Darowizna samochodu osobowego ze spółki o.o.

• Data: 2022-09-30 • Autor: Marcin Sądej

Syn prowadzi spółkę z o.o. Czy może darować mi samochód osobowy z tej spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna samochodu osobowego ze spółki o.o.

Darowizna od spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest wyposażona zarówno w zdolność prawną, jak i w osobowość prawną. To oznacza, że w obrocie gospodarczym spółka z o.o. jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązku i występuje jako strona czynności cywilnoprawnych, w tym również umowy darowizny.

Należy wskazać, że spółka z o.o. posiada własny majątek i własną podmiotowość którą odróżnić należy od podmiotowość udziałowców tejże spółki.

W konsekwencji jeżeli dany składnik majątku stanowi własność spółki z o.o., to spółka może zawrzeć co do tego składnika umowę darowizny. W takiej sytuacji darczyńcą jest spółka z o.o., a nie udziałowcy tejże spółki.

To powoduje, że w takim przypadku otrzymuje Pan darowiznę od spółki z o.o., a nie od swojego syna.

NSA w wyroku z dnia 22.09.2010 r., sygn. akt II FSK 597/09: „Pod pojęciem »osoba«, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514), należy również rozumieć spółkę, będącą stroną umowy darowizny (darczyńcą), a nie wspólników spółki, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie usług. Osobą, od której następuje nabycie darowizny, w rozumieniu tego przepisu jest bowiem spółka”.

Zobacz też: Darowizna samochodu ze spółki jawnej

Darowizna a podatek

Umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a obowiązek podatkowy spoczywa na osobie obdarowanej. W tym przypadku nie znajdzie zastosowanie całkowite zwolnienie od podatku, ponieważ darowizna nie odbywa się pomiędzy członkami najbliższej rodziny.

Spółka stanowi III grupę podatkową co oznacza, że osoba obdarowana może skorzystać jedynie z kwoty wolnej wynoszącej 4902 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodaktowana. W zależności od wartości darowizny stawka podatku wynosi 12%, 16% lub 20%.

Osoba obdarowana ma obowiązek złożenia deklaracji SD-3 w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia otrzymania darowizny. Na podstawie deklaracji naczelnik US wydaje decyzję podatkową z 14-dniowym terminem płatności podatku, licząc od dnia otrzymania decyzji.

Darowizna nie wywołuje natomiast skutków po stronie spółki. W tym przypadku nie powstaje po stronie spółki przychód podatkowy, który byłby opodatkowany podatkiem CIT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »