Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utworzenie spółki z o.o. przez stowarzyszenie

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-04-19

Stowarzyszenie chce założyć spółkę z o.o., w której będzie miało 100% udziałów. Czy wystarczy, jeśli zarząd stowarzyszenia podejmie taką uchwałę, czy musi się na to wyrazić zgodę walne zebranie członków (WZC)? Czy tę kwestię regulują jakieś przepisy, czy wystarczy statut stowarzyszenia?

Adam Dąbrowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Podstawą podjęcia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej jest jego statut, który winien określać zarówno rodzaj działalności, jak i formę organizacyjną, w jakiej działalność może być wykonywana. Jeśli jednak statut nie zawiera tego rodzaju precyzyjnych zapisów, a jedynie ogólne stwierdzenie, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wówczas decyzję o zakresie przedmiotowym działalności gospodarczej i formie organizacyjnej winien podjąć uprawniony do tego organ stowarzyszenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poprzez podmioty zewnętrzne w stosunku do stowarzyszenia. Oznacza to, że może przykładowo przystąpić do już istniejącej spółki z o.o. albo zawiązać nową spółkę z o.o.

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ponieważ stowarzyszenie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną, nie ma przeszkód, aby mogło być ono wspólnikiem spółki z o.o.

Osoby prawne działają na mocy obowiązujących przepisów oraz własnych statutów (umów, regulaminów).

Prawo o stowarzyszeniach nie reguluje kwestii zakresu kompetencji organów stowarzyszenia. Według ustawy:

„Art. 11. 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.”

Oznacza to, że jeżeli prawo do podejmowania decyzji w danej sprawie (np. dotyczące tworzenia odrębnych podmiotów) nie jest wyraźnie zapisane w kompetencjach innego organu niż walne zebranie członków, w takim przypadku decyzję wiążącą podejmuje walne zebranie członków stowarzyszenia.

Zatem zasadnicze znaczenie ma treść statutu stowarzyszenia. Jeżeli:

  • przyznaje prawo do decydowania o powołaniu odrębnych podmiotów lub przystępowania do nich walnemu zebraniu członków – to WZC jest uprawnione do podejmowania takich decyzji, a nie inny organ,
  • przyznaje prawo do decydowania o powołaniu odrębnych podmiotów lub przystępowania do nich zarządowi – to zarząd jest uprawniony do podejmowania takich decyzji, a nie WZC,
  • nie stanowi, kto ma prawo do decydowania o powołaniu odrębnych podmiotów lub przystępowania do nich – to uprawnione do podejmowania takich decyzji jest WZC, a nie inny organ.

Wystarczy więc analiza statutu pod tym kątem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}