Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współpraca pomiędzy firmami bez umowy

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-03-08

Jestem właścicielką salonu kosmetycznego i prowadzę jednoosobową działalnością gospodarczą. Chcę zacząć współpracę z kosmetyczką, która również prowadzi działalność (sp. z o.o.). Współpraca między naszymi firmami miałaby polegać na obsłudze klientów mojej firmy. Ona przyjeżdża do mnie do gabinetu, wykonuje usługę moim klientom, korzysta z mojego gabinetu, ale produkty i kosmetyki są jej własnością, i po wykonanej usłudze wystawia paragon i klient rozlicza się u niej. Ja mam z tego umówiony zysk (%) i muszę jej wystawić fakturę VAT. Jak mam określić na fakturze tę usługę i czy możemy współpracować bez umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego przez Panią opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej firmy udostępnia Pani lokal innemu przedsiębiorcy który wykonuje w tym lokalu usługi w swoim imieniu i na swój rachunek korzystając przy tym z własnym środków i materiałów.

W świetle tak przedstawionej sytuacji należy stwierdzić, że świadczy Pani usługę udostępniania lokalu. Pani kontrahentka nie korzysta bowiem z żadnych Pani materiałów czy produktów. Ponadto kontrahentka świadczy usługi kosmetyczne we własnym imieniu (ponieważ to ona dokumentuje wykonane usługi paragonami), co w konsekwencji oznacza, że nie jest ani Pani pełnomocnikiem, ani też nie świadczy żadnych usług w Pani imieniu. W rezultacie nie dochodzi tu do żadnej usługi pośrednictwa. Tak naprawdę Pani usługa polega na udostępnieniu swojego lokalu dla tej Pani, dlatego też tego typu usługę kwalifikowałbym jako umowę najmu.

Umowa najmu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 659 „przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju”.

Najem nie musi dotyczyć całego lokalu. Może on obejmować część powierzchni. Obecnie bardzo popularną formą jest wynajem miejsca do pracy (co-working). Ponadto Kodeks cywilny nie określa żadnych wymagań co do sposobu określenia czynszu za wynajem. W rezultacie taki czynsz może być oparty w oparciu o stawkę godzinową czy też w oparciu o prowizję z tytułu obsłużonych klientów za czas kiedy wynajmowane jest miejsce pracy.

Odnośnie natomiast formy umowy najmu wskazać należy, że zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Również dla celów dowodowych warto, oprócz samej czynności wystawia faktur, uregulować wszelkie kwestie w formie umowy. Wprawdzie najem taki jak najbardziej może funkcjonować bez umowy pisemnej i można taki najem rozliczać podatkowo bez umowy, jednak posiadanie takiego dokumentu z pewnością będzie przydatne w przypadku ewentualnych sporów z kontrahentką.

Podsumowując powyższe, przedstawioną przez Panią usługę kwalifikowałbym jako usługę najmu części pomieszczenia/miejsca do pracy. Taki najem stanowi odpłatne świadczenie usługi, które zgodnie z ustawą VAT należy dokumentować fakturą. Czynsz za wynajem może być skalkulowany jako np. dzienna prowizja z tytułu obsługi klientów przez kontrahentkę. Dla celów dowodowych oraz z ostrożności procesowej zalecałbym spisanie odpowiedniej umowy (choć dla samego funkcjonowania najmu taka umowa nie jest niezbędna).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Usunięcie działalności i spółki z rejestru

Małżonkowie posiadający po własnej działalności tworzą spółkę. Żona zawiesiła swoją firmę, a później jej działalność i spółka...

 

Ile czasu i jakie dokumenty muszą być archiwizowane w stowarzyszeniu?

Jestem likwidatorem stowarzyszenia. Po naszej kilkuletniej działalności zebrało się trochę dokumentów finansowych i sprawozdań z działalności...

 

Forma spółki dla cichego wspólnika

Szukam formy spółki dla cichego wspólnika, tzn. moje dane nie mogą pojawić się w KRS. Spotkałem się z opiniami, że taką anonimowość zapewnia...

 

Czasowe oddelegowanie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do zarządu

Rada nadzorcza banku spółdzielczego czasowo oddelegowała swego członka do zarządu, czym pozbawiła go możliwości głosowania. Czy obecność oddelegowanego...

 

Założenie fundacji prywatnej w Liechtensteinie

Żona i ja jesteśmy właścicielami 100% udziałów w spółce z o.o. Jednocześnie jestem jednoosobowym zarządem spółki. W związku...

 

Umowa pożyczki spółki z Polski z podmiotem zagranicznym

Spółka polska z siedzibą w Polsce ma zamiar zawrzeć umowę pożyczki z podmiotem zagranicznym (holenderskim). Pożyczkobiorcą jest spółka...

 

Sprzedaż internetowa wina, czy to legalne?

Prowadzę działalność gospodarczą, posiadam zezwolenie na sprzedaż hurtową win. Chciałbym się dowiedzieć, czy obecnie w Polsce jest możliwość...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »