Zameldowanie a adres jednoosobowej działalności

• Autor: Katarzyna Nosal

Jak wygląda sprawa zameldowania w kwestii adresu jednoosobowej firmy zarejestrowanej na osobę fizyczną. W najbliższym czasie sprzedam swoje własnościowe mieszkanie, pod którego adresem mam zarejestrowaną firmę jako główne miejsce wykonywania działalności. Po sprzedaży mieszkania jakiś czas pozostanę bez zameldowania stałego a więc i bez adresu dla firmy. Czy adresem rejestrowym firmy może być np. jeden ze sklepów, w którym prowadzona jest działalność firmy? Czy mam wymienić dokumenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zameldowanie a adres jednoosobowej działalności

Obowiązek meldunkowy

Nie można mylić meldunku z miejscem zamieszkania. Meldunek jest jedynie administracyjnym potwierdzeniem zamieszkania. Jednak we wszelkich rejestrach czy dla potrzeb jakiejkolwiek identyfikacji osoby fizycznej (czy przedsiębiorcy) istotne jest miejsce zamieszkania. Stąd meldunek stracił na znaczeniu i w związku z tym, rzeczywiście, z dniem 1 stycznia 2018 r. (przynajmniej na chwilę obecną) jest zniesiony. Do tej pory obowiązek meldunkowy jest zapisany w ustawie (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca). Ma to jednak znaczenie właściwie tylko techniczne, bowiem kary administracyjne za brak wykonania tego obowiązku już dawno zostały zniesione. To nie znaczy jednak, że przy złym rozumieniu istoty sprawy w wielu urzędowych czy finansowych instytucjach będzie Pan nadal zmuszany do okazywania meldunku na potwierdzenie pobytu stałego i adresu zamieszkania. Na szczęście zdarza się to coraz rzadziej.

Zobacz też: Czy miejsce zamieszkania trzeba zgłaszać

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż mieszkania pod którego adresem jest prowadzona działalność gospodarcza

W każdym razie nie sądzę, by w Pana sytuacji zachodziła bezwzględna konieczność szybkiego wymeldowania się i zameldowania w nowym miejscu w celu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba fizyczna posługuje się miejscem zamieszkania. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 25 Kodeksu cywilnego). Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ważny jest zatem dla określenia tego miejsca nie meldunek ale wola osoby fizycznej przebywania w danym miejscu z zamiarem stałego pobytu. W razie wątpliwości te kwestie można udowodnić na różne sposoby ( stałe odbieranie listów pod danym adresem, zeznania sąsiadów itp.). Dla przedsiębiorcy jednak na chwilę obecną ważne jest nie miejsce zamieszkania, ale adres prowadzenia działalności gospodarczej. Zwłaszcza w kwestiach rejestrowych, o które Pan pyta. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wpisowi do CEIDG podlegają m.in:

  1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
  2. data urodzenia przedsiębiorcy;
  3. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki numer został nadany oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
  5. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
  6. adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
  7. dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG.

Przeczytaj też: Działalność gospodarcza bez adresu

Zmiana adresu zamieszkania a zmiana danych w dokumentach

Jak Pan widzi, adresem, który ujawniany jest w ewidencji, jest miejsce prowadzenia działalności lub głównej działalności. Spokojnie zatem może Pan dokonać stosownych zmian w rejestrze po przeprowadzce.

Jeśli natomiast chodzi o zmiany danych w dokumentach, to w przypadku aktualnie obowiązujących dowodów adres zamieszkania nie jest na nich ujawniany. Stąd nie ma potrzeby wymiany. Wynika to z art. 12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Artykuł 89 tej ustawy stanowi wyraźnie, że zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »