Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Założenie firmy, by wystawiać faktury dla pracodawcy

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-06-28 • Aktualizacja: 2021-03-25

Obecnie pracuję na etacie na stanowisku magazynier. Zarabiam 5000 netto na rękę, z czego koszty firmy wynoszą ok. 8500 zł. Chciałbym założyć działalność gospodarczą, żeby móc wystawiać faktury obecnej firmie, szefostwo nie ma nic przeciwko, ale trochę boją się urzędu skarbowego. Zaproponowali mi takie wyjście, że dalej będę pracował jako magazynier na najniższa krajowa, dodatkowo będę wystawiał fakturę na 6000 zł netto co miesiąc. Muszę tylko określić, na co mają być wystawione te faktury. Nie znalazłem profilu firmy o usługach magazynowych, zarządzaniu magazynem itp., natomiast widzę, że jest coś takiego jak działalność świadcząca usługi biurowe. Oczywiście zarabiam 5000 zł na rękę, bo oprócz pracy magazyniera wykonuje obowiązki w biurze. Czy coś takiego ma sens? Czy żaden urząd nie przyczepi się, że jednocześnie pracuję na etacie i prowadząc, działalność wystawiam faktury tylko tej firmie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie firmy, by wystawiać faktury dla pracodawcy

Czy pracownik może być zatrudniony na umowę o pracę i świadczyć usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą dla tego samego pracodawcy?

Obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają jednoczesnego świadczenia pracy w ramach kilku stosunków zatrudnienia. To oznacza, że pracownik może być zatrudniony na umowę o pracę i świadczyć usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) dla tego samego pracodawcy, o ile ta umowa nie będzie miała cech umowy o pracę oraz rodzaj pracy będzie inny niż ten, który jest wykonywany przez pracownika w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że z jedną osobą pracodawca może zawrzeć umowę o pracę i dodatkowo umowę cywilnoprawną w tym przypadku umowę o współpracy między przedsiębiorcą (Pana osobą) a pracodawcą, o ile zakresy świadczonych usług są różne rodzajowo od prac wykonywanych na podstawie umowy o pracę umowa dotycząca samozatrudnienia nie posiada cech stosunku pracy, o jakich mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Jak z powyższego można wywnioskować, wykonywanie tych samych rodzajowo prac raz w oparciu o umowę o pracę, a następnie ich kontynuacja po godzinach pracy w ramach np. umowy o współpracy między podmiotami gospodarczymi, może być traktowana jako próba ominięcia przepisów prawa pracy. Dlatego praca po godzinach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez pracownika ale tego samego rodzaju (usługi magazynierskie) będzie traktowana jako praca wykonywana na umowę o pracę.

Warto tu przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III APa 24/06, OSA 2007/7/12), w którym to Sąd stwierdził, że „świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy, i to w granicach ustalonych tymi przepisami”.

Wykonywanie tych samych prac w oparciu o umowę o pracę a po godzinach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Wyrok ten, co prawda, odnosi się do umów cywilnoprawnych, ale ma zastosowanie, poprzez analogię, również do samozatrudnienia. Czyli należy pamiętać,  aby obie aktywności wykonywać w sposób rozdzielny, czyli prowadzenie własnej firmy nie może kolidować z obowiązkami pracowniczymi. Nie jest np. dopuszczalne wykonywanie zadań własnej firmy w czasie godzin pracy. Sytuacja taka jest niedopuszczalna i może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. Musi  Pan jako pracownik jednoznacznie oddzielać wykonywanie obowiązków pracowniczych od prowadzenia firmy.

Przeszkodą w założeniu własnej firmy może być też zakaz konkurencji zawarty w umowie o pracę. Dlatego też  tym bardziej działalność samozatrudnienia winna rodzajowo różnić się od zadań wykonywanych na rzecz pracodawcy.

W związku z powyższymi wskazaniami Pana zadaniem jest wybrać takie PKD w działalności, które nie koliduje z Pana obowiązkami jako magazyniera. Można śmiało wskazać, że prace magazynowe obejmują czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Także składowanie towaru z zachowaniem określonego systemu identyfikacji oraz wydawaniem i kompletowaniem towaru. Podczas przyjmowania towaru  odbiór jakościowy i ilościowy, następnie dbanie o właściwe dla danych produktów warunki przechowywania.

Obowiązki pracownika biurowego

Natomiast do obowiązków pracownika biurowego należą przede wszystkim administrowanie, oraz całościowa obsługa biura zgodnie z zachowaniem zasad firmy. Także organizacja oraz segregacja dokumentacji, sporządzanie pism urzędowych,  archiwizacja dokumentów oraz zajmowanie się  bazami danych. Może również zajmować się wyszukiwanie informacji, umawianiem oraz organizacją spotkań aby potem sporządzić z nich sprawozdania.

Jak z powyższego wynika, zakresy opisanych obowiązków są różne. Jedyną moją wątpliwość budzi fakt, że wykonywanie czynności biurowych bez kierownictwa przełożonego może być trudne. Niemniej nie niemożliwe. Proszę jeszcze rozważyć ewentualnie czynności logistyczne, jakie stanowią planowanie, organizacja, realizacja i kontrola przepływu dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach i minimalnym zaangażowaniu kapitał.

Proponuję przy rejestracji podać kilka kodów PKD, być może coś w przyszłości się rozwinie. Zawsze można dodać Pan kody w trakcie prowadzenia działalności. A obsługa firmy może podpadać pod nr 70.22 (pozostałe doradztwo – może być logistyczne). Kod ten nie tylko obejmuję konsultacje logistyczne, ale także inne czynności. Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
  • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 6201Z,
 • doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 6910Z,
 • działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 6920Z,
 • doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 7111Z, 7112Z,
 • doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 7490Z,
 • doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 7810Z,
 • doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 8560Z.

Proponuję się zastanowić nad tą kategorią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »