Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działek przez spółkę cywilną i późniejsza sprzedaż

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-05-18

Spółka cywilna nabyła trzy działki. Dwie od osób prywatnych bez podatku VAT, trzecią od urzędu miasta z podatkiem VAT. Ze względu na kształt tych działek zamierzamy je połączyć i dokonać ponownego podziału. Po ponownym podziale zamierzamy sprzedać działki. Czy przy sprzedaży działki te będą obciążone podatkiem VAT? Czy VAT będzie naliczany od całej wartości, czy tylko od części zakupionej z podatkiem VAT? Czy przy sprzedaży działki kupionej od osoby prywatnej bez VAT-u działka ta również przy sprzedaży będzie zwolniona z VAT-u ?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów na terytorium kraju;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ustawa nie rozróżnia tu podstawy dostawy, podmiotu, od którego nabyło się towar do dostawy, itp.

Jedyne wyłączenia zostały wskazane w art. 6 ustawy, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Nabyte działki niewątpliwie nie są częścią przedsiębiorstwa. Zostały zakupione na cel obrotowy, nie zostały zapewne wprowadzone jako środek trwały. Poza tym sprzedaż musiałaby dotyczyć części przedsiębiorstwa, które spółka prowadzi a nie samej tylko powstałej po połączeniu działki. Zatem wyłączenia nie dotyczą sytuacji opisanej w przez Pana.

Za dostawę towarów uważa się także obrót gruntem i innymi nieruchomościami. Zgodnie z ustawą podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Niewątpliwie Państwa spółka prowadzi działalność gospodarczą. Stąd wszelkie jej działania zmierzają do celu zarobkowego, także jednorazowy obrót nieruchomościami. Oczywiście może dojść do próby stwierdzenia, że nieruchomość nie byłą majątkiem spółki a jej wspólników. Tutaj jednak sądy administracyjne uznają bezwzględnie, że jeśli następuje obrót nieruchomością zakupioną przez wspólników spółki, to jest to obrót w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kwestę bycia podatnikiem VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął w wyroku z 29 października 2007 r. (sygn. akt: I FPS 3/07), podjętym w składzie siedmiu sędziów. NSA wyjaśnił, że okazjonalna czynność podlega opodatkowaniu VAT, tylko wtedy gdy podmiot dokonujący dostawy gruntu działa w charakterze podatnika (producenta, handlowca, usługodawcy itp.). Sporadyczna wyprzedaż swojego prywatnego majątku nie może być zdaniem NSA uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Sama częstotliwość lub jej brak nie może, zdaniem NSA, decydować o tym, czy ktoś jest podatnikiem VAT czy nie.

Dla rozstrzygnięcia Pana wątpliwości nie ma natomiast żadnego znaczenia, czy kupione wcześniej działki nabyte zostały z VAT, czy bez jego naliczenia. Dla oceny obowiązku podatkowego z tytułu VAT istotny jest charakter działań sprzedającego (czyli to, czy można go uznać za podatnika), a nie to, od kogo i w jaki sposób wcześniej nabył działki przeznaczone do obrotu. W takim wypadku na Pana pytania należy odpowiedzieć, że cała nowo powstała działka przeznaczona do sprzedaży musi zostać objęta podatkiem VAT.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zbycie majątku trwałego spółki cywilnej

Czy potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników spółki cywilnej (uchwała), aby spółka cywilna mogła sprzedać samochód osobowy – środek trwały...

 

Dopisanie wspólnika do spółki cywilnej

Chcemy dopisać wspólnika do spółki cywilnej. Na razie spółka cywilna ma 2 wspólników. Jak wygląda sprawa majątku spółki, np. pieniędzy na koncie...

 

Wypłacanie pensji z konta firmowego na prywatne w spółce cywilnej

Czy prowadząc spółkę cywilna dwuosobową w podziale 50/50, legalne jest wypłacanie pensji co miesiąc za pomocą przelewów bankowych? Pensja nie jest...

 

Likwidacja spółki cywilnej a sprzedaż alkoholu

Z 3-osobowej spółki cywilnej chcą zrezygnować 2 osoby. Jedna chce dalej prowadzić firmę, czyli działalność w postaci sklepu z alkoholami....

 

Rozwiązanie spółki cywilnej i rozliczenie między wspólnikami

Noszę się z zamiarem wystąpienia ze spółki cywilnej, dwuosobowej, ponieważ otrzymałem emeryturę. Problem dotyczy jednak podziału środków trwałych,...

 

Wystąpienie ze spółki cywilnej mniejszościowego wspólnika a nowy wspólnik

W jaki sposób dokonać zamiany wspólników w spółce cywilnej przy minimalnych kosztach? W skład obecnej spółki wchodzi mój ojciec, który ma 10%...

 

Zaprzestanie prowadzenia spółki cywilnej a wypowiedzenie pracy pracownikowi

Mam 59 lat i 6 miesięcy. W grudniu tego roku skończę 60 lat; 1 września tego roku uzyskam 40-letni staż pracy. 31 maja br. otrzymałam po 21...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »