Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Czy uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 210 Kodeksu spółek handlowych (tj. pełnomocnika do zawierania umów z członkiem zarządu spółki) może być podjęta w trybie art. 227 § 2 (tj. bez odbycia zgromadzenia wspólników)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki

Głosowanie nad powołaniem osoby pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki

Głosowanie nad powołaniem osoby pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki stanowi bez wątpliwości głosowanie w sprawie osobowej. W takim przypadku mamy do czynienia z odstąpieniem od generalnej zasady jawności głosowania, wyrażonej w art. 247 § 1. Jak wynika bowiem z dyspozycji § 2 zdanie pierwsze omawianego przepisu, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Pogląd taki wyraził także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II CSK 441/15, LEX nr 2022543):

„Pojęcie spraw osobowych w kontekście art. 247 § 2 k.s.h. obejmuje wszystkie sprawy, które dotyczą osób, a jednocześnie nie stanowią wymienionych wprost w tym przepisie głosowań wyborczych, głosowań nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, jak też o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Sprawami osobowymi są sprawy osób związanych z organizacją i działalnością spółki, mających wpływ na jej funkcjonowanie. (…)Tajność głosowania ma w tym wypadku gwarantować możliwość swobodnego wyrażenia poglądu w poddanej pod głosowanie sprawie, bez narażania się na ewentualne szykany ze strony osób zainteresowanych wynikiem głosowania”.

Zobacz też: Powołanie pełnomocnika w spółce z o.o. wzór

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podjęcie uchwały bez odbycia zgromadzenia wspólników

W każdej sprawie dotyczącej osoby, bez względu na jej rodzaj, należy zatem przeprowadzić głosowanie tajne. Głosowanie takie będzie więc wymagane także w przypadku powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki. Taki stan rzeczy rodzi poważny problem. Otóż, nie jest możliwe przeprowadzenia głosowania tajnego w trybie o którym mowa w art. 227 § 2 . Pogląd taki wyraził także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 15 czerwca 2012 r. (sygn. akt II CSK 217/11), w analogicznym stanie faktycznym:

„Pełnomocnik do reprezentowania spółki w celu zawarcia umowy między spółką a członkiem zarządu może być powołany – jak stanowi art. 210 § 1 k.s.h. – uchwałą zgromadzenia wspólników. Oznacza to, że uchwała taka nie może być podjęta bez odbycia zgromadzenia w trybie pisemnego głosowania, a ponadto – zważywszy na treść art. 247 § 2 k.s.h. – zapada w głosowaniu tajnym, co również wyklucza powzięcie jej poza zgromadzeniem wspólników, gdyż pisemne sposoby głosowania, o których mowa w art. 227 § 2 k.s.h., nie zapewniają tajności”.

Mając na względzie przedstawioną wykładnię oraz przytoczone wyroki, należy zatem uznać, iż podjęcie uchwały, o której mowa w art. 210 § 1, nie jest możliwe w trybie określonym w art. 227 § 2.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »