Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż udziałów w spółce za złotówkę

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-06-12

W 2007 r. założyłam spółkę z o.o. Mam 90% udziałów wniesionych aportem. W obecnej chwili spółka nie ma żadnego majątku i nie może nawet wystąpić o likwidacją czy upadłość. Niedawno został złożony wniosek do sądu o zawieszenie działalności. Chcę sprzedać obecnemu wspólnikowi i prezesowi spółki moje udziały. Czy mogę je sprzedać za 1 zł?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żaden z przepisów Kodeksu spółek handlowych nie określa ceny zbycia udziałów, w szczególności nie wskazuje, że ma się to odbyć po cenie nominalnej, czyli takiej, jak to określono w umowie spółki.

Art. 180 i następne Kodeksu określają formę umowy zbycia udziałów, możliwości ograniczenia zbycia udziałami itd., ale nie cenę sprzedaży.

Nie ma zatem przeszkód, aby była to symboliczna złotówka – to jest możliwe, ale może skutkować zainteresowaniem ze strony fiskusa. Najlepiej, aby cena sprzedaży była ceną rynkową, którą wyliczy księgowy spółki chociażby. W przypadku zadłużenia spółki na pewno wartość udziału będzie niższa niż wartość nominalna, ale niekoniecznie musi to być przysłowiowe 1 zł.

Musi Pani bowiem mieć świadomość, że dochód z tytułu zbycia udziałów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownicy fiskusa zobaczą ceną zbycia w wysokości 1 zł, zapewne się bardziej transakcją tą zainteresują i mogą chcieć te udziały nawet wyceniać. Pozwala im na to art. 19 ust 4 tej ustawy, który mówi, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Dobrze byłoby zatem mieć jakąś konkretną podkładkę pod cenę 1 zł. Oczywiście można spróbować podeprzeć się sprawozdaniem finansowym także.

Odpowiadając stricte na Pani pytanie: tak – można sprzedaż udziały za 1 zł, o ile tyle są warte. Jeżeli rzeczywiście nie ma majątku, a są nieuregulowane zobowiązania, to wartość udziałów będzie żadna, bo nikt na rynku nie chciałby ich przecież kupić. Załączam Pani interpretację podatkową, która wyjaśni myślenie fiskusa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy bezpieczne jest wejście w spółkę jako udziałowiec?

Od jakiegoś czasu pracuję ze swoim kolegą. Prowadzi on spółkę z o.o. W ramach zawężenia współpracy zaproponował mi 15% udziałów w jego...

 

Wynagrodzenie prezesa zarządu w spółce z o.o.

Jest spółka z o.o., w której prezes zarządu ma 50% udziałów. Jaka forma wynagradzania prezesa byłaby najodpowiedniejsza i dla prezesa,...

 

Kapitał zapasowy a sprzedaż spółki

Zamierzam sprzedać spółkę z o.o. Czy kapitał zapasowy, który tworzył się przez wiele lat, muszę „zostawić” w firmie, czy mam prawo...

 

Pełnomocnik spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu

Załóżmy, że jestem pełnomocnikiem spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu. Nie byłbym w niej zatrudniony na umowę o pracę, ale...

 

Kontrola spółki z o.o. przez ZUS

Spółka z o.o. z niewielkim kapitałem jest obecnie kontrolowana przez ZUS. Grozi spółce dług w składkach w kwocie 1 mln złotych. Kiedy...

 

Niezgłoszenie sprzedaży udziałów w spółce

W lutym 2017 roku sprzedałem udziały w spółce z o.o., w której byłem wspólnikiem oraz członkiem zarządu. O powyższym fakcie nie...

 

Rozszerzenie działalności o handlem końmi

Jesteśmy sp. z o. o projektowo-usługową, a teraz chcemy się jeszcze zająć się handlem koniami. Czy możliwy jest taki nowy zakres działalności spółki?...

 

Ogłoszenie upadłości spółki lub jej likwidacja po upływie terminów

Ogłoszenie upadłości spółki lub jej likwidacja po upływie terminów

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem utraciła płynność finansową w wyniku niewywiązania się kontrahenta z zobowiązań finansowych....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »