Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja spółki z o.o. i likwidacja rady nadzorczej

Kinga Karaś • Opublikowane: 2018-10-05

Czy w okresie likwidacji spółki z o.o. można zlikwidować radę nadzorczą, która nie jest obowiązkowa, i czy to wpłynie na okres likwidacji spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Celem postępowania likwidacyjnego jest upłynnienie majątku spółki oraz zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Zgodnie z art. 213 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.

Art. 274 § 1: „otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania„.

Zgodnie z art. 275 § 1: „do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki, praw i obowiązków wspólników, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej lub z celu likwidacji nie wynika co innego”.

W celu likwidacji Rady Nadzorczej w okresie likwidacji należałoby zmienić umowę spółki. Sam fakt istnienia lub nie rady nadzorczej nie ma wpływu na długość postępowania likwidacyjnego.

Podsumowując, likwidacja rady nadzorczej nie wpłynie na długość postępowania likwidacyjnego. Istnieje możliwość rezygnacji z tego organu (jeżeli nie był obligatoryjny) w drodze zmiany umowy spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zakup udziałów spółki z o.o. w ratach

Zamierzam nabyć udziały w spółce z o.o., która ma strukturę: dwie rodziny posiadają po 50% udziałów w liczbie 9+6 każda, przy czym...

 

Postępowanie komornicze przeciwko spółce z o.o., kiedy za długi odpowiada wspólnik?

Dwa lata temu otworzyłem ze znajomym spółkę z o.o., ale od początku tylko on zajmował się firmą, ponieważ ja pracuję za granicą. Od jakiegoś czasu...

 

Likwidator spółki z o.o. i zarazem jedyny członek zarządu

Jako jeden z 3 likwidatorów spółki z o.o. wykupiłem od pozostałych wspólników udziały i zostałem jedynym właścicielem spółki. Po...

 

Odpowiedzialność finansowa i karna zarządu spółki z o.o.

Jaką odpowiedzialność ponosi zarząd spółki z o.o., który podpisał oświadczenia, że posiadane na dzień bilansowy zapasy w pełni nadają się do...

 

Wskazanie adresu siedziby spółki z o.o. jako nasz dom

Jestem z żoną udziałowcem spółki z o.o. (po 50% udziałów) i jednocześnie wskazaliśmy adres siedziby nasz dom, którego jesteśmy...

 

Sprzedaż spółki z o.o. z zaciągniętym kredytem

Spółka z o.o. ma zaciągnięty kredyt (jest weksel). Czy mogę sprzedać taką spółkę? Co będzie, jeśli nowy właściciel się zadłuży? ...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »