Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-06-08

Posiadam jednoosobową działalność gospodarczą, a od początku listopada przechodzę na umowę o pracę. Chciałbym zawiesić działalność gospodarczą. Kiedy najlepiej to zrobić, jeżeli bieżący miesiąc chcę rozliczyć normalnie, a za kolejny nie chcę już płacić ZUS-u i podatku, ponieważ firma będzie zawieszona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej – procedury

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawie przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek zainteresowanego. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej – wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji i aby dotyczył zawieszenia, należy zaznaczyć x w rubryce 01.3. Działalność gospodarcza zostanie zawieszona od dnia wskazanego we wniosku.

Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku organ ewidencyjny wydaje kopię wniosku (potwierdzoną datą) z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu urząd gminy ma obowiązek przesłania danych z wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

Proporcjonalne wyliczenie składek na ZUS

Przy zawieszeniu działalności zostaje Pan zwolniony z obowiązku wnoszenia składek emerytalnych  oraz na ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacji, gdy Pan zawiesi działalność w trakcie trwania miesiąca, wówczas składki na ubezpieczenia społeczne powinien Pan obliczyć proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności gospodarczej. Składki są odprowadzane wyłącznie od okresu, w którym działalność rzeczywiście była wykonywana. Nie ma także obowiązku wnoszenia każdego miesiąca lub co kwartał zaliczek na podatek dochodowy.

Data zawieszenia działalności

W art. 25 ust. 2 ustawy o Prawie przedsiębiorców ustawodawca zamieścił także katalog przysługujących przedsiębiorcy uprawnień oraz obciążających go obowiązków w przypadku zawieszenia działalności, m.in.:

  • prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodu,
  • obowiązek uregulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności,
  • prawo do zbywania środków trwałych oraz wyposażenia firmy,
  • obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością gospodarczą,
  • podleganie kontroli na tych samych zasadach, które dotyczą aktywnych przedsiębiorców.

Zatem we wniosku winien Pan zaznaczyć datę zawieszenia działalności od 1 listopada 2019 r. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zawieszenie działalności a wykonywanie usług

Jeśli mam zawieszoną działalność gospodarczą, to czy mogłabym podpisać z klientem umowę o dzieło albo umowę-zlecenie na wykonanie usługi? Przy...

 

Sprzedaż zamienników a ochrona marki – klauzula napraw

Zajmuję się sprzedażą felg aluminiowych do samochodów osobowych. Posiadam w ofercie felgi zamienne do samochód takich marek, jak Audi, BMW. Felgi są...

 

Przekazanie stacji kontroli pojazdów

Prowadzę stację kontroli pojazdów, jestem jej właścicielem. Ze względu na stan zdrowia chciałabym stację przekazać dwom córkom. Od czego zacząć? Czy...

 

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika

Czy sprzedawca zatrudniony w sklepie ogrodniczym (działalność gospodarcza) na umowie-zleceniu może pracować w święta oraz w niedziele, kiedy...

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana

Posiadam małe gospodarstwo ekologiczne powyżej 1 hektara, ale na KRUS-ie nie nie jestem, bo pracuję jako robotnik gospodarczy w szkole na 1/2 etatu. Zarobki...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »