Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-09-04

Czy uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 210 Kodeksu spółek handlowych (tj. pełnomocnika do zawierania umów z członkiem zarządu spółki) może być podjęta w trybie art. 227 § 2 (tj. bez odbycia zgromadzenia wspólników)?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Głosowanie nad powołaniem osoby pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki stanowi bez wątpliwości głosowanie w sprawie osobowej. W takim przypadku mamy do czynienia z odstąpieniem od generalnej zasady jawności głosowania, wyrażonej w art. 247 § 1. Jak wynika bowiem z dyspozycji § 2 zdanie pierwsze omawianego przepisu, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pogląd taki wyraził także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II CSK 441/15, LEX nr 2022543):

„Pojęcie spraw osobowych w kontekście art. 247 § 2 k.s.h. obejmuje wszystkie sprawy, które dotyczą osób, a jednocześnie nie stanowią wymienionych wprost w tym przepisie głosowań wyborczych, głosowań nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, jak też o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Sprawami osobowymi są sprawy osób związanych z organizacją i działalnością spółki, mających wpływ na jej funkcjonowanie. (…)Tajność głosowania ma w tym wypadku gwarantować możliwość swobodnego wyrażenia poglądu w poddanej pod głosowanie sprawie, bez narażania się na ewentualne szykany ze strony osób zainteresowanych wynikiem głosowania”.

W każdej sprawie dotyczącej osoby, bez względu na jej rodzaj, należy zatem przeprowadzić głosowanie tajne. Głosowanie takie będzie więc wymagane także w przypadku powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki. Taki stan rzeczy rodzi poważny problem. Otóż, nie jest możliwe przeprowadzenia głosowania tajnego w trybie o którym mowa w art. 227 § 2 . Pogląd taki wyraził także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 15 czerwca 2012 r. (sygn. akt II CSK 217/11), w analogicznym stanie faktycznym:

„Pełnomocnik do reprezentowania spółki w celu zawarcia umowy między spółką a członkiem zarządu może być powołany – jak stanowi art. 210 § 1 k.s.h. – uchwałą zgromadzenia wspólników. Oznacza to, że uchwała taka nie może być podjęta bez odbycia zgromadzenia w trybie pisemnego głosowania, a ponadto – zważywszy na treść art. 247 § 2 k.s.h. – zapada w głosowaniu tajnym, co również wyklucza powzięcie jej poza zgromadzeniem wspólników, gdyż pisemne sposoby głosowania, o których mowa w art. 227 § 2 k.s.h., nie zapewniają tajności”.

Mając na względzie przedstawioną wykładnię oraz przytoczone wyroki, należy zatem uznać, iż podjęcie uchwały, o której mowa w art. 210 § 1, nie jest możliwe w trybie określonym w art. 227 § 2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}