Działalność dietetyka i trenera personalnego

• Autor: Marcin Sądej

Chcę otworzyć działalność gospodarczą. Skończyłem kursy zawodowe z urzędu pracy na dietetyka, trenera personalnego. Jak najlepiej otworzyć działalność i jak się rozliczać? Myślę że najbezpieczniej to doradztwo/konsultacje żywieniowe? W przyszłości, jakbym miał więcej klientów, chcę zatrudnić pracownika lub kilku. Jak najlepiej się rozliczać na początku, jakie to są koszty? Co się mi opłaca? Na razie szukam klientów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność dietetyka i trenera personalnego

Założenie działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu porad przez dietetyka i trenera personalnego - wybór formy opodatkowania

Założenie działalności gospodarczej odbywa się poprzez złożenie we właściwym urzędzie gminy (miasta) formularza CEIDG-1. Na druku tym przedsiębiorca wskazuje rodzaj prowadzonej działalności oraz musi dokonać wyboru formy opodatkowania. Co do zasady podatnicy mają do wyboru następujące formy:

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa.

W Pana przypadku odpada wybór ryczałtu oraz karty podatkowej, ponieważ ustawa wyłącza te formy dla całego działu 86 PKD „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej”. Pozostaje Panu do wyboru podatek liniowy oraz na zasadach ogólnych.

W przypadku zasad ogólnych mamy dwie stawki podatkowe: 18% oraz 32% (jeżeli dochód w ciągu roku przekroczy 85 526 zł). W przypadku podatku liniowego mamy jedną stawkę podatku 19%, niezależnie od wysokości dochodu. Minusem podatku liniowego jest brak możliwości korzystania z ulg podatkowych (np. ulgi internetowej, ulgi na dzieci, wspólnego rozliczania z małżonkiem). Zakładam, że w pierwszym roku działalności nie przekroczy Pan progu dochodu 85 526 zł, w związku z czym polecam pozostać przy zasadach ogólnych.

Podatek płacony jest od dochodu. Dochodem natomiast jest różnica pomiędzy przychodem a kosztem. Za przychód uznaje się naturalnie wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi. Katalog koszów jest bardzo obszerny. Mogą to być bowiem wydatki na telefon, biuro, samochód służbowy itp. itd. Rozliczenia podatku rocznego dokonuje się w zeznaniu PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego. Dodatkowo w trakcie roku podatnik jest zobowiązany do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

Konsultacje żywieniowe (dietetyka) może korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów  medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zgodnie z tą ustawą za osobę wykonująca zawód medyczny uważa się osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udzielanie porad dietetycznych a podatek VAT

Mimo iż zawód dietetyka nie został dotychczas objęty unormowaniami odrębnych aktów prawnych, to jest on wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu przepisów związanych z ochroną zdrowia, np. w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 82, poz. 537 ze zm.) dietetycy zostali wymienieni w grupie specjalistów do spraw zdrowia, obejmującej również lekarzy, dentystów, pielęgniarki i inne. Wspomniane przepisy wskazują, iż osoba, która zdobyła wyższe lub średnie wykształcenie w powyższym zakresie jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.

W rezultacie jeżeli powyższe dotyczy Pana, może Pan korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku VAT. Co w praktyce oznacza, że z tytułu świadczonych usług nie płaci Pan podatku VAT do budżetu państwa.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Na koniec jeszcze kwestia kasy fiskalnej i wydawania paragonów. Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli Pana obrót na rzecz osób fizycznych nie przekroczy kwoty 20 000 zł rocznie. Jeżeli rozpoczyna Pan działalność gospodarczą w trakcie roku, limit ten liczy się proporcjonalnie do długości dni pozostałych do końca roku. W takim przypadku nie musi Pan posiadać kasy fiskalnej i wystawiać paragonu, a wystarczy wydanie klientom zwykłego rachunku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »