Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-06-08

Posiadam jednoosobową działalność gospodarczą, a od początku listopada przechodzę na umowę o pracę. Chciałbym zawiesić działalność gospodarczą. Kiedy najlepiej to zrobić, jeżeli bieżący miesiąc chcę rozliczyć normalnie, a za kolejny nie chcę już płacić ZUS-u i podatku, ponieważ firma będzie zawieszona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie działalności gospodarczej i przejście na etat - z jaką datą zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej – procedury

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawie przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek zainteresowanego. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej – wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji i aby dotyczył zawieszenia, należy zaznaczyć x w rubryce 01.3. Działalność gospodarcza zostanie zawieszona od dnia wskazanego we wniosku.

Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku organ ewidencyjny wydaje kopię wniosku (potwierdzoną datą) z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu urząd gminy ma obowiązek przesłania danych z wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

Proporcjonalne wyliczenie składek na ZUS

Przy zawieszeniu działalności zostaje Pan zwolniony z obowiązku wnoszenia składek emerytalnych  oraz na ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacji, gdy Pan zawiesi działalność w trakcie trwania miesiąca, wówczas składki na ubezpieczenia społeczne powinien Pan obliczyć proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności gospodarczej. Składki są odprowadzane wyłącznie od okresu, w którym działalność rzeczywiście była wykonywana. Nie ma także obowiązku wnoszenia każdego miesiąca lub co kwartał zaliczek na podatek dochodowy.

Data zawieszenia działalności

W art. 25 ust. 2 ustawy o Prawie przedsiębiorców ustawodawca zamieścił także katalog przysługujących przedsiębiorcy uprawnień oraz obciążających go obowiązków w przypadku zawieszenia działalności, m.in.:

  • prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodu,
  • obowiązek uregulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności,
  • prawo do zbywania środków trwałych oraz wyposażenia firmy,
  • obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością gospodarczą,
  • podleganie kontroli na tych samych zasadach, które dotyczą aktywnych przedsiębiorców.

Zatem we wniosku winien Pan zaznaczyć datę zawieszenia działalności od 1 listopada 2019 r. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »