Ile razy można zawiesić działalność taksówkarza?

Jestem taksówkarzem. Prowadzę działalność od 1990 r. (taksówka). Już raz zawiesiłem ją na rok, później odwiesiłem. Teraz z powodu pandemii znów chciałbym zawiesić działalność, ale w urzędzie powiedziano mi, że więcej nie mogę. Czy to prawda? Ile razy i na jak długo można zawiesić prowadzenie działalności taksówkarskiej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ile razy można zawiesić działalność taksówkarza?

Zawieszenie działalności taksówkarskiej

Zapewne pyta Pan o brzmienie art. 14 a ustawy o transporcie drogowym.

Przepis ten stanowi, że przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przepis ten od lat był sporny i wzbudzał kontrowersje w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zagadnieniem spornym jest właśnie to, o co Pan pyta, tj. czy okres 12 miesięcy to łączny okres zawieszenia działalności związanej z wykonywaniem transportu drogowego przypadający w okresie ważności licencji (nawet jeżeli do zawieszenia dochodzi kilkukrotnie), czy też każdorazowe zawieszenie tej działalności nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Zawieszenie transportu na najwyżej 12 miesięcy

Wobec dominujących poglądów doktryny i sądownictwa za uzasadnione należy uznać pierwsze ze wskazanych stanowisk, tj. że przedsiębiorca może w okresie ważności licencji korzystać kilkakrotnie z instytucji zawieszenia wykonywania transportu drogowego, pod warunkiem jednak, że łączny okres zawieszenia nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. Tak też w przeważającej mierze orzekają sądy (np. wyrok NSA z 8.11.2018 r., sygn. akt II GSK 1600/18, wyrok NSA z 18.9.2018 r., sygn. akt II GSK 1045/18). Po pierwsze dlatego, że zasadą jest, że przedsiębiorca otrzymuje licencję w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Zaniechanie prowadzenia tej działalności skutkuje cofnięciem licencji. Możliwość zawieszenia wykonywania transportu drogowego wprowadzona została dopiero w 2010 r. i trzeba ją czytać jako wyjątek od reguły, a regułą jest prowadzenie działalności na podstawie licencji.

To wszystko wyraźnie zaakcentował Naczelny Sąd Administracyjny w wskazanym wcześniej w nawiasie wyroku z 8.11.2018 r., orzekając:

„Przyjęcie poglądu przeciwnego, polegającego na niczym nieograniczonej możliwości wielokrotnego korzystania z instytucji zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego wypaczałoby jej cel i prowadziłoby do tego, że jej wyjątkowy charakter związany z istnieniem przemijającej przeszkody, umożliwiałby zaprzestanie w ogóle wykonywania transportu drogowego objętej licencją, co powinno skutkować cofnięciem licencji. Bez wątpienia, wprowadzenie przepisu umożliwiającego zawieszenie wykonywania transportu drogowego na warunkach określonych w art. 14a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, bez negatywnych skutków dla przewoźnika w postaci utraty uprawnień, miało zatem charakter wyjątkowy, względem regulacji przewidującej konieczność cofnięcia licencji wskutek zaprzestania prowadzenia tej aktywności z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy”.

Podsumowując, jeżeli dojdzie do kilkukrotnego zawieszenia działalności i w wyniku tego przekroczony zostanie okres 12 miesięcy, to brak jest również podstaw prawnych do zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji. Stanowisko pani urzędniczki jest poprawne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »