Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarząd w dwuosobowej spółce z o.o.

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-01-16

Czy w spółce z o.o., która ma dwóch wspólników, funkcje zarządu może pełnić tylko jeden ze wspólników?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Odnosząc się do treści Pana pytania należy stwierdzić, iż w dwuosobowej spółce z o.o. zarząd może być jednoosobowy a funkcję członka zarządu może pełnić jeden ze wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nadto osoba powołana na członka zarządu musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnej i nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587 Kodeksu spółek handlowych. Mianowicie chodzi tu o następujące przestępstwa:

– przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265-269b Kodeksu karnego),

– przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 Kodeksu karnego),

– przestępstwa przeciwko mieniu, np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój (art. 278-295 Kodeksu karnego),

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309 Kodeksu karnego),

– przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310-316 Kodeksu karnego),

– przestępstwa ogłaszania nieprawdziwych danych o funkcjonowaniu spółki (art. 587 Kodeksu spółek handlowych).

Powyższy zakaz bycia członkiem zarządu ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Istnieje możliwość skrócenia czasu powyższego zakazu. Skazany (ale tylko wówczas, jeśli popełnił przestępstwo z winy nieumyślnej) może wystąpić o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Ze stosownym wnioskiem można wystąpić do sądu w terminie do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Powyższe potwierdza art. 18 i 201 Kodeksu spółek handlowych.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku powołania wspólnika do zarządu nie można mu udzielić pełnomocnictwa na zgromadzeniu wspólników.

Zarząd w spółce z o.o. jest więc organem uchwałodawczym bez względu na jego liczebność. Nawet jeżeli zarząd jest jednoosobowy, podejmuje on również uchwały.

Warto dodać, że to umowa spółki powinna przewidywać liczebność zarządu. Umowa ilość członków zarządu może określać liczbowo lub określić „widełkowo” (od… do…) i następnie już uchwałą wspólników konkretyzować tę liczbę.

Jeśli więc umowa spółki, o którą Pan pyta, stanowiłaby, iż zarząd tej spółki jest dwuosobowy, to aby w skład zarządu wchodziła tylko jedna osoba, należałoby zmienić najpierw umowę spółki.

Proszę pamiętać, że zarząd w spółce z o.o. jest obligatoryjny (tzn. musi być powołany) od momentu zarejestrowania spółki. Spółka w organizacji może działać za pośrednictwem pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak założyć spółkę z o.o.?

Chciałabym założyć spółkę z o.o. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Podział udziałowców miałby być następujący: 70% udziałów...

Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych w spółce z o.o.

W drodze postępowania spadkowego po ojcu otrzymałam 1/4 z jego udziałów w spółce z o.o. Pozostali spadkobiercy zwrócili się do mnie...

Czy właściciel spółki z o.o. może zawrzeć ze spółką umowę cywilnoprawną?

Jestem jedynym właścicielem spółki z o.o. Czy jako jedyny wspólnik mogę podpisać ze swoją spółką umowę cywilnoprawną np. umowę-zlecenie na...

Spółka z o.o. w organizacji a biuro rachunkowe

Posiadam spółkę z o.o. w organizacji. Czy w związku z tym od razu obowiązuje mnie obsługa biura rachunkowego? Czy też dopiero po wpisie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}