Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość rejestracji samochodów w dwóch miastach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-05-04

Chce założyć firmę – wypożyczalnię samochodów. Będzie mieć siedzibę w mieście A, ale chciałbym mieć też filię w mieście B. Chcę mieć możliwość rejestrowania samochodów w dwóch miastach. Jak to zrobić? Czy muszę założyć np. spółkę z o.o.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawą, na której opierać się będzie odpowiedź na zadane przez Panią pytanie. stanowi art. 73 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na początek zacytuję Pani ten przepis:

„1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela”.

W przypadku osoby fizycznej właścicielem pojazdu jest ta osoba fizyczna, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to z kolei prowadzi do wniosku, że rejestracji dokonuje w myśl art. 73 ust. 1 starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Inaczej jest w przypadku osoby prawnej takiej jak na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada oddziały. Wówczas bowiem zastosowanie ma już art. 73 ust. 2 ustawy.

Aby nie być gołosłowną w tym zakresie, powołam się na pogląd Ryszarda A. Stefańskiego, który w komentarzu do Prawa o ruchu drogowym wyraźnie stwierdza, że „w zakresie właściwości miejscowej starosty co do rejestracji pojazdów stanowiących własność osób fizycznych nie ma żadnych wyjątków, natomiast w stosunku do osób prawnych istnieje możliwość rejestracji pojazdów, będącego własnością przedsiębiorstwa wielozakładowego lub innego podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, przez starostę właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki ale tylko na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej, upoważnionego przez właściciela” (s. 555).

Dodam, że w przepisie art. 73 ust. 2 ustawy chodzi o wydzielone jednostki organizacyjne takie jak na przykład oddziały spółki z o.o. wyodrębnione organizacyjnie tj. własną strukturę organizacyjną, takie które podlegają ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspomnę jeszcze, iż w myśl art. 38 pkt 1 lit. d ustawy 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców zamieszcza dane, gdy spółka posiada oddziały – także ich siedziby i adresy.

Reasumując, celem rejestracji auta w 2 różnych miastach konieczne będzie na przykład założenie spółki z o.o., która będzie posiadała oddział w drugim miast.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wynajem krótkoterminowy mieszkania

Chciałbym wynajmować krótkoterminowo (na doby) mieszkanie, podobnie jak wynajmuje się mieszkania nad morzem np. na wakacje. Czy mogę to robić na zasadzie...

 

Firma byłego rolnika

Moi rodzice w 2015 r. przepisali mi całe gospodarstwo rolne, przejęłam również kredyty bankowe związane z działalnością rolniczą oraz dług taty...

 

Świadczenie rehabilitacyjne osoby zatrudnionej i prowadzącej działalność gospodarczą

Co zrobić z działalnością gospodarczą po otrzymaniu zasiłku rehabilitacyjnego? Jestem zatrudniony w firmie na umowę o pracę,...

 

Zadłużona firma, czy jest możliwe porozumienie z ZUS?

Od 25 lat prowadzę działalność gospodarczą. Cztery lata temu dopadły mnie problemy finansowe, nie miałem z czego spłacać kredytów, składek na ZUS....

 

Zatrudnienie na etat i działalność gospodarcza

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, moje wynagrodzenie to średnio miesięcznie 9000 zł brutto. Czy opłaca mi się zmienić warunki zatrudnienia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »