Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Marek Gola • Opublikowane: 2018-05-11

Po roku pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nabawiłam się ciężkiej nerwicy. Jak dyplomatycznie uzasadnić swoją rezygnację? Nie chcę ponosić konsekwencji, ale nie chcę też się nadmiernie uzewnętrzniać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawo spółdzielcze nie zawierają rozwiązań, które by regulowały kwestię zrzeczenia się członkostwa w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Nie oznacza to jednak, że jest Pani pozbawiona prawa zrzeczenia się członkostwa. Zachodzi jednak pytanie, w jakiej formie, z jakim uzasadnieniem i na czyje ręce taką rezygnację złożyć.

Osobiści uważam, że w niniejszej sprawie, zastosowania znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy odnoszące się do składania oświadczeń woli. Przytoczyć należy przepis art. 61 § 1, zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. W mojej ocenie oświadczenie takie winna być złożone na ręce zarządu, jako organu reprezentującego spółdzielnię mieszkaniową do wiadomości przewodniczącego rady nadzorczej.

Na Pani miejscu nie rozpisywałbym się nad przyczynami rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej, lecz ograniczył to do jednego sformułowania „z przyczyn osobistych”. Proszę bowiem pamiętać, że nikt nie jest Pani w stanie zobowiązać do szerszego przedstawienia powodów Pani rezygnacji. Jako osoba wybrana na członka rady nadzorczej ma Pani swobodę w zakresie rezygnacji z członkostwa. Tak samo jak nikt nie mógł przymusić Panią do kandydowania, tak samo nikt nie może Panią przymuszać do pozostania na stanowisku członka rady nadzorczej.

Rezygnację złożyłbym co najmniej kilka dni przed posiedzeniem rady nadzorczej. Rezygnacja będzie wiążąca z chwilą, kiedy dojdzie do wiadomości zarządu spółdzielni mieszkaniowej jako podmiotu reprezentującego spółdzielnię na zewnątrz. W treści rezygnacji proszę zastanowić się, czy nie warto byłoby zawrzeć stwierdzenia, iż dziękuję Pani za dotychczasową współpracę, jednak z przyczyn osobistych zmuszona jest Pani zrezygnować z członkostwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Pełnomocnictwo w CEIDG dla żony

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam w niej żonę. Ze względu na koszty nie było dla nas zasadne zakładanie spółki....

 

Co zrobić, aby nie płacić dwóch pełnych składek ZUS?

Moja żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (salon kosmetyczny). Chciałbym założyć działalność gospodarczą , która prowadziłaby usługi...

 

Odpowiedzialność zarządu gminnej spółdzielni SCh za długi

Dostałem propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu w gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Poprzedni prezes odchodzi na emeryturę....

 

Wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek

Jedną ze świadczonych dodatkowych usług przez moją firmę jest wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek. Jednemu z klientów została...

 

Podpisanie umowy ze spółką z o.o. a odwołanie prezesa

Podpisałam umowę ze spółką z o.o. o usługowe prowadzenie ksiąg, ale osoba podpisująca z ramienia spółki została w dniu kilka dni...

 

Przejęcie spółki cywilnej małżeńskiej wraz z pracownikami

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej małżeńskiej, z uwagi na chorobę męża założyłam firmę na własne nazwisko. Spółka całe swoje...

 

Rachunkowość w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie dzierżawiące budynek od gminy jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną. Szkoła oraz stowarzyszenie posiadają odrębne numery NIP...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »