Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana właściciela spółki z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-02-27

Spółka z o.o. zmieniła właściciela – jakie dokumenty i do których urzędów należy złożyć?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Zmiana właściciela spółki (jak to zostało ujęte) oznacza zmianę wszystkich udziałowców (100% udziałowców).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dla spółki nie wywołuje to żadnych perturbacji. Oznacza tylko zmianę kręgu udziałowców, a tym samym skład osobowy tychże udziałowców (wspólników) na zgromadzeniu wspólników. Samo zgromadzenie nie zmienia zakresu i zasad swego działania.

Zmiana wspólnika pozwalająca na stwierdzenie, że doszło do zmiany właściciela:

  1. nie powoduje dla spółki żadnych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych,
  2. nie powoduje dla spółki żadnych skutków w podatku VAT,
  3. powoduje, że w razie wypłaty dywidendy spółka jako płatnik wystawia niezbędne dokumenty, potrąca zaliczki na rzecz innej osoby niż był (byli) dotychczasowy wspólnik,
  4. może spowodować objęcie jedynego wspólnika obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  5. wspólnik – nabywca udziałów ma ich zapewne co najmniej 10% (w zasadzie to znacznie więcej),
  6. dotychczasowy wspólnik przestaje być wspólnikiem, niezależnie od tego, ile miał dotychczas udziałów,

Odnośnie pkt 3: w takim przypadku spółka wysyła stosowną informację podatkową do urzędu skarbowego miejsca zamieszkania wspólnika.

Odnośnie pkt 4: ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje w treści art. 8 ust. 6 pkt 4, że wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Przepis ten przesądza o tym, że jeśli dana osoba fizyczna pozostaje właścicielem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to z punktu widzenia przepisów jest traktowana tak samo jak prowadząca samodzielnie jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku nabycia przez jednego wspólnika 100% udziałów w określonej spółce z o.o. Wtedy konieczne jest zgłoszenie się samodzielnie jedynego wspólnika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu działalności gospodarczej.

Gdyby wspólnik był ubezpieczony z innego tytułu – nastąpiłby zbieg podstaw ubezpieczenia – i niezbędne byłoby ustalenie, z jakiego tytułu ta osoba ma być ubezpieczona.

W świetle przepisów oraz opisanej sytuacji niezbędne byłoby:

  1. zgłoszenie się samodzielnie jedynego wspólnika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu działalności gospodarczej,
  2. zgłoszenie do KRS nowej listy wspólników oraz zmian co do wspólników mających co najmniej 10% udziałów w spółce.

Na etapie zaistnienia wskazanych zmian nie zgłasza się nic do GUS, urzędu skarbowego.

Zmiana właściciela spółki powinna zostać zgłoszona do KRS na drukach: KRS Z3, KRS ZE oraz lista wspólników jako samodzielny dokument.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}