Czy można prowadzić działalność, która nie jest ujęta w KRS?

Czy elektroniczny indeks KRS zawierać powinien wszystkie dane na temat działalności firmy? Czy można prowadzić działalność, która nie jest ujęta w KRS? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można prowadzić działalność, która nie jest ujęta w KRS?

Wykaz kodów PKD dla danej działalności

Aby móc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, trzeba dokonać prawidłowej rejestracji tejże działalności gospodarczej. Jednym zaś z warunków wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS jest określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, czyli wskazanie tzw. kodów PKD.

Oczywiście firmy często rozszerzają/zmieniają swe zakresu działalności i niejednokrotnie nie wskazują lub nie aktualizują w rejestrze kodów PKD.

Praktyka organów co do tego, jakie niesie to za sobą sankcje, jest różna. Są organy podatkowe, które wskazują, że spółka (podmiot), która wystawia faktury na usługi, których nie podała w KRS lub która księguje wydatki pod takimi kodami nieujawnionymi w PKD, nie może ich uznawać za koszty uzyskania przychodu. Takie stanowisko nie jest jednak prawidłowe, gdyż żadna ustawa podatkowa nie łączy faktu zakwalifikowania wydatków spółki jako kosztu uzyskania przychodu z posiadaniem w rejestrze KRS odpowiedniego wpisu w kwestii PKD. Wówczas należy się więc odwoływać od takich decyzji organów podatkowych.

Analizując temat dalej, wskazuję, że żadne ustawy nie wskazują sankcji za niezgłoszenie przez spółkę aktualizacji w zakresie zmiany czy rozszerzenia przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Wynika więc, że wskazanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ma znaczenie tyko stricte ewidencyjne i nie powoduje żadnych skutków podatkowych czy sankcji administracyjnych dla spółek.

Zobacz też: PKD prowizja od sprzedaży

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udokumentowanie rodzaju działalności

W mojej ocenie należy jednak wykazać działania, które spółka na dany moment rzeczywiście wykonuje. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy dana spółka zgłasza chęć udziału w przetargu lub gdy składa wniosek o dotację, w tym dotację z Unii Europejskiej. Jest bowiem bardzo naturalną i często praktyką, że aby spółka mogła wziąć udział w przetargu albo zakwalifikować się do konkursu o pozyskanie dotacji, musi ona udokumentować rodzaj prowadzonej przez nią działalności gospodarczej według wpisu do KRS. Tutaj jednak wskazuję, że jest to warunek nieuprawniony. W wyroku WSA w Opolu z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Op 603/16; za CBOSA) sąd wskazał, że:

„Żądanie od wykonawców, aby dokumenty rejestrowe obejmowały swoim zakresem przedmiot zamówienia, jest niezgodne z art. 7 ust. 1 p.z.p., gdyż przedsiębiorca nie musi ograniczać prowadzenia działalności do przedmiotów działalności ujętych w dokumencie rejestrowym”.

Wykazanie kodów w KRS

Zwracam bowiem uwagę, że w KRS ujawnia się maksymalnie 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Nie oznacza to jednak, że spółka nie może prowadzić działalności właściwej dla innych kodów PKD. W umowie spółki wskazuje się bowiem wszystkie kody PKD i nie ma żadnego limitu w tym zakresie. Znaczenie kodów PKD ujawnianych w rejestrze oraz tych wpisywanych do umowy spółki jest takie samo, zaś przedmioty działalności ujawniane w rejestrze mogą mieć znaczenie dla kontrahentów spółki, którzy po prostu widzą jakiego rodzaju działalność dana spółka wykonuje nie musząc prosić o wgląd do umowy spółki.

Podsumowując, w KRS ujawnia się maksymalnie 10 kodów PKD, w tym jeden przeważający i nie muszą być ujawnione wszystkie kody. Z kolei w umowie spółki ujawnia się wszystkie kody PKD i nie ma limitu co do tego, ile może ich być.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »