Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana właściciela spółki z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-02-27

Spółka z o.o. zmieniła właściciela – jakie dokumenty i do których urzędów należy złożyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana właściciela spółki (jak to zostało ujęte) oznacza zmianę wszystkich udziałowców (100% udziałowców).

Dla spółki nie wywołuje to żadnych perturbacji. Oznacza tylko zmianę kręgu udziałowców, a tym samym skład osobowy tychże udziałowców (wspólników) na zgromadzeniu wspólników. Samo zgromadzenie nie zmienia zakresu i zasad swego działania.

Zmiana wspólnika pozwalająca na stwierdzenie, że doszło do zmiany właściciela:

  1. nie powoduje dla spółki żadnych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych,
  2. nie powoduje dla spółki żadnych skutków w podatku VAT,
  3. powoduje, że w razie wypłaty dywidendy spółka jako płatnik wystawia niezbędne dokumenty, potrąca zaliczki na rzecz innej osoby niż był (byli) dotychczasowy wspólnik,
  4. może spowodować objęcie jedynego wspólnika obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  5. wspólnik – nabywca udziałów ma ich zapewne co najmniej 10% (w zasadzie to znacznie więcej),
  6. dotychczasowy wspólnik przestaje być wspólnikiem, niezależnie od tego, ile miał dotychczas udziałów,

Odnośnie pkt 3: w takim przypadku spółka wysyła stosowną informację podatkową do urzędu skarbowego miejsca zamieszkania wspólnika.

Odnośnie pkt 4: ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje w treści art. 8 ust. 6 pkt 4, że wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Przepis ten przesądza o tym, że jeśli dana osoba fizyczna pozostaje właścicielem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to z punktu widzenia przepisów jest traktowana tak samo jak prowadząca samodzielnie jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku nabycia przez jednego wspólnika 100% udziałów w określonej spółce z o.o. Wtedy konieczne jest zgłoszenie się samodzielnie jedynego wspólnika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu działalności gospodarczej.

Gdyby wspólnik był ubezpieczony z innego tytułu – nastąpiłby zbieg podstaw ubezpieczenia – i niezbędne byłoby ustalenie, z jakiego tytułu ta osoba ma być ubezpieczona.

W świetle przepisów oraz opisanej sytuacji niezbędne byłoby:

  1. zgłoszenie się samodzielnie jedynego wspólnika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu działalności gospodarczej,
  2. zgłoszenie do KRS nowej listy wspólników oraz zmian co do wspólników mających co najmniej 10% udziałów w spółce.

Na etapie zaistnienia wskazanych zmian nie zgłasza się nic do GUS, urzędu skarbowego.

Zmiana właściciela spółki powinna zostać zgłoszona do KRS na drukach: KRS Z3, KRS ZE oraz lista wspólników jako samodzielny dokument.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wskazanie działalności dominującej w spółce z o.o.

W umowie spółki z o.o. w zakresie działalności mam wpisane między innymi PKD 62. Mamy tam jeszcze oczywiście dużo innych PKD. Aktualnie przy okazji...

 

Jak wystąpić ze spółki z o.o. wbrew wspólnikowi?

Jestem wspólnikiem i prezesem zarządu spółki z o.o., w której mam 50% udziałów. Chcę wystąpić ze spółki, ale wspólnik się temu...

 

Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi

Jestem prezesem spółki z o.o. z zarządem jednoosobowym, posiadam też w niej udziały oraz jestem zatrudniony. Spółka pod moim zarządem...

 

Powiększenie kapitału zapasowego w spółce z o.o.

Mój mąż w zeszłym miesiącu zakończył jednoosobową działalność gospodarczą. Na stanie pozostały mu zamortyzowane w całości środki trwałe,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »