Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Reklama nierejestrowanej działalności

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-07-20

Moje pytanie dotyczy działalności nierejestrowanej. Co z kwestią reklamy – strony www, plakatów, ulotek?… Czy można stosować takie reklamy? W ustawie jest podane kryterium przychodu, więc rozumiem, że jeśli ten przychód nie zostanie przekroczony, to urząd nie może mnie zmusić do rejestracji działalności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklama nierejestrowanej działalności

Działalność nierejestrowana i jej cechy

Pojęcie działalności nieewidencjonowanej stanowi coś nowego w polskim systemie prawnym. Działalność taka, jak wyraźnie stanowi komentowany przepis, nie jest działalnością gospodarczą, tym samym ustawodawca przewidział przy tym, że nie znajdą do niej zastosowania pozostałe przepisy Prawa przedsiębiorców, które odnoszą się do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności podmiot wykonujący taką działalność nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4. Działalność ta zarezerwowana jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, co jest bardzo istotne. Osoba fizyczna wykonująca działalność nieewidencjonowaną może być tym samym uznana za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o ile spełnia stosowne przesłanki wynikające z Kodeksu cywilnego), zobowiązanego do przestrzegania przepisów Kodeksu cywilnego adresowanych do przedsiębiorców, w tym przepisów wiążących przedsiębiorców w relacjach z konsumentami. W związku z tym, iż działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, osoba ją prowadząca nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. Nie ma jednak mowy o reklamie działalności.

Przychód z działalności nierejestrowanej

Kolejną przesłanką, niezbędną do uznania danej aktywności za działalność nieewidencjonowaną, jest należny przychód, który nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę . Podkreślenia wymaga, że przez należny przychód rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Ustawodawca wyłącza z nich jedynie wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychód w rozumieniu tego przepisu został więc zdefiniowany w sposób analogiczny do art. 14 ust. 1 ustawy o PIT stanowiącego, że za przychód uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, a u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w części „Inne źródła”. Przychody te są bowiem opodatkowane wg skali podatkowej (18%, 32%).

Limit działalności nierejestrowej w 2019 r. to 1125,00 zł miesięcznie – ponieważ minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł, a limit jest obliczany właśnie do niego.

Możliwość stosowania reklamy w działalności nierejestrowanej

Dlatego też analizując ustawę, nie widzę jest innych przeciwwskazań do prowadzenia tej działalności, poza tym, że oczywiście nie można prowadzić działalności koncesjonowanej jak np. sprzedaż węgla czy też alkoholu. Przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń dla formy reklamy. Jedyne, o czym należy pamiętać, to wyżej opisany limit przychodowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »