Umowa o pracę i działalność gospodarcza dla tego samego pracodawcy

• Data: 2024-05-05 • Autor: Wioletta Dyl

Obecnie pracuję na etacie na stanowisku magazynier. Zarabiam 5000 netto na rękę, z czego koszty firmy wynoszą ok. 8500 zł. Chciałbym założyć działalność gospodarczą, żeby móc wystawiać faktury obecnej firmie, szefostwo nie ma nic przeciwko, ale trochę boją się urzędu skarbowego. Zaproponowali mi takie wyjście, że dalej będę pracował jako magazynier na najniższa krajowa, dodatkowo będę wystawiał fakturę na 6000 zł netto co miesiąc. Muszę tylko określić, na co mają być wystawione te faktury. Nie znalazłem profilu firmy o usługach magazynowych, zarządzaniu magazynem itp., natomiast widzę, że jest coś takiego jak działalność świadcząca usługi biurowe. Oczywiście zarabiam 5000 zł na rękę, bo oprócz pracy magazyniera wykonuje obowiązki w biurze. Czy coś takiego ma sens? Czy żaden urząd nie przyczepi się, że jednocześnie pracuję na etacie i prowadząc, działalność wystawiam faktury tylko tej firmie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o pracę i działalność gospodarcza dla tego samego pracodawcy

Czy pracownik może być zatrudniony na umowę o pracę i świadczyć usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą dla tego samego pracodawcy?

Obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają jednoczesnego świadczenia pracy w ramach kilku stosunków zatrudnienia. To oznacza, że pracownik może być zatrudniony na umowę o pracę i świadczyć usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) dla tego samego pracodawcy, o ile ta umowa nie będzie miała cech umowy o pracę oraz rodzaj pracy będzie inny niż ten, który jest wykonywany przez pracownika w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że z jedną osobą pracodawca może zawrzeć umowę o pracę i dodatkowo umowę cywilnoprawną w tym przypadku umowę o współpracy między przedsiębiorcą (Pana osobą) a pracodawcą, o ile zakresy świadczonych usług są różne rodzajowo od prac wykonywanych na podstawie umowy o pracę umowa dotycząca samozatrudnienia nie posiada cech stosunku pracy, o jakich mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Jak z powyższego można wywnioskować, wykonywanie tych samych rodzajowo prac raz w oparciu o umowę o pracę, a następnie ich kontynuacja po godzinach pracy w ramach np. umowy o współpracy między podmiotami gospodarczymi, może być traktowana jako próba ominięcia przepisów prawa pracy. Dlatego praca po godzinach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez pracownika ale tego samego rodzaju (usługi magazynierskie) będzie traktowana jako praca wykonywana na umowę o pracę.

Warto tu przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III APa 24/06, OSA 2007/7/12), w którym to Sąd stwierdził, że „świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy, i to w granicach ustalonych tymi przepisami”.

Zobacz też: JDG zatrudnienie pracownika

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykonywanie tych samych prac w oparciu o umowę o pracę a po godzinach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Wyrok ten, co prawda, odnosi się do umów cywilnoprawnych, ale ma zastosowanie, poprzez analogię, również do samozatrudnienia. Czyli należy pamiętać,  aby obie aktywności wykonywać w sposób rozdzielny, czyli prowadzenie własnej firmy nie może kolidować z obowiązkami pracowniczymi. Nie jest np. dopuszczalne wykonywanie zadań własnej firmy w czasie godzin pracy. Sytuacja taka jest niedopuszczalna i może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. Musi  Pan jako pracownik jednoznacznie oddzielać wykonywanie obowiązków pracowniczych od prowadzenia firmy.

Przeszkodą w założeniu własnej firmy może być też zakaz konkurencji zawarty w umowie o pracę. Dlatego też  tym bardziej działalność samozatrudnienia winna rodzajowo różnić się od zadań wykonywanych na rzecz pracodawcy.

W związku z powyższymi wskazaniami Pana zadaniem jest wybrać takie PKD w działalności, które nie koliduje z Pana obowiązkami jako magazyniera. Można śmiało wskazać, że prace magazynowe obejmują czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Także składowanie towaru z zachowaniem określonego systemu identyfikacji oraz wydawaniem i kompletowaniem towaru. Podczas przyjmowania towaru  odbiór jakościowy i ilościowy, następnie dbanie o właściwe dla danych produktów warunki przechowywania.

Przeczytaj też: Wystawienie faktury poza PKD

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Obowiązki pracownika biurowego

Natomiast do obowiązków pracownika biurowego należą przede wszystkim administrowanie, oraz całościowa obsługa biura zgodnie z zachowaniem zasad firmy. Także organizacja oraz segregacja dokumentacji, sporządzanie pism urzędowych,  archiwizacja dokumentów oraz zajmowanie się  bazami danych. Może również zajmować się wyszukiwanie informacji, umawianiem oraz organizacją spotkań aby potem sporządzić z nich sprawozdania.

Jak z powyższego wynika, zakresy opisanych obowiązków są różne. Jedyną moją wątpliwość budzi fakt, że wykonywanie czynności biurowych bez kierownictwa przełożonego może być trudne. Niemniej nie niemożliwe. Proszę jeszcze rozważyć ewentualnie czynności logistyczne, jakie stanowią planowanie, organizacja, realizacja i kontrola przepływu dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach i minimalnym zaangażowaniu kapitał.

Proponuję przy rejestracji podać kilka kodów PKD, być może coś w przyszłości się rozwinie. Zawsze można dodać Pan kody w trakcie prowadzenia działalności. A obsługa firmy może podpadać pod nr 70.22 (pozostałe doradztwo – może być logistyczne). Kod ten nie tylko obejmuję konsultacje logistyczne, ale także inne czynności. Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
  • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 6201Z,
 • doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 6910Z,
 • działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 6920Z,
 • doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 7111Z, 7112Z,
 • doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 7490Z,
 • doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 7810Z,
 • doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 8560Z.

Proponuję się zastanowić nad tą kategorią.

Zobacz również: Archiwizacja dokumentów przepisy

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1 - Przejście z etatu na działalność gospodarczą
Jan Kowalski, pracujący jako magazynier, zdecydował się założyć własną działalność gospodarczą, by móc wystawiać faktury swojemu obecnemu pracodawcy za dodatkowe usługi. Firma zgodziła się na zmianę umowy Jana na minimalną krajową, a reszta wynagrodzenia miała być regulowana przez faktury za usługi konsultingowe w zakresie logistyki i zarządzania magazynem, co jest zgodne z jego dodatkowymi obowiązkami.

 

Przykład 2 - Wybór odpowiednich kodów PKD
Anna Nowak, pracująca w dziale administracji, postanowiła rozpocząć działalność gospodarczą, oferując usługi administracyjne i organizacyjne dla różnych klientów, w tym swojego obecnego pracodawcy. Aby uniknąć konfliktu interesów, Anna wybrała kody PKD, które jasno różnicują jej usługi od jej obowiązków pracowniczych, co umożliwiło jej prowadzenie działalności bez naruszenia przepisów prawa pracy.

 

Przykład 3 - Umowa o pracę i faktury za dodatkowe projekty
Tomasz Zieliński, specjalista IT, oprócz pracy na etacie, założył własną firmę, aby doradzać swojemu pracodawcy w zakresie optymalizacji systemów informatycznych. Umowa o pracę Tomka obejmuje podstawową obsługę IT, natomiast jego działalność gospodarcza jest skoncentrowana na projektach rozwojowych i implementacji nowych technologii, co jest odzwierciedlone w wystawianych fakturach.

Podsumowanie

Artykuł omawia możliwość równoczesnego zatrudnienia na umowę o pracę oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, świadczącej usługi dla tego samego pracodawcy. Aby uniknąć konfliktów prawnych i oskarżeń o obejście prawa pracy, kluczowe jest, aby zakres obowiązków wykonywanych na etacie i w ramach działalności gospodarczej był jasno różnicowany. Ponadto, należy starannie dobierać kody PKD przy rejestracji działalności, by odpowiadały rzeczywiście wykonywanym usługom i nie kolidowały z obowiązkami pracowniczymi.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących równoczesnego zatrudnienia na etacie i prowadzenia działalności gospodarczej? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby zapewnić sobie pełne zgodność z prawem i bezpieczeństwo Twojej działalności. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Wyszukiwarka kodów PKD
3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 sierpnia 2006 r., sygn. akt III APa 24/06

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »