Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wskazanie działalności dominującej w spółce z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-27

W umowie spółki z o.o. w zakresie działalności mam wpisane między innymi PKD 62. Mamy tam jeszcze oczywiście dużo innych PKD. Aktualnie przy okazji składania dowolnego wniosku do KRS istnieje obowiązek wskazania działalności dominującej i wskazania 9 głównych działalności. Czy mogę bez dokonywania zmiany umowy spółki złożyć wniosek wskazujący działalność dominującą jako 62.20.Z, pomimo że w umowie mamy tylko PKD 62?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej postaram się Panu wyjaśnić poruszoną w pytaniu kwestię, choć od razu muszę Pana poinformować, że różna była praktyka w różnych sądach, a nawet wśród referendarzy w tym samym wydziale, dlatego jeżeli ma Pan w umowie spółki wpisany jakiś przedmiot działalność z PKD na poziomie podklasy – dowolny to czasem najlepiej ten wskazać jako przedmiot działalności przeważającej, to i tak nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość, służy jedynie celom statystycznym.

Generalnie art. 40 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Uregulowań bardziej szczegółowych jest brak.

W nauce prawa podnosi się, że przedmiot działalności wskazany we wniosku nie może różnić się od przedmiotu działalności określonego w umowie lub statucie, nie musi jednakże stanowić jego dosłownego powtórzenia (tak. np. A. Michnik w Komentarzu do ustawy o KRS, Komentarz LEX 2013). Oznacza to tym samym, że można wybrać jeden numer na poziomie podklasy z działów, które ma Pan wpisane w umowie spółki. Chodzi tylko o to żeby numer na poziomie podklasy mieścił się w dziale z umowy, a nie np. wykraczał poza wpisany w umowie przedmiot działalności. Wprowadzenie obowiązku wpisu działalności przeważającej nie ma bowiem na celu jakiejkolwiek modyfikacji przedmiotu działalności, to następuje bowiem dopiero poprzez zmianę umowy spółki.

Chodzi tylko o to, że wpisując jeden numer na poziomie podklasy, dobrze też określić nazwę, czyli np. jeśli w umowie ma Pan wpisany przedmiot działalności symbol 45. 1 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, a np. jako symbol działalności przeważającej chciałby Pan wpisać 45.19.Z, to należy słownie opisać, zgodnie z brzmieniem ustawy o polskiej klasyfikacji gospodarczej, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI.

Choć, tak jak wspomniałam, praktyka bywała różna, to jak najbardziej taki wpis jest podstawowy, bo mieści się w ramach działalności gospodarczej określonej umową. I odpowiadając już konkretnie na Pana pytanie – uważam, że taki wpis jest dopuszczalny i poprawny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Sprzedaż spółki z długami

W 2005 r. przestałam prowadzić spółkę z o.o. Zatrudniałam kilka osób, pozostały długi, także w ZUS-ie. W 2007 r. sprzedałam spółkę...

 

Aresztowanie prezesa spółki

Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. (100% udziałów). Prezes (zarząd jest jednoosobowy) został aresztowany w związku z działaniami innej...

 

Wypłaty dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o.

Szukam informacji o formach wypłat dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o. Czy da się uniknąć składek na ZUS?

 

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Jaki mam zapłacić podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.? Udziały w sp. z o.o. mieliśmy wraz z żoną po 50%. Oboje te...

 

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o – przejęcie zobowiązań

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam na siebie kredyty firmowe. Chciałbym ze względu na bezpieczeństwo (i rosnącą skalę...

 

Trudności z odzyskaniem dokumentów spółki

Spółka, w której jestem likwidatorem, nie złożyła CIT-ów i sprawozdań za lata 2012–2015. Księgi spółki są prowadzone przez biuro...

 

Zmiana właściciela spółki z o.o.

Spółka z o.o. zmieniła właściciela – jakie dokumenty i do których urzędów należy złożyć?

 

Kapitał zapasowy a sprzedaż spółki

Zamierzam sprzedać spółkę z o.o. Czy kapitał zapasowy, który tworzył się przez wiele lat, muszę „zostawić” w firmie, czy mam prawo...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »