Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy w akcie notarialnym konieczny jest wpis, że nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2016-03-30

Moje pytanie dotyczy zakupionej już nieruchomości, jednak w akcie nie została zawarta informacja, że budynek będzie wykorzystywany w jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy pisząc jakieś oświadczenie, mogę to jeszcze zmienić, aby móc odliczać koszty? Nieruchomość zakupiłem jako osoba fizyczna od dewelopera z fakturą na firmę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT:

„W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Ustęp drugi wymienionego przepisu stanowi z kolei o tym, iż:

„2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług, (...)”.

Jeżeli zatem nieruchomość została zakupiona przez Pana, jednak faktura niejako dokumentuje zakupu na Pana jednoosobową działalność gospodarczą, w mojej ocenie nie mam potrzeby informowania o fakcie wykorzystywania tej nieruchomości w Pana działalności bowiem już faktura implikuje prawo: „1. odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturze od dewelopera”. Rozumiem bowiem, że przedmiotowa nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności, a nieruchomości ponadto zostanie zaliczona do środków trwałych Pana działalności.

Podatek dochodowy – koszty podatkowe w PIT

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Powyższe oznacza, iż do kosztów działalności można zaliczać te wydatki, które w sposób bezpośredni i pośredni łączy się z prowadzoną działalnością.

Powyższe oznacza, iż nie ma znaczenia treść zawieranej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, jeżeli wszystkie okoliczności faktyczne świadczą o tym, iż nieruchomość będzie rzeczywiście służyć działalności.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, iż niepotrzebne jest zawieranie w treści aktu w przedmiotowej sprawie informacji o tym, iż nieruchomość ta będzie wykorzystywana w Pana działalności, to że z perspektywy prawa zarówno gospodarczego jak i podatkowego to Pan jest działalnością – fakt otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej nie sprawia, że staje się Pan odrębnym bytem (jak to ma miejsce np. w przypadku spółki z o.o.). W związku z tym majątek, który wykorzystuje Pan w działalności, jest Pana majątkiem – Pan jedynie w ramach działalności decyduje, co z majątku się w tej działalności przyda i to daje Panu prawo do odliczania kosztów związanych z danym substratem majątku od przychodu generowanego w ramach prowadzonej działalności.

Reasumując, tak długo, jak posiada Pan fakturę wystawioną na Pana działalność, a nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności, w mojej ocenie nie ma obowiązku zawierania dodatkowych informacji o celu wykorzystania zakupionej nieruchomości w akcie notarialnym. Jeżeli natomiast zależy Panu na takiej informacji, można to zrobić jedynie za zgodą dewelopera w formie aneksu do umowy zawartej w formie notarialnej. Oczywiście aneks również wymaga w mojej ocenie formy notarialnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech?

Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech może również założyć taką jednoosobową działalność...

 

Obawa o umowy najmu po zmianie nazwy firmy

Od 5 lat prowadzę sklep spożywczy, od 1 stycznia roku chcę zmienić tylko nazwę firmy. Nadal będę prowadzić 1-osobową działalność gospodarczą. Zmienia...

 

Ubezpieczony w KRUS a umowa-zlecenie (od 2015 r.)

Jestem rolnikiem zarejestrowanym w KRUS od 15 lat. Mieszkam z ojcem emerytem, który prowadzi małą działalność – parking (raz w tygodniu...

 

Kody PKD dla pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług

Chciałbym rozszerzyć działalność gospodarczą o pośrednictwo w sprzedaży towarów i usług. Działalność ta polegałaby na pozyskiwaniu...

 

Sprzedaż wyrobów artystycznych przez firmę męża

Jestem artystką i chciałabym sprzedawać swoje prace w internecie (własny sklep). Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą o podobnym...

 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski

Sąd wydał wobec mojej firmy prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Jestem tym zaskoczona i proszę o odpowiedź na kilka pytań! Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »