Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownia protetyki stomatologicznej a zgłoszenie w Sanepidzie

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-12-07

Czy prowadzenie jednoosobowej pracowni protetyki stomatologicznej wymaga zgłoszenia w Sanepidzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739) w Rozdziale 2 Wymaganie ogólnoprzestrzenne § 14 ust. 3 stanowi, iż dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu. § 16 – kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

W dalszych przepisach, głównie w rozdziale 3 Wymagania dla niektórych pomieszczeń i urządzeń, wskazane są dodatkowe wymagania, tj.:

– Pomieszczenie, w którym wykonuje się praktykę leczniczą powinno stanowić samodzielny budynek, lokal w zespole budynków, bądź część budynku lub lokalu przeznaczonych do innych celów, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia.

– Wejście do gabinetu powinno być poprowadzone przez pomieszczenia związane z praktyką, nie może być wykorzystywane jednocześnie do innych celów niż praktyka oraz nie może być przechodnie dla innych pomieszczeń.

– Oświetlenie powinno odpowiadać potrzebom użytkowym oraz warunkom określonym przez prawo.

– Meble, podłoga oraz jej połączenie ze ścianami powinny umożliwiać mycie i dezynfekcję.

– W przypadku uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego gabinet może znajdować się poniżej poziomu otaczającego je terenu.

– W pomieszczeniu powinny znajdować się: umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki, a także zlew z baterią, ze względu na fakt, iż w użyciu są narzędzia wielokrotnego użytku.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r., III SA/Lu 851/12 „do kompetencji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy m.in. ustalenie, czy pomieszczenia i urządzenia podmiotu, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, odpowiadają określonym wymogom normatywnym. Efektem tych ustaleń jest opinia wydawana w formie decyzji administracyjnej (pozytywna lub negatywna)”.

Zatem stałabym na stanowisku, że taka opinia z Sanepidu jest potrzebna, aby mieć spokojny sen.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jakie są warianty przekazania firmy?

Mój tata jest właścicielem sklepu (prowadzi książkę przychodów i rozchodów) i chce przepisać na mnie całą firmę. Pracuję z nim już...

 

Pełna nazwa firmy a używanie nazwy skróconej

Planuję założyć działalność z pełną nazwą firmy np. „Masaż. Mobilny Gabinet Fizjoterapii Jan Kowalski”. W nazwie skróconej...

 

Zakup mieszkania na działalność gospodarczą i późniejsza sprzedaż - podatki

Prowadzę działalność gospodarczą 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana....

 

Pieczenie ciast na umowę o dzieło bez zakładania działalności

Czy moja żona, pracując na umowę o pracę w branży niezwiązanej z cukrowniczą, może dla własnego hobby po pracy piec ciasta na umowę...

 

Wykonanie usługi przez firmę u dwóch zleceniodawców w tym samym czasie

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy będąc jednoosobową firmą mogę zawrzeć umowę na wykonanie pewnej usługi u dwóch...

 

Wynajem auta na śluby - jak legalnie wykonać taką usługę?

Mam pytanie odnośnie wynajmu auta do ślubu. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (jestem lekarzem), ale chciałbym okazjonalnie wynajmować swoje...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »