Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przystąpienie do spółki cywilnej spadkobiercy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-09-01

Zmarł jeden ze wspólników spółki cywilnej, a tym samym małżonek wspólniczki. W umowie spółki jest zapis, że w razie śmierci jego spadkobiercy wejdą do spółki, wskazując jedną osobę. Małżonkowie mają dwie córki, jedna z nich prowadzi działalność gospodarczą i poszerzyła swoją działalność o udział w spółce i ona będzie wskazanym spadkobiercą do prowadzenia. Jak udokumentować przystąpienie do spółki spadkobiercy (córki)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapis umowy, który Pani zacytowała, jest w zasadzie powtórzeniem możliwości, jakie daje art. 872 Kodeksu cywilnego, który brzmi: „można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki”.

Przepis ten nie reguluje tego, kto nabywa prawa związane z uczestnictwem zmarłego wspólnika w spółce cywilnej, ani czy jeżeli nabywa je wiele osób, to nabywają je one na zasadach wspólności łącznej, czy wspólności w częściach ułamkowych. Sposób wykonywania tych uprawnień będzie wynikał wyłącznie z przepisów prawa spadkowego. Do czasu zatem wskazania jednej osoby mamy do czynienia ze wspólnikiem zbiorowym ale takim, który nie współdziała z pozostałymi wspólnikami w zarządzaniu spółką. Dopiero wskazanie jednej osoby powoduje, że może ona uczestniczyć w prowadzeniu spraw spółki, a więc zarządzeniu łącznie z innymi. Stan ten trwa dopóty, dopóki nie zostanie dokonany dział spadku. Jeśli bowiem spadek zostanie podzielony i np. spadkobiercą udziałów w spółce zostanie jedna z córek, stanie się ona wspólnikiem.

Przechodząc już stricte do odpowiedzi na Pani pytanie – jak Pani zapewne zauważyła, przepis nie wskazuje, w jaki sposób należy wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała prawa wszystkich wspólników (obu córek). Oznacza to, że można wskazać ją w każdy dopuszczalny sposób. Jak bowiem stanowi art. 60 Kodeksu cywilnego, „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

Można byłoby to zatem zrobić nawet w formie ustnej, aczkolwiek ze względów dowodowych zawsze dobrze jest zrobić to na piśmie, nawet jeśli wspólniczka wie, kto będzie wykonywał w imieniu spadkobierców prawa i obowiązki związane z prowadzeniem spraw spółki. Najlepiej – bo proszę nie zapominać, że wspólniczka nadal jest spadkobiercą – aby wszystkie 3 Panie podpisały się na dokumencie, w którym będzie zawarty wyraźny zwrot, że wspólnie oświadczacie, iż osobą, która będzie wykonywała prawa spadkobierców, jest wybrana córka, wskazana z imienia i nazwiska.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zmiana nazwy spółki cywilnej

1 marca do naszej firmy ( spółka cywilna) doszedł nowy wspólnik, zmieniła się też...

 

Prowadzenie spółki cywilnej i kłopoty przez męża-alkoholika

Razem z mężem prowadzimy spółkę cywilną od 12 lat. Mąż jednak ma problem alkoholowy, przepija zarobki, nie pomaga w prowadzeniu firmy, a ja...

 

Podział majątku spółki cywilnej po śmierci wspólnika

Żona mojego wujka była wspólnikiem spółki cywilnej i zawarła na tę spółkę umowy leasingu na dwa auta. Niestety zmarła 3 miesiące temu. Spadek po...

 

Spłata wspólnika spółki cywilnej a wkład wspólników

Trzy osoby założyły spółkę cywilną, wnosząc wkłady po 25 tys. zł. każda. Po kilku latach jedna z nich się wycofała, a pozostałe dwie ją...

 

Wyjście ze spółki cywilnej i wejście syna na moje miejsce

Wraz z mężem jesteśmy współwłaścicielami spółki cywilnej. Do tej pory syn nasz był osobą współpracującą. Teraz stara się o kredyt...

 

Odliczenie straty z działalności po wniesieniu jej aportem do spółki cywilnej

Interesuje mnie zagadnienie wniesienia aportem jednoosobowej działalności do spółki cywilnej, a konkretnie: 1) czy niewykorzystana strata z lat...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »