Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość rejestracji samochodów w dwóch miastach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-05-04

Chce założyć firmę – wypożyczalnię samochodów. Będzie mieć siedzibę w mieście A, ale chciałbym mieć też filię w mieście B. Chcę mieć możliwość rejestrowania samochodów w dwóch miastach. Jak to zrobić? Czy muszę założyć np. spółkę z o.o.?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Podstawę prawą, na której opierać się będzie odpowiedź na zadane przez Panią pytanie. stanowi art. 73 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na początek zacytuję Pani ten przepis:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela”.

W przypadku osoby fizycznej właścicielem pojazdu jest ta osoba fizyczna, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to z kolei prowadzi do wniosku, że rejestracji dokonuje w myśl art. 73 ust. 1 starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Inaczej jest w przypadku osoby prawnej takiej jak na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada oddziały. Wówczas bowiem zastosowanie ma już art. 73 ust. 2 ustawy.

Aby nie być gołosłowną w tym zakresie, powołam się na pogląd Ryszarda A. Stefańskiego, który w komentarzu do Prawa o ruchu drogowym wyraźnie stwierdza, że „w zakresie właściwości miejscowej starosty co do rejestracji pojazdów stanowiących własność osób fizycznych nie ma żadnych wyjątków, natomiast w stosunku do osób prawnych istnieje możliwość rejestracji pojazdów, będącego własnością przedsiębiorstwa wielozakładowego lub innego podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, przez starostę właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki ale tylko na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej, upoważnionego przez właściciela” (s. 555).

Dodam, że w przepisie art. 73 ust. 2 ustawy chodzi o wydzielone jednostki organizacyjne takie jak na przykład oddziały spółki z o.o. wyodrębnione organizacyjnie tj. własną strukturę organizacyjną, takie które podlegają ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspomnę jeszcze, iż w myśl art. 38 pkt 1 lit. d ustawy 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców zamieszcza dane, gdy spółka posiada oddziały – także ich siedziby i adresy.

Reasumując, celem rejestracji auta w 2 różnych miastach konieczne będzie na przykład założenie spółki z o.o., która będzie posiadała oddział w drugim miast.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}