Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otworzenie działalności po kursach z urzędu pracy

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-10-24

Chcę otworzyć działalność gospodarczą. Skończyłem kursy zawodowe z urzędu pracy na dietetyka, trenera personalnego. Jak najlepiej otworzyć działalność i jak się rozliczać? Myślę że najbezpieczniej to doradztwo/konsultacje żywieniowe? W przyszłości, jakbym miał więcej klientów, chcę zatrudnić pracownika lub kilku. Jak najlepiej się rozliczać na początku, jakie to są koszty? Co się mi opłaca? Na razie szukam klientów.

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

Założenie działalności gospodarczej odbywa się poprzez złożenie we właściwym urzędzie gminy (miasta) formularza CEIDG-1. Na druku tym przedsiębiorca wskazuje rodzaj prowadzonej działalności oraz musi dokonać wyboru formy opodatkowania. Co do zasady podatnicy mają do wyboru następujące formy:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa.

W Pana przypadku odpada wybór ryczałtu oraz karty podatkowej, ponieważ ustawa wyłącza te formy dla całego działu 86 PKD „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej”. Pozostaje Panu do wyboru podatek liniowy oraz na zasadach ogólnych.

W przypadku zasad ogólnych mamy dwie stawki podatkowe: 18% oraz 32% (jeżeli dochód w ciągu roku przekroczy 85 526 zł). W przypadku podatku liniowego mamy jedną stawkę podatku 19%, niezależnie od wysokości dochodu. Minusem podatku liniowego jest brak możliwości korzystania z ulg podatkowych (np. ulgi internetowej, ulgi na dzieci, wspólnego rozliczania z małżonkiem). Zakładam, że w pierwszym roku działalności nie przekroczy Pan progu dochodu 85 526 zł, w związku z czym polecam pozostać przy zasadach ogólnych.

Podatek płacony jest od dochodu. Dochodem natomiast jest różnica pomiędzy przychodem a kosztem. Za przychód uznaje się naturalnie wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi. Katalog koszów jest bardzo obszerny. Mogą to być bowiem wydatki na telefon, biuro, samochód służbowy itp. itd. Rozliczenia podatku rocznego dokonuje się w zeznaniu PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego. Dodatkowo w trakcie roku podatnik jest zobowiązany do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

Konsultacje żywieniowe (dietetyka) może korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów  medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zgodnie z tą ustawą za osobę wykonująca zawód medyczny uważa się osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Mimo iż zawód dietetyka nie został dotychczas objęty unormowaniami odrębnych aktów prawnych, to jest on wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu przepisów związanych z ochroną zdrowia, np. w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 82, poz. 537 ze zm.) dietetycy zostali wymienieni w grupie specjalistów do spraw zdrowia, obejmującej również lekarzy, dentystów, pielęgniarki i inne. Wspomniane przepisy wskazują, iż osoba, która zdobyła wyższe lub średnie wykształcenie w powyższym zakresie jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.

W rezultacie jeżeli powyższe dotyczy Pana, może Pan korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku VAT. Co w praktyce oznacza, że z tytułu świadczonych usług nie płaci Pan podatku VAT do budżetu państwa.

Na koniec jeszcze kwestia kasy fiskalnej i wydawania paragonów. Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli Pana obrót na rzecz osób fizycznych nie przekroczy kwoty 20 000 zł rocznie. Jeżeli rozpoczyna Pan działalność gospodarczą w trakcie roku, limit ten liczy się proporcjonalnie do długości dni pozostałych do końca roku. W takim przypadku nie musi Pan posiadać kasy fiskalnej i wystawiać paragonu, a wystarczy wydanie klientom zwykłego rachunku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}