Założenie spółki cywilnej na ryczałcie

• Data: 2023-12-15 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Czy możliwe jest założenie spółki cywilnej dwóch wspólników z udziałami 90% i 10% na ryczałcie, jeśli jeden ze wspólników (osoba A) prowadzi działalność gospodarczą w formie samodzielnego przedsiębiorstwa transportowego rozliczaną na zasadach ogólnych oraz dodatkowo ma propozycję jako wspólnik wejścia do dwuosobowej spółki cywilnej wraz z osobą B? Osoba A w ramach jednoosobowej firmy ma 3 samochody, które są ujęte w ewidencji środków trwałych i amortyzowane. Zamiarem osoby A oraz osoby B jest użyczenie 2 samochodów do spółki cywilnej. Warunkiem takiej operacji jest to, by udziały wspólników w zyskach i stratach pozostały takie jak dotychczas wskazane w umowie spółki. Osoba A wraz z zamiarem przeniesienia samochodów do spółki cywilnej zamierza prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego nadal.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie spółki cywilnej na ryczałcie

Cel założenia spółki

Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego „przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów”.  W doktrynie prawa wskazuje się:

„Wspólny cel gospodarczy polega co do zasady na osiąganiu korzyści majątkowej i jest pojęciem szerszym niż prowadzenie działalności gospodarczej, którą kwalifikuje się przy użyciu nie tylko kryterium zarobkowości, lecz także zorganizowania i ciągłości . Uznaje się przy tym, że korzyść majątkowa może dotyczyć realizacji przedsięwzięcia, które choć nie generuje zysku wprost, prowadzi do zaspokojenia interesu majątkowego wspólników (np. przez obniżenie kosztów wspólnie wykonywanej inwestycji). Granice celu gospodarczego wyznacza dyspozycja art. 58 , musi być on zatem zgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego” (tak M. Balwicka-Szczyrba w Komentarzu do Kodeksu cywilnego, 2023).

Co do opodatkowania to wskazuję, że w przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również wszyscy wspólnicy spółki muszą wybrać taki sam sposób opodatkowania. Bardzo wnikliwie wyjaśnia kwestię opodatkowania rząd na swojej stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00261

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakres usług spółki

Natomiast co do zakresy usług spółki cywilnej i jej wspólnika, to wskazuję, że Kodeks cywilny nie nałożył z mocy prawa na wspólnika spółki cywilnej zakazu konkurencji. Jeśli więc nie ma go w umowie, to działalność konkurencyjną należy uznać za dopuszczalną. Natomiast, jak wskazałam na wstępie, art. 860 Kodeksu cywilnego nakazuje prowadzić wspólnikom spółkę cywilną po to, aby osiągnąć wspólny cel gospodarczy. To zaś oznacza, że nie jest możliwe, by wspólnicy realizowali odrębne cele gospodarcze, a tak by było w sytuacji, gdyby wspólnik działał konkurencyjnie co spółka cywilna (takie same usługi). Jest to bowiem naruszenie lojalności chronionej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na co wskazują sądy, np. SO w Olsztynie w wyroku z dnia 14.10.2013 r., sygn. akt I GC 97/12.

Jeśli jednak pozostali wspólnicy wyrażą zgodę na działalność konkurencyjną dla wspólnika (na piśmie lub najlepiej od razu w umowie spółki), to nie ma ku temu przeszkód. Nie ma przeszkód, by wspólnikami spółki cywilnej byli członkowie rodziny.

Wynajem auta od wspólnika

Co do wynajęcia samochodu wspólnika spółki cywilnej tejże spółce cywilnej, to do samej transakcji nie ma przeszkód, jeśli będzie rynkowa (ceny rynkowe za najem), ale podatkowo są w tej materii liczne kontrowersje. Zwracam bowiem uwagę, iż  dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  w interpretacji z 8 lipca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.220.2020.4.MAP, wskazał, że wydatki spółki na najem auta, którego właścicielem jest jeden ze wspólników spółki cywilnej, w części przypadającej na tegoż wspólnika, nie są kosztami uzyskania przychodów z tytułu działalności spółki cywilnej. Wniosek stąd, iż co do zasady pozostali wspólnicy mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część czynszu najmu tego auta przypadającą na nich proporcjonalnie do ich udziału.

Z drugiej strony, fiskus coraz częściej w ogóle podważa umowy między spółką cywilną a jej wspólnikami. Skoro bowiem spółka nie ma osobowości prawnej, a jest umową o nazwie spółka cywilna, to mamy do czynienia z umową z samym sobą, a kontrowersyjne w prawie są umowy zawierane z samym sobą. Stąd tak różne opinie fiskusa.

Indywidualna interpretacja

Tutaj więc w Państwa przypadku należałoby wystąpić do dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, nie chcąc naruszać prawa podatkowego. Koszt za jej wydanie to 40 zł na konto KIS, czas oczekiwania na wydanie do 3 miesięcy, a zysk jest duży, bowiem zastosowanie się do niej nie wywoła negatywnych konsekwencji dla podatnika przy niezmienionym stanie faktycznym i prawnym. Względnie trzeba poszukać dobrego doradcy podatkowego, który znajdzie skuteczne argumenty dla jak najkorzystniejszych stanowisk podatkowych, ale i to nie uchroni, gdy fiskus uzna, że winno być rozliczone inaczej i to uzasadni. Załączam Państwu tę lipcową interpretację. Oczywiście ona Państwa nie wiąże, bo w polskim systemie prawnym interpretacje indywidualne wiążą tylko tych, którzy o nie wnieśli, ale na pewno wyznaczają jakiś trend w podejściu fiskusa. Jeśli jednak chodzi o wydatki w ramach umów zawieranych między wspólnikiem spółki cywilnej a spółką cywilną, to są one naprawdę skrajnie różne, stąd zalecam mieć swoją.

Oczywiście jeśli utworzenie spółki ma na celu wyłącznie jakieś zyski związane z VAT-em czy kosztami, to tutaj też fiskus ma prawo uznać dane transakcje za zamierzające do obchodzenia prawa i je kwestionować, uznając, że spółka cywilna jest tylko „słupem”.  

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »