Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zlikwidować - zamknąć stowarzyszenie?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2020-02-28 • Aktualizacja: 2021-02-27

W 2016 roku założyliśmy wraz ze znajomymi stowarzyszenie zwykłe. Stowarzyszenie nigdy nie wyszło poza obszar założenia. Nigdy nie podjęta została żadna uchwała. Nigdy nie posiadało żadnego majątku. Nigdy nie składało żadnych deklaracji. Nasze drogi się rozeszły i nie mam żadnego kontaktu z pozostałymi członkami założycielami. Chciałbym się dowiedzieć, jak mogę zamknąć to stowarzyszenie (rozwiązać). Jakie dokumenty są mi niezbędne do tego i jakie procedury mam przejść, aby skutecznie zamknąć i wykreślić stowarzyszenie z KRS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zlikwidować - zamknąć stowarzyszenie?

Dwie możliwości rozwiązania stowarzyszenia

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach przewiduje dwie możliwości rozwiązania stowarzyszenia:

  1. samorozwiązanie,

  2. rozwiązanie przez sąd.

Niestety nie załączył Pan statutu, stąd też moja odpowiedź jest oparta na pewnym stopniu ogólności. W odróżnieniu od rozwiązania przez sąd Prawo o stowarzyszeniach nie zajmuje się przyczynami samorozwiązania. Jest to zrozumiałe, gdyż podobnie jak w sposób nieskrępowany wolno zakładać stowarzyszenia, tak równie swobodnie ich członkowie mogą rozwiązać stowarzyszenia. Pewne funkcje publiczne spełniane przez stowarzyszenia powodują jednak, że to samorozwiązanie musi przebiegać w myśl reguł wcześniej ustalonych w statucie. Reguły te muszą obowiązkowo znaleźć się w statucie (por. art. 10 ust. 1 pkt 9).

Zakończenie działalności stowarzyszenia

Rozwiązanie się stowarzyszenia lub rozwiązanie przez sąd oznacza zakończenie wszelkiej jego działalności. Pozostać może jednak jeszcze majątek stowarzyszenia, w tym i wierzytelności, a także rozmaite roszczenia wobec niego. Rozwiązanie tych sytuacji i zrekonstruowanie pełnego majątku byłego stowarzyszenia, wolnego od wszelkich obciążeń, następuje w procesie tzw. likwidacji stowarzyszenia. Zajmuje się tym likwidator (likwidatorzy). Jego działalność rozciąga się jedynie na sprawy majątkowe, a nie merytoryczne byłego stowarzyszenia. Jeśli w osobach wyczerpała się chęć działania, to członkowie tworzący stowarzyszenie mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu (samorozwiązaniu) stowarzyszenia, rozpoczynając proces likwidacji. Można ją podjąć w dowolnym momencie działania, z dowolnych przyczyn. Powody, dla jakich następuje podjęcie decyzji o samorozwiązaniu stowarzyszenia, mogą być różne: wypalenie się formuły działania, rozejście/rozproszenie członków po kraju, świecie; realizacja podstawowych celów dla których powstało stowarzyszenie, zmniejszenie się liczby członków zwyczajnych poniżej ustawowo wymaganą liczbę czy brak zarządu zdolnego do podejmowania decyzji.

Dokumenty potrzebne do zamknięcia stowarzyszenia

Pan jako członek zarządu zwołuje zgromadzenie i tego samego dnia podejmujecie uchwałę o samorozwiązaniu. Przy czym bez znajomości statutu nie znam wymaganego kworum do podjęcia decyzji. Nadto podejmujecie kolejną decyzję w przedmiocie przeznaczenia majątku (majątku nie ma, więc zapis ma charakter formalny). Z dokumentów przygotowujecie:

  • uchwałę o samorozwiązaniu,

  • uchwałę o przeznaczeniu majątku,

  • listę obecności,

  • uchwałę o wyborze likwidatora.

Są to dokumenty wystarczające do złożenia wniosku do KRS o wykreślenie stowarzyszenia. Oczywiście w tym wypadku także należy przygotować formularz, tj.:

  • krs z61,

  • krs R,

  • krs ZK.

Przekazane informacje są wstępne, gdyż jednoznacznej odpowiedzi mogę udzielić po zapoznaniu się ze statutem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »