Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową-akcyjną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szybkie odejście ze spółki komandytowej i zwrot wkładu

Szybkie odejście ze spółki komandytowej i zwrot wkładu

Jestem jednym z 4 wspólników w spółce komandytowej, jednak ze względu na odmienne podejście do sposobu zarządzania postanowiłem odejść ze spółki. Doszliśmy do porozumienia ze wspólnikami, że spółka będzie trwała nadal, a oni zwrócą mi część wkładu....

Zatwierdzenie sprawozdań i podział zysków po rozwiązaniu spółki komandytowej

Spółka komandytowa zakończyła działalność na podstawie uchwały wspólników o jej rozwiązaniu i została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS postanowieniem sądu ze stycznia 2019 r. Do sądu wraz z uchwałą został złożony m.in. bilans sporządzony na...

Jak rozliczyć przystąpienie do spółki komandytowej z określoną kwotą?

Przystąpiłem do spółki komandytowej z określoną kwotą. Zysk od tej spółki to 10% zainwestowanej sumy w skali roku. Jak należy go rozliczyć? Z tego co wiem, komplementariusz zgłasza komandytariusza do urzędu skarbowego (NIP-D) i trzeba obliczyć miesięczne...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »