Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie zespołu muzycznego

Wioleta Biel • Opublikowane: 2018-09-28

Chcę założyć zespół muzyczny, który będzie grał na różnych uroczystościach, ale głównie będą to wesela. Działalność będzie na mnie (ryczałt), a co z umowami z resztą członków zespołu? Umowa o dzieło? Jeśli tak to, jak ją napisać, aby była w świetle prawa legalna? Chcę wybrać sposób najbardziej korzystny dla mnie, a zarazem legalny.

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer
Dziękuje za udzieloną opinię. Moje wątpliwości zostały rozwiane. Szybkie odpowiedzi są olbrzymią zaletą Państwa Serwisu.
Mariusz, 57 lat, mgr inż.
Odpowiedź szybka i konkretna. Prawo nasze jest zawile napisane. Potrzebowałam potwierdzenia, że prawidłowo je odczytałam. Z czystym sumieniem poleciłabym ten sposób uzyskania informacji. Szybki, bez czekania na termin wizyty.
Teresa, emeryt - księgowa, 67 lat

Jak rozumiem, zarejestrował Pan działalność w celu prowadzenia zespołu muzycznego. Oprócz Pana w skład zespołu będą wchodziły inne osoby. Chciałby Pan dowiedzieć się, w jaki najkorzystniejszy sposób nawiązać współpracę z tymi osobami.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

W przypadku takiego kształtu działalności należałoby zastanowić się nad formami współpracy z muzykami oraz obciążeniami finansowymi z tym związanymi. Zastanawiał się Pan nad umową o dzieło. Istotą takiej umowy jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej (tak w swoim wyroku WSA w Białymstoku w dniu 14 grudnia 2017 roku, sygn. akt III AUa 480/17). Do takiej umowy nie są stosowane przepisy Kodeksu pracy, nie trzeba także odprowadzać od niej składek do ZUS-u. Zamawiający (a więc Pan) będzie jednak obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia przewidzianego w umowie. Taką zaliczkę oblicza się odejmując od wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu. Niestety ze względu na fakt, że działalność zespołów uznawana jest za działalność odtwórczą, a nie twórczą, nie można będzie skorzystać z podwyższonych kosztów, które przysługują twórcą na mocy art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie koszty należy ustalić zgodnie z art. 22 ust 9 pkt 4 ww. ustawy na 20%. Umowa o dzieło wygasa po jego wykonaniu i zapłacie należności. Stała współpraca z tymi samymi członkami zespołu nie będzie kwalifikowała się pod dzieło. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dzieło ma raczej charakter jednorazowego wykonania. Dlatego każde organizowane wydarzenie powinno być osobnym dziełem, co łączy się ze zwiększeniem liczby formalności. W związku z powyższym zakwalifikowanie takiej współpracy pod umowy o dzieło jest niekorzystne, a także może budzić wątpliwości ze strony urzędów skarbowych.

 

W takiej sytuacji warto byłoby rozważyć zawarcie umów-zlecenia z poszczególnymi członkami zespołu. Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Z uwagi na fakt, że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy. Przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W przypadku umów zlecenia od 2017 roku do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia mamy narzuconą odgórnie minimalną stawkę, tj. 13,70 zł brutto za godzinę. W związku z powyższym przedsiębiorca będzie musiał ewidencjonować czas przepracowany przez zleceniobiorcę. Ewidencja powinna być prowadzona w takiej formie, by organy kontrolujące mogły zweryfikować, czy zostały zastosowane wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, zatrudniając zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenie, powinien pamiętać, iż w przypadku takiej umowy istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zleceniodawca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za zleceniobiorcę, dopiero w momencie, kiedy zleceniobiorca posiada inne tytułu do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa. W takim przypadku obowiązkowo opłacana będzie jedynie składka zdrowotna. Od wynagrodzeń z umowy zlecenie przedsiębiorca musi naliczać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz składki potrącone przez płatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o ile zostały pobrane.

 

W naszej opinii jednak najkorzystniejsze byłoby, gdyby wszyscy z muzyków zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług artystycznych. W tym wypadku wszyscy z muzyków byliby przedsiębiorcami. Przede wszystkim skoro Pan zarejestrował swoją działalność, było to równe z oświadczeniem, że wykonuje Pan działalność w sposób ciągły i zorganizowany. Osoby, które tworzą zespół z Panem, wykonują te czynności w ten sam sposób. Każdy z przedsiębiorców będzie sam decydował o formie opodatkowania i o składkach ZUS. Dla nowych przedsiębiorców przewidziane jest preferencyjne oskładkowanie przez pierwsze dwa lata działalności. Po zarejestrowaniu działalności przez członków zespołu mógłby Pan nawiązać z każdym z nich umowę współpracy, która dokładnie określiłaby warunki świadczenia usług.  

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}