Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Marek Gola • Opublikowane: 2018-05-11

Po roku pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nabawiłam się ciężkiej nerwicy. Jak dyplomatycznie uzasadnić swoją rezygnację? Nie chcę ponosić konsekwencji, ale nie chcę też się nadmiernie uzewnętrzniać.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawo spółdzielcze nie zawierają rozwiązań, które by regulowały kwestię zrzeczenia się członkostwa w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Nie oznacza to jednak, że jest Pani pozbawiona prawa zrzeczenia się członkostwa. Zachodzi jednak pytanie, w jakiej formie, z jakim uzasadnieniem i na czyje ręce taką rezygnację złożyć.

Osobiści uważam, że w niniejszej sprawie, zastosowania znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy odnoszące się do składania oświadczeń woli. Przytoczyć należy przepis art. 61 § 1, zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. W mojej ocenie oświadczenie takie winna być złożone na ręce zarządu, jako organu reprezentującego spółdzielnię mieszkaniową do wiadomości przewodniczącego rady nadzorczej.

Na Pani miejscu nie rozpisywałbym się nad przyczynami rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej, lecz ograniczył to do jednego sformułowania „z przyczyn osobistych”. Proszę bowiem pamiętać, że nikt nie jest Pani w stanie zobowiązać do szerszego przedstawienia powodów Pani rezygnacji. Jako osoba wybrana na członka rady nadzorczej ma Pani swobodę w zakresie rezygnacji z członkostwa. Tak samo jak nikt nie mógł przymusić Panią do kandydowania, tak samo nikt nie może Panią przymuszać do pozostania na stanowisku członka rady nadzorczej.

Rezygnację złożyłbym co najmniej kilka dni przed posiedzeniem rady nadzorczej. Rezygnacja będzie wiążąca z chwilą, kiedy dojdzie do wiadomości zarządu spółdzielni mieszkaniowej jako podmiotu reprezentującego spółdzielnię na zewnątrz. W treści rezygnacji proszę zastanowić się, czy nie warto byłoby zawrzeć stwierdzenia, iż dziękuję Pani za dotychczasową współpracę, jednak z przyczyn osobistych zmuszona jest Pani zrezygnować z członkostwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}