Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy spółki z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-03-06

Mamy w sp. z o.o. 100 tys. zł kapitału podstawowego.  650 tys. zł to zysk z lat ubiegłych (bez 2018 roku), który zostanie się przeksięgowany na kapitał zapasowy. Czy to przeniesienie zysku na kapitał zapasowy wymaga zwykłej uchwały wspólników, czy aktu notarialnego?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Zgodnie z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwały o podziale zysku musi nastąpić na zgromadzeniu wspólników. Rozumiem, że u Pana w spółce zysk nie będzie dzielony pomiędzy wspólników i nie zostanie wypłacony w postaci dywidendy, a zostanie przelany na utworzony w spółce kapitał zapasowy (który, nota bene, nie jest konieczny w przeciwieństwie do zakładowego). Takie rozwiązanie stosuje wiele spółek, które chcą zatrzymać pieniądze w spółce zamiast wypłacać je wspólnikom. Nie ma wątpliwości co do tego, że przepisy Kodeksu, w szczególności art. 191 § 1 i § 2 i art. 231 dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy.

W przypadku przelania zysku na kapitał zakładowy nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego, który co do zasady następuje poprzez zmianę umowy spółki. Gdyby chcieli Państwo podwyższyć kapitał zakładowy, to wówczas należałoby uchwałę podjąć w postaci aktu notarialnego (z uwagi na zmianę wysokości kapitału zakładowego określonego w umowie spółki), chyba że zachodziłby przypadek podwyższenia na mocy zapisów umowy spółki. Wyjaśnię dodatkowo, że art. 257 § 1 stanowi, że jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.

Ponieważ w przypadku przelania zysku na kapitał zapasowy nie dochodzi do zmiany kapitału zakładowego i w ogóle umowy spółki, uchwała nie musi mieć formy aktu notarialnego. Wystarczy zwykła forma pisemna jak na załączonym (w załączniku) przykładzie, z podpisami protokolanta i przewodniczącego zgromadzenia wspólników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}