Certyfikacja CE produktów z Chin

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się handlem towarami fizycznymi w internecie. Sprzedaję silikonowe foremki do gotowania jajek sprowadzane z Chin. Czy w związku z tym muszę przeprowadzić certyfikację CE i umieszczać ten znak na towarze lub opakowaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Certyfikacja CE produktów z Chin

Importowanie produktów z Chin

Już na samym wstępie niniejszej opinii wskazuję, że każda firma lub osoba fizyczna zajmująca się importem z Chin do państw UE musi zadbać o to, aby towary, które tego wymagają, posiadały deklarację zgodności oraz oznaczenie CE. Bez tego niemożliwe jest importowanie tych dóbr do Polski czy innego kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Certyfikat CE – dla jakich produktów?

A zatem, w przypadku importu z Chin do Polski, obowiązek posiadania i naniesienia certyfikatu CE dotyczy tylko towarów objętych tzw. dyrektywami nowego podejścia. W sumie jest kilkadziesiąt grup towarów, które można sprowadzać z Chin pod warunkiem zadeklarowania ważnej zgodności z odpowiednimi normami. Towary z Chin, które muszą posiadać certyfikat CE, to między innymi:

 • wyroby budowlane,
 • maszyny,
 • wyroby niskonapięciowe,
 • elektronika,
 • łodzie i jachty rekreacyjne,
 • windy (dźwigi),
 • urządzenia ciśnieniowe,
 • urządzenia radiowe,
 • urządzenia kolei linowych,
 • przyrządy pomiarowe,
 • urządzenia na paliwa gazowe,
 • wyroby pirotechniczne,
 • zabawki,
 • wyroby medyczne.

Jeśli sprzedaje Pan silikonowe foremki do gotowania jajek, które są zwykłą plastikową „mini miseczką”, bez żadnych baterii, zegarków na czas itp., to owe przedmioty nie wchodzą w zakres towarów, które wymagają certyfikacji. Nie każdy bowiem produkt, który importujemy z Chin, musi posiadać certyfikat CE. Należy też pamiętać, że nanoszenie oznakowania CE na towary, które tego nie wymagają, podlega karze. Zgodnie z art. 30 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz. 542): „Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach”. Grzywny mogą być nakładane przez Inspekcję Handlową, która działa z ramienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zajmuje się kontrolą rynku.

I tak, wskazuję, że do wyrobów, dla których nie ma obowiązku nadawania znaku CE, należą między innymi artykuły do kontaktu z żywnością. Wyroby mające kontakt z żywością nie podlegają oznakowaniu CE. Znaku tego nie znajdziemy na garnkach, zastawach stołowych, sztućcach, pojemnikach do przechowywania żywności, woreczkach foliowych, miskach itp. Takie wyroby podlegają innym restrykcyjnym przepisom. Głównym z nich jest rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Zgodnie z tym rozporządzeniem na wyrobach do kontaktu z żywnością powinien być umieszczony odpowiedni symbol kieliszka i widelca.

Świadczy on o tym, że do żywności, z którą się zetknie, nie przedostaną się żadne związki chemiczne, które mogą zagrozić konsumentowi.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Certyfikacja produktów sprowadzanych z Chin

Podsumowując, nie ma Pan obowiązku przeprowadzania certyfikacji CE i umieszczania znaku CE na foremkach silikonowych do gotowania jajek, ale ma Pan obowiązek oznaczać owe foremki symbolem przeznaczonym do informowania o tym, że dany produkt podlega kontaktowi z żywnością i jest dla tejże żywności, a co za tym idzie dla konsumenta, w pełni bezpieczny. Owo oznaczenie „do kontaktu z żywnością” to rozpoznawany na całym świecie symbol kieliszka i widelca. Jego zamieszczenie wskazuje, że dany pojemnik jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Dotyczy to zatem towarów:

 • przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • pozostających w kontakcie z żywnością,
 • które można przeznaczyć do kontaktu z żywnością,
 • względem których można w uzasadniony sposób oczekiwać, iż wejdą w kontakt z żywnością,
 • gdzie może nastąpić migracja składników do żywności (w przypadku zastosowania produktu w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach).

Jednak zaznaczam, że konieczność zamieszczenia symbolu kieliszka i widelca nie dotyczy produktów, które ze względu na posiadane właściwości są w oczywisty sposób przeznaczone do kontaktu z żywnością. Nie dotyczy to produktu sprzedawanego przez Pana, bowiem tutaj ta oczywistość nie występuje.

Oznakowanie produktów

Zgodnie z treścią rozporządzenia materiały i wyroby wprowadzane do obrotu powinny być oznakowane w sposób widoczny, czytelny i trwały zgodnie z przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Oprócz tego do oznakowania należy dołączyć:

 • informację „do kontaktu z żywnością” lub szczególne wskazówki dotyczące korzystania z produktu,
 • nazwę lub nazwę handlową oraz adres lub informację o siedzibie producenta, przetwórcy lub sprzedawcy odpowiedzialnego za wprowadzenie ich do obrotu i mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej,
 • odpowiednie oznakowanie lub oznaczenia identyfikacyjne zapewniające możliwość śledzenia drogi materiału lub wyrobu,
 • wymagania dotyczące użytkowania stosowane w krajach oznaczenia,
 • informacje o ewentualnych składnikach uwalnianych podczas użytkowania wyrobu, ich dopuszczalne zastosowania, nazwa, ilość substancji uwalnianych przez aktywny składnik,
 • specjalne zalecenia (w niektórych przypadkach), których należy przestrzegać w celu bezpiecznego i właściwego używania produktu.

Jeśli produkt jest przeznaczony do sprzedaży detalicznej, to dane te należy umieścić:

 • na materiałach i wyrobach albo na ich opakowaniu,
 • na etykietach umieszczonych na materiałach i wyrobach albo na ich opakowaniu
 • na wyraźnie widocznej dla nabywców ulotce umieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów i wyrobów.

Przy czym należy pamiętać również o tym, że dopilnowanie wymogów związanych z odpowiednim użyciem oznaczenia „do kontaktu z żywnością” spoczywa na producencie, a w przypadku importu – importerze, czyli w tym przypadku na Panu, jeśli to Pan jest importerem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »