Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udziały w spółce z o.o. a emerytura

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-21

Czy emerytka (68 lat) może posiadać udziały w sp. z o.o.? Czy ma to wpływ na emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdy emeryt, który osiągał przychód z tytułu wykonywania pracy, która objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ma obowiązek powiadomić organ rentowy o wysokości przychodu. Przychód osiągany przez emeryta lub rencistę z tytułu wykonywania określonej dodatkowej pracy przyjmowany jest w wysokości stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W przypadku wspólnika sp. z o.o. jeśli odprowadzane byłyby za niego składki (zasadniczo dotyczy to jednoosobowej spółki z o.o.), podstawa wymiaru składek nie przewyższa kryteriów ustawowych.

Za przychód osiągany przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność w tym wspólników jednoosobowej sp. z o.o. uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy systemowej. Tak więc osoba prowadząca taką działalność i niepłacąca składek na ubezpieczenia społeczne informuje ZUS o kwocie przychodu w takiej wysokości, w jakiej – dla danego okresu – ustalona została, w myśl ustawy systemowej, podstawa wymiaru tych składek.

Natomiast w Pani przypadku mamy jeszcze do czynienia z ustawową ulgą.

Świadczenia pobierane przez emerytów, którzy osiągnęli wiek wynoszący 60 lat w przypadku kobiet niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, wypłacane są w pełnej wysokości. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy emerytalnej za emeryta uważa się osobę mającą ustalone prawo do emerytury.

Osiągnęła Pani wiek emerytalny, bez względu na Pani przychody z tytułu posiadanych udziałów Pani świadczenie nie może być zmniejszone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Stara spółka z o.o. – wykreślenie z rejestru bez likwidacji

Jestem prezesem i udziałowcem (jednym z dwóch) zawieszonej w 1994 r. spółki z o.o. Co roku składam bilans, rachunek wyników i CIT-8...

 

Aresztowanie prezesa spółki

Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. (100% udziałów). Prezes (zarząd jest jednoosobowy) został aresztowany w związku z działaniami innej...

 

Wypłaty dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o.

Szukam informacji o formach wypłat dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o. Czy da się uniknąć składek na ZUS?

 

Umowa o pracę dla prezesa spółki z o.o. i jedynego udziałowca

Kupiłem 100% udziałów w spółce z o.o. Jestem jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu tej spółki (z mianowania uchwała). Chciałbym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »