Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samodzielne głosowanie na prezesa zarządu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-09-21

Jestem wspólnikiem większościowym sp. z o.o. Wspólnik mniejszościowy będzie przeciwny powołaniu mnie na prezesa zarządu wieloosobowego. Czy mimo tego mogę głosować w mojej sprawie i powołać taki zarząd?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Postaram się szczegółowo odpowiedzieć na Pana pytanie. Otóż, jeśli chodzi o kwestię wyłączenia od głosowania przez wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, to zastosowanie ma art. 244 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z tym przepisem wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.

W nauce prawa przyjmuje się, że katalog przyczyn wyłączających jest zamknięty i obejmuje uchwały w sprawach odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązań między nim a spółką – tak jak mówi przepis i nic poza tym.

Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 września 1997 r., wydany w sprawie o sygn. akt I ACa 405/97 stanowiący, iż wyłączenie od głosowania normuje przepis art. 235 Kodeksu handlowego (obecnie 244 Kodeksu spółek handlowych) i w innych sprawach niż wymienione wyraźnie w tym artykule wspólnicy mogą głosować.

Kwestie związane z wyborem członków organów spółki, w tym zarządu, nie są objęte komentowanym przepisem, a zatem wspólnik może głosować na siebie w wyborach zarządu.

Zgodnie natomiast z art. 245 Kodeksu spółek handlowych uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej, w tym przypadku ustawa obostrzeń nie wprowadza, jeśli zatem nie ma innych uregulowań w umowie spółki, to będzie to oznaczać, że przegłosuje Pan tę uchwałę.

Proszę tylko pamiętać, że po myśli art. 247 § 2 głosowanie w sprawie wyboru członków zarządu jest tajne. Przywołany przepis wyraźnie wskazuje, że tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}