Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie wynagrodzenie pobierają wspólnicy spółki jawnej?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-04-08

Co przepisy mówią o wynagrodzeniu wspólników za wykonywaną pracę w spółce jawnej? Wiadomo, że wchodzi w rachubę pobieranie zaliczek na poczet zysku. Jednak w przypadku gdy spółka nie przynosi zysku lub zysk jest znikomy, w jaki sposób wspólnicy mogą pobierać wynagrodzenie? Czy istnieje coś takiego jak pensja dla wspólnika w spółce jawnej?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Odpowiadając na pytanie zacznę od zacytowania art. 29 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, który mówi, iż:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„§ 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

§ 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

§ 3. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich”.

Reprezentacja polega na dokonywaniu czynności prawnych wobec innych uczestników rynku. Natomiast prowadzenie spraw firmy to przed wszystkim czynności związane z działalnością wewnętrzną spółki jak: podejmowanie decyzji , prowadzanie negocjacji, działania marketingowe, których celem jest rozwój działalności spółki.

Za wszystkie wymienione wyżej czynności wspólnik co do zasady otrzymuje nie wynagrodzenie ale udział w zysku spółki.

Mówi o tym art. 46 Kodeksu spółek handlowych: „za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia”.

Zatem wspólnik nie powinien pobierać wynagrodzenia za podejmowanie czynności z tego zakresu, chyba że postanowienia umowy spółki zawierają w tym przedmiocie odrębne postanowienia (M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009, uwaga 1 do art. 46 k.s.h. oraz A.J. Witosz, Prowadzenie…, s. 115). Przyjęcie zasad odmiennych jest więc możliwe, ale wyłącznie na podstawie wyraźnych postanowień umowy spółki, dopuszczających pobieranie przez wspólników wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki.

Oznacza to, że wspólnicy mogą przyznać odmienne i bardziej korzystne warunki wynagradzania dla wspólnika, czy wspólników, którzy w sposób znaczący przyczyniają się do korzystnych wyników gospodarczych firmy. Można to uczynić zarówno w samych postanowieniach umowy spółki lub w stosownej uchwale wszystkich wspólników.

Ponadto dopuszczalne jest zawieranie umów, czy to w formie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, czy kontraktu menedżerskiego itp., jeśli tylko obejmują one czynności niezwiązane z prowadzeniem spraw spółki (wyrok SN z 12 czerwca 2013 r., II CSK 632/12, LEX nr 1353432).

Przykładowo takie umowy mogą dotyczyć zatrudnienia wspólnika na stanowisku kierowcy, konserwatora albo specjalisty ds. HR, jeżeli sama spółka nie świadczy tego typu usług.

Czyli musi być spełniony warunek rozdzielenia przedmiotu działalności spółki od świadczonej przez wspólnika pracy w ramach zawartej umowy.

O podziale zysku mówi art. 51:

„§ 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

§ 2. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach.

§ 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.”

Reasumując, udział w zyskach spółki jest równy dla wszystkich wspólników.

Natomiast wspólnicy mogą w umowie spółki lub na podstawie podjętej uchwały ustalić prawo do pobierania wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki lub też podpisać umowę ze wspólnikiem, której przedmiotem będzie inny zakres niż zakres przedmiotu działalności spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozwiązanie dopiero co założonej spółki jawnej

Ja i kolega 10 stycznia złożyliśmy wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej. Dzisiaj, to jest po 4 dniach, zmieniliśmy zdanie i chcemy tę...

Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a podatek VAT

Kilka lat temu wprowadziliśmy do spółki jawnej rozpoczętą budowę sklepu wraz z gruntem. W międzyczasie na gruncie pobudowaliśmy garaże oraz...

Następcy prawni zmarłego wspólnika spółki jawnej

Zmarł wspólnik naszej spółki jawnej, zostałem sam. W umowie zapisaliśmy, że w przypadku śmierci jednego ze wspólników na jego miejsce do...

Zbycie udziałów w spółce jawnej

Jestem jednym z trzech wspólników spółki jawnej (udziały 30%, 30%, 40%). Chcę zbyć 15% ze swoich 30% na rzecz pozostałych wspólników. Docelowy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}