Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-08-14

Fundacja ma dwa organy: 2-osobową radę fundacji (organ nadzoru) oraz zarząd fundacji, również 2-osobowy, czyli organ zarządzający. Rok temu rezygnację złożył jeden z członków rady fundacji. Funkcjonuje jednak w KRS, ponieważ zarząd nie dokonał wykreślenia. Obecnie istnieje potrzeba odwołania prezesa zarządu, którego powołuje i odwołuje rada fundacji. Czy zatem członek rady fundacji, jako jedyny jej reprezentant, może odwołać i powołać prezesa fundacji?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zatem zmiana dotycząca rezygnacji z funkcji jednego z dwóch członków rady fundacji nie została ujawniona w KRS. Powstaje pytanie – dlaczego skład RF nie został uzupełniony? Wszak byłoby po kłopocie. Według statutu – zarząd powołuje i odwołuje rada fundacji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie pisze Pan nic o zasadach zwoływania i głosowania w RF. Zatem można domniemywać, że w statucie nic na ten temat nie ma.

Rada fundacji jest organem kolegialnym (a nie jednoosobowym). Oznacza to, że w statucie powinno być ustalone:

  1. jak zwołuje się jej posiedzenia, czy zawiadomienia mają dostać wszyscy członkowie RF, czy konieczne jest wysłanie zawiadomień do członków RF;
  2. kiedy posiedzenia są ważne (czy muszą być wszyscy jej członkowie, czy wystarczy jeden);
  3. jak RF podejmuje uchwały, jaka jest wymagana większość przy głosowaniu (zwykła, kwalifikowana), czy głos jej przewodniczącego przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” jest decydujący.

Ogólne zasady zwoływania posiedzeń organu kontroli wewnętrznej powinny być opisane w statucie fundacji. Dodatkowe szczegóły, mogą być zawarte w regulaminie organu kontroli wewnętrznej przyjmowanym przez samą komisję albo przez fundatora.

Rada fundacji jako organ kolegialny niewątpliwie podejmuje decyzje w formie uchwał.

Teoretycznie RF podejmuje decyzje zwykłą większością  więcej „za” niż „przeciw” oraz „wstrzymujących się”) w obecności co najmniej połowy składu statutowego, w głosowaniu jawnym. Przy dwuosobowej RF zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia powinny być skierowane do jej wszystkich członków, co w opisanej sytuacji nie jest możliwe, albowiem ma ona tylko jednego urzędującego członka.

Przy dwuosobowej RF jej posiedzenia powinny odbywać się z udziałem obydwu członków – co w opisanej sytuacji nie jest możliwe, albowiem ma ona tylko jednego urzędującego członka.

Formalnie statut może nie stanowić nic na temat quorum RF – co teoretycznie dopuszcza zwoływanie i posiedzenia przez jednego członka RF w obecności tylko jednego członka RF. W moim odczuciu byłoby to jednak złamanie zasady kolegialności. W posiedzeniu brałoby udział co najmniej pół RF, ale uchwały byłyby takie, jak zażyczyłby sobie ten, kto zwołał posiedzenie RF (o ile miałby do tego prawo) – co mogłoby być uznane przez KRS za niewłaściwe.

Z mocy statutu członek RF fundacji jest powoływany i odwoływany prawdopodobnie przez fundatora. Zatem wpis zmian w składzie osobowym RF w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny. Domniemywa się, że wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym jest prawdziwy, lecz jest to domniemanie wzruszalne.

Wpis konstytutywny, czy wpis ważny dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – musi wynikać wyraźnie z przepisu prawa.

Według ustawy o KRS – przy rejestracji stowarzyszenia wpisuje się organ sprawujący nadzór. Jednak ani przepisy tej ustawy, ani przepisy ustawy o fundacjach nie przewidują tego, że taki wpis jest niezbędny do uznania skutecznego powołania danej osoby w skład RF.

Do kategorii wpisów deklaratoryjnych należą wpisy informacji o:

  • adresie, pod którym działa podmiot (tj. konkretnej ulicy, numerze budynku itp., w ramach miejscowości będącej siedzibą tego podmiotu);
  • osobach wchodzących w skład organów, np. zarządu, rady (ale już informacja o zasadach reprezentacji przez zarząd oraz informacja o fakcie istnienia rady nadzorczej stanowi wpis konstytutywny).

Wpis deklaratoryjny, czyli wpis ważny od momentu jego dokonania (np.: podjęcia uchwały) – jeśli szczególny przepis prawa nie wskazuje jednoznacznie, że dana czynność jest skuteczna prawnie dopiero od momentu jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, to taki wpis będzie wpisem deklaratoryjnym.

Przykładami wpisów deklaratoryjnych będą: zmiana składu zarządu – do skutecznego ustanowienia nowego członka zarządu RF dochodzi już z chwilą podjęcia przez właściwy organ stosownych uchwał.

To pozwala na wniosek, że drugi członek RF może być powołany i wtedy RF może zgodnie z przepisami odbyć posiedzenie, podjąć uchwały itd. Będzie on skutecznie powołany z chwilą podjęcia takiej decyzji przez właściwy organ lub osobę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana spółki na działalność

Dwaj wspólnicy chcą rozwiązać spółkę jawną. Jeden ze wspólników (ja) chce kontynuować prowadzenie firmy w formie działalności jednoosobowej. Czy...

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Syn posiada prosperującą firmę, na wyposażeniu której są samochody i maszyny. Syn jest ich właścicielem. Niestety zanosi się na to, że małżeństwo...

Zwrot niesprzedanego towaru w ramach rozliczenia

Prowadzę działalność gospodarczą i zamawiałem w celach zarobkowych w jednym ze sklepów internetowych towar, zawsze „za pobraniem”....

Syndyk korzystający z pomocy prawnika

Czy syndyk, który nie jest prawnikiem, prowadzący postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, może w tym postępowaniu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}