra ma sklep spożywczy, którym zajmuję się ja, gdyż ona wyjechała za granicę i wyszła za mąż. Ja jestem zatrudniony w sklepie na umowę...

Prośba o zwrot nadpłaconej kwoty za fakturę

Do jednej z firm omyłkowo wysłaliśmy przelew dwukrotnie za tę samą fakturę w wysokości kilku tysięcy złotych. Jak tylko zorientowaliśmy się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}