Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wskazanie adresu siedziby spółki z o.o. jako nasz dom

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-10-12

Jestem z żoną udziałowcem spółki z o.o. (po 50% udziałów) i jednocześnie wskazaliśmy adres siedziby nasz dom, którego jesteśmy właścicielami. US żąda tytułu prawnego do lokalu. Jak rozumiem, musimy ustanowić pełnomocnika do zawierania umów ze członkami zarządu (reprezentacja jednoosobowa, czy może to być umowa tylko ze mną?). Czy na pełnomocnika możemy wyznaczyć dorosłego syna? I jak to technicznie zrobić? Rozumiem, że umowę najmu mogę podpisać na część domu (mam na myśli garaż i część pokoju). Proszę o informację, jakie czynności musimy powziąć jako spółka oraz jako właściciele nieruchomości.

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W pierwszej kolejności warto przywołać parę przepisów dotyczących sposobu reprezentacji spółki z o.o. Zgodnie bowiem z art. 205 Kodeksu spółek handlowych jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

W opisanej przez Pana sprawie ważny jest art. 210, który stanowi, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku gdy wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że zarząd spółki jest dwuosobowy. Spółka nie posiada również rady nadzorczej. W rezultacie umowa powinna być zawarta z pełnomocnikiem spółki. US żąda od Państwa tytułu prawnego spółki do lokalu. Takim tytułem prawnym może być umowa najmu. Z uwagi na fakt, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może być ona odrębnym podmiotem oraz stroną zawieranych umów.

Zakładam, że są Państwo właścicielami domu, który ma stanowić siedzibę spółki. W takim przypadku sam akt własności nie wystarczy, ponieważ to Państwo, a nie spółka, są właścicielem. Potrzebna będzie umowa najmu, która stanowić będzie dla spółki tytuł prawny do jej siedziby.

W konsekwencji zgodnie z art. 210 powinni Państwo uchwałą spółki powołać pełnomocnika. Kodeks nie zawiera żadnych wymagać co do pełnomocnika, w związku z czym nie ma prawnych przeszkód, aby taką funkcję pełnił dorosły syn. Można udzielić pełnomocnictwa w bardzo wąskim zakresie do dokonania tylko jednej czynności prawnej, w tym przypadku do podpisania umowy najmu w imieniu spółki. Drugą stroną umowy będą Państwo jako osoby prywatne, będące właścicielem nieruchomości. Sama umowa najmu może zostać podpisana w zwykłej formie pisemnej. Nie jest w tym przypadku wymagana forma aktu notarialnego. Umowa najmu może dotyczyć wydzielonej części nieruchomości. W umowie należy dokładnie opisać, która część jest wynajmowana. Dodatkowo mama umowa powinna zawierać inne standardowe elementy, tj. oznaczenie stron, czas, na jaki umowa jest zawarta, cel umowy, okres wypowiedzenia itp.

Inną opcją jest zawarcie umowy użyczenia. Różnica pomiędzy najmem a użyczeniem jest taka, że najem ma postać odpłatną, natomiast użyczenie odbywa się bez wynagrodzenia.

Podsumowując powyższe ,należy:

  1. uchwałą powołać pełnomocnika;
  2. sporządzić umowę najmu (lub umowę użyczenia) zawartą pomiędzy właścicielami a spółką;
  3. taką umowę będącą tytułem prawnym przedstawić do US.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}