Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niepełnoletni wspólnik spółki jawnej

Marek Gola • Opublikowane: 2021-05-07

Mam spółkę jawną z mężem, ale mąż nie chce widnieć w spółce jako współwłaściciel. Czy mogę wciągnąć do spółki 16-letniego syna? A może jest jakieś rozwiązanie, aby mąż nadal był współwłaścicielem spółki, ale bez konieczności płacenia składek ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niepełnoletni wspólnik spółki jawnej

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu spółek handlowych zwanego dalej K.s.h.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani wolą jest wykreślenie męża ze spółki jawnej (jako współwłaściciela) i ustanowienie nim 16-letniego syna. Zastanawia się Pani, czy jest to możliwe. O ile odpowiedź będzie pozytywna, zastanawia się Pani, z jakimi będzie się to wiązać problemami.

Niepełnoletni wspólnik spółki

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż nie ma przeszkód by 16-letni syn stał się wspólnikiem w spółce jawnej. W takiej sytuacji wspólnik–syn jest reprezentowany przez przedstawicieli ustawowych – obydwoje rodziców, którzy mając zezwolenie sądu, mogą podejmować decyzje w imieniu syna/wspólnika. Jedynie konieczność uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na założenie spółki jawnej przez małoletnie dzieci oraz wykonywanie praw i obowiązków z tym związanych może być pewnym ograniczeniem, z którym należy się liczyć przed podjęciem decyzji o założeniu takiej spółki. Niemniej jednak, jeśli zostanie uprawdopodobnione przed sądem, że interesy majątkowe dzieci nie będą zagrożone, uzyskanie zezwolenia nie wydaje się problematyczne.

Zgoda sądu

Zgoda jest konieczna, a to wobec treści art. 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Istotne znaczenia ma tu zapis odnoszący się do czynności przekraczających zwykły zarząd, co powoduje, że każda większa inwestycja będzie musiała uzyskać zgodę sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »