Kategoria: Spółka cywilna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przystąpienie do spółki cywilnej spadkobiercy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-09-01

Zmarł jeden ze wspólników spółki cywilnej, a tym samym małżonek wspólniczki. W umowie spółki jest zapis, że w razie śmierci jego spadkobiercy wejdą do spółki, wskazując jedną osobę. Małżonkowie mają dwie córki, jedna z nich prowadzi działalność gospodarczą i poszerzyła swoją działalność o udział w spółce i ona będzie wskazanym spadkobiercą do prowadzenia. Jak udokumentować przystąpienie do spółki spadkobiercy (córki)?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Zapis umowy, który Pani zacytowała, jest w zasadzie powtórzeniem możliwości, jakie daje art. 872 Kodeksu cywilnego, który brzmi: „można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis ten nie reguluje tego, kto nabywa prawa związane z uczestnictwem zmarłego wspólnika w spółce cywilnej, ani czy jeżeli nabywa je wiele osób, to nabywają je one na zasadach wspólności łącznej, czy wspólności w częściach ułamkowych. Sposób wykonywania tych uprawnień będzie wynikał wyłącznie z przepisów prawa spadkowego. Do czasu zatem wskazania jednej osoby mamy do czynienia ze wspólnikiem zbiorowym ale takim, który nie współdziała z pozostałymi wspólnikami w zarządzaniu spółką. Dopiero wskazanie jednej osoby powoduje, że może ona uczestniczyć w prowadzeniu spraw spółki, a więc zarządzeniu łącznie z innymi. Stan ten trwa dopóty, dopóki nie zostanie dokonany dział spadku. Jeśli bowiem spadek zostanie podzielony i np. spadkobiercą udziałów w spółce zostanie jedna z córek, stanie się ona wspólnikiem.

Przechodząc już stricte do odpowiedzi na Pani pytanie – jak Pani zapewne zauważyła, przepis nie wskazuje, w jaki sposób należy wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała prawa wszystkich wspólników (obu córek). Oznacza to, że można wskazać ją w każdy dopuszczalny sposób. Jak bowiem stanowi art. 60 Kodeksu cywilnego, „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

Można byłoby to zatem zrobić nawet w formie ustnej, aczkolwiek ze względów dowodowych zawsze dobrze jest zrobić to na piśmie, nawet jeśli wspólniczka wie, kto będzie wykonywał w imieniu spadkobierców prawa i obowiązki związane z prowadzeniem spraw spółki. Najlepiej – bo proszę nie zapominać, że wspólniczka nadal jest spadkobiercą – aby wszystkie 3 Panie podpisały się na dokumencie, w którym będzie zawarty wyraźny zwrot, że wspólnie oświadczacie, iż osobą, która będzie wykonywała prawa spadkobierców, jest wybrana córka, wskazana z imienia i nazwiska.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}