Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-08-03

Posiadam małe gospodarstwo ekologiczne powyżej 1 hektara, ale na KRUS-ie nie nie jestem, bo pracuję jako robotnik gospodarczy w szkole na 1/2 etatu. Zarobki z tego tytułu mam 1/2 najniższej krajowej. Chciałbym kupić maszynę do tłoczenia oleju i sprzedawać ten olej. Czy mogę to zrobić w ramach tzw. działalności nierejestrowanej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana

Prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania firmy

Co do zasady prowadzenie działalności handlowej w sposób ciągły i zorganizowany oraz nastawiony na zysk stanowi działalność gospodarczą, którą należy opodatkować zgodnie z zasadami właściwymi dla przedsiębiorców. Co ciekawe, od 30 kwietnia 2018 r. roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono możliwość prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania firmy. Jest to tzw. działalność nierejestrowana.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to kwota 1125 zł) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej, to może prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie sprzedaży części samochodowych pod warunkiem, że miesięczny przychód z tego tytułu nie przekroczy 1125 zł.

 

Do limitu brane są pod uwagę kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Przykładowo, jeżeli sprzeda Pan olej 30 kwietnia, ale zapłatę otrzyma Pan 5 maja, to kwota ze sprzedaży będzie liczona do limitu w kwietniu (ponieważ jest to kwota należna, choć faktycznie nieotrzymana).

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest bardzo korzystne, ponieważ osoba fizyczna:

  • nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS,
  • nie musi płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS-ie i składać deklaracji ZUS,
  • nie musi płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
  • nie musi prowadzić skomplikowanej księgowości.
 

Miesięczna ewidencji sprzedaży i obowiązek wydawania rachunków

Tak naprawdę jedynym obowiązkiem osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży (aby monitorować, czy limit 1050 zł nie został w którymś miesiącu przekroczony) oraz, co do zasady, wydawania rachunków na rzecz klientów (chodzi o rachunki, a nie o paragony, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie musi posiadać kasy fiskalnej).

Rozliczenie podatku z tytułu działalności nierejestrowanej

Następnie wskazać należy, w jaki sposób dochodzi do rozliczenia podatku z tytułu działalności nierejestrowanej. Otóż zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy PIT – przychód z działalność nierejestrowanej zaliczany jest do tzw. innych źródeł. W konsekwencji takiej kwalifikacji przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%, jeżeli Pana dochód w ciągu roku przekroczy 85 528 zł) i wykazywane z pozostałymi dochodami (czyli w tym przypadku z dochodami z umowy o pracę) w zeznaniu rocznym PIT-36. Dochód roczny należy wykazać w części D.1 wiersz nr 9 „Inne źródła” w zeznaniu PIT-36. Zeznanie to składane jest do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Tak jak już wskazałem, w przypadku przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie nakłada obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (choć dobrowolnie można je wpłacać), co oznacza, że dochód z działalności nierejestrowanej jest rozliczany tylko raz do roku w zeznaniu PIT-36.

Kolejnym uproszczeniem jest fakt, że nie musi Pan prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co oznacza, że nie musi Pan posiadać dowodów zakupu towarów, które następnie Pan sprzeda. Naturalną konsekwencją takiej sytuacji jest jednak fakt, że od przychodu uzyskanego ze sprzedaży danej części nie odejmie Pan kosztu nabycia, ponieważ nie posiada Pan żadnego dokumentu wskazującego, ile dana rzecz kosztowała i ile Pan za nią rzeczywiście zapłacił.

Jeżeli jednak będzie Pan ponosił wydatki związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej i odpowiednio Pan je udokumentuje, to taki wydatek może Pan odjąć od przychodu ze sprzedaży oleju i dzięki temu podatek do zapłaty będzie niższy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »