Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełna nazwa firmy a używanie nazwy skróconej

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-11-16

Planuję założyć działalność z pełną nazwą firmy np. „Masaż. Mobilny Gabinet Fizjoterapii Jan Kowalski”. W nazwie skróconej zamierzałem zawrzeć „Masaż. Mobilny Gabinet Fizjoterapii”. Dowiedziałem się jednak, że w nazwie skróconej może być maksymalnie 31 liter. W efekcie w nazwie skróconej firmy zostanie sam „Masaż”. Czy na stronie internetowej, na logo, na wizytówkach i ogólnie na potrzeby reklamy i marketingu, mogę wykorzystywać nazwę „Masowanie. Mobilny Gabinet Fizjoterapii”, mimo że nie jest to ściśle nazwa skrócona, ale też nie jest to pełna nazwa działalności?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Przepisy dotyczące nazewnictwa firm znajdują się w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2009 r. Nr 131, poz. 1075; dalej „K.c.”). Zgodnie z art. 434 K.c. – firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Imię i nazwisko stanowi obligatoryjny element (rdzeń) firmy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, natomiast ustawodawca zezwala na przyjęcie w brzmieniu firmy dodatkowych określeń indywidualizujących taką osobę jako przedsiębiorcę. Ustawodawca zezwala w pierwszym rzędzie, by do firmy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną włączyć pseudonim. Natomiast w praktyce stosuje się za dalszym zezwoleniem ustawodawcy dołączenie do firmy określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy (np. masaż) lub miejsce jej prowadzenia (np. gabinet fizjoterapii). Zdarza się także używanie innych dowolnie obranych określeń (434 zd. 2 K.c.), pod warunkiem przestrzegania zasady prawdziwości firmy (434 § 2 K.c.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak zatem wynika z przytoczonego przepisu, firmą osoby fizycznej (działalności jednoosobowej) jest jej imię i nazwisko, co oznacza, że musi ono znaleźć się w jej nazwie bez względu na to, czy Pan jako przedsiębiorca podczas rejestracji działalności, czy też w terminie późniejszym będzie stosował także nazwę skróconą.

Nazwa nowej firmy zostaje podana już w początkowej fazie procesu rejestracyjnego, przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1. W pozycji numer 6 należy umieścić nazwę nowo zakładanego przedsiębiorca. Zgodnie z ww. przepisem Kodeksu cywilnego, obligatoryjnymi elementami nazwy firmy będą więc: Pana imię i nazwisko jako przedsiębiorcy. Wszelkie inne elementy jak najbardziej można w nazwie umieścić, ale ich brak nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji. Natomiast w rubryce 07 należy podać nazwę skróconą (maks. 31 znaków) np. w Pana przypadku „masaż – gabinet fizjoterapii” (24 znaki). Nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS, albowiem przedsiębiorca zgłaszający się przez formularze ZUS ZUA, ZUS ZZA oraz ZUS DRA może używać nazwy skróconej, stąd też konieczne jest jej wpisywanie do CEIDG.

Proszę pamiętać, że wybrana podczas rejestracji nazwa firmy jest później używana bezpośrednio w działalności gospodarczej. Przede wszystkim, nazwa jest podawana na wystawianych fakturach czy rachunkach, a także w umowach. Poza tym nazwa taka widnieje na stronie firma.gov.pl wraz z innymi danymi przedsiębiorcy. Oznacza to, że z nazwą firmy zapoznają się między innymi klienci. Nazwa jest także wpisywana w rubrykach całego stosu rozmaitych dokumentów, które będą Panu towarzyszyć w działalności. Zatem z czysto praktycznych względów dobrze byłoby, aby Pan rozważył następujące aspekty nazwy działalności, czyli np.:

  1. nazwa powinna być prosta i łatwa do zapamiętania, a także krótka – w przeciwnym razie w niektórych rubrykach dokumentów może być problem z jej zmieszczeniem,
  2. powinna kojarzyć się z profilem prowadzonej działalności, jeśli nie działa w wielu branżach naraz;
  3. nazwa powinna się odróżniać od nazw innych przedsiębiorców prowadzących działalność o tym samym profilu (na tym samym rynku branżowym) – dlatego wybierając nazwę dla swojej działalności, powinien Pan przeanalizować najbardziej zbliżone marki firm już działających na rynku, w obrębie którego chce Pan rozpocząć działalność. Pod uwagę należy brać pełne brzmienie firmy, tzn. z dodatkami. Muszą się one różnić od siebie na tyle, żeby dowolny klient mógł odróżnić Pana firmę od pozostałych występujących na tym samym rynku.

Proszę zatem pamiętać, że zgodnie z przepisami, dane na fakturach, rachunkach etc. w przypadku działalności jednoosobowej muszą zawierać między innymi imię i nazwisko właściciela, ale nie ma przeszkód, by zamieścić na fakturze, oprócz wymaganych danych imiennych, również nazwy charakterystycznej. Nie ma natomiast możliwości wskazania na fakturze, rachunku, paragonie jedynie nazwy skróconej np. „Masaż. Gabinet fizjoterapii”. Również w kontaktach z urzędami oraz instytucjami, we wszelkich dokumentach prawnych i pismach, Pan jako przedsiębiorca zobowiązany jest do posługiwania się pełną nazwą firmy, zgodnie z zapisem w rejestrze. Stąd też im krótsza, tym mniej dla Pana uciążliwa. Przy okazji warto pamiętać o tym, że oprócz nazwy może Pan zamieszczać na ww. dokumentach inne elementy – zarówno tekstowe, jak i graficzne, tj. znak towarowy, którym mogą być słowa lub znaki graficzne (np. logo). Taki znak towarowy może być nawet bardziej rzucający się w oczy od „urzędowej” nazwy, sugerując tym samym klientowi, że ma większe znaczenie.

Natomiast w codziennej działalności może Pan używać nazwy skróconej jako zazwyczaj bardziej charakterystycznej, rozpoznawalnej i lepiej kojarzonej. Nazwy skróconej może więc Pan używać np. w celach reklamowych – na wizytówkach, szyldach, ulotkach reklamowych, folderach, w kontaktach z klientami, w korespondencji mailowej, na stronach internetowych itp. oczywiście również ze znakiem towarowym (np. logo).

W swojej działalności powinien Pan posługiwać się albo nazwą pełną, albo skróconą wskazaną w CEIDG. Nie sądzę jednak, aby posługiwanie się nazwą działalności w ulotkach, wizytówkach itp., która nie jest ani skróconą, ani pełną wykazaną w rejestrze CEIDG, ale ich wypadkową, nie była możliwa z prawnego punktu widzenia. Natomiast nie wiem, czy nie będzie to prowadziło do pewnego zamieszania w rozpoznaniu Pana marki (wprowadzenie klienta w błąd). Trudno bowiem będzie klientowi zidentyfikować Pana po nazwie (np. wskazanej w folderze), która nie widnieje w CEIDG, a tym samym na stronach internetowych. Jeżeli nie obawia się Pan tego rodzaju następstw, to oczywiście dla celów reklamowych czy informacyjnych może Pan używać formy pośredniej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowizna środków trwałych synowi

Czy ojciec może przekazać synowi w formie darowizny środki trwałe lub część środków trwałych (urządzenie, narzędzia, samochód itd.) ze swojej...

Otworzenie działalności po kursach z urzędu pracy

Chcę otworzyć działalność gospodarczą. Skończyłem kursy zawodowe z urzędu pracy na dietetyka, trenera personalnego. Jak najlepiej otworzyć...

Jak wykreślić istnienie firmy która nigdy nie działała?

Jestem zatrudniony na etacie od ponad 25 lat. Ponad 10 lat temu założyłem firmę. Jednak firma nigdy nie działała. Nie wypełniałem żadnych dokumentów do...

Jakie są warianty przekazania firmy?

Mój tata jest właścicielem sklepu (prowadzi książkę przychodów i rozchodów) i chce przepisać na mnie całą firmę. Pracuję z nim już...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}