Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-06-24

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą i otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy. W ciągu miesiąca mam zamiar utworzyć spółkę z o.o. i wnieść DG do niej aportem, wraz z dofinansowaniem. Czy to dopuszczalne?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Dofinansowanie z urzędu pracy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej regulowane jest w Polsce m.in.:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 1. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457).

O dofinansowanie może ubiegać się osoba bezrobotna, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy przewidzianej w ustawie lub też po skierowaniu podjęła szkolenie przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

Pomoc jest przeznaczona dla osób bezrobotnych, czyli niepracujących i nieposiadających wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotacje.

Osobą bezrobotną może być tylko osoba fizyczna (człowiek), a nie firma (np. spółka z o.o.).

W istocie nie istnieje możliwość prawna i faktyczna, by spółka z o.o. mogła ubiegać się o dotacje z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pan jako beneficjent zobowiązany byłby do:

 1. prowadzenia przez 12 miesięcy jednoosobowej działalności gospodarczej, bez jej zawieszenia,
 2. niepodejmowania niezatrudniania w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Dofinansowanie podlega zwrotowi w razie m.in.:

 1. wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 3. podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pana zamiarem byłoby wniesienie utworzonej działalności gospodarczej do nowo związanej przez Pana spółki z o.o. – w okresie miesiąca od rozpoczęcia DG.

Można to zrobić poprzez:

 1. przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę z o.o. lub
 2. wniesienie przedsiębiorstwa z Pana działalności aportem do spółki z o.o. ( jak mniemam, nie byłoby innych wspólników).

W obydwu przypadkach byłby Pan jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. Dla celów ubezpieczenia traktowany byłby Pan jako przedsiębiorca.

Jak wynika z Kodeksu spółek handlowych (art. 551 § 5), „przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową)”.

W pierwszym przypadku Pana działalność uległaby likwidacji (wykreśleniu z dniem przekształcenia z CEIDG), a to spowodowałoby konieczność zwrotu dofinansowania: nie prowadziłby Pan DG przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.

W drugim przypadku – wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zoo powoduje, że nie ma Pan narzędzi i środków do prowadzenia własnej DG. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak obowiązku likwidowania swojej DG.

Teoretycznie mógłby Pan być wspólnikiem w spółce z o.o. oraz jednocześnie dalej prowadzić swoją DG (co najmniej 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia). Dofinansowanie wydane byłoby i rozliczone przed dokonaniem wniesienia przedsiębiorstwa z DG do spółki z o.o.

Ale ocena takiej sytuacji ze strony dofinansowującego mogłaby być dla Pana niekorzystna i oznaczać mogłaby zwrot dofinansowania.

Pan jako bezrobotny musiałby przedłożyć rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi.

Z umowy z kolei wynikać będzie termin wydatkowania dofinansowania. Środki z dofinansowania musiałby Pan wydać jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

Reasumując:

 • prawo nie zabrania wniesienia przedsiębiorstwa z własnej DG do spółki z o.o.,
 • skutki takiego działania oceniane są pod względem formalnym, podatkowym oraz pod względem innych obowiązujących przepisów,
 • wniesienie Pana przedsiębiorstwa z DG może być ocenione jako zakończenie własnej działalności gospodarczej i skutkować żądaniem zwrotu dofinansowania.

Należałoby więc najpierw zorientować się jak taką sytuacja oceniana będzie przez urząd pracy na Pana terenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}