Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Możliwość rejestracji samochodów w dwóch miastach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-05-04 • Aktualizacja: 2021-03-31

Chce założyć firmę – wypożyczalnię samochodów. Będzie mieć siedzibę w mieście A, ale chciałbym mieć też filię w mieście B. Chcę mieć możliwość rejestrowania samochodów w dwóch miastach. Jak to zrobić? Czy muszę założyć np. spółkę z o.o.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość rejestracji samochodów w dwóch miastach

Rejestracja pojazdu którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe

Podstawę prawą, na której opierać się będzie odpowiedź na zadane przez Panią pytanie. stanowi art. 73 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na początek zacytuję Pani ten przepis:

„1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela”.

W przypadku osoby fizycznej właścicielem pojazdu jest ta osoba fizyczna, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to z kolei prowadzi do wniosku, że rejestracji dokonuje w myśl art. 73 ust. 1 starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Inaczej jest w przypadku osoby prawnej takiej jak na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada oddziały. Wówczas bowiem zastosowanie ma już art. 73 ust. 2 ustawy.

Rejestracja auta w dwóch różnych miastach

Aby nie być gołosłowną w tym zakresie, powołam się na pogląd Ryszarda A. Stefańskiego, który w komentarzu do Prawa o ruchu drogowym wyraźnie stwierdza, że „w zakresie właściwości miejscowej starosty co do rejestracji pojazdów stanowiących własność osób fizycznych nie ma żadnych wyjątków, natomiast w stosunku do osób prawnych istnieje możliwość rejestracji pojazdów, będącego własnością przedsiębiorstwa wielozakładowego lub innego podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, przez starostę właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki ale tylko na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej, upoważnionego przez właściciela” (s. 555).

Dodam, że w przepisie art. 73 ust. 2 ustawy chodzi o wydzielone jednostki organizacyjne takie jak na przykład oddziały spółki z o.o. wyodrębnione organizacyjnie tj. własną strukturę organizacyjną, takie które podlegają ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspomnę jeszcze, iż w myśl art. 38 pkt 1 lit. d ustawy 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców zamieszcza dane, gdy spółka posiada oddziały – także ich siedziby i adresy.

Reasumując, celem rejestracji auta w 2 różnych miastach konieczne będzie na przykład założenie spółki z o.o., która będzie posiadała oddział w drugim miast.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »