Prowizja pośrednika finansowego - brokera

• Autor: Wioletta Dyl

Jestem pośrednikiem działającym w sektorze finansowym (zgłoszonym do KNF w dziale kredytów gotówkowych). Czy mogę wystawiać faktury za usługę („brokerkę”) klientowi przekierowanemu do innego pośrednika? Nie jestem płatnikiem VAT (zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 pkt 38 ustawy VAT).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowizja pośrednika finansowego - brokera

Pośrednik finansowy

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim – pośrednikiem kredytowym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.

A zatem pośrednikiem finansowym jest osoba fizyczna lub prawna, która nie działa w charakterze kredytodawcy i która w ramach wykonywanej przez siebie działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub każdej innej uzgodnionej formie korzyści finansowej przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt. Oprócz znalezienia najkorzystniejszej oferty, rolą pośrednika jest także zbadanie zdolności kredytowej klienta, która często mocno się różni w poszczególnych bankach, porównanie ofert, przygotowanie wniosku oraz przeprowadzenia procesu kredytowego do momentu uruchomienia środków. Pośrednicy często są do dyspozycji klienta także już po zakończeniu procesu udzielenia kredytu.

Taka osoba przybliża, wyjaśnia i instruuje w tematyce finansowej w zakresie, jakim zajmuje się nią firma lub bank. Ponadto, pośrednicy zajmują się doradztwem przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (krajowych i zagranicznych), a także akwizycją różnych programów oszczędnościowych i, jak rozumiem, jest to obszar Pani działalności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rejestr pośredników kredytowych

Co ważne: Jeżeli pośrednik, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt, uzyskuje korzyść majątkową z tytułu zawarcia umowy kredytowej przez konsumenta (np. prowizję z tytułu zawarcia umowy kredytowej), to będzie zobligowany do uzyskania wpisu w rejestrze pośredników kredytowych. Natomiast jeżeli przedsiębiorca, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt, nie uzyskuje korzyści majątkowej z tytułu zawarcia umowy kredytowej przez konsumenta (np. klient płaci pośrednikowi cenę towaru, ale przedsiębiorca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tytułu zawartej przez klienta umowy o kredyt), to nie będzie zobligowany do uzyskania wpisu w rejestrze pośredników kredytowych.

 

Opłata brokerska, tzw. „brokerka”

Jak rozumiem, w Pani przypadku mamy do czynienia z przypadkiem pierwszym. W takiej sytuacji, co do zasady pośrednik finansowy otrzymuje wynagrodzenie tylko wtedy, gdy transakcja między klientem a bankiem dojdzie do skutku. Opłata brokerska (zwana inaczej „brokerką”, prowizją dla pośrednika czy też opłatą doradczą) występuje jedynie w przypadku umów, które były podpisywane przy wsparciu pośrednika. Jak pisałam, pośrednik przeważnie jest wynagradzany za uruchomioną umowę kredytową (jest to wynagrodzenie, które bank indywidualnie ustala wg stawki wynagrodzenia, uzależniając je przeważnie od wolumenu, prowizji pobranej przez bank oraz oprocentowania, okresu spłaty), a do tego jest prowizja brokerska.

Kiedy pośrednik finansowy jest obowiązany do wystawienia „brokerki”?

A zatem wystawienie faktury („brokerki”) dla klienta będzie uzależnione od zakresu czynności, jakie Pani wykonała na rzecz tego klienta. Czyli, czy klient dostarczył Pani dokumenty do analizy i Pani tę analizę wykonała, jaki zakres doradztwa to obejmowało. Jaka i czy w ogóle jakaś umowa została zawarta pomiędzy Panią a klientem, w której np. określona została prowizja wstępna. I co bardzo ważne, czy w ramach RODO uzyskała Pani od klienta zgodę na przetwarzanie danych, a w szczególności przekazanie ich do innego pośrednika. Jeżeli nie, to brak podstaw do wystawienia przez Panią tzw. brokerki. Raczej w zakresie podziału prowizji powinna się Pan porozumieć z pośrednikiem, któremu Pani przekazała klienta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »